Archív
Filter
 • CENA ONDREJA ŠTEFANKA

  CENA ONDREJA ŠTEFANKA
   
  Vážené kolegyne a kolegovia, milí Slováci žijúci v zahraničí,
  určite už mnohí z Vás vedia, že 20. februára 2008 nás náhle a nečakane opustil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov komunity Slovákov v Rumunsku a na Dolnej zemi, Ondrej Štefanko.
   
  Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.
   
 • Asociácia slovenských novinárov

  Asociácia slovenských novinárov
   
  V úrade NRSNM včera prebiehala prvá schôdza Asociácie slovenských novinárov. Keďže ASN bola založená ešte v roku 2002, koncom roka 2008 sa obnovila činnosť ASN, bolo potrebné stanoviť program činnosti a rozpočtu ASN na rok 2009, a stanoviť výšku členského. Členovia Správneho výboru ASN prerokovali a schválili návrh činnosti a rozpočtu ASN na rok 2009. Vysúvame plánovanú organizáciu okrúhlych stolov a sympózia Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víri mediálnych dianí, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň pri príležitosti okrúhlych výročí niektorých našich redakcií, ako aj technické vybavenie, čiže vypracovanie webovej stránky ASN a loga ASN. Dôležitým ohnivkom v práci ASN je aj nadväzovanie spolupráce s podobnými združeniami a inštitúciami u nás a v zahraničí. Na schôdzi stanovili aj výšku členského na rok 2009 – 500,00 dinárov.
   
  Predsedníčka ASN
  Vladimíra Dorčová

 • Spolupráca obcí Báčska Palanka a Považská Bystrica

  Spolupráca obcí Báčska Palanka a Považská Bystrica
   
  Dlhodobá veľmi úspešná spolupráca obce Báčska Palanka s viacero obcí zo Slovenskej republiky, dnes bola aj oficiálne potvrdená podpisovaním Dohody o spolupráci so slovenským mestom Považská Bystrica. Dohoda sa týka ekonomickej, kultúrnej, športovej a iných foriem spolupráce. Podpísali ju primátor Považskej Bystrice MUDr. Miroslav Adame a primátor obce Báčska Palanka Kosta Stakić. Delegácia slovenského partnerského mesta v Báčskej Palanke navštívila aj slovenskú evanjelickú cirkev, kde ju privítal senior báčsky ThMgr Michal Kolár a stretla sa aj s úradujúcim predsedom MSJ Branislavom Slivkom.
  V báčskopalnskej obci žije zo 7.000 príslušníkov slovenského národnostného spoločenstva. Na návrh veľvyslanca SR v Beherade J.E. Igora Furdíka v tomto meste sa čoskoro otvorí čestný konzulát SR. Miestnosti zabezpečila lokálna samospráva a konzulát sa bude nachádzať v centre Palanky.
 • „ Z umenia sa nežije. Žije sa za umenie“.

  „ Z umenia sa nežije. Žije sa za umenie“.
   
  Na kus reči s herečkou Dankou Hriešikovou z Kovačice
   
  Osobný preukaz:
   
   danka
   
   
  Meno: Danka Hriešiková
  Bydlisko: Kovačica
  Láska: Herectvo
  Roly v predstaveniach: Nože v sliepkach, Plešivá speváčka, Klinč, Ruzzante na ceste – Muška a Bilora, Posedenie s Ch. Bukovským, Sklenený zverinec, Nebojsa Réžia: Popoluška, Morská soľ, Pohreb
  Asistentka réžie: Malá balkánska pornografia alebo Prebuď sa Katarína, Hráči, Stroskotanci.
   
 • UKONČENÉ 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

  UKONČENÉ 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI
   
  Festival v piatok 30. januára otvorila podpredsedníčka Výkonnej rady APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. V ten deň prebiehal aj prvý koncert, v rámci ktorého 25 spevákov zaspievalo pomalé ľudové piesne a v druhý večer sa speváci vyskúšali v rýchlejšom tempe.
  Tradičným nedeľným gala programom sa včera v Pivnici ukončil 44. festival Stretnutie v pivnickom poli. Toto podujatie, ktoré je významné pre zachovanie autentických slovenských piesní a krojov si nárokuje zbierať, zachovávať a oživovať staré a často už i zabudnuté ľudové piesne. V Pivnici sa súťaží o ceny, vyhlasujú najlepší speváci a hľadajú najstaršie, najautentickejšie pesničky našich starých rodičov. Osobitným zážitkom divákov v sieni je možnosť kochať sa v kráse ľudových krojov, s ktorými speváci každoročne prinášajú do Pivnice aj kus ľudovej minulosti tých osád, z ktorých prichádzajú.
  Odborná porota, ktorá hodnotila prednes spevákov na tohtoročnom festivale pracovala v zložení Juraj Ferík-predseda, Milina Sklabinská a Juraj Súdi ceny takto rozdelila:
  I. cenu Ivane Vozárovej z Kysáča
  II. cenu Jurajovi Šiškovi z Kovačice
  III. cenu Elene Sládečekovej- Šimákovej z Padiny a Adele Obšustovej z Aradáča
  Kovačičanka Lýdia Špringeľová, ktorá predstavovala Slovenský kultúrno-umelecký spolok Krajan z Kulpína, získala cenu za autentickosť ľudovej piesne.
 • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA SR BÁČSKEHO PETROVCA

  NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA SR BÁČSKEHO PETROVCA
   
  V pondelok 2. februára na oficiálnej návšteve obci Báčsky Petrovec pobudne J.E. Igor Furdík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku. Harmonogram návštevy:
  11:00 prijatie u predsedu obce, v malej sieni budovy obce
  11:30 návšteva Základnej školy Jána Čajaka a staveniska športovej haly pri základnej škole
  12:15 návšteva Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom
  13:00 návšteva Slovenského vojvodinského divadla
 • 15. ITF Slovakiatour 2009

  15. ITF Slovakiatour 2009
   
  veltrh

  V termíne 22. až 25. januára 2009 sa uskutočnil v Incheba Expo Bratislava 15. veľtrh cestovného ruchu, 16. výstava Poľovníctvo a oddych, 1. výstava Wellness a fitness. Veľtrh ITF Slovakiatour sa za 15 rokov svojej existencie stal najvýznamnejším veľtržným podujatím na Slovensku. Na veľtrhu sa v tomto roku predstavilo rekordných 536 vystavovateľov z 32 krajín.
  V organizácii TO Vojvodiny, svoju turistickú ponuku prezentovala aj obec Báčsky Petrovec. Predstavitelia obecnej turistickej organizácie na veľtrhu v Bratislave realizovali početné kontakty a k najvýznamnejším patrí aj návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča a veľvyslanca Republiky Srbsko v Bratislave J.E Danka Protića. Návštevníci veľtrhu prejavili najväčší záujem o naše festivaly a o možnosti krátkeho pobytu počas tranzitu cez našu krajinu. Obec zastupovali námestník predsedu obce Dipl.Ing. Branislav Kevenský, riaditeľka TO Ľuboslava Štrbová a Viktória Kováčová.
  V Bartislave na ITF Slovakiatour, v rámci Turistickej organizácie Vojvodiny, v tomto roku po druhýkrát sa predstavila aj obec Báčska Palanka. Význam účasti na podujatí opodstatnili zvyšujúcou sa návštevnosťou slovenských turistov tejto obce.
 • Zasadali belehradskí matičiari

  Zasadali belehradskí matičiari
   
  V Belehrade 29. januára 2009 zasadal Výkonný a Dozorný výbor MO MSJ. Zo správy, ktorú vypracoval predseda VV MO MSJ v Belehrade Vladimír Valent vyplýva, že na schôdzi, okrem iného, absolvovali žiadosť predsedu MSJ návrhnúť kandidátov na posty predsedu, podpredsedov, tajomníka a členov Dozornej rady MSJ. Keď ide o funkciu predsedu MSJ, belehradskí matičiari na toto miesto nemali vlastný návrh. Ich kandidátmi na post podpredsedu MSJ sú dipl. ing. elektrotechniky vo výslužbe Pavel TORDAJ zo Zemunu, člen MO MSJ v Belehrade, a Pavel BALÁŽ z Kovačice.
  Za matičného tajomníka navrhujú podľa možnosti zvoliť právnika z lokálneho samosprávneho priestoru, prednostne z Báč. Petrovca a o členoch Dozornej rady sa, podobne ako o predsedovi, taktiež nevyjadrili.
  Na štvrtkovej schôdzi belehradskí matičiari rokovali aj o Slovenských národných slávnostiach. Vzhľadom na to, že si v tomto roku pripomenieme 90 rokov od poriadania prvých SNS zorganizovaných v auguste roku 1919, náplň tohtoročných slávností navrhli obohatiť historickými faktmi a prierezom poriadania tohto nášho najväčšieho podujatia, ktorého iniciátorom a organizátorom od samotného začiatku bola Matica.
 • STOROČNICA DIVADELNÍCTVA V PIVNICI

  STOROČNICA DIVADELNÍCTVA V PIVNICI
   
  pivnicania
   
  Pivnica a Pivničania v tomto týždni už naplno začínajú žiť festivalovým životom. Stretnutie v pivnickom poli sa začne v piatok 30. januára a záverečný gala večierok bude v nedeľu 1. februára.
  Nie však iba hudobný festival poznačuje život tejto našej slovenskej osady. V Pivnici totiž rok 2009 bude prevažne v znamení divadla.

   
 • OBOZNÁMENIE

  OBOZNÁMENIE
   
  Oboznamujeme Vás, že Súbehová komisia v zložení Dr. Ing. Vladimír Valent (podpredseda NRSNM), predseda komisie, prof. Zuzana Lenhartová (podpredsedníčka NRSNM), členka komisie, Vladimír Valentík (podpredseda NRSNM), člen komisie a dipl. právnik Zlatko Šimák (člen NRSNM), člen komisie, na zasadnutí 9. decembra 2008 rozhodla do pracovného pomeru prijať týchto kandidátov:
  • PaedDr. SVETLANU ZOLŇANOVÚ, na pracovné miesto koordinátora pre vzdelávanie
  • ZDENKU VALENTOVÚ – BELIĆOVÚ, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre kultúru, avšak Zdenka Valentová – Belićová sa vzdala miesta koordinátora a na to miesto je prijatá druhoumiestnená MÁRIA PAVLOVOVÁ, prof.slovenského jazyka a literatúry
  • VLADIMÍRU DORČOVÚ, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre informovanie
  • JÁNA ČERNÁKA, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre úradné používanie jazyka a písma
  www.rada.org.yu
 • Sveti Sava – školska slava

  Sveti Sava – školska slava
   
  Svätý Sava bol prvým srbským archiepiskopom a čelnou osobnosťou v osamostatňovaní Srbskej pravoslávnej cirkvi a tiež aj významným osvietencom, ktorý kládol základy srbského školstva. Uctievajú si ho aj štátne inštitúcie, vzhľadom na to, že dal veľký prínos i k utváraniu moderného srbského štátu.
  O Svätom Savovi Miloš Crnjanski v minulom storočí napísal, že bol diplomatom-politikom, cirkevno-štátnym organizátorom, kultúrno-osvetovým tvorcom a spisovateľom. Podľa jeho názoru v srbských dejinách nejestvuje nič, čo by sa vyrovnalo duchovnej stavbe diela Svätého Savu.
  No nie vždy v srbských dejinách sa život a dielo Svätého Savu velebilo a uctievalo. Po Druhej svätovej vojne roku 1947 komunistická moc zhodnotila, že Svätému Savovi viac nepatrí miesto v školách. Predtým sa tento deň ojedinele oslavoval ešte v roku 1734 a neskôr v roku 1813 sa začal svätiť najprv ako cirkevný sviatok a od konca 18-ho storočia aj ako osvetový. V novších dejinách oslava Dňa Svätého Savu ako školskej slavy bola znovu zaktualizovaná v roku 1989 a zrealizovaná na začiatku nie tak dávnych deväťdesiatych rokov teraz však už minulého storočia.
  Podľa informácie, ktorú nám poskytla riaditeľka ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne Jovanka Zimová dnes o 11:00 h v prieastoroch školy usporiadali najprv cirkevnú časť osláv a potom aj kultúrno-umelecký program. V prvej časti pravoslávny farár posvätil „slavski kolač“ a žito, po čom nasledovala liturgická časť a v pokračovaní odznel pestrý žiacky program, v ktorom si pripomenuli život a dielo tejto významnej osobnosti srbských dejín.
 • INTERNETOVÁ ROZPRÁVKA, - ALE SKUTOČNÁ

  INTERNETOVÁ ROZPRÁVKA, - ALE SKUTOČNÁ
   
  Dobrý deň pani Pucovská ! Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil: Som Imrich Hudáček zememeračský inžinier vo výslužbe. Už šiesty rok odolávam veľmi vážnej chorobe a tak mimo prechádzok som skoro stále na internete. Ešte v časoch Juhoslávie naša rodina precestovala krížom krážom celú bývalú republiku. Z týchto ciest máme niekoľkých priateľov, no kontakty niekde nie sú pre rôzne príčiny. V Crvenke sme navštevovali rodinu, ktorá sa odsťahovala do Nového Sadu. Prosil by som Vás, či by ste...
   
  Prečo nie, keď môžem, pomôžem. Zistila som tú adresu a telefonické číslo.
   
 • 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

  44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI
   
  logo

   Stretnutie v Pivnickom poli je festival ľudových piesní so 44- ročnou tradíciou. Je jedným z najstarších a najväčších festivalov vo Vojvodine, ktorý nedá zabudnúť na slovenskú ľudovú pieseň a kroj. Tohtoročný festival bude prebiehať v dňoch 30. januára až 1. februára a zúčastní sa ho 25 interpretov: z Aradáča, Báčskej Palanky, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Padiny, Pančeva, Pivnice, Selenče, Silbaša a Starej Pazovy. V tomto roku podujatie nebude medzinárodného rázu.
 • Oslavy 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku

  Oslavy 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku
   
  Výzvu na rozvíjanie ľudskosti vyslovil včera v Budapešti na oslavách 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
  „Len nezodpovední ignoranti, zadubenci, neprajníci spoločnej cesty zbližovania a priateľského susedského spolunažívania tárajú o nadradenosti jedného národa nad druhým, o historickom práve na vlasť, a tým ničia tolerantnosť, vzájomnú empatiu a ľudskosť medzi nami, medzi prevažnou väčšinou občanov štátov na oboch stranách Dunaja,” Podľa jeho slov treba zachovať to, čo je odskúšané dejinami, čo pomáhalo zbližovaní v rôznosti. „To je recept k úspešnému, k obojstrannému zbližovaniu. Neexistujú totiž vyvolené dejiny, kultúry, národy a štáty. Na tento postulát by sme mali neustále pamätať. Avšak nielen pamätať, ale zároveň rozvíjať aj ľudskosť, národnú a národnostnú empatiu, tak v nás, ako aj vo vzťahu k tomu druhému. Navzájom solidarizovať väčšina s menšinou a menšina s väčšinou,” dodal slovenský vicepremiér Dušan Čaplovič a prenáša slovenská tlačová agentúta TASR-a.
 • MIROSLAV LAJČÁK NOVÝ ŠÉF DIPLOMACIE SR

  MIROSLAV LAJČÁK NOVÝ ŠÉF DIPLOMACIE SR
   
  Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a osobitný vyslanec EÚ v Bosne a Hercegovine Miroslav Lajčák, dnes večer v sídle jeho úradu v Sarajeve, novinárom potvrdil, že odchádza z Bosny a Hercegoviny a vracia sa na Slovensko. Už v pondelok ho prezident SR vymenuje do funkcie ministra zahraničných vecí. Avšak, hneď v nasledujúci deň, teda už v utorok, sa Lajčák vráti do Sarajeva dokončiť naliehavé úlohy spojené s ukončením jeho misie.
  Miroslav Lajčák na poste prvého človeka slovenskej diplomacie vystrieda Jána Kubiša, ktorý v nadchádzajúcom období bude zastávať funkciu výkonného tajomníka Európskej ekonomickej komisie UN v Ženeve.
  Nový slovenský minister zahraničných vecí počas svojej diplomatickej kariéry pôsobil ako veľvyslanec v Tokiu a Belehrade, bol na službe v Čiernej Hore a do funkcie osobitného vyslanca EÚ v BiH bol zvolený roku 2007.
 • RNDr. Igor Furdík navštívil RTV

  RNDr. Igor Furdík navštívil RTV
   
  furdik
   RNDr. Igor Furdík (foto Danas)
   
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Belehrade J. E. pán Igor FURDÍK a druhý tajomník veľvyslanectva pán Pavol KRUTOSIK dnes navštívili Rádio-televíziu Vojvodiny. Vojvodinskému verejnému servisu z prostriedkov rozvojovej pomoci SR odovzdali profesionálnu kameru pre potreby TVNS. Vzácnych hostí privítal úradujúci riaditeľ ustanovizne Blažo Popović.
  Odovzdávajúc dar, slovenský diplomat povedal, že je to iba malý znak solidarity a podčiarkol dôležitosť vzájomnej pomoci, ktorá je nevyhnutná ne vytváranie lepších a pevnejších vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom. Taktiež poznamenal, že je pre jeho krajinu dobrá spolupráca veľmi vzácna.
  Úradujúci riaditeľ RTV Blažo Popović hostí uvítal ako spojencov a priateľov, poukazujúc na bohatú históriu srbsko-slovenských vzťahov. Ďalej bol rozhovor zameraný na nové možnosti spolupráce.
  Kamera, ktorá dnes pribudla do technického vybavenia TVNS nie je prvým takýmto darom slovenského štátu pokrajinskému verejnému servisu. Pán veľvyslanec Furdík vojvodinskej televízii profesionálnu kameru aj skôr bol daroval .
 • Vyhrali sme z lotérie

  Vyhrali sme z lotérie
   
  Remeselnícky spolok v Petrovci prerastie v biznis stredisko
   
  Báčskopetrovskú obec včera navštívil štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vlády Republiky Srbsko Duško Radaković. V malej sieni budovy obce ho privítal predseda Vladimír Turan. Pri tejto príležitosti štátny tajomník Radaković odovzdal predsedovi obce Vladimírovi Turanovi rozhodnutie o vyčlenení 1,7 mil. din. na projekt pod názvom Podnikateľské a inovačné centrum ako úspešný nástroj rozvoja podnikateľstva báčskopetrovskej obci. Ide o projekt v rámci ktorého je zaplánovaná adaptácia priestorov petrovského Remeselníckeho spolku ale aj výstavba nového objektu. Remeselnícky spolok by tak mal prerásť v biznis stredisko obce.
  Republikový tajomník pre štátnu správu a lokálnu samosprávu v utorok odovzdal podobné rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov aj predsedovi šídskej obce Milenkovi Dabićovi. Týmto rozhodnutím obci Šíd bolo schválených 2,6 mil.din na program racionalizácie v orgánoch obecnej správy.
  Finančné prostriedky ktoré Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vyčlenilo na tieto projekty sú zabezpečené z prostriedkov získaných z hazardných hier.
   
  Andrea Speváková
 • JOVANJDAN V KULPÍNSKOM KAŠTIELI

  JOVANJDAN V KULPÍNSKOM KAŠTIELI
   
   logo
   
  Podľa pravoslávneho kalendára dnes je Jovanjdan, čiže deň Svätého Jána Krstiteľa a tento deň si Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne stanovilo za svoju „krsnu slavu“.
  Pri tejto príležitosti Združenie pre agrárne dedičstvo D.O. “Poljoprivredni muzej” Kulpín, Múzeum Vojvodiny Nový Sad, Poľnohospodárska fakulta Nový Sad a „Slovan-Progres“ Selenča usporiadali Svätojovanskú slávnosť, ktorou si uctili Deň Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne. Okrem tradičného lámania „slavského koláča“ početní hostia a priaznivci umenia mali možnosť kochať sa vo vynovených priestoroch tejto významnej historickej stavby.
   
  dvorac
  Niekdajší výzor kaštieľa v Kulpíne (prevzaté z www.dvorci.info)
 • „Deň Kulpína“ - 10. júl

  „Deň Kulpína“ - 10. júl
   
  Návrh členov združenia Klubu Kulpínčanov, aby sa 10. júl, deň keď bol v roku 1745 založený terajší Kulpín, vyhlásil za Deň Kulpína, na dnešnej schôdzi Rady Miestneho spoločenstva schválili, čo znamená, že Kulpín aj oficiálne získava deň osady.
  Podľa slov predsedu Rady Miestneho spoločenstva v Kulpíne Branislava Cesnaka dnes sa členovia Rady zaoberali tiež aj otázkou úpravy parku v strede osady. Povedané bolo, že sú lavice a zeleň do parku už kúpené a ihneď ako to umožnia poveternostné podmienky, s prácami sa má začať. V parku sa budú upraviovať chodníky a v prípade, že peniaze zvýšia, vydláždia sa aj chodníky vôkol eko studne. V súvislosti s eko studňou Branislav Cesnak zhodnotil, že sa na studni zásobuje prekvapivo veľký počet občanov, čo ozrejmil údajom, že sa za asi mesiac, koľko je studňa vo funkcii, strovilo 35 metrov kubických vody. Znamená to, že je priemerná denná spotreba asi 1.000 litrov.
  Tzv. Panský garád je už urobený a majitelia pozemkov, cez ktoré garád tiahne, dostanú pozvanie podpísať súhlas, aby sa vykopaná zem mohla rozšíriť po ich pozemkoch. V týchto dňoch aj kulpínski podnikatelia dostanú dopis a v ňom žiadosť na sponzorovanie úpravy parku v strede osady.
 • ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

  Dnes bola v Novom Sade slávnostne otvorená nová inštitúcia kultúry:
   
  ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV
   
  Slávnostného otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili početní vysokí hostia a kultúrni pracovníci: republikový minister pre ľudské a menšinové práva Svetozar Čiplić, predseda Výkonnej rady Vojvodiny Bojan Pajtić, podpredsedníčka pokrajinskej vlády Anna Tomanová-Makanová, podpredseda Zhromaždenia Vojvodiny Martin Zloch, a iní.
  Prítomných pozdravila riaditeľka tejto novej inštitúcie vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a Ústav otvoril predseda Výkonnej rady Vojvodiny Bojan Pajtić. V otváracom prejave podčiarkol, že je spoločenstvo Slovákov jedným z najstarších menšinových spoločenstiev vo Vojvodine a preto mu aj prislúcha vlastná kultúrna inštitúcia. Podľa jeho slov tá má byť zberateľom a ochrancom vzácneho kultúrneho dedičstva, ktoré bolo stáročiami vytvárané na týchto priestoroch.
   
  Ústav sídli na adrese: Njegoševa 16, Nový Sad
 • VIRTUÁLNY POHĽAD NA KULPÍNSKY KOSTOL

  VIRTUÁLNY POHĽAD NA KULPÍNSKY KOSTOL
   
  Pohľad umelca vie zachytiť aj to čo iným unikne alebo im neveľmi zavadzia. Umelecký fotograf Ondrej Miháľ z Kanady pri nedávnej návšteve Kulpína sa márne snažil v plnej kráse zobraziť kulpínsky evanjelický chrám Boží. Vždy mu v popredí fotografie vynikali stĺpy a elektrické vedenia.
  Dominantou stredu osady v Kulpíne sú kostoly a kaštieľ. Pohľad na kaštieľ zastiera benzínová pumpa a pohľad na evanjelický kostol rušia elektrické stĺpy. Ondrej Miháľ problém elektrického vedenia aspoň virtuálne vyriešil. Fotografie nám zaslal s prosbou zverejniť ich a ponechať možnosť návštevníkom tohto portálu vyjadriť vlastný názor. Porovnajte teda skutočný výzor a ten možný, virtuálny – zvážte a komentujte.
  Ktohovie... Možno niekedy začneme aj na takéto estetické stránky trochu viac prihliadať.
   
  kostol ako vizera
  kostol ako by to vizeralo

   
 • ROZLÚČKA S MILANOM RÚFUSOM

  ROZLÚČKA S MILANOM RÚFUSOM
   

   
  Napriek tomu, že sa dnes so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom prišli do Veľkého evanjelického kostola v Bratislave rozlúčiť stovky ľudí, lúčili sa s ním potichu a komorne. Viacerí z prítomných prirovnali pietnu rozlúčku, ktorá mala podobu tradičnej bohoslužby, k Rúfusovmu pokojnému, skromnému životu. Väčšina rešpektovala prianie pozostalej rodiny a namiesto kvetinových darov si umelcovu pamiatku uctila finančným príspevkom na Nadáciu Milana Rúfusa. Truhle jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov sa poklonili osobnosti kultúrneho a spoločenského života vrátane prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra kultúry Mareka Maďariča a podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

 • POZOR, CHRÍIPKA HROZÍ!

  POZOR, CHRÍIPKA HROZÍ!
   
  V Novom Sade potvrdili prítomnosť vírusu chrípky typu B, nateraz však od neho ochorelo veľmi málo osôb. V Ústave pre verejné zdravie Vojvodiny predpokladajú, že k epidémii chrípky pravdepodobne dôjde na začiatku nového školského roka, po ukončení zimných prázdnin a po návrate detí do škôl.
  Vo väčšine krajín Európy sa rozmáha vírus chrípky, v najbližších týždňoch by sa situácia nemala zmeniť. Tento týždeň sa objavilo najviac prípadov v Írsku a vo Švajčiarsku. Zdravotní pracovníci preto odporúča ľuďom, aby využili očkovanie proti chrípke, ktoré považujú za najúčinnejší preventívny prostriedok.
  Zvýšenie imunity v niektorých prípadoch tiež môže pomôcť v predchádzaní ochorenia.
  Ak si chcete posilniť imunitu a predísť chrípkovým ochoreniam aj bez liekov, skúste to úpravou jedálneho lístka podľa vzoru našich starých materí, ktoré v tomto období v kuchyni najčastejšie využívali cibuľu, cesnak a kyslú kapustu.
  Konzumáciou kvasenej kyslej kapusty si zabezpečili pravidelný prísun vitamínu C, a tým aj prevenciu v rámci posilnenia imunitného systému. Kapusta je bohatá aj na vitamín B 12, ktorý je nenahraditeľný pre naše duševné zdravie a odolnosť proti stresu.
 • Televízna reportáž

  Vladimíra Dorčová pre RTV urobila príspevok o Kulpíne a kulpin.net-e.
   
  {flv}reportaz{/flv}
 • ENERGETICKÉ PROBLÉMY

  ENERGETICKÉ PROBLÉMY
   
  Srbská elektrická sieť začína byť preťažená, pretože tisíce ľudí začalo vykurovať elektrinou z dôvodu nedostatku plynu pre rusko-ukrajinský spor. Srbská vláda tiež upozornila, že znečistenie ovzdušia v Belehrade sa rapídne zvyšuje, keďže ľudia okrem elektriny používajú aj iné palivo ako napríklad vykurovací olej. Vláda v stredu tiež varovala, že "srbská elektrická sieť je na pokraji jej technických možností" a obyvateľov vyzvala, aby šetrili elektrinou.
  Rusko pre spor s Ukrajinou zastavilo dodávky plynu do celej Európy vedúce cez jej územie. Srbsko je závislé od ruského plynu, ktorý pokrýva 90 percent celkovej spotreby. Krajina aj napriek tomu, že jej denná spotreba zemného plynu je okolo 10 miliónov metrov kubických, nemá žiadne vlastné zásoby. V poslednom týždni doviezol Belehrad plyn z Nemecka a Rakúska a krízu prekonáva aj používaním vykurovacieho oleja miesto plynu. Domácnosti si prikurujú elektrickými ohrievačmi.
   
  SITA
 • Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska

  Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska
   
  Na základe Dohody o spolupráci, uzavretej medzi organizáciami Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, podpísanej začiatkom decembra 2007, predstavitelia signatárskych zoskupení sa po roku zišli v Segedíne, aby vyhodnotili jednotlivé projekty a aby určili smer a spôsob ďalšej spolupráce v roku 2009.
  Na porade sa zišli vedúci predstavitelia Spoločnosti pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku (SEP), Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine, novovytvoreného Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS), Čabianskej organizácie Slovákov, Zväzu národností v Segedíne a Spolku segedínskych Slovákov. Prítomní hodnotili projekty, ktoré boli realizované pod ich gestorstvom.
 • ZAMRZNUTÝ KANÁL

  ZAMRZNUTÝ KANÁL
   
  Následkom nízkych teplôt, ktoré v tomto novom roku ani na chvíľu nevystúpili nad bod mrazu, kanál zamrzol. Na portále www.petrovec.com svedčia o tom aj zábery, ktoré fotografickým aparátom zachytil Andrej.
   
  kanal
   
  petrovec
   
  Veľmi chladné počasie treba očakávať ešte len zajtra a už v stredu by malo dôjsť k otepleniu. Polovicou týždňa meteorológovia namiesto sneženie zahlasujú silný dážď.
 • Milan Rúfus

  Vo veku 80 rokov, jeden mesiac a jeden deň zomrel dnes krátko pred 7. hodinou ráno básnik
   
  Milan Rúfus
   
  rufus
   
  ...pre čisté výšavy
  i pre dná priepastí,
  z lások i nelások,
  z viery i sklamaní,
  prišli sme do chvíle
  a chvíľa uletí,...
   
  Milan Rúfus, básnik – filozof a humanista, majster metafor a neobyčajne pôsobivých čistých obrazov; jeho poézia predstavuje osobitý, originálny svet myšlienok, ktorý je trpko pravdivý a pritom posilňujúci. Rúfusovo dielo sa radí k vrcholom slovenskej poézie 20. storočia. Každá jeho báseň je otesaná na samú podstatu. Nijaké zbytočné slovíčko. Čistá esencia, ktorá dáva krídla fantázii.
   
 • Pravoslávni veriaci oslávili Vianoce a chystajú sa na vítanie Nového roku

  Pravoslávni veriaci oslávili Vianoce a chystajú sa na vítanie Nového roku
   
  Pravoslávni veriaci ešte od roku 380 nového letopočtu Vianoce oslavujú podľa starého Juliánskeho kalendára, teda 7. januára a nový rok sa začína 14. januára.
   
  Na Sviatok Troch kráľov - 6. januára pravoslávni veriaci, ktorí sa pridržiavajú Juliánskeho kalendára, oslávili Štedrý deň (Badnji dan). Po ňom, teda 7. januára, slávili Sviatok narodenia Ježiša Krista, čiže Vianoce ( Roždestvo Hristovo – Božić ). Ďalej, 8. januára nasledoval sviatok Zboru presvätej Bohorodičky ( Sabor Presvete Bogorodice) a včera 9. januára si pripomenuli prvomučeníka Štefana ( Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan ). Týmto dňom sa vianočné sviatky, ktoré pravoslávni veriaci svätia tri dni, aj skončili.
 • Slováci vo svete - internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí - www.slovacivosvete.com

  Slováci vo svete - internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí - www.slovacivosvete.com
   
  Dva milióny Slovákov žijúcich v zahraničí si vytvorili v roku 2002 celosvetovú strešnú organizáciu - Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ).
  Vychádzajúc z poznania, že internet je technológiou budúcnosti, ktorá umožňuje s relatívne malými nákladmi osloviť veľký počet respondentov, zrodila sa idea založiť aj centrálny internetový portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prevádzkuje ho Svetové združenie Slovákov v zahraničí v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Maticou Slovenskou, Radiom Slovakia International, Slovensko-českým klubom a ďalšími partnermi. Šéfredaktorom je Vladimír Skalský, ktorý je i predsedom SZSZ . V Redakčnej rade našu krajinu zastupujú Paľo Belička, Juraj Červenák, Michal Hrivnák, Branislav Slivka a Jarmila Stojimirovićová.
  Na tejto webovej stránke sa ponúka spravodajská časť ako aj užitočné rady zo zákonodarstva SR týkajúceho sa zahraničných Slovákov, adresár zastupiteľských úradov, adresár krajanských spolkov...Je tam aj právna poradňa v ktorej odpovedajú odborníci na otázky súvisiace so životom Slovákov v zahraničí, diskusné fórum, súkromná inzercia, on-line rozhlasové a TV vysielania, virtuálna knižnica... Prostredníctvom tohto portálu sa môž prepojiť na partnerské weby a v týchto dňoch medzi ne zaradili aj kulpin.net. Ďakujeme.
 • USA vydali poštovú známku pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola

  USA vydali poštovú známku pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola
   
  Washington 8. januára (TASR) - Nová americká známka vydaná pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola sa dnes začína predávať v USA. . V znamení byvola sa 4. augusta 1961 narodil aj novozvolený americký prezident Barack Obama.
  Známky pri príležitosti lunárneho nového roku začali v USA vydávať vlani, keď bol Rok potkana. V roku 2009 sa lunárny nový rok začína 26. januára.
  Lunárny kalendár pozostáva z 12 zvierat (potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a prasa), ktoré sa cyklicky opakujú, a pripisuje charakteristiku týchto zvierať ľuďom narodeným v danom roku.
  Ľudia narodení v roku byvola sú vraj pracovití, tolerantní a vytrvalí. Okrem Obamu sa v znamení byvola narodila napríklad zosnulá britská princezná Diana, bývalý americký prezident Richard Nixon, bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, maliar Vincent Van Gogh, spevák Bruce Springsteen či herci George Clooney, Bill Cosby, Jane Fondová, Morgan Freeman, Richard Gere a Dustin Hoffman.
   
  Zdroj: Associated Press
 • K 10. výročiu úmrtia a k nedožitým osemdesiatinám Jána Siráckeho

  K 10. výročiu úmrtia a k nedožitým osemdesiatinám Jána Siráckeho
  (29. 5. 1929 Petrovec, Srbsko – 28. 10. 1998 Bratislava)
   
  siracky
   
  Spomienku na historika slovenského vysťahovalectva preberáme z portálu Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny. Uvádzame z nich jednu časť.
 • VÍTAJTE V LEPŠÍCH ČASOCH

  VÍTAJTE V LEPŠÍCH ČASOCH
   
  Krátka anketa:
  - Dedo, čo si myslíte o budúcnosti našej krajiny? Bude lepšie vaším vnukom?
  - Hej synak, jedno šťastie je, že toto už mňa zaujímať nemusí. Ja viem, že lepšie už bolo... A vnukovia musia dúfať, že to tiež prežijú.
   
  Život je roztočený kolotoč. Narodením doňho nasadneme a vystúpime až na konci púte. Ten čas medzi tými dvoma zastávkami si však treba vedieť užiť a žiť. Lebo, ten stred, keď sa kolotoč najrýchlejšie točí, nám tak rýchlo uniká medzi prstami.
  Usilujeme sa dosiahnuť všetko, aj to nemožné. Snažíme sa aj o to, byť mladým, krásnym, úspešným... v modernej dobe dokonca ešte mladším a ešte krajším a úspešnejším.
  Na prahu nového roku si rovno preto treba ešte raz pripomenúť odkaz Vianoc: Trochu sa zastaviť, zamyslieť sa a mať čas pre seba a blížnych.
   
   
  cesnak
   
  Olejomaľba Vlastislav Cesnak
 • POZDRAV Z AUSTRÁLIE

  POZDRAV Z AUSTRÁLIE
   
  vnukovia
   
  Ďaleko od rodiska na človeka občas doľahne tieseň a sužuje ho clivá túžba po domove, nostalgia...To sa najčastejšie výraznejšie prejaví počas vianočných a novoročných sviatkov.
 • Piť víno je umenie

  Piť víno je umenie
   
  Dajte dobrý nápoj pocestnému,
  dajte vína tomu, kto má zlú náladu,
  aby sa napil a na svoj zármutok zabudol.
                                               Šalamún
   
  Je umením piť víno tak, aby sa dosiahol čo najväčší zážitok a uspokojenie, aby však neškodilo, ale prospievalo zdraviu.
  Južné národy, najmä Francúzi, odporúčajú, aby sa víno podávalo najmä spolu s jedlom. Tvrdia, že je umením zosúladiť druh jedla s vhodným typom vína tak, aby sa dosiahol až dvojnásobný pôžitok.
  Kvalitné víno musíme vychutnávať s úctou, akú si zaslúži už pre vykonanú prácu. Víno nepijeme ako malinovku na zahasenie smädu, ale pre pocit blaha.
  Pri chutnaní vína musíme nechať pôsobiť všetky naše zmysly. Zážitok a očakávanie niečoho pekného máme už pri nalievaní, keď víno padá do pohára, keď sa perlí a upútava naše zmysly. Potom uchopíme pohár za stopku a sledujeme zrakom jeho farbu a iskrivosť. Keď sme sa už dosť nakochali, vsunieme nos do pohára. Pohár sa napĺňa len do dvoch tretín. Prerušovaným čuchaním sa usilujeme zachytiť najjemnejšie odtiene vône vína. Potom dáme malý dúšok vína na jazyk a podržíme ho v ústach, aby sa zahrialo teplom našich úst. Prevaľujeme ho na jazyku, aby sa vôňa ešte zintenzívnila a aby sa víno dostalo do styku so všetkými centrami chuti v ústach. Potom víno prehltneme a sledujeme pocity a ich trvanie pri prehltávaní. Čím je víno kvalitnejšie, tým sú vyvolané pocity dlhšie a intenzívnejšie. Pri takto prežívanom chutnaní vína sa nám často vybavujú v pamäti pocity, ktoré sme prežívali pri predchádzajúcich chutnaniach vína. Pocity môžeme porovnávať a prípadne ich aj slovne vyjadrovať. Umelcom, spisovateľom a básnikom dávalo víno inšpiráciu. Pod jeho vplyvom vytvorili významné diela. Všetko má však svoje hranice, a preto vychutnávať a piť víno treba s rozumom a mierou, aby sa stalo len potešením a príjemným zážitkom. Starí vinohradníci mali plné sudy vína, ktoré vychutnávali a láskali sa s ním. Boli aj výnimky...
  Skutočný milovník vína sa však nikdy nestáva pijanom. Piť víno je umenie...
   
  (Ján Farkaš – Všetko o víne)
 • Zbohom koruna. Vitaj euro.

  Zbohom koruna. Vitaj euro.
   
  Úderom polnoci z 31.decembra 2008 na 1.januára 2009 sa Slovensko stane 16.členom eurozóny, teda krajinou, ktorej domácou menou je euro. Zaradí sa tak do rodiny vyše 320 miliónov Európanov, ktorí svoje marky, franky, líry, drachmy, koruny, pesá, escudá, guldeny, libry, toliare, šilingy, vymenili za jednotnú, spoločnú európsku menu. Slovensko týmto krokom zavŕši svoju integráciu v rámci Európskej únie.
  Zavedenie eura spôsobí na prelome rokov technickú odstávku bankomatov. Väčšina bánk však chce vydávať eurobankovky v prvý januárový deň už niekoľko desiatok minút po polnoci.
  S koncom tohto roka a príchodom novej meny sa nekončí platnosť slovenských bankoviek a mincí. Zaplatiť za tovar a služby nimi bude možno až do 16. januára 2009, keď sa skončí duálny obeh.
  Počas duálneho obehu sa bude dať v obchode i za služby platiť korunami aj eurami. Úspory vyššej hodnoty by však mali ich majitelia radšej vložiť do banky. Neskôr môžu za jednorazovú výmenu väčšieho počtu bankoviek či mincí na eurá zaplatiť.
  Korunové mince sa budú dať vymeniť v komerčných bankách do konca júna budúceho roku, v Národnej banke Slovenska do konca roka 2013. Slovenské bankovky by mali komerčné banky vymieňať za eurá do 31. decembra 2009 a v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia.
 • KULPIN V NEMECKU

  KULPIN V NEMECKU
   
   kulpin
   
  Na tejto našej webovej stránke sme už písali o Kulpíne v Nemecku. Náš spoluobčan maliar Michal Hasík ho aj navštívil a priniesol nám krásne fotografie tejto malebnej nemeckej osady. Ďalší náš kulpínsky maliar a fotograf Vlastislav Cesnak nám ponúkol svoj preklad z nemeckej Wikipédie, kde o Kulpíne píšu takto:
  Kulpin je osada vo Vojvodstve Lauenburg v Schleswig-Holstein, východne od Hamburgu. Toto osídlenie patrí úradu Lauenburgského jazera.
  Kulpin sa prvýkrát v dokumentoch spomína v roku 1228 a to v slovanských zdrojoch. V stredoveku v Kulpine ústrednou stavbou bol kaštieľ, a nový vybudovaný v roku 1919 dodnes vlastní rodina dobrodinca Keizera.
  Pomenovanie osady pôvodí zo slovanského slova (lužických Srbov) “labuť”, ktorá je aj znázornená na jednom balvane v strede osady. Labuť je dodnes symbolom tejto osady.
 • TRADIČNÝ ŠTEFANOVSKÝ PROGRAM

  TRADIČNÝ ŠTEFANOVSKÝ PROGRAM
   
  Na Štefana, 26. decembra v Kulpíne, KUS Zvolen tradične poriada kultúrno umelecký večierok. V tomto roku sa program bude niesť v znamení 60.výročia založenia spolku. V progame, okrem spolkárov vystúpia aj skôlkári a žiaci základnej školy. Obecenstvu sa predstaví tiež aj detská zvolenovská sekcia Bažalička. V rámci celovečerného programu najprv odzneje vianočný blok a po ňom bude nasledovať tradičný Štefanovský program.S tancom a piesňou vystúpi folklórna odbočka a nevystanú ani sólo spevy. Scénky prichystajú zvolenovskí divadelníci a bude tu aj Dedo Mráz.
 • FOTOGRAFIOU A PIESŇOU Z ATMOSFÉRY VIANOC V KULPÍNE

  FOTOGRAFIOU A PIESŇOU Z ATMOSFÉRY VIANOC V KULPÍNE
   
  ...čiže fotografickým objektívom Ondreja Miháľa a mikrofónom novosadského rozhlasu zachytených niekoľko okamihov zo Štedrého večera a predpoludňajších slávnostných vianočných služieb Božích z kulpínskeho kostola. Na nich vystúpila aj kulpínska cirkevná mládež a my ponúkame urývok z piesní, ktoré nacvičila a pod jednu z nich sa aj autorsky podpísala Marína Kaňová.
   
  vianoce
   
  {mmp3}vianoce_kulpinska_mladez.mp3{/mmp3}
 • CENA LITERÁRNEHO ČASOPISU NOVÝ ŽIVOT

  CENA LITERÁRNEHO ČASOPISU NOVÝ ŽIVOT
   
  Komisia, ktorá hodnotila práce zaslané na tohtoročný súbeh Nového života sa uzhodla na tom, že cyklus básní Na križovatke autora Michala Ďugu svojim poetickým stvárňovaním a svojou kvalitou sa vymkýna z množiny všetkých ostatných súbehových textov a preto mu udelila 1. cenu za poéziu. Z cyklu vyberáme báseň Sen.
   
  Michal Ďuga
   
  Sen
   
  Niekedy tá hrobová tichosť
  v ktorej skrývame oči
  pred zrakom
  súperov
  nenásytných svetla a našich úsmevov
  býva nesmierne veľká
   
  a často
  v neskorých hodinách plných obáv
  a nedočkavého čakania
  práve ona je tou
  poslednou slamkou nádeje
  na ktorej
  privítame nový deň
   
  preto teraz
  v tomto okamihu bezdného ticha
  prosíme báseň iba o odpustenie
   
  lebo hovor pomaly
  stráca zmysel
  a už je neskoro
  začať odznova tento sen
 • Vianočná báseň

  Ľubomír Feldek
   
  Vianočná báseň

  Všetci ľudia
  svetom blúdia,
  málokto má
  všetkých doma.
   
  A preto sa vymysleli také sviatky,
  aby každý zablúdenec trafil spiatky,
  aby každý, koho stále cesta láka,
  spomenul si, že ho niekde niekto čaká...
   
  hasik
   
  Michal Hasík
 • CENA NOVÉHO ŽIVOTA A ZORNIČKY

  CENA NOVÉHO ŽIVOTA A ZORNIČKY
   
  udelovanie
   
  V Novom Sade 22.12. 2008, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny udelili ceny za literárne práce zaslané na súbeh Nového životu a Zorničky.
  V mene Výboru pre kultúru NRSNM prítomných pozdravil Vladimír Valentík, ktorý krátko zdôvodnil význam tohto súbehu a potom slovo odovzdal šéfredaktorovi časopisu pre literatúru Nový život Dr.Adamovi Svetlíkovi. V mene komisie Nového životu on prečítal správu z ktorej vyplýva, že aj ostatní dvaja členovia: Zuzana Čížiková a spisovateľ Víťazoslav Hronec sú názoru, že z piatich prozaických textov zaslaných na súbeh, žiaden nespĺňal základné literárne kritériá, a z toho dôvodu neudelili cenu za prózu. Z troch autorov, ktorí na súbeh Nového životu zaslali svoje básnické výtvory, dvaja podľa ich názoru tiež nevyhoveli kvalitatívnym kritériám a iba cyklus básní Na križovatke autora Michala Ďugu, svojou kvalitou si zaslúžil uznanie a komisia mu udelila prvú cenu.
  Na súbeh detského časopisu Zornička bolo zaslaných 13 literárnych prác. Komisia, ktorá pracovala v zložení šéfredaktor Zorničky Pavel Matúch, spisovateľ Martin Prebudila a Dr. Jarmila Hodoličová sa rozhodla udeliť ceny iba za prozaické texty, ktorých bolo 6. Prvú cenu získala Daniela Báďonská za poviedku Pampúšik v obväzoch, druhú udelili autorovi, ktorý zaslal iba iniciálky mena za prácu pod názvom Zrkadlenia a tretia cena sa dostala do rúk Kulpínčana Vladimíra Petráša, ktorý vo svojej rozprávke vyrozprával príbeh o Miške Klik.
 • Pozdrav predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

  Pozdrav predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
   
  Drahí krajania, niet vari sviatočnejších dní, ktoré sú opradené toľkým množstvom obyčají a zvykov ako práve Vianoce.
  Tento čas ladí všetkých ľudí dobrej vôle do mäkších tónov. Je to preto, lebo sú to chvíle ľudskej nádeje, pohladenia, spolupatričnosti a rodinného pokoja. Som veľmi rada, že sa Vám môžem v tomto adventnom čase prihovoriť, drahí Slováci, ktorí ste roztrúsení po celom svete, ale neustále sa vraciate ku svojim koreňom cez zvyky a tradície, ktoré vekmi vytvorili naši predkovia. Aj ďaleko za hranicami svojej materskej vlasti ste si vykreovali vlastné ostrovčeky, na ktorých budú cez Vianoce rozvoniavať sviatočné koláče a jedlá vašich starých materí. Pri ozdobenom vianočnom stromčeku zaznejú slovenské koledy, vinše a betlehemské hry. Na nebi sa potom objaví prvá hviezda a tento vianočný večer bude dlho doznievať vo vašich láskavých a šľachetných srdciach.
  Aj ja Vám z úprimného srdca v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene svojom prajem šťastné, radostné, pokojné a požehnané vianočné sviatky a v nastávajúcom roku 2009 veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody a veľa ľudskej spolupatričnosti a porozumenia.
   
  PhDr. Vilma Prívarová
  predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • VERNISÁŽ VÝSTAVY PORTRÉTOV FOTOOBJEKTÍVOM

  VERNISÁŽ VÝSTAVY PORTRÉTOV FOTOOBJEKTÍVOM
   
  Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine
   
  Výstava je nainštalovaná v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a zahŕňa práce K.M.Lehotského, Z.Medveďovej, P.Popa, P.Čániho, M.Bolfa a M.Galátovej – Ćirovićovej.
   
  vystava
 • Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine

  Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine
   
  pozvanka
 • PAZOVSKÝ KALENDÁR 2009

  PAZOVSKÝ KALENDÁR 2009
   
  ...aj tohto roku sa stalo tak, ako si to zakladateľ Miroslav Demák a redaktor Martin Prebudila vytýčili – uzávierka Pazovského kalendára bola na Lucku. Ročník číslo VIII už aj vyšiel tlačou a záujemcovia si ho môžu zabezpečiť buď samostatne alebo v svojráznej darčekovej forme – spolu s CD Pazovská pamiatka skupiny Pazovskí pajtáši, ktorých fotografia je aj na titulnej strane kalendára.
  Pekná knižka nielen pre Pazovčanov. Kvalitne graficky úpravená, obsahovo pestrá, formátu – A5. Kalendárium obsahuje slovenské a srbské mená, pri nich sú označené sviatky. Na vedľajších nepárnych stranách, kde najčastejšie býva priestor určený aj na domáce záznamy čitateľov, je chronologicky fotografiami zdokumentované remeselníctvo v Starej Pazove. V druhej časti kalendára : Objektívom a perom je viac objektívom a menej perom zachytené obdobie a život osady od októbra vlaňajšieho po október tohto roku. Tretia časť Pazovská kronika stručne chronologicky dopĺňa predošlú časť.
  Najnovší Pazovský kalendár obsahuje aj mnoho zaujímavého o udalostiach a osobnostiach z dejín Pazovy a Slovákov, zvlášť z dejín remeselníctva. Vyberané príspevky - také, aké sa v tomto tradičnom čítaní očakávajú, prístupným spôsobom ponúkajú čítanie na celý rok. Viacero textov je písaných v miestnom nárečí, pričom ide o príspevky ľudí, ktorí dobre ovládajú aj spisovnú slovenčinu, a čitateľa tým nabádajú k uvedomeniu, že si svoje nárečie treba zachovávať a nie sa zaň hanbiť.
  Bez svojich strán ani tentoraz nezostali ani milovníci krásneho slova, športovci a ani tí najmladší čitatelia.
  Posledné strany Pazovského kalendára 2009 sú vyhradené pre inzercie.
 • Letí pieseň, letí

  Letí pieseň, letí
   
  V Kovačici v nedeľu /14.12.2008/ prebiehal 10-ty ročník festivalu slovenských novokomponovaných zábavných piesní pre deti - Letí pieseň, letí. Najlepšou interpretkou bola Michaela Čiliaková z Kulpína, druhé miesto obsadila Renata Lovásová z Hložian a tretiu cenu si rozdelili Martin Krajčík z Petrovca a Irena Galátová z Kovačice.
   
  Festival otvorila predsedníčka NRSNM a pokrajinská tajomníčka pre informácie Anna Tomanová – Makanová. Prítomná bola aj riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a hudobná odborníčka Milina Sklabinská. Na festivale sa zúčastnilo 15 interpretov a to z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Hložian, Kulpína, Pivnice, Vojlovice, Jánošíka a Aradáču.
 • Z USZZ Oznámenie krajanom

  Z USZZ Oznámenie krajanom
   
  Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že v termíne do 16. februára 2009 je možné zasielať na adresu úradu v rámci programu Projekty na pomoc Slovákom žijúcim v zahraničí – rok 2009 žiadosti o dotácie na krytie aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosti o dotácie treba zaslať na predpísanom tlačive úradu, ktoré nájdete v rubrike Dotácie / Žiadosti.
   
  Komisii pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí budú predložené len podpísané kompletné žiadosti vrátane povinných príloh (rozpísané v tlačive Žiadosť ... na str. 2), zaslané poštou (nie e-mailom) a v stanovenom termíne. Žiadosti vrátane povinných príloh je nevyhnutné vypísať v eurách a v slovenských korunách (prepočítavať podľa uvedeného konverzného kurzu, 1 Euro = 30,1260 Sk).
   
  Zároveň Vás žiadame, aby ste v rámci predkladaných žiadostí zaslali všetky povinné prílohy bez ohľadu na skutočnosť ich zaslania v predchádzajúcich obdobiach.
   
  Predpokladáme, že stanovený objem finančných prostriedkov určených na vyššie uvedený program na rok 2009 bude rozdelený v rámci jedného grantového kola.
   
  Bratislava 11. decembra 2008
 • Sanácia chrámu Vaznesenja Gospodnjeg

  Sanácia chrámu Vaznesenja Gospodnjeg
   
  pravoslavna crkva
  Foto: Jaroslav Grňa
   
  V zhromaždení obce Báčsky Petrovec v sobotu 13. 12. 2008 usporiadali tlačovú konferenciu, venovanú ukončeniu prvej fázy rekonštrukcie pravoslávneho kostola v Kulpíne. Prítomných privítal predseda obce Vladimír Turan a úvodom osobitne pozdravil národného poslanca v republikovom parlamente a bývalého ministra pre infraštruktúru Velimira Ilića, ako aj poslanca v pokrajinskom parlamente a bývalého riaditeľa Direkcie pre stavebné pozemky Branka Jocića. Konferencie sa zúčastnili i ďalší poslanci v parlamentoch Srbska a Vojvodiny, predstavitelia cirkví a lokálnej samosprávy.
 • SĽUK v Novom Sade

  SĽUK v Novom Sade
   
  Námestník primátora mesta Nový Sad Vladimir Kopicl včera v mestskej radnici prijal predstaviteľov Slovenského ľudového umeleckého kolektívu SĽUK zo Slovenska a vedúceho KUS P.J. Šafárika z Nového Sadu Jána Slávika a pri tejto príležitosti povedal:
  “Podľa mojich skúseností, toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa v oblasti umenia môže stať. To sú tie dobré impulzy, ktoré sa budujú kým je človek mladý, tu sú tie základné predpoklady – priestor, vystúpenia, príležitosť cestovať a vymeniať názory. Preto si myslím, že ide o veľmi dobrú príležitosť na spoluprácu medzi súbormi, ktoré vlastne aj dopomohli k tomu, aby SĽUK prišiel k nám. SĽUK už vystupoval pred 30 milión ľuďmi. Verím, že je toto príležitosť pre všetkých, ktorí chcú zistiť ako sa profesionálne pracuje a v tomto zmysle venúva pozornosť folklóru, tiež pre tých, ktorí chcú spoznávať iné kultúry, samým tým aj vlastnú.”
   
 • Osemdesiatiny Milana Rúfusa - pocta jubilantovi

  10. decembra 2008
   
  Osemdesiatiny Milana Rúfusa - pocta jubilantovi
   
  Milan Rúfus, básnik, prekladateľ a esejista - narodil sa 10. decembra 1928 v liptovskej dedinke Závažná Poruba.
  Vydal asi 35 pôvodných zbierok básní a veršov pre deti. Posledná (Bratislava 2008) je kniha modlitieb pre deti Anjeličku, môj strážničku.
  Jeho súborné dielo je rozvrhnuté do 16. zväzkov.
  Milan Rúfus od vydania prvej zbierky Až dozrieme (1956) a aj dodnes je najčítanejším a najrecitovanejším slovenským básnikom 20. storočia.
   

 • B. PETROVEC: Podnikateľské centrum bude možno väčšie ako sa plánovalo

  B. PETROVEC: Podnikateľské centrum bude možno väčšie ako sa plánovalo
   
  BRATISLAVA 8. decembra - Podnikateľské a inovačné centrum v Báčskom Petrovci, ktoré vznikne zo zdrojov zo slovenskej rozvojovej pomoci, by sa malo oproti plánu rozšíriť. Ako informoval agentúru SITA Jozef Takács zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, projekt sa u miestnych orgánov stretol so záujmom a preto požiadali o ďalších 30 000 € zo srbských zdrojov. Do konca januára bude jasné či prostriedky získajú a či sa teda na budúci rok začne s plánovanou rekonštrukciou alebo s rozšírenou. Báčsky Petrovec na projekt už vyčlenil priestory bývalého Remeselníckeho domu. Zo zdrojov slovenskej rozvojovej pomoci pôjde na rekonštrukciu 91. 615 €. Celkove projekt získal podporu takmer 199 164 € zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Po budúcoročnej rekonštrukcii sa v januári 2010 počíta so spustením samotného centra.
  Podnikateľské a inovačné centrum by malo podporiť rozvoj miestnej ekonomiky, prispieť k rastu zamestnanosti a zlepšeniu kvality života. Miestni obyvatelia, najmä ženy, majú veľký záujem o podnikanie a vylepšenie si ekonomickej situácie. V obci je 14-percentná nezamestnanosť, približne 300 žien stratilo prácu po privatizácii podniku Tatran. Vedenie centra slovenskí partneri zaškolia a tí následne budú vedomosti odovzdávať zamestnancom centra a miestnym obyvateľom, ktorí prejavia záujem podnikať. Centrum by malo slúžiť aj ako vzor pre vznik podobného centra v menej rozvinutej oblasti - vo Valjeve.
   
  SITA
 • SILVESTROVANIE V ZAHRANIČÍ

  SILVESTROVANIE V ZAHRANIČÍ
   
  I keď sme ešte iba na začiatku decembra, vianočné a novoročné šialenstvo sa stupňuje. Noviny sú plné predsviatočných rád a ponúk, v rozhlase a TV ich tiež nechýba... Obchodné domy a predajne sú už dlhšie dobre zásobené rôznymi novoročnými ozdobami a možnými darčekami...iba kupcov je nejak málo. V turistických agentúrach tiež tvrdia, že je tohto roku záujem o novoročné aranžmány oveľa menší, aj keď je ponuka bohatá. Zaujímavosťou však je, že sú v anketovaných turistických kanceláriách vypredané tie drahšie aranžmány, napríklad na silvestrovanie v Paríži. Po Paríži najatraktívnejším je takzvaný autobus prekvapenia, potom nasledujú rôzne ponuky v našej krajine a ruská Moskva, o niečo menší záujem je o Prahu, Budapešť a Viedeň.
   
  No, ak vy nemáte to trápne „keby“ orientačné cenníky sú takéto:
  • Autobus prekvapenia vám peňaženku obľahčí za takých 150 až 160 eur.
  • Grécko: Atény, 5 dní 190 eur, 7 dní 230 - 260 eur, Solún, 6 dní 335 eur.
  • Bukurešť a známy Drakulov zámok, 5 dní, 180 eur.
  • Maďarsko a Budapešť: 4 dni 140 eur, 5 dní 170 až 195 eur.
  • Paríž, 5 dní 740 a Lisabon, 6 dní 550 až 820 eur.
  • Madrid, 855 až 930 eur, Barcelona 590 až 735 a Londýn 715 eur.
  • Rím 535 až 560 eur, Sicília 860, Benátky 250 a Florencia 660 eur.
  • Praha 390 až 450 a napríklad taký Jeruzalem – Tel Aviv 1250 eur.
  • Moskva 595 až 695 eur a Istanbul 150 až 200 eur.
  • A sú tu ešte napríklad Ohrid – 280 eur alebo Berlín 685 eur, či Kuba, 11 dní za 1 800 eur.
  Teda, nech sa páči, kto môže – ten si veru aj sám pomôže.
  V podstate, dobrá spoločnosť všetko rieši, či nie?
   
  Andrea Speváková
 • SĽUK

  S celovečerným programom a veselohrou pre deti Gašparko - v sobotu v Kovačici, v nedeľu v Selenči, v pondelok v Petrovci, utorok v Pazove, v stredu v Kysáči a Novom Sade vystúpi
   
  SĽUK
   
  Slovenský ľudový umelecký kolektív alebo SĽUK je profesionálne umelecké teleso na Slovensku.
  SĽUK nadväzuje na ľudové tradície, umelecky ich spracováva, rozvíja do štylizovaného umeleckého prejavu, ktorý prezentuje prostredníctvom programových predstavení. Celá tvorba SĽUK-u predstavuje kolektívne umelecké výtvory, na ktorých participuje široký okruh spolupracovníkov - skladateľov, choreografov, výtvarníkov, odborných pracovníkov z oblasti folkloristiky, pedagógov a pod. Počas jednotlivých umeleckých období, ktorými SĽUK vo svojom vývoji prešiel, sa na umeleckom profilovaní a smerovaní zúčastňovali významné tvorivé osobnosti.
  SĽUK okrem bohatej domácej produkcie úspešne reprezentoval slovenské ľudové umenie takmer vo všetkých krajinách Ázie, Afriky, Ameriky. Jeho pracovným sídlom je neogotický zámok v Rusovciach, nedaľeko Bratislavy.
   
  sluk

   
  Wikipédia
 • 3. REPREZENTAČNÝ PLES SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

  3. REPREZENTAČNÝ PLES SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
  14. február 2009 Palazzo Re Enzo
  Bologna, Talianska republika
   
  Milí naši krajania,
   
  Dovoľte, aby sme Vás informovali o príprave "3. Reprezentačného plesu Slovákov v zahraničí", ktorý sa bude konať dňa 14.02.2009 v Palazzo Re Enzo, v talianskej Bologni.
   
  V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť sa na tomto podujatí, sme Vám schopní zabezpečiť ponuku hotelov v rôznych cenových úrovniach, v blízkosti 100 - 150 m od Palazza a servis, aby ste si z Bologne odniesli nezabudnuteľný zážitok. Viac informácií o našich aktivitách na www.allegraweb.eu.
   
  Zuzana Solieri
   
  ples
   
 • Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne

  Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne
  Udruženje vinara i vinogradara u Kulpinu
   
  logo
   
  Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne bolo založené v roku 2003. Jeho prvoradá činnosť bola prevažne edukačného rázu a vedenie združenia od samého začiatku organizovalo a aj dodnes organizuje, tak pre svojih členov ako aj všetkých záujemcov, odborné prednášky o pestovaní a ochrane viniča.
  Členovia združenia v priamych rozhovoroch s odborníkmi preberajú tiež i témy o spracovaní dopestovaného hrozna a ošetrovaní vyrobeného vína.
 • Kovačická insita v Paríži

  Kovačická insita v Paríži
   
  Koncom novembra na veľvyslanectve Srbska v Paríži otvorili výstavu obrazov Galérie insitného umenia z Kovačice. Na vernisáž do Francúzska odcestovali podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch, predseda kovačickej obce Miroslav Krišan, riaditeľ kovačického domu kultúry Ján Marko, náčelníčka pre spoločenské činnosti obce Kovačica Jarmila Ćendićová ako aj maliarky Mária Hlavatá-Krišanová a Zuzana Vereská.
   
  Zdroj: www.rtvok.com
 • VI. ročník Žur školy v Novom Sade

  VI. ročník Žur školy v Novom Sade
   
  V dňoch 28.11 – 30.11.2008 v študentskom domove novosadskej Univerzity, v Reštaurácii 10, prebiehala VI. Žur škola.
  O organizačnú zložku sa aj tohto roku postaral Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a o finančnú stránku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
  Do Žur školy sa zapojilo zhruba 15 účastníkov z rôznych našich prostredí, predovšetkým televízni a rozhlasoví novinári, tiež stredoškoláci z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice, Nového Sadu a z Padiny.
 • Poľovnícky spolok Fazan z Kulpína si pripomína 55 rokov od založenia

  Poľovnícky spolok Fazan z Kulpína si pripomína 55 rokov od založenia
   
  Pri tejto príležitosti kulpínski poľovníci dnes usporiadali svojráznu ďakovnú poľovačku..lebo, ako to vo svojom pozdravnom prejave podčiarkol predseda spolku Branislav Plachtinský, chceli ňou vyjadriť malé poďakovanie všetkým, čo im na tejto 55 –ročnej rozvojovej ceste podávali nápomocnú ruku.
 • Prvá adventná nedeľa

  Prvá adventná nedeľa
   
  adventV prvú adventnú nedeľu, ktorá v tomto roku pripadá na 30. novembra, kresťania na celom svete zapaľujú na adventnom venci prvú adventnú sviecu.
  Túto nedeľu sa začína nový cirkevný rok, a to preto, lebo príchodom Pána Ježiša Krista sa začína nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod Pána Ježiša Krista.
   
  S. H. Vajanský
   
  Milým Vianociam:
   
  „A vždy svieže, vždy ste nové,
  i staré srdce tíško mladne,
  veď rozpomienka mocne zove
  až v detstva nášho chvíle ladné...
  Tak mnohé v svete zunuje sa,
  ľud novoty len búrno žiada,
  vám v ústrety však tíško plesá
  a staré zvyky srdce hľadá.“
 • Kancelária pre mladých v obci Báčsky Petrovec

  Kancelária pre mladých v obci Báčsky Petrovec
   
  Vážení,
   
  Ak neviete, či je Váš projekt vhodný alebo potrebujete vedieť, ktorým smerom sa pri písaní projektu uberať, teraz máte príležitosť sa zúčastniť na edukícii a naučiť sa ako ho napísať.
   
  Je mi veľkou cťou Vám oznámiť, že Kancelária pre mladých v obci Báčsky Petrovec v spolupráci s Ministerstvom mládeže a športu, v rámci projektu Formovanie obecného mládežníckeho parlamentu organizuje pre Vás edukáciu na tému Písanie projektov.
   
  Edukácia bude prebiehať 29. novembra, 6. decembra a 13. decembra toho roku o 15. hodine v malej sieni budovy obce (Kollárova 6, Báčsky Petrovec). Tešíme sa Vašej prítomnosti.
   
  Viera Tárnociová
   
  blog.petrovec.com
 • V Belehrade „Svetová vojna“ v predvedení divadelného súboru z Padiny

  V Belehrade „Svetová vojna“ v predvedení divadelného súboru z Padiny
   
  Divadelná odbočka Domu kultúry Michala Babinku z Padiny v decembri bude vystupovať v Juhoslovanskej činohre (Jugoslovensko dramsko pozorište) v Belehrade na scéne divadla Bojana Stupicu.
  Z iniciatívy režiséra Fedora Popova, padinský herecký súbor v Belehrade po slovensky predvedie hru Svetová vojna srbského komediografa Branislava Nušića.
   
  padina
 • ĽUDOVÉ NOVINY – portál Slovákov v Maďarsku

  ĽUDOVÉ NOVINY – portál Slovákov v Maďarsku

  Dnes zverejňujú text s titulkom Čo je za slovami
   
  O problematike slovensko-maďarskej terminológie
  Napriek nebývalému napätiu medzi Maďarskom a Slovenskom, ktoré neslúži ani jeho pôvodcom, dialóg vedcov na oboch stranách pokračuje aj v súčasnosti.
   
  Práve o vzťahoch oboch krajín má čo povedať zborník materiálov konferencií slovenských a maďarských jazykovedcov a historikov pod názvom Slovensko-maďarské terminologické otázky - Magyar-szlovák terminológiai kérdések, ktorého vydavateľom je Katolícka univerzita P. Pázmaňa v Pilíšskej Čabe.
 • Na Silvestra Divlje jagode v Kovačici

  Na Silvestra Divlje jagode v Kovačici
   
  V novoročnej noci na námestí v Kovačici vystúpi skupina Divlje jagode, ktorá sa do Yu rock dejín zapísala ako najúspešnejší heavy rock bend všetkých čias. Frontmen skupiny Sead Lipovača – Zele v týchto dňoch navštívil Kovačicu a s predsedom kovačickej obce Miroslavom Krišanom podpísal zmluvu o koncerte, ktorý sa uskutoční 31. decembra v Kovačici. Zverejnil to portál www.rtvok.com
 • Foto z Festivalu NSLP

  Foto z Festivalu NSLP
   
  Fotoobjektívom Ondreja Miháľa
   

 • ODZNEL III. FESTIVAL SLOVENSKÝCH LYRICKÝCH PIESNÍ KULPÍN 2008

  V piatok 21. 11. 2008 v Novom Sade v Štúdio M RNS
   
  ODZNEL III. FESTIVAL SLOVENSKÝCH LYRICKÝCH PIESNÍ KULPÍN 2008
   
  --- www.kulpinfestival.org ---
   
  Početných prítomných uvítal predseda Festivalového výboru Pavel Gaža a III. Festival Slovenských lyrických piesní Kulpín 2008 otvoril pokrajinský minister kultúry Milorad Djurić, ktorý podčiarkol význam tohto festivalu pre zveľadenie hudobnej tvorby vojvodinských Slovákov.
 • III Festival NSLP

  {flv}festival2008-reklama{/flv}
 • Žurškola 6

  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Čiernej Hore
  Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori
  National Council of the Slovak National Minority in Serbia and Montenegro
  Bulevar Mihajla Pupina 1/V, 21 000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora, tel/fax +381 21 422 989
   
  Výbor pre informovanie
   
  Žurškola 6
   
  Žurškola sa uskutoční v Novom Sade, v študentskom domove Univerzity v Novom Sade od piatku 28. do nedele 30. novembra roku 2008.
   
 • „Dolnozemská klbasiáda“

  „Dolnozemská klbasiáda“
   
  15.november 2008 Bratislava
   
  Za účasti vyše 200 členov a priaznivcov Združenia spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku – z Rumunska, Maďarska, Juhoslávie a Bulharska usporiadali dnes v Bratislave 5. ročník dolnozemskej „Klbasiády 2008“, na ktorej súťažilo šesť mužstiev o najlepšiu upečenú dolnozemskú klobásu. Tradičná súťaž sa začala prípravou a vyhotovením klobás priamo pred účastníkmi, kde každé mužstvo spracovalo 5 kg. mäsa podľa tradičných receptov svojich krajín, s chýrečnou štipľavou paprikou, ktorá s spracovaní s bravčovým mäsom, soľou, cesnakom, rascou dáva špecifickú chuť tejto dolnozemskej „klbásy“. Každé mužstvo na súťaž pripravilo 5 kg klobás za rovnakých podmienok. Odborná porota, nevediac o pôvode upečenej klobásy, prvú cenu udelila Spolku Slovákov z Bulharska, ktorý si odniesol aj putovný pohár tejto súťaže. Skoro rovnako však chutili účastníkom tohto podujatia aj klobásy upečené vo väčšom množstve, ktoré pripravili podľa chýrečných receptov Slováci z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska. Dobrú náladu na klobasiáde dotvorila aj slovenská hudba a pieseň, bohatá tombola a veselá nálada.
   
  Viera D. Tapalagová
  KM MS
 • KUS „ŠAFÁRIK“ Z NOVÉHO SADU HOSŤOVAL V ČIERNEJ HORE

  KUS „ŠAFÁRIK“ Z NOVÉHO SADU HOSŤOVAL V ČIERNEJ HORE
   
  ...a podľa písania tamojších médií oduševnil Čiernohorcov. Uvádzame niektoré výstižné state:
   
  DAN 1.11.2008:
   
  BIJELOM POLjU PRVI PUT GOSTOVAO KUD "ŠAFARIK" IZ NOVOG SADA
   
  Na sceni bjelopoljskog Centra za kulturu gostovalo je Kulturno-umjetničko društvo "Šafarik" iz Novog Sada izvodeći igre i pjesme iz Slovačke. Publika je uživala u igri 26 igrača, a posebno kada je 13 parova pokazalo sve ljepote slovačke narodne pjesme i igre. - Četiri su igre iz Vojvodine, a tri su slovačke. Pored igrača, u ansamblu je i šestočlani orkestar, koji ih prati. U pauzama nastupaju "Pavel i prijatelji" i Vjerka - rekao je šef društva Jan Slavik.
   
 • Rovnejšie cesty v obci

  Rovnejšie cesty v obci
   
  Obec Báčsky Petrovec zakončila asfaltovanie ulíc. Ďakujúc projektu ktorý schválil Fond pre kapitálne vklady APV Obec dostala prostriedky v hodnote 40. miliónov dinárov na asfaltovanie záverečnou vrstvou lokálnych ciest v úhrnnej dĺžke vyše 10 km. Vyasfaltované sú ulice vo všetkých osadách obce a to po princípe priority:
  • v Báčskom Petrovci ulice: Komenského, JĽA, Svätopluková, Gen. Štefánika, Hviezdoslavová, Fyzkultúrna, Jarmočná,
  • v Kulpíne ulice: Kanálska a Školská,
  • v Maglići ulice: Bore Prodanovića, I.L.Ribara a Đure Salaja a
  • v Hložanoch ulica Veljka Vlahovića.
  www.backipetrovac.org.yu
 • Bohatý divadelný víkend

  Bohatý divadelný víkend
   
  Počas tohto víkendu v Kysáči prebieha Festival Zuzany Kardelisovej a v Starej Pazove detská divadelná Prehliadka 3xĎ.
   
  Idea prezentovaná učiteľom Michalom Gombárom o oživení spomienok na ochotnícke pôsobenie učiteľky Zuzany Kardelisovej v Kysáči podnietila ustanovizeň KIS Kysáč roku 2004 zorganizovať I. Súťažiaci festival s témou ženy, ktorého víťaz nadobudne právo súťažiť na festivale v Novom Meste nad Váhom – SR. Na tohtoročnom, v poradí už piatom Festivale sa zúčastňujú aj kulpínski ochotníci s najnovším predstavením Dierkovou kľúčou autora Joa Orthona v réžii Jána Chalupku. Kulpínčanania Festival prakticky otvoria, keďže vystupujú ihneď po otváracom ceremoniály, teda dnes 14. 11. 2008 o 19,00 h
   

 • OBDOBIE ZAKÁĽAČIEK

  OBDOBIE ZAKÁĽAČIEK
   
  BEGEČ – Iba zopár kilogramov chýbalo, aby brav plemena „durok", ktorého majiteľkou bola Katka Kurišová z Begeču, bol zapásaný do Ginisovej knihy rekordov. Plemenné prasiatko bolo dovezené zo Slovenska a za dva roky pribralo 400 kg. V treťom roku, už ako vyrezaný samec, Mrkov vážil neskutočných 530 kg.
   
 • RAJKA A RUSOVCE

  RAJKA A RUSOVCE
   
  Rajka 10. novembra (SITA) - Cestu medzi Rajkou a Rusovcami čiastočne blokuje 13 áut prívržencov strany Jobbik a Maďarskej gardy, ktorí dnes blokáciou vyjadrujú protest proti zásahu polície v Dunajskej Strede 1. novembra.
   
  Na čiastočnú blokádu slovensko-maďarských hraníc sa prišla pozrieť aj europoslankyňa a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Monika Flašíková Beňová. Svoj príchod zdôvodnila tým, že jej ide o to, aby vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli dobré. "Aby sa znížilo napätie, aby sme začali normálne komunikovať. Je mi ľúto, že len pár rokov po tom, čo padla železná opona, dnes dochádza k blokovaniu hraníc," vyhlásila. Zároveň zdôraznila, že nesúhlasí s blokádou hraníc, pretože je to nezlučiteľné s politikou Európskej únie. "Blokácia hraníc, keď EÚ je úniou priateľských vzťahov, je neakceptovateľná. Viem si prestaviť demonštrácie pre zlú ekonomickú situáciu, sociálnu politiku," povedala. Podľa nej drvivá väčšina slovenského národa chce mať dobré vzťahy s Maďarskom a žiadneho Maďara by neurazila. "Slováci sú slušní ľudia. Drvivá väčšina," uviedla.
   
 • III. FESTIVAL SLOVENSKÝCH LYRICKÝCH PIESNÍ KULPÍN 2008

  III. FESTIVAL SLOVENSKÝCH LYRICKÝCH PIESNÍ KULPÍN 2008
   
  --- www.kulpinfestival.org ---
   
  V piatok 21. 11. 2008 v Novom Sade v Štúdio M RNS o 20:00
  - PRIAMY TELEVÍZNY PRENOS NA DRUHOM PROGRAME TVNS
  - PRIAMY ROZHLASOVÝ PRENOS NA 107,1 MHz
  - MOŽNOSŤ PRIAMEHO VIDEO A AUDIO SLEDOVANIA FESTIVALU PROSTREDNÍCTVOM INTERNET www.rtv.rs
  - MOŽNOSŤ SMS HLASOVANIA na číslo 3232
  - VSTUP VOĽNÝ
   
 • Založená prvá vojvodinská lovno-turistická organizícia

  V Kulpíne
   
  Založená prvá vojvodinská lovno-turistická organizícia
   
  Poľovnícky spolok Fazan z Kulpína je prvým vojvodinským združením, ktorý založil lovno-turistickú organizáciu - povedal to na dnešnej tlačovej konferencii predseda komisie pre lovnú turistiku Loveckého zväzu Vojvodiny Dušan Vidak. Zdôraznil, že v celom Srbsku doteraz existovala iba jedna podobná organizácia a táto kulpínska je v poradí druhá.
 • Aktivity nového predsedu obce Báčsky Petrovec

  Aktivity nového predsedu obce Báčsky Petrovec
   
  Jednou z prvých príjemnejších úloh novozvoleného predsedu Obce Báčsky Petrovec Vladimíra Turana bolo podpisovanie Zmluvy o financovaní plánov výstavby obce. Vo Vrnjačkej Banji dňa 31. októbra 2008 predsedovia obcí podpísali zmluvy s ministrom pre ochranu životného prostredia a priestorového plánovania vlády Republiky Srbsko Oliverom Dulićom. Obec Báčsky Petrovec získala 2 miliónov dinárov, ktoré sú určené na výstavbu priemyselných štvrtí v Maglići a v Hložanoch a na čistiareň odpadových vôd v Kulpíne.
   
  www.backipetrovac.org.yu
   
  Predsednik opštine Bački Petrovac Vladimir Turan postavljen je pre tačno nedelju dana na ovaj položaj, a već je obavio dva značajna zadatka za sugrađane. Boravio je u Vrnjačkoj banji, sa predstavnicima više od 40 svojih kolega iz cele zemlje, i tamo su potpisani ugovori o podršci Republike u finansiranju različitih programa u oblasti infrastrukture. Na juče otvorenom sajmu "Investekspo", predsednik Turan je sa saradnicima predstavio svoju opštinu i mogućnosti za investiranje u različite projekte u industrijskom parku koji nameravaju da osnuju na teritoriji bačkopetrovačke opštine.
  Sutra Vladimira Turana očekuje i jedno službeno putovanje u Slovačku u Martin.
   
  www.rtv.rs
 • Pietna spomienka v Martine

  Pietna spomienka v Martine
   
  Zástupcovia Matice slovenskej, Mesta Martin, Slovenskej národnej knižnice, zástupcovia evanjelickej a katolíckej cirkvi a široká verejnosť sa 31. 10. 2008 zišli na Národnom cintoríne v Martine, aby si pri príležitosti Pamiatky zosnulých pietnou spomienkou uctili pamiatku osobností národného, kultúrneho, politického a spoločenského života slovenského národa. V príhovore predseda MS Jozef Markuš pripomenul, že panteóny v Bratislave, Dolnom Kubíne, na Bradle, ale i v Kragujevci, Báčskom Petrovci, Kovačici, v Amerike, Argentíne, či Austrálii sú posledným miestom odpočinku mnohých významných Slovákov, ale ten najvýznamnejší je v Martine, na ktorom odpočíva okolo 350 významných osobností.
   
  www.matica.sk
 • NOVÉ OBECNÉ VEDENIE V BÁČSKAJ PALANKE

  NOVÉ OBECNÉ VEDENIE V BÁČSKAJ PALANKE
   
  Po prvý raz od uvedenia viacstraníckeho sistému, v Zhromaždení báčskopalanskej obce väčšinu budú tvoriť strany demokratického bloku a ich koaliční partneri: DS, SPS-PUPS-PSS, G17 plus, DSS i Slovenská národná strana. Radikáli prechádzajú do opozície - to bolo rozhodnuté včera, 3. 11. 2008 na schôdzi lokálneho parlamentu. Doterajší predseda obce Boris Kuzmanović zo SRS bol odvolaný z funkcie a na jeho miesto nastúpila Zdravka Milenovićová z DS. Zároveň je toto aj prvýkrát, že sa na čelo obecnej správy dostala žena. Jej zástupcom je Štefan Séč zo Slovenaskej národnej strany ako aj Miroslav Rodić z DSS.
 • Školský rok 2008/09 na ZŠ v Kulpíne

  Školský rok 2008/09 na ZŠ v Kulpíne
   
  V slovenskej triede v prvom ročníku je 23 žiakov a do srbskej triedy sa zapísalo 13 prvákov. Úhrnný počet žiakov na škole je rovnako ako vlani – presne 244.
   
  – V tomto školskom roku sa nám do srbskej triedy zapísalo 13 prvákov. Podľa pokynov Školskej správy nemohli sme otvoriť samostatnú triedu, čo je dokonca aj v súlade so Zákonom o vzdelávaní, ktorý určuje, že trieda musí mať najmenej 15 žiakov. – povedala nám Jovanka Zimová, riaditeľka ZŠ Jána Amosa Komenského, – My však už roky mávame v každom ročníku samostatné srbské triedy, preto sme si chceli aj tohto roku takú prax uchovať, a dokonca, keby sme museli tentoraz utvoriť kombinovanú srbskú triedu z prvákov a tretiakov, jedna učiteľka by zostala prebytočná. Našu sťažnosť však Školská správa odmietla, preto sme oslovili pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie. Tajomník Zoltán Jéges nám odpovedal, že tento sekretariát rieši podobné situácie, iba keď ide o národnostné menšiny, a keďže tu ide o srbské triedy, znovu náš problém vrátil do Školskej správy, ale so sugesciou tomuto telesu, aby nám otvorenie samostatnej srbskej triedy prvákov povolil. Medzičasom sa o tomto probléme diskutovalo aj na iných fórach, ale napokon sme to očakávané povolenie dostali.
   
 • Kovačickej obci 1,2 miliónov dinárov

  Kovačickej obci 1,2 miliónov dinárov
   
  Štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Duško Radaković v pondelok 3. novembra navštívi Kovačicu. Predsedovi obce Miroslavovi Krišanovi odovzdá riešenie o schválení finančných prostriedkov o ktoré sa kovačická obec uchádzala na súbehu vypísanom zo strany tohto ministerstva.
   
  Како је саопштило Министарство за државну управу, Радаковић ће председнику општине Ковачица Мирославу Кришану уручити решење о додели финансијскih средстaва добијена на конкурсу по јавном позиву тог министарства за расподелу средстава од игара на срећу у вредности 1,2 милиона динара за техничко опремање Дома културе Црепаја, којима је та општина конкурисала по последњем јавном позиву министарства.
  Како је најављено, Радаковић и Кришан ће обићи Дом културе Ковачица - Галерију наиве и пословно-рекреативни центар "Релакс" за чију је реконструкцију и изградњу министарство дало по три милиона динара од средстава од игара на срећу током прошле године.
 • Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine

  Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine
   
  pozvanka
 • V piatok Pamiatka reformácie v sobotu Všechsvätých

  V piatok Pamiatka reformácie v sobotu Všechsvätých
   
  Dnes sa začína dekáda Pamiatok reformácie, ktoré majú viesť k okrúhlemu výročiu Lutherovho reformačného vystúpenia. V októbri 2017 si celý luteránsky svet pripomenie 500. výročie reformácie.
  Martin Luther základné myšlienky reformy cirkvi sformuloval v 95 tézach, ktoré pribil 31. októbra 1517 na dvere zámockého kostola v nemeckom Wittenbergu a vyvolal tým začiatok tzv. nemeckej reformácie. Protestoval proti predávaniu tzv. odpustkov hriechov, ktoré v tom čase praktizovala pápežská cirkev. Verejne sa prihlásil aj k názorom Jána Husa a pápež ho vyobcoval z cirkvi. V r. 1529 na zasadnutí ríšskeho snemu predložili vyznávači Lutherových zásad protest proti zákazu reformácie (odtiaľ protestanti), o rok neskôr spísal jeho žiak Philipp Melanchton základné články viery, ktoré boli predložené cisárovi na zasadaní ríšskeho snemu v Augsburgu - augsburské vyznanie je základom cirkvi luteránskej.
  V sobotu si uctíme zosnulých.
 • VLADIMÍR TURAN - NOVÝ PREDSEDA OBCE

  VLADIMÍR TURAN - NOVÝ PREDSEDA OBCE
   
  bol zvolený na dnešnej schôdzi Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Vladimír Turan bol doterajším riaditeľom Direkcie pre stavebné pozemky, cestné hospodárstvo a komunálnu činnosť obce Báčsky Petrovec a na post Predsedu obce ho navrhla DS. Je z Báčskeho Petrovca. Za podpredsedu obce znovu je zvolený Radomir Zotović, ktorý túto funkciu vykonával aj v predošlom mandáte. Radomir Zotović je z Magliću a je členom strany G-17 plus.
 • Mama, poď sa hrať

  Mama, poď sa hrať
   
  pozvanka
 • Kovačické insitné umenie oduševnilo Japoncov

  Kovačické insitné umenie oduševnilo Japoncov
   
  Predseda Japonsko-srbského spolku priateľstva a predseda akademickej rady Strediska pre kultúru a rozvoj (ECPD) prof. Takehiro Togo včera v Belehrade informoval o ukončení seriálu úspešných výstav srbského insitného umenia v niekoľkých japonských múzeách a galériách počas minulého a tohto roku.
  Na včerajšej tlačovej konferencii v Ministerstve kultúry Togo zdôraznil, že srbské insitné umenie si získalo priazeň Japoncov a vybudovalo most medzi dvoma krajinami.
  Prvé predstavovanie kolekcie Insitné umenie Srbska, ktorú usporiadala galéria Babka Kovačica bolo začiatkom novembra minulého roku v Metropoliten múzeu v Tokiu. Vernisáž usporiadali v rámci 33. výstavy Japonského moderného insitného umenia. Nasledovala výstava v Oita stredisku v apríli bežného roku a potom koncom mája otvorili výstavu v Onomiči múzeu. Posledná výstava bola nainštalovaná v Tama umeleckom múzeu a trvala do 14.septembra.
  Na výstavách bolo prezentovaných 66 obrazov 33. autorov hlavne z Kovačice
 • INŠTALÁCIA V ZEMUNE

  INŠTALÁCIA V ZEMUNE
   
  V sobotu 25.októbra 2008 v evanjelickom chráme v Zemune v.p. Dieter TUNKEL, evanjelický kňaz z Nemeckej spolkovej republiky bol inštalovaný za seniora Seniorátu nemeckej a. v. cirkvi v Belehrade.
  Slávnostný čin uvedenia do funkcie vykonal biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku (SEAVC) Samuel Vrbovský a inštalácie sa zúčastnili aj senior báčsky Michal Kolár, senior banátsky Pavel Sklenár a senior sriemsky Ján Vinkovič a ďalších 7 farárov SEAVC. V Zemune, v evanjelickom kostole v minulú sobotu na slávnostných predpoludňajších službách Božích boli i vysokí predstavitelia Ministerstva náboženstva Srbska, Evanjelickej cirkvi z Nemecka, Rímsko-katolíckej cirkvi, Srbskej pravoslávnej cirkvi, veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, ako aj zo 35 členov domáceho cirkevného zboru z Belehradu a Zemunu a 10 hostí z Nemecka.
  Čin inštalácie sa konal v slovenčine. Úspešným tlmočníkom v srbsko-nemecko-slovenskom jazyku bol Thmgr. Vladislav Ivičiak. V mene Evanjelického cirkevného zboru Belehrad/Zemun V.Iviciak, farár administrátor tohto cirkevného zboru, odovzdal dar - kamžu novovymenovanému seniorovi D. Tunkelovi a po nemecky sa mu prihovoril niekoľkými priliehavými vetami.
  Nemecký evanjelický a. v. seniorát v Srbsku je pod záštitou SEAVC v Srbsku. Stretnutie a chvíľa boli slávnostné a historické.
   
  V. Valent Belehrad
 • KONCERT ZBOROVEJ HUDBY

  KONCERT ZBOROVEJ HUDBY
   
  V nedeľu, 26. októbra vo Veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa usporiada nevšedný koncert zborovej hudby. Na koncerte sa predstavia slovenské vojvodinské zbory z Báčskeho Petrovca, zo Selenče, Starej Pazovy a Nového Sadu. Okrem SVD organizátorom podujatia je aj Komorný zbor Muzika Viva z Báčskeho Petrovca a jeho dirigentka a umelecké vedúca Mariena Stankovićová – Kriváková. Koncert sa začne o 19:00.
 • VIAC O NÁS - VYBERÁME Z PORTÁLU HLASU ĽUDU

  VIAC O NÁS - VYBERÁME Z PORTÁLU HLASU ĽUDU
   
  V predošlom čísle nášho týždenníka Hlas ľudu zverejnili článok o tejto webovej stránke. Dovolíme si ho prebrať.
   
   
  Martin a Katarína Pucovskovci pri dotváraní kulpínskej webovej stránky, v ponuke ktorej nie sú len texty a fotky, ale aj zvukové nahrávky a videonahrávky
   
 • SĽUK v decembri v Srbsku

  SĽUK v decembri v Srbsku
   
  Koncerty Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) z Bratislavy, Slovenská republika, sa napokon uskutočnia aj v našej krajine.
  SĽUK je v SR najznámejší, najväčší a najstarší umelecký kolektív svetového mena.
   
  Vystúpenia SĽUK-u budú v:
  - Belehrad, Sava centrum 06. decembra 2008 o 20 h
  - Kovačica 07. decembra 2008
  - Báčsky Petrovec 08. decembra 2008
  - Stará Pazova 09. decembra 2008
  - Nový Sad 10. decembra 2008
   
  V. Valent, Belehrad
 • V BÁČSKOM PETROVCI ZAČALA PRACOVAŤ FAKULTA ZO SLOVENSKA

  V BÁČSKOM PETROVCI ZAČALA PRACOVAŤ FAKULTA ZO SLOVENSKA
   
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety z Bratislavy (Slovenská republika) otvorila svoje oddelenie v Báčskom Petrovci. Do prvého ročníka je zapísaných vyše 60 študentov, ktorí sa budú vyučovať v odbore sociálneho pracovníka pre úroveň VI. stupňa vzdelania tj. vyššej školy. Rektor fakulty pre študentov povolil bezplatné školenie a platí sa iba zápisné vo výške 80 eur. Je to diaľkové štúdium a prednášky sa budú konať vo víkendové dni. Dekan fakulty M. Šramka zahlásil, že od nového školského roku existuje možnosť otvorenia i ďalšieho odboru.
   
  www.backipetrovac.org.yu
 • Festival NSLP KULPÍN 2008

  Festival NSLP KULPÍN 2008
   
  Zoznam skladieb Festivalu nových slovenských lyrických piesní KULPÍN 2008, ktoré odznejú na verejnom predvedení v Novom Sade v Štúdiu M 21. novembra 2008.
  Piesne budú na CD, ktoré je v záverečnej prípravnej fáze, zoradené takýmto poradím:
   
 • KONTRABAS V KOVAČICI

  KONTRABAS V KOVAČICI
   
  KOVACICA 00-24 sa menuje blog a majiteľ je podpísaný ako Janko Takac. Na blogu je článok o hosťovaní SVD v Kovačici. Preberáme ho v úplnom znení.
   
  U subotu, 18. oktobra, u Kovačičkom domu kulture je gostovalo Slovenske Vojvodinske Divadlo iz Bačkog Petrovca. Mogli smo da pogledamo monodramu Patrika Saskinda KONTRABAS (1980). Predstava je odigrana na slovačkom jeziku i to na maloj sceni. Ulogu je tumačio Miroslav Babiak, predstavu je režirala Vladislava Fekete a scenografiju je odradio Stevan Mošo. Reklame gotovo da nije ni bilo. Mislim da se sve svodilo na jedan plakat na ulazu u Dom Kulture. Ulaznica je kostala 100 dinara. Predstavu je posetilo oko petnaestak ljudi. U sali nije bilo grejanja.
   
 • V nedeľu prejdeme na zimné počítanie času

  V nedeľu prejdeme na zimné počítanie času
   
  V nedeľu 26. októbra sa vrátime k stredoeurópskemu času a o 03:00 si ručičky hodiniek posunieme na 02:00.
   
  Cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energiou a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Kritici však tvrdia, že nejde o tak výraznú úsporu, naopak, niektorým ľuďom zmena narúša biorytmus a spôsobuje zdravotné problémy.
 • Paorska groznica, monodrama

  SVD 21.10. 2008 o 20.h
   
  Paorska groznica, monodrama
   
  V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci zajtra o 20,00 milovníci divadla si budú môcť pozrieť vynikajúcu monodrámu autora Radivoja Šajtinca Sedliacka horúčka - Paorska groznica v réžii Ľuboslava Majeru a v predvedení herca zrenjaninského divadla Jovicu Jašina. Hudbu skomponoval Vladimir Agić- Aga. Predlohou s prvotným názvom „Vďaka bohu, aj ja som sa rozchorel“ -„Fala bogu i ja sam se razbolo” sa zrenjaninské divadlo predpremiérovo predstavilo publiku v Elemire a potom si toto predstavenie ďalej pod názvom Paorska groznica moli pozrieť návštevníci divadiel nielen vo Vojvodine, lež aj v Belehrade, Šapci, Kraljeve, Tuzle, Brčkom ...
 • PARLAMENT V BÁČSKEJ PALANKE

  PARLAMENT V BÁČSKEJ PALANKE
   
  DS, G 17 plus, koalícia SPS-PUPS-PSS, DSS-a i Slovenská ľudová strana podpísali dnes v Báčskej Palanke koaličnú dohodu o zostavení novej parlamentnej väčšiny, ktorú bude tvoriť 24 z celkového počtu 42 poslancov v obecnom parlamente.
  Doteraz báčskopalanskú obec viedla SRS, ktorá mala v Zhromaždení až 18 predstaviteľov a podporili ju 4. poslanci SPS-PUPS-PSS, 3. z DSS-a a 1. zo Slovenskej ľudovej strany.
  Srbská radikálna strana sa takto dostala do opozície. Čoskoro preto treba očakávať aj zmeny na čelných obecných funkciách a na riaditeľských postaveniach ako aj v zložení správnych rád.
 • FESTIVAL ZLATÝ KĽÚČ 2008

  FESTIVAL ZLATÝ KĽÚČ 2008
   
  bude v nedeľu 19. októbra 2008 v Selenči a na ňom bude predvedených 20 nových tanečných skladieb.
  Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč sa týmto dožíva svojho XXVIII. ročníka jestvovania v našom hudobnom a kultúrnom živote. Treba však pripomenúť, že je Festival prítomný v našich hudobných a kultúrnych podujatiach takmer 38 rokov, hoci bolo i prestávok v jeho organizovaní. Posledná z týchto bola najdlhšia – XXIV. ročník bol v roku 1998 a potom došlo k prerušeniu.
 • Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí 2008

  Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí 2008
   
  ÚSŽZ informuje o prípravách Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008 s ústrednou témou Slovenčina v slovenskom zahraničí.
  Konferencia sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica v dňoch 6. - 8. novembra 2008 v priestoroch City Hotela Bratislava.
  Ústredná téma konferencie bude rozdelená do troch tematických okruhov:
  • Formy výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách;
  • Komunikácia v slovenskom jazyku v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote;
  • Slovenský jazyk v krajanských tlačených a elektronických médiách a ich vplyv na udržiavanie národného povedomia.
  V roku 2008 si pripomíname i mnohé historické udalosti, ktoré spôsobili masovú emigráciu Slovákov do zahraničia. Súčasťou konferencie bude i slávnostný galavečer pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča s názvom Slovensko ďakuje, ktorý sa uskutoční v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami budú i veľvyslanci a vedúci zastupiteľských úradov krajín, ktoré prijali Slovákov v rôznych emigračných vlnách a pomohli im vytvoriť podmienky pre ich ďalší plnohodnotný život v zahraničí. Galavečer bude aktom vyjadrenia vďaky SR týmto krajinám.
   
 • Dni Slovákov žijúcich v zahraničí

  Dni Slovákov žijúcich v zahraničí
   
  Tohtoročné dni Slovákov žijúcich v zahraničí boli venované Slovákom z Dolnej zeme.
  Takmer 140 predstaviteľov z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska navštívilo v dňoch 9. - 14. októbra Slovensko, kde prezentovali svoju kultúru.
  Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
  Dominantným kultúrnym predstavením dolnozemských Slovákov bol sobotňajší galakoncert sólistov a súborov z jednotlivých krajín, ktorý sa uskutočnil v budove bratislavského Istropolisu o 19.00 h. Podobné predstavenie bolo aj v pondelok v rovnakom čase v Divadle Jána Palárika na Trojičnom námestí v Trnave.
  Naši predstavitelia sa na nich bravúrne predstavili.
  "Slovákov žijúcich na Dolnej zemi spája to, že ich predkovia odchádzali pred 150 až 200 rokmi v rámci Rakúsko-Uhorska na Dolnú zem a tam začali rozvíjať svoju kultúru. Zahraničnými Slovákmi sa stali až po roku 1918, keď vznikli samostatné krajiny,“ zhrnula hlavná koordinátorka podujatia Ľubica Bartalská z odboru kultúry Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • Tretí ročník Festivalu slovenských lyrických piesní...

  Tretí ročník Festivalu slovenských lyrických piesní...
   
  ...ako sa dozvedáme z dobre informovaných zdrojov, nebude ani 7. a ani 14. novembra, ako bolo zahlasované na schôdzi organizačného festivalového výboru , lež najskôr 21. novembra 2008. Všetky uvedené dátumy sú piatkové, takže Festival sa pravdepodobne neuskutoční, tak ako to bolo v predošlých dvoch ročníkoch - v nedeľu a nebude to ani len sobota. Toto hudobné podujatie tohto roku sa bude odlišovať aj tým, že prívlastok „kulpínsky“ bude niesť iba na papieri, keďže sa verejné predvedenie nových slovenských lyrických piesní uskutoční v Novom Sade v Štúdiu M Novosadského rozhlasu. Nezmenené však zostáva to, že sa FNSLP aj tohto roku v značnej miere vyfinancuje z prostriedkov, ktoré boli na tieto účely schválené KUS-u Zvolen z Kulpína.
  Podľa slov nášho zdroja, štúdijné nahrávky piesní sa už robia v Novosadskom rozhlase a budú zhotovené na profesionálnej úrovni. Pre vypracovanie hudobných matríc sa totiž využívajú súčasné technické vymoženosti a tak aj s málopočetného orchestra sa montážou dosahuje efekt veľkého ľudového orchestra, čo vo veľkej miere prispieva k dobrému umeleckému dojmu poslucháčov.

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články