Archív
Filter
 • XII. Detská svadba

  V Kovačici v nedeľu 2. septembra usporiadajú XII. ročník humanitárneho podujatia Detská svadba. Jej organizátorom je Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka. Svadba je o láske, ale aj o obdarovaní. Prostriedky získané z tohto podujatia budú aj v tomto roku usmernené na dobročinné účely. Svadba sa začne o 17. hodine a bude prebiehať na nádvorí Miestneho spoločenstva. Natancované peniaze s mladou organizátori aj tentoraz darujú tým, komu budú najpotrebnejšie. „My, deti, účastníci Detskej svadby, Vás pozývame na našu tradičnú humanitárnu manifestáciu," – píše v pozvánke. Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka organizuje podujatie so zámerom oživiť zvyky a tradície niekdajšej svadby v Kovačici. Pred začiatkom svadby v Galérii Babka o 16. hodine otvoria výstavu Bola raz jedna Bibiana.

 • Seminár choreografov a príprava etnologickej konferencie

  Výbor pre kultúru NRSNM v termíne od 31. augusta do 2. septembra 2018 na Katai salaši v Malom Iđoši zorganizuje seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov s cieľom zdokonaľovať a vyprofilovať mladých pedagógov, choreografov a umeleckých vedúcich kultúrno-umeleckých spolkov vo Vojvodine. V rámci školenia sa pozornosť venuje tréningovým technikám, zásadám tanečnej pedagogiky, analýze a rozboru tanečného vojvodinského materiálu, modelovaniu choreografií, hlasovým technikám, hre na hudobných nástrojoch a i. Z technických dôvodov, keď sú už ľudia z rovnakej záujmovej skupiny zozbieraný na jednom mieste, sme sa rozhodli vsunúť do seminára aj ešte jednu udalosť. Ide o Úvod do Etnologickej konferencie, ktorá by sa mala usporiadať v nasledujúcom roku.

 • Slovenská krása na Bratislavskom hrade

  Po včerajšom úspešnom otvorení v Národnom múzeu v Zreňanine, výstava Slovenská krása bude 1. septembra 2018 o 14.h, v deň Ústavy Slovenskej republiky, predstavená na Bratislavskom hrade v galérii Západná terasa. V rámci vernisáže sa uskutoční aj krst knihy Slovenská krása v ľudovom kroji autorov Pavla Surového a Branislava Kokavca. Nositeľom projektu je Kultúrne centrum Kysáč v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky za finančnej podpory Mesta Nový Sad a Nadácie Nový Sad 2021 - Európske mesto kultúry. Výstavu Slovenská krása pripravili Pavel Surový a Branislav Kokavec, ktorí sa podujali skĺbiť tradičné s moderným, teda krásu slovenských dievčat a krásu ľudových krojov dolnozemských Slovákov.

 • Dve výročia Nadlaku

  V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a v ktorom sídli aj väčšina slovenských inštitúcii (lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, Literárny spolok Ondreja Štefanku ako aj redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) minulý víkend prebiehali oslavy dvoch významných výročí. Pred päťdesiatimi rokmi bola osada vyhlásená za mesto. Dejiny starého Nadlaku sú však oveľa dlhšie, takže si pripomíname až 705 rokov od prvej písomnej zmienky o ňom. Na oslavách sa zúčastnili predstavitelia mnohých družobných miest z Rumunska, ale aj Brezna, Budmeríc a Pukanca. Organizátori avizovali aj príchod delegácie Báčskeho Petrovca, ale oslavy nakoniec prebiehali bez jej účasti.

 • Dni mesta Nadlak

  Nadlak leží na rovine pár kilometrov od rumunsko-maďarských hraníc, v západnej časti župy Arad v Rumunsku. Slováci tam prišli v roku 1803 hľadať nový domov a lepšie podmienky na život. Evanjelický kostol stojí v centre Nadlaku a spája väčšinu Slovákov, katolíkov je iba okolo 150. Základný kameň evanjelického kostola položili Slováci pred 200 rokmi. Veľká udalosť je zaznamenaná aj na obraze pri oltári v kostole. Takmer polovica z viac ako sedemtisíc obyvateľov Nadlaku sú Slováci. Aj po viac ako dvoch storočiach života v „cudzej" krajine, ktorá sa im medzitým stala domovom, sú Slováci hrdí na svoj pôvod. V týchto dňoch tam oslavujú Dni mesta Nadlak a v rámci osláv prebiehajú viaceré podujatia: včera sa tam ukončil Dolnozemský remeselnícky tábor, v parku zasadili strom, kňazi posvätili chlieb...

 • Premiéra v SVD: Krásavica z Leenane

  Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca včera večer ponúklo milovníkom divadla ďalšiu premiéru. Predstavenie sa začalo tmou. Temnota v ľuďoch, ale aj v nás. Hlavnými postavami sú despotická, schizofrenická matka a dcéra, ktorej čas na vydaj pomaly unikal. Žijú v zapadákove, v biednom dome v odľahlej časti Írska, v trúchlivej prázdnote, so sliepkami. Dcéra je z takého nudného a bezvýchodiskového života psychicky zronená a nakoniec sa úplne zrúti. Na javisku, pred vašimi očami, sa krásavica mení v šialenú osobu. Krásavicu z Leenane britsko-írskeho autora Martina McDonagha si návštevníci v plnej sieni SVD mali možnosť pozrieť v režisérskom stvárnení Richarda Sanitru, ktorý sa vyznáva: „Petrovec milujem, preto som sa sem vrátil tretí krát."

 • Rodný môj kraj

  V Báčskom Petrovci včera slávnostne otvorili výstavu Rodný môj kraj Zuzany Ferkovej z Kysáča. Túto svoju druhú samostatnú výstavu Zuzana Ferková spoločne zorganizovala so Združením petrovských výtvarníkov. Zuzana Ferková sa narodila 20. mája 1956 v Kysáči. V rodisku zakončila základnú školu a krajčírskemu remeslu sa vyučila v Novom Sade. Bola prvou maliarkou v Kysáči, ktorá začala omaľovávať taniere, krčahy, kolovraty a všetko čo sa dalo omaľovať... Neskôr začala kresliť aj olejovými farbami na plátne. Na jej obrazoch dominujú zábery zo života obyčajného človeka, pritom nezabúda ani na zvyky a tým zachováva kultúru tunajších Slovákov. Je predsedníčkou maliarskeho krúžku Michala Geržu v Kysáči.

 • Fujaristi na SNS

  Fujara je zvláštny hudobný nástroj ľudovej kultúry, ktorý vzbudzuje obdiv tak svojim výzorom ako aj tónmi. Keď tie zaznejú, unášajú nás do slovenských hôr, na pasienky, do krásnej prírody... Snáď aj preto je tento hudobný nástroj označovaný ako „kráľovná medzi ľudovými nástrojmi". Je rozšírená len na Slovensku a už niekoľko storočí je jedným zo slovenských národných symbolov. Najstaršia písomná zmienka o nej pochádza z 18. storočia. Fujaru a fujarovú hudbu zaradila organizácia UNESCO v roku 2008 do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Slovenské národné slávnosti (SNS) v Báčskom Petrovci sa preto nezaobídu bez fujary a fujaristov. V tomto roku nám zvukmi fujár Slovensko priblížili Mário Baculík a Milan Antolík. Do Petrovca pricestovali spolu s Vladimírom Laššákom, tiež folklórnym nadšencom, ktorý Slovenské národné slávnosti roky pravidelne navštevuje.

 • Jubileum Zuzany Medveďovej Koruniakovej

  Zuzana Medveďová sa narodila 19. 08. 1948 v roľníckej rodine v Báčskom Petrovci. V rodisku zakončila základnú školu a gymnázium Jána Kollára. V období rokov 1867-1972 študovala na Filozofickej fakulte, Univerzita v Novom Sade, na Katedre východoslovanských a západoslovanských štúdií, odbor: slovenský jazyk a literatúra. Po ukončení štúdií v roku 1972 začala pracovať v našom týždenníku Hlas ľudu ako jazyková redaktorka. Najprv to bolo pod menom Zuzana Medveďová, neskôr pribudlo aj manželovo priezvisko, potom na svet prišli aj dvaja synovia a potom už pribúdali lektorované noviny, časopisy a knihy... v ktorých je Zuzana Medveďová, resp. Zuzana Medveďová Koruniaková podpísaná ako jazyková redaktorka, lektorka, korektorka vydaní, novinárka. Tých podpisov je na tisíce.

 • Slovák Poničan

  „Už Turek ide, už vojna bude....", „Rabovali Turci..." a v ďalších ľudových pamätiach zachovávame si spomienku na pohromy, na turecké vpády do krajiny, najmä v smere bohatých banských miest stredného Slovenska. „Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na Poníky..." Je niekto, čo ešte nepočul tieto verše? Je ešte niekto, čo nepočul o Turčinovi Poničanovi? Tohto Chalupkovho Turčina Poničana nájdeme už len v literatúre, ale Slovákov Poničanov, šírom slovenskej dolnozemskej enklávy. Sú to potomkovia z tretieho veršu prvej strofy: „... a čo mladé, zutekalo...". Jeden z nich „zutekal", ale len nepriamo, až do Austrálie. Už nepochádza z Poník, ale z Padín (Padiny), v bývalej Juhoslávii, priamejšie je to Banátčan.

 • Spomienky zachytené čiernobielou fotografiou...

  Polstoročie od okupácie Československa: 21.ugust 1968

   

  Bolo žhavé letné obdobie a vždy takto v Petrovci, a vôbec na rovine v tomto letnom období, vrcholia nielen sviatky žatvy a zberu chmeľu, ale najmä pravého horúceho leta, čiže ako naši predkovia, ktorí všeličo zažili na tejto rovine, hovorievali – letná kanikula! Vrelo bolo aj na spoločensko-politickom javisku.

 • História písaná drevom

  Vlkolínec podhorská osada, ktorá je pamiatkovou rezerváciou typickej stredovekej ľudovej architektúry z dreva. Nachádza sa v srdci Slovenska, neďaleko mesta Ružomberok, s ktorým ho spája horský chodník. S touto osadou sme si už „potykali" v Petrovci v rámci SNS 2016, keď v Kultúrnom stredisku otvorili výstavu fotografií Juraja Vohnouta zo Slovenska pod názvom Noc vo Vlkolínci. Členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov, ktorí nadviazali spoluprácu s Klubom UNESCO Slovakia, už viackrát navštívili Vlkolínec a zúčastnili sa aj na tohtoročných oslavách štvrťstoročia odkedy je osada na Zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri príležitosti tohto jubilea na Slovensku vyšla tlačou kniha fotografií Juraja Vohnouta pomenovaná Vlkolínec – 25 rokov v UNESCO. Autora sme stretli aj na tohtoročných Slovenských národných slávnostiach.

 • Premenenie/Preobrazenie

  Premenenie Pána alebo Преображенїе Господа Бога je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 6. augusta resp. 19. augusta podľa gregoriánskeho kalendára. Sviatok pripomína Ježišovo premenenie na vrchu Tábor. Premenenie sa na kresťanskom Východe oslavuje od VII. storočia a na Západe od roku 1457, po veľkom víťazstve kresťanských vojsk nad Turkmi pri Belehrade v r. 1456. Sviatok sa slávi v čase, keď dozrievajú plody zeme. Podľa pranostík na Premenenie sa premieňa "hora a voda" ohlasujúc skorú jeseň, prestáva kúpanie na otvorených vodách a začína sa sezóna hrozna... Z Ochridského Prológu Sv. Nikolaja Velimiroviča Preobrazenie zo srbčiny preložil Pavel Ďurčok zo Zreňaninu.

 • O slávnostiach, trochu inak...

  Namiesto kritických postrehov z tohtoročných Slovenských národných slávností ponúkame článok spred piatich rokov, ktorý sme na tomto webe uverejnili 17. 08. 2013. Je to o tom, ako sme oslavovali, keď naša Národnostná rada bola o päť rokov mladšia, teda desaťročná. Čo sa všetko vtedy plánovalo a čo nasľubovalo? Ponúkame komentár a aj náš archívny zvukový záznam zhrnutý do necelých osem minút o tom, aké pochvalné slová na SNS v roku 2013 odzneli. Želáme zaujímavé čítanie a počúvanie!

 • Najúspešnejší Slováci a Slovenky vo svete

  Báčsky Petrovec bol počas Slovenských národných slávností „ideálne miesto na besedu na tému Najúspešnejší Slováci a Slovenky vo svete, medzi ktorých patrí z viacerých miestnych osobností aj Ľuboslav Majera, rodák z Petrovca, ktorý má za sebou stovky rozhlasových, filmových a hlavne divadelných réžií. Pri príležitosti životného jubilea a udelením Medaily Daniela Gabriela Licharda získal najvyššiu poctu za prácu a prínos v oblasti amatérskeho divadla na Slovensku, tým sa stal prvým Slovákom žijúcim a tvoriacim v zahraničí, ktorý je nositeľom spomenutého ocenenia," – napísal Gustáv Murín, známy slovenský spisovateľ, ktorý v minulý piatok v Petrovci prezentoval svoj projekt o Slovákoch, ktorí sa dokázali presadiť mimo svojej vlasti. Súčasťou podujatia bola i donácia slovenských kníh, ktoré sa do Petrovca dostali vďaka spolku Československé renomé vedeného Vladislavom Stankom.

 • Igor Vencel o problematike školstva

  Zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade Igor Vencel C.D.A a.i., počas pobytu na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci, využil nedeľňajšiu obedovú prestávku a navštívil Kulpín. So záujmom si obzrel Poľnohospodárske múzeum, aleju búst významných osobností a navštívil aj základnú školu. Tam ho prijala riaditeľka ZŠ Jána Amosa Komenského Jovanka Zimová, ktorá vzácneho hosťa poinformovala o situácii v škole. „Toho času v kulpínskej základnej škole máme 223 žiakov z toho je 115 slovenských a 108 srbských detí," povedala pani riaditeľka a ďalej zdôraznila, že pred tridsiatimi rokmi, keď nastúpila do práce v škole bolo 380 detí a väčšina boli slovenské. Igor Vencel do Kulpína prišiel v sprievode Vladislava Stanka, vedúceho European institutu z Českej republiky a predsedu spolku Československé renomé, s ktorým kulpínskej škole odovzdali knižný dar.

 • Dni slovenskej kultúry v Belehrade

  Vďaka angažovanosti Galérie insitného umenia z Kovačice a záujmu vedenia Galérie 73 (Požeška 83/a) z Belehradu, v utorok 7. augusta 2018 bola v uvedenej galérii slávnostne otvorená výstava obrazov slovenských insitných maliarov z Kovačice. Vyše 40 obrazov, menšieho a väčšieho formátu, zdobí steny belehradskej Galérie 73. Obrazy insitného umenie sú s podpisom jedného, dvoch a troch sŕdc rodiny Kňazovicovej z Kovačice. Na výstave je vystavených i šesť obrazov Jána Krličku (1954), maliara a hosťa zo Slovenskej republiky.

 • Kde sa dobre vodí, ta sa rado chodí

  Na Slovenské národné slávnosti 2018 do Petrovca, na nedeľňajší detský galakoncert rado prišli: DFS Slniečko a Vienok KC Kysáč z Kysáča, Orchestrík a staršia TS DFS Pramienok selenčskej ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony zo Selenče, DFS KUS Štefánik z Lalite, DFS Jednota z Hložian, mladšia TS DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, DFS Holubička DK Michala Babinku z Padiny, DFS Hájiček KUS Mladosť z Lugu, DFS Ratolesť SKUS Pivnica z Pivnice a domáca mladšia s staršia tanečná skupina KUS Petrovská družina.

 • Austrálsky rozhlas o SNS 2018

  V Báčskom Petrovci včera dozneli 57. Slovenské národné slávnosti. Tento sviatok Slovákov v Srbsku doteraz sme oslavovali v prvý augustový víkend a v tomto roku prvýkrát prebiehal v druhý víkend. Prvým podujatím v rámci programu tohtoročných Slávností bolo otvorenie výstavy Spolku petrovských žien. Anna Hansmanová tam prečítala báseň Heroica slovaca Viery Benkovej, v ktorej autorka vo forme otázok uvažuje, v čom spočíva naša slovenská podstata. Na základe uvedených atribútov je zrejmé, že hrdinskosť spočíva v kráse, v práci, v skromnosti a v čistote. Sú to napokon atribúty zotrvania. O SNS 2018 informoval aj austrálsky verejnoprávny servis SBS a redaktor Andrej Bučko s dopisovateľkou SBS Katarínou Pucovskou.

 • Slávnostné zasadnutie MSS

  Úvodom snemovania slávnostne zaznela pieseň Po nábreží koník beží v predvedení komorného zboru Zvony zo Selenče. Potom sa krátko prihovorila Mária Andrášiková a privítala vzácnych hostí. Po nej opraty prevzalo pracovné predsedníctvo a jeho predsedníčka Libuška Lakatošová pozvala predsedu MSS Jána Brtku, aby podal správu o činnosti a pozdravil prítomných. V najslávnostnejšej časti včerajšieho zasadnutia udelili ceny a uznania najzaslúžilejším jednotlivcom a kolektívom a potom aj najúspešnejšiemu nášmu minuloročnému športovcovi. Plaketu Dr. Janka Bulíka tentoraz si zaslúžil kolkár Želislavov Jakáb z Padiny.

 • Pekná nová maľovaná kolíska

  „Tohtoročný slávnostný otvárací program som koncipoval tak, že kostrou celého programu bola opereta Pekná nová maľovaná kolíska, ktorej libreto napísal hádam najväčší náš slovenský dramatik Vladimír Hurban Vladimírov, evanjelický farár v Starej Pazove a jeden z najväčších kultúrnych dejateľov, ktorých sme mali," ozrejmuje Dr. Michal Babiak, ktorý vypracoval scenár a podpisuje aj réžiu včerajšieho, skutočne iného a inakšieho otváracieho programu, úplne odlišného od tých doterajších, a dodáva: „Myšlienka vzniku prvej slovenskej operety vznikla medzi vojvodinskými Slovákmi a to som trošku chcel pripomenúť aj týmto otváracím programom."

 • Petrovské pohľady 10

  Na tradičnej „slávnosťovej" kolektívnej výstave petrovských výtvarníkov a ich hostí, tentoraz prezentujú najnovšie práce 30 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. Jubilejnú výstavu Petrovské pohľady 10 otvorili včera a na nej sa návštevníkom ponúka, už či iba na obzretie, alebo aj kúpenie, 53 prác umelcov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Hložian, Pivnice, Maglića, Nového Sadu a Nemecka. Výstava je nainštalovaná v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.

 • Slávnostné zasadnutie NRSNM

  V gymnaziálnej slávnostnej sieni v Báčskom Petrovci včera prebiehalo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Na ňom udelili najvyššie národnostné ocenenia zaslúžilým jednotlivcom a ustanovizniam: Željkovi Čapeľovi z Dobanoviec, Svetlane Vojnićovej Feldyovej a Ružene Červenskej zo Starej Pazovy, posthumne Otovi Filipovi zo Starej Pazovy, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového Sadu a Úradu pre zahraničných Slovákov z Bratislavy.

 • Keď narastiem budem dieťa

  Včera popoludní Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci zorganizovala literárne posedenie so spisovateľom pre deti Zoroslavom Spevákom Jesenským pod názvom Keď narastiem budem dieťa  a výstavu kníh Slovenská vojvodinská literatúra pre deti. Podľa slov riaditeľky knižnice Anny Spevákovej, obe podujatia venovali deťom, aby ich prilákali do knižnice, aby ich odpútali od počítačov a aby si deti vedeli vážiť knihu. Deti nesklamali a skutočne v pozoruhodnom počte prišli do knižnice. Zoroslav Spevák im vtipne rozprával historky zo svojho detstva, ale sa im tiež prihováral aj ako pedagóg a upozorňoval ich na škodlivosť počítačov. Na tú tému sa nadviazal aj predseda lokálneho parlamentu, lekár Ján Šuľan, otvárajúc výstavu detskej tvorby.

 • K sedemdesiatinám Pavla Popa

  Umelec z Petrovaradínskej pevnosti, Umelec, virtuózny maliar a grafik, Pavel Pop sa narodil 1. decembra 1948 v Starej Pazove. Vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave roku 1975 u vynikajúcich umelcov Albina Brunovského a Vincenta Hložníka. Vo svojej výtvarnej tvorbe vyvíja koncept, ktorý odborná kritika pomenovala imaginatívnym realizmom. V priebehu roka 2008 Pavel Pop vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. Od roku 2011 pre Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) zhotovuje portréty historicky významných osobností vojvodinských Slovákov. Pri príležitosti maliarových sedemdesiatin ÚKVS mu v rámci tohtoročných SNS usporiadal samostatnú výstavu obrazov.

 • Cez Nadlak je...

  Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v súlade so svojou programovou deklaráciou a všeobecnými cieľmi usporiada pre zachovanie a rozvoj národnej identity Slovákov v Rumunsku aj rôzne kultúrne činnosti. V tomto zmysle sa Aradská oblasť DZSČR rozhodla počnúc rokom 1999 organizovať každoročne prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi. Prehliadka dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje - Nadlaku. Je to Cez Nadlak je... Počnúc svojou piatou edíciou sa prehliadka stala medzinárodným konkurzom, a teda v rámci nej súťažia tak domáci, ako aj zahraniční interpreti. XX. Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne sa usporiada v Nadlaku v dňoch 27. – 30. septembra a prihlášky treba zaslať najneskoršie do 25. augusta 2018.

 • Pôvab slovenskej ľudovej ornamentiky

  Prvým podujatím v rámci programu SNS 2018 bolo včerajšie otvorenie výstavy Spolku petrovských žien, ktoré sa aj tentoraz všemožne posnažili, aby návštevníkom Slovenských národných slávností ponúkli ďalší skvost. Dominantne modro-bielu, – dýchajúcu čistotou,– ale aj hýrivo-farebnú etnografickú výstavu pomenovali Pôvab slovenskej ľudovej ornamentiky. Predsedníčka petrovských spolkárok Mária Gašparovská vyzdvihla: „Všetky predmety použité na výstave sú pýchou a odkazom predkom, že pretrvávame a minulosť si hlboko uctievame. Chráňme si veľavravné odkazy našich mám a otcov, aby sme nezabudli na to najvzácnejšie a vedeli také odovzdať budúcim generáciám."

 • Ženské noviny spred 80 rokov

  Marija Jurić Zagorka, chorvátska spisovateľka a prvá profesionálna novinárka, bola zakladateľkou a hlavnou a zodpovednou redaktorkou prvého chorvátskeho mesačníka pre ženy Ženski list (Ženské noviny). Noviny vychádzali v období 1925 – 1938. Náhodou, medzi starými časopismi, objavila som niekoľko čísel z posledného ročníka. Zaujala ma krásna móda, ktorá na svojej „modernosti" ani po 80 rokoch snáď nič neutratila a potom aj článok Majčina pisma (Matkine listy) Eleny Maróthy- Šoltésovej v preklade do chorvátčiny Maríny Maliakovej.

 • Nedeľa vo Vlkolínci 2018

  Tradičná Nedeľa vo Vlkolínci v tomto roku prebiehala v znamení troch jubileí: 700 rokov založenia tejto starobylej dedinky v Slovenskej republike, 50 rokov založenia Zväzu slovenských fotografov a 25 rokov od zápisu Vlkolínca do zoznamu UNESCO. Medzinárodné umelecké sympózium a workshop Vlkolínec 2018, ktoré usporiadali v rámci celodenného programu, sa konali aj za účasti Združenia petrovských výtvarných umelcov a Združenia Zlaté remeslá z Báčskeho Petrovca. Nedeľa vo Vlkolínci prilákala 29. júla 2018 do tejto pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry umelcov, historikov, hudobníkov, folkloristov, divadelníkov, hostí... Pre úspešnú spoluprácu s petrovskými výtvarníkmi Občianske združenie Vlkolínec s Klubom UNESCO Slovakia im udelilo pamätnú medailu a petrovská delegácia domov priniesla tiež pamätnú medailu Mesta Ružomberok pre Obec Báčsky Petrovec za dlhoročnú spoluprácu dvoch partnerských miest.

 • Navštívte Galériu Zuzky Medveďovej v Petrovci...

  ...dozviete sa viac o troch storočiach života Slovákov na Dolnej zemi. V Múzeu vojvodinských Slovákov, v miestnostiach Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci, od začiatku júna je nainštalovaná výstava Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine, ktorú v roku 2016 pripravilo Múzeum Vojvodiny v Novom Sade. Ide o reprezentačnú výstavu, ktorou je dokumentačne spracovaná tristoročná doba, od osídlenia Dolnej zeme v 18. storočí po súčasnosť, počas ktorej Slováci zanechali hlbokú stopu v histórii a kultúre Vojvodiny. Výstava bude sprístupnená aj počas Slovenských národných slávností.

 • Folklórne momenty z PDvK

  Zachytiť nohy vo vzduchu alebo sukňu vo víre tanca – sú to výzvy pre každého vášnivého fotografa. Ten pohyb, sústredenie sa tanečníkov a pocity, ktoré vyvoláva, sú jednoducho nádherné. Fascinujú aj umeleckého fotografa Ondreja Miháľa z Kanady, ktorý svojim fotoaparátom v minulú sobotu zachytil krásne okamihy na tohtoročných oslavách v Kulpíne.

 • V Petrovci výroba dielcov pre Tatravagonku

  Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turizmus Ivan Đoković sa zúčastnili dnešného podpisu dohody medzi súkromnou firmou Proficut doo z Báčskeho Petrovca majiteľa Ivana Zabunova s jedným z najväčších slovenských investorov v Srbsku podniku Tatravagonka Bratstvo doo. Spolupráca medzi týmito dvoma spoločnosťami je veľmi dôležitá pre hospodárstvo, tak pre Srbsko, ako aj pre AP Vojvodinu, keďže má projekt strategický význam. Spoločne bude realizovaný v hodnote približne dvoch miliónov eur ročne a bude zahŕňať výrobu komponentov pre nové vyrobené vozne Tatravagonky.

 • 120 rokov od narodenia Marieny Czoczekovej-Eichardtovej

  píše Viera Benková

  Marienu Czoczekovú-Eichardtovú som mala príležitosť „vyspovedať„ ako novinárka Hlasu ľudu a slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu pri návšteve jej domca v Novom Sade v dávnych 70-tych rokoch m.st. Jej detstvo a mladosť sú viazané za rodisko – Petrovec, kde sa narodila roku 1898. Po ťažkej preležanej chorobe – tubere, ktorá bola príčinou že sa ďalej neškolila, vydala sa najprv za svoju veľkú lásku Pavla Topoľského, ale po skončení I. svetovej vojny ako vdova vydala sa za obchodníka Czoczeka z Nového Sadu, kde do smrti aj bývala.

 • Bohatý víkend v Kulpíne

  V komplexe Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne v sobotu popoludní a v nedeľu večer prebiehal celý rad podujatí. V bohatej ponuke Dňa Kulpína, Predslávnosťových dní v Kulpíne a Svadby voľakedy a dnes si početní návštevníci mohli nájsť obsah podľa vlastného záujmu. Spolky žien vystavovali a predávali tradičné domácke výrobky a pečivá a kulpínske spolkárky torty. Tí, čo uprednostňujú duchovný pokrm, sa tiež mali čím nasýtiť. Pred kaštieľom krásne mladuchy a svadobníci sprítomnili čaro niekdajších svadieb, výtvarníci predstavili svoju najnovšiu tvorbu, nezabúdalo sa ani na osobnosti a udalosti z dejín Kulpína. Folklór a hudba tradične prilákali najviac návštevníkov. Športové aktivity prebiehali na rybárskej chate, v poľovníckom dome a na futbalových ihriskách. V evanjelickom chráme Božom v Kulpíne, v príjemnom chládku, sa mohlo duchovne pookriať.

 • 17. Ravnoselská fiakeriáda

  V Ravnom Sele v piatok a sobotu prebiehalo podujatie pre fajnšmekrov. Fiakrové jazdy drožkou – fiakrom a gurmánske maškrty prilákali do tejto dediny početných milovníkov koní, fiakrov, kotlíkových gulášov ale aj tamburášov. Predvedená im bola štýlová jazda dvoj a štvorzáprahov. Elegantní fiakristi so svojimi vyleštenými vozmi poháňali krásnych bielych, vraných či hnedých žrebcov.

 • Kulpínske oslavy a jubileá

  Dnes sa začali a zajtra budú pokračovať Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) 2018. Paralelne prebieha aj Svadba voľakedy a dnes a Deň Kulpína. V rámci dnešného Slávnostného zasadnutia Rady Miestneho spoločenstva si, okrem iného, sprítomnili aj kulpínske jubileá. Osobitne si pripomenuli storočnicu úmrtia Alberta Martiša, ale aj ďalšie významné osobnosti a dátumy, ktoré poznačili život v Kulpíne. Albert Martiš sa narodil 20. apríla 1855 v Kulpíne z rodičov Petra Martiša a matky Apolónie, rodenej Frankovej, dcéry kysáčskeho učiteľa Samuela Franku.

 • SNS 2018 a PDvK 2018

  V dňoch 28. – 29. 7. 2018 v Kulpíne paralelne budú prebiehať tri podujatia: Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK), Deň Kulpína 2018 a Svadba voľakedy a dnes 2018. Organizátori ponúkajú pestrý program a pozývajú na oslavy. Obnovené 57. Slovenské národné slávnosti sa v tomto roku uskutočnia v druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci, avšak jednotlivé podujatia sa začínajú už od nedele 5. augusta. Program SNS je tiež bohatý.

 • Čar(b)ológ

  Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vydáva slovenský študentský časopis literárnych prác z detskej literatúry Čar(b)ológ a v podobe blogu študentský časopis Traf! (http://casopistraf.blogspot.com/2017/11/traf-slovensky-studentsky-casopis.html). Najnovší Čar(b)ológ č.8 prináša deväť študentských literárnych prác. Hlavná a zodpovedná redaktorka prof. Dr. Jarmila Hodoličová. Jazyková úprava textov prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. V časopise sú ilustrácie prof. slovenčiny Zdenky Márie Madackej. Číslo financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Počet strán 24, náklad 200 kusov.

 • Deň otvorených dverí

  Spolok petrovských žien organizuje ‎Deň otvorených dverí aj v tento piatok 27. júla 2018. Predaj slaného a sladkého pečiva sa bude konať v čase od 10:00 do 13:00 h. Petrovské spolkárky chystajú aj novú výstavu Pôvab slovenskej ornamentiky, ktorú otvoria v nedeľu 5. augusta 2018 o 18:00. Vernisáž tejto výstavy je prvým podujatím tohtoročných SNS.

 • Dielne v etno dome v Kysáči

  Keď zdedíš dom a krásny, starý nábytok v ňom – čo s ním? Na bývanie dom nie je vhodný a zbúrať ho, úcta k predkom nedovolí. Rodina Legíňová z Kysáča pred piatimi rokmi svoj starý dom pozmenila tak v etno dom. Aby plnil svoj účel, každý dom potrebuje obyvateľov, alebo aspoň návštevníkov. Detský krik a smiech vnáša do domu čaro domova. Ten teplý pocit Legíňovci najnovšie zabezpečujú organizovaním letných edukačných dielní pre deti. Dve dielne majú za sebou a pred sebou ešte všetky víkendy do konca augusta. Deti sa hrou oboznamujú s tradíciou a životom vojvodinských Slovákov. Nie menej dôležité je aj odpútanie ich pozornosti od virtuálnych hier.

 • Stalo sa pred stodesiatimi rokmi v Kovačici

  V súčasnosti sa často stretáme s príspevkami na témy „čo sa stalo pred sto rokmi", a tak sme aj my zvolili pre tento príspevok podobný názov. O kovačickej udalosti sme našli informácie v časopise „Revue Naše Slovensko" s podtitulom „Časopis hájící zájmy uherských Slováků" vydávanom v Prahe od roku 1907. V druhom zošite, z novembra toho roku, sa spolu s opisom černovskej tragédie nachádza aj prvá, stručná informácia o udalosti v Kovačici. Takže pripomeňme si ju citovaním z dokumentu.

 • Kysáčske Kultúrne leto 2018

  V Slovenskom národnom dome v Kysáči včera štartovalo Kultúrne leto 2018. Prvý večierok bol venovaný literatúre a otvorili ho spisovateľka Viera Benková z Báčskeho Petrovca a publicistka Katarína Pucovská z Kulpína. Kysáčske Kultúrne leto bude pokračovať na piatok 27. júla, keď otvoria výstavu kaktusov a sukulentov. V tretí týždeň, v sobotu 4. augusta, usporiadajú koncert ľudových piesní, na ktorom vystúpia kysáčsky ľudový orchester Detva a speváci Mária Ferková Súdiová a Juraj Német a 18. augusta bude literárne posedenie venované Michalovi Gombárovi k jeho 85. narodeninám. V mene organizátora akcie KUS Vladimíra Mičátka z Kysáča prítomných na včerajšom večierku privítal predseda Spolku Michal Francisty.

 • Slovenská výtvarná kolónia 2018

  Druhý ročník tvorivého umeleckého stretnutia pod názvom Slovenská výtvarná kolónia sa uskutočnil dnes v Muzeálnom komplexe v Kulpíne. Podľa názoru účastníkov a tiež organizátorov stretnutie bolo úspešné, veľmi príjemné, inšpiratívne a nanajvýš tvorivé. Všetci výtvarníci urobili najmenej jeden obraz či umelecký predmet a niektorí urobili dokonca aj viac. Témou výtvarných prác boli kulpínske motívy. Organizátor MOMS Kulpín zabezpečil maliarske plátno, farby, občerstvenie a stravu. Vlani sa na výtvarníckom tábore zúčastnilo osemnásť maliarov a tohto roku ich už bolo 23. Prišli z Petrovca, Kysáča, Selenče, Hložian, Báčskej Palanky, Boľoviec, Padiny, Kovačice a Kulpína. Pozdravil ich predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej v Kulpíne Pavel Gaža a kolóniu otvoril predseda kulpínskej výtvarnej skupiny KEBY... Vladimír Grňa, farár v Báčskej Palanke.

 • Milan Rastislav Štefánik na svadbe v Pivnici

  Píše Viera Benková

  V roku 2o18 si pripomíname 100-výročie zrodu prvej Československej republiky, spoločného štátu Čechov a Slovákov. Táto Republika sa zrodila 28. októbra roku1918 a predchádzali jej búrlivé svetové udalosti: I. sv. vojna, zakladanie československých légii, boj o oslobodenie krajiny, rozklad Rakúsko-Uhorska a pod.; do týchto udalostí sme nazreli aj my s prihliadaním na naše Dolnozemské okolnosti a zvláštnosti...

 • IN MEMORIAM – za Jánom Pavlisom

  Vo veku 83 rokov dnes v Báčskom Petrovci umrel Ján Pavlis, učiteľ vo výslužbe. Narodil sa 19. februára 1935 v Laliti, kde ukončil aj základnú školu. Učiteľskú školu absolvoval v Báčskom Petrovci roku 1953. V tom istom roku sa aj zamestnal na základnej škole v Petrovci, kde pôsobil celú pracovnú dobu a odkiaľ ho do dôchodku vyprevadili roku 1995. Do športového dôchodku sa pobral ešte skôr a futbalový klub Mladosť Petrovec „zveril" do najlepších rúk svojim najbližším potomkom.

 • PROGRAM osláv v Kulpíne

  V dňoch 28. – 29. 7. 2018 v Kulpíne paralelne budú prebiehať tri podujatia: Deň Kulpína 2018, Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) a Svadba voľakedy a dnes 2018. Organizátori ponúkajú pestrý program a pozývajú na oslavy. Týždeň pred oslavami, na sobotu 21. júla 2018 sa v parku Dunđerskovho kaštieľa usporiada výtvarnícky tábor Slovenskej výtvarnej kolónie. Výtvarníci začnú pracovať o 10,00 h a v Kulpíne pobudnú celý deň.

 • TV Folklorika a projekt Vojvodina

  Nadácia SPP (Slovenský plynárenský priemysel) sa stane súčasťou projektu Vojvodina na podporu a rozvoj slovenských komunít žijúcich v zahraničí, najmä však vo Vojvodine. Projekt plynule nadväzuje na úspešný televízny program RTVS Zem Spieva, pod vedením režiséra a producenta Petra Núňeza, ktorý je aj autorom nového projektu. Jeho cieľom je trvalo podporiť a udržiavať vo vysielaní RTVS a TV Folklorika zachovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií, ktoré boli a sú vlastné slovenským menšinám v zahraničí. Projekt je unikátny svojím obsahovým a mediálnym rozsahom a Nadácia SPP ho v súčasnosti podporí sumou 450 000 €.

 • Štvrťstoročné Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne

  Jediné poľnohospodárske múzeum v našej krajine vzniklo roku 1993 v Kulpíne. Kaštieľ, v ktorom sa múzeum nachádza, je národná pamiatka. Komplex tvoria dva kaštiele, budova správy, vyhňa, koniareň a sýpka. Všetky budovy sú prispôsobené činnosti múzea. Základnou úlohou múzea bolo archivovanie a vystavovanie hmotných a duchovných statkov z našej bohatej agrárnej minulosti. V roku 2004 Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne, spolu s jeho exponátmi a expozíciami, sa dostalo pod správu Múzea Vojvodiny z Nového Sadu. Odvtedy výstavná činnosť takmer zamrela a objekty chátrajú. Kým bolo Poľnohospodárske múzeum samostatnou inštitúciou, vzniklo až 15 stálych expozícií. Ponúkame niekoľko fotografií z výstav vo vedľajších budovách. Zbierky vznikla v období, keď sa počet expozícií každoročne zvyšoval...

 • K šesťdesiatke Jozefa Maďara

  Jozef Maďar sa narodil 16. júla 1958 v Pivnici na salaši, kde žil do svojich 12 rokov. Nižšie ročníky základnej školy vychodil teda poľnými cestičkami. Na salaši sa žilo v súlade s prírodou, večer sa išlo včaššie do postele a ráno sa vstávalo so štebotom vtáčikov. Jediná zábava bolo pozorovanie sveta vôkol seba. Salaš bol veľký a mal studňu, kam chodievali okoloidúci napájať svoje smädné kone. Od malých nôh sa Jožko od nich dozvedal, čo nového v dedine a už vtedy sa prebudil jeho smäd po informáciách. Keď sa dopočul o kine v Pivnici, to bola senzácia, tá mu nedala pokoj. Ako 8-ročný zhotovil najprv papierovú a neskôr drevenú škatuľu s okrúhlym otvorom, cez ktorý za pomoci petrolejovej lampy alebo baterky, premietal tiene povystrihovaných zvierat na bielu stenu. Bol to jeho prvý projektor a jeho prvý papierový film. Jozef Maďar je dnes jedným z najlepších kameramanov v RTV a vo Vojvodine.

 • Keď zo života život odcvála

  Jánovi Kopčokovi, profesorovi matematiky na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, vyšla tlačou básnická zbierka Keď zo života život odcvála. Autor sa ňou poďakúva svojim rodičom, ktorí tvrdou sedliackou prácou umožnili, aby mohol študovať a ponechali mu čas a možnosť aj na literárnu tvorbu. Venoval ju tiež všetkým jeho inšpiráciám, ktorých mená neodhaľuje, ale vo venovaní uvádza, že natrvalo zostanú zapísané v jeho srdci. Básne vznikli v minulom tisícročí a napísal ich študent a neskôr mladý perspektívny profesor matematiky. Svoje výtvory zverejňoval v gymnaziálnom literárnom krúžku Sládkoviči, vo Vzlete a v Hlase ľudu. Na vzletovsko-rozletovskom Stretnutí pod lipami dvakrát bol odmenený. Napriek tomu, v mladšom veku sa po vlastnú zbierku z rôznych príčin predsa nedopracoval.

 • SNS 2018 – Program

  Obnovené 57. Slovenské národné slávnosti sa v tomto roku uskutočnia v druhý augustový víkend. Avšak, už v prvú augustovú nedeľu sa začne so programom SNS – v nedeľu 5. augusta otvoria v Spolku petrovských žien prvú výstavu. Predslávnosťové dni v Kulpíne PDvK 2018 budú prebiehať v ustálenom termíne v posledný júlový víkend.

 • Voľby do národnostných rád v novembri?

  Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy vypíše voľby do národnostných rád národnostných menšín najpravdepodobnejšie koncom augusta. Povedali to na včerajšej schôdzi Republikovej volebnej komisie. Voľby pre všetky národné rady sa majú konať v rovnakom čase a majú sa uskutočniť najneskoršie 90 resp. 120 dní po ich vypísaní – uvádza sa v zákone o národnostných radách. Teda, ak voľby budú vypísané v auguste a uskutočnia sa koncom novembra, v tom prípade nový rok 2019 začneme s novým zložením NRSNM. Nové zloženie sa totiž má konštituovať najneskoršie 30 dní po zverejnení konečných výsledkov volieb. Zrejme, očakáva nás horúce obdobie, aktivít a programov neúrekom, v sľuboch med a mlieko.

 • Slávnosti v Detve fotoobjektívom Ondreja Miháľa

  53. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prebiehali 06. - 08. júla 2018. Okrem súborov zo Slovenska, na tohtoročných detvianskych slávnostiach vystúpili súbory z Francúzska, Rumunska, Poľska, Česka, Maďarska Chorvátska a zo Srbska tam boli Klasy Stará Pazova a Rozmarín Kovačica. Na Krajanskej nedeli a Krajanskom dvore účinkovali tiež početní predstavitelia spolkov a združení, ako aj jednotlivci zo Srbska. Silbašský rodák Ondrej Miháľ z Kanady, fotograf, publicista a autor viacerých multimediálnych projektov, objektívom zachytil zo 5000 okamihov, z čoho predkladáme iba malú časť:

 • Zainteresovať belehradských novinárov

  Známy novinár Milomir Marić, hlavný redaktor Happy televízie a Gradiša Katić, novinár a redaktor belehradského týždenníka Aféra, v minulú sobotu navštívili Futog a Kulpín, kde sa oboznámili s bohatými dejinami týchto vojvodinských miest. Prišli na pozvanie profesora Jána Kišgeciho a jeho manželky Marice Vučić Kišgeciovej, ktorí ich v katolíckom kostole vo Futogu najprv poinformovali o maršalovi a grófovi Andrejovi Hadíkovi, Slovákovi, ktorý získal Futošské panstvo od Márie Terézie a ktorý je v tom chráme pochovaný. Druhou zastávkou bol Kulpín, kde si v Poľnohospodárskom múzeu obzreli expozície z oblasti poľnohospodárstva a výstavu štýlového starožitného nábytku Vojvodinského múzea a kde sa nadchýnali bohatou históriou dediny a jej osobností. Milomir Marić uzavrel, že má Kulpín zdravé predpoklady stať sa, po Sriemských Karlovciach, druhou duchovnou a kultúrnou metropolou vo Vojvodine, tým skôr, že osobnosti ktoré stvárňovali Karlovce boli kulpískeho pôvodu.

 • Kulpínske oslavy

  V posledný júlový víkend, v dňoch 28. a 29. júla v Kulpíne budú paralelne prebiehať tri podujatia: Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne a Svadba voľakedy a dnes. Štvrté podujatie, slovenský výtvarnícky tábor , bude usporiadané o týždeň skôr, 21. júla 2018 a na tomto celodennom podujatí, ktoré sa organizuje druhýkrát, sa môžu zúčastniť naši slovenskí maliari zo všetkých osád.

 • Letisko vo Vojvodine

  O letisku vo Vojvodine sa hovorí desaťročia. Ešte pred šiestimi rokmi vo Vláde Vojvodiny predstavili maketu nového letiska na Čeneji pri Novom Sade, ktorého výstavba sa mala ukončiť do konca roka 2015. Ten rok už dávno prešiel a s výstavbou sa dodnes nezačalo. To však ani neprekvapuje, keďže už na štarte a počas prezentácie projektu sa špekulovalo, že výstavba takého letiska by mohla stáť vyše 150 miliónov eur, čo je príliš tvrdým orieškom pre krízové obdobie a ochudobnenú Vojvodinu. Pesimisti, ktorí takto uvažovali, zdá sa, mali iba čiastočne pravdu. Vojvodina predsa, napokon, možno, snáď... dostane komerčné letisko. To by sa údajne mohlo stať už v roku 2020. Plánom letiska „Nový Sad – Čenej", ktorý sa má vypracovať za štyri mesiace, letisko by sa rozprestieralo na 148 ha terajšieho športovo-poľnohospodárskeho letiska. Nový Sad – sídelné mesto kultúry 2021 by sa potom mohlo pýšiť aj novým letiskom.

 • 260-ročná Selenča

  Dnes a zajtra prebiehajú ústredné oslavy Dňa Selenče, ktoré sa v tomto roku nesú v znamení 260 rokov Selenče. Obyvatelia tejto našej báčskej dediny si bohatým kultúrno-umeleckým programom pripomínajú okrúhle jubileum založenia osady a pri tej príležitosti do Etno múzea priložili ďalší skvost - ďalšiu výstavu, ktorú tradične pripravuje Etno sekcia. Tentoraz jej členky, v čele s vedúcou Vierou Strehárskou, ktorá túto sekciu vedie vyše 32 rokov, nainštalovali expozíciu pod názvom Ohlasy dávnominulých časov. Ďalší kútik etno priestoru v Domu kultúry je vyhradený pre 35 rokov selenčskej etno sekcie. Do Selenče dnes zavítala aj karavána slovenských krojov pomenovaná Slovenská krása. Ide o výstavu fotografií autorov Branislava Kokavca a Pavla Surového z Kysáča. Bohatý večerný kultúrno-umelecký program, s nádhernými krojovanými účastníkmi, zaiste rozradostil srdcia domácich, ako aj početných hostí.

 • Tri storočia Békešskej Čaby / „KAŽDÝ, KTO JE ČABÄNOM!"

  V roku 1718 slovenskí evanjelici založili terajšie mesto Békešská Čaba, ako prvú obec v maďarskej časti Dolnej zeme. V zajtrajšom slávnostnom programe venovanom 300. výročiu osídlenia týchto priestorov Dolnej zeme v Uhorsku Slovákmi, sa zúčastnia Slováci zo všetkých kútov sveta. Organizátori osláv a Dňa Slovákov v Maďarsku (ktorý je 5. júla) dávajú do pozornosti okrem viacerých sprievodných podujatí aj Dolnozemský jarmok. Otvoria ho o 10,00 na Námestí sv. Štefana a na ňom sa zúčastnia aj slovenskí remeselníci z Rumunska a Srbska. Organizátorom osláv je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

 • 5. júl

  Piateho júla oslavujeme Cyrila a Metoda. Na Slovensku, okrem štátneho sviatku, tento deň je aj Pamätným dňom zahraničných Slovákov. V Maďarsku je on sviatkom tamojších Slovákov – Dňom Slovákov v Maďarsku. Na počesť Cyrila a Metoda, ale aj slovenského zahraničného sveta, dnes na Slovensku prebiehajú viaceré podujatia. Maďarskí Slováci svoj sviatok začnú oslavovať zajtra a ústredný program bude v sobotu 7. júla 2018 v Békešskej Čabe. Tohtoročné oslavy sa budú niesť v znamení veľkého jubilea: 300-ročnice osídlenia tých priestorov vtedajšieho Uhorska Slovákmi. Svätých Cyrila a Metoda si od tohto roku štátnym sviatkom uctievame aj v Srbsku, ibaže sa sviatok oslavuje podľa pravoslávneho kalendára 24. mája.

 • Príbehy z temného kúta

  VI. Medzinárodný maliarsky plenér v Bardejove sa začal v pondelok 2. júla 2018 a potrvá do nedele 8. júla, keď usporiadajú výstavu obrazov všetkých účastníkov tohto podujatia. Na plenéri sa zúčastňujú maliari zo Slovenska, Poľska, Ruska, Bieloruska a Srbska. Našu krajinu reprezentuje padinský insitný maliar Martin Pap. Okrem medzinárodného výtvarníckeho tábora, v pondelok slávnostne otvorili aj výstavu obrazov padinského insitného Martina Papa pod názvom Príbehy z temného kúta. Výstava je nainštalovaná vo Výstavnej sieni oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove a návštevníci si ju budú môcť obzrieť do 28. júla 2018.

 • Tašky pre prváčikov

  Pre všetkých 320 slovenských prvákov Matica slovenská v Srbsku (MSS) zabezpečila školské tašky a základné školské potreby. Povedal predseda MSS Ján Brtka a dodal, že im projekt v hodnote 10.000 eur schválil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vďaka tomu MSS už piaty rok za sebou môže pomôcť rodičom budúcich školákov. Tašky so školskými potrebami odovzdali dnes v matičnom ústredí v Báčskom Petrovci riaditeľom a predstaviteľom jednotlivých škôl. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku prisľúbila, že sa s takouto podporou bude pokračovať aj v budúcnosti. Avizovala tiež príchod slovenskej ministerky školstva, ktorá by už v septembri mohla pricestovať do Srbska s plným autom školských pomôcok. Predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić ohlásil podporu školstvu aj zo strany Vlády Srbska a ozrejmil, že sa z rozpočtových prostriedkov v najbližšom období úplne zrenovujú základné školy v Báčskom Petrovci a Maglići.

 • Panónske haiku a Nebeský oheň

  Dve nové básnické zbierky vyšli v týchto dňoch spod tlače v SVC v Báčskom Petrovci: Panónske haiku Viery Benkovej a Nebeský oheň (s podtitulkom potulky s Hölderlinom) Michala Ďugu. Knihy vyšli v edícii Živý prúd. Zbierku Panónske haiku ilustroval Mišo Smišek a kniha Nebeský oheň je ilustrovaná grafikou Afrodita Pavla Popa. Riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík odovzdal dnes autorské výtlačky obom básnikom.

 • Ctiť si tradície a ľudový folklór

  Tá úcta býva posvätná na folklórnych festivaloch. Dnes utícha jeden z tých najväčších na Slovensku: Folklórny festival Východná - 64. ročník. Najstarší celoslovenský folklórny festival, ktorý každoročne navštívia desaťtisíce návštevníkov, sa začal vo štvrtok 28. júna folklórnou šou Zem spieva – pod holým nebom. SKOS Detvan z Pančeva (Banát) a Anna Berédiová zo Selenče (Báčka) znova oduševnili slovenské publikum. Aby snáď v programe nechýbala zastúpenosť Sriemu, moderátor Štefan Štec bravúrne zaspieval pazovské piesne. Nasledujúci deň sa Selenčania predstavili aj programom Nevesta zo Selenče, ktorého autormi boli Patrik Rago a Leonóra Súdiová. Pre sobotný ústredný galaprogram festivalu Východná scenár a réžiu mali na starosti Zuzana Drugová (vnučka kultúrneho dejateľa Kovačičana Janka Bulíka) a Michal Druga. Včera prezentovali i vzácnu encyklopedicko-zážitkovú publikáciu Odetí do krásy.

 • Kostol v Iloku

  V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už päť rokov prebieha veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Vyše pätnásť rokov tam pôsobí ev. farár Dušan Saják a jeho manželka, tiež farárka, Božena Sajáková. V roku 2013 Dušan Saják napísal takúto verejnú prosbu: „Sme evanjelici, Slováci žijúci v Iloku, Chorvátsko. Našou veľkou túžbou je opraviť náš kostolík, ktorý je značne poškodený, sme však menšou komunitou a preto Vás prosíme o pomoc, o akýkoľvek finančný dar, príspevok... posielajte... Vopred Vám, ďakujeme za Vašu podporu, modlitby i finančné dary." Po vyslaní misijného farára Dušana Sajáka do Iloka v období 2000 – 2002 bol vybudovaný aj krásny evanjelický zborový dom a pred ním busta Adama Vereša.

 • Veľký báčsky kanál stále naháňa strach

  Dnes je Medzinárodný Deň Dunaja. Je to sviatok, ktorý spája národy a ľudí žijúce v povodí tejto európskej rieky. S Dunajom je pospájaná aj kanálová sieť vo Vojvodine. Ona je najznečistenejším vodným tokom v Európe. Takéto zhodnotenie ešte pred pár rokmi zverejnil Nórsky ústav pre ochranu vôd. Obyvateľstvu žijúcemu v blízkosti Veľkého báčskeho kanála hrozia ochorenia. Svedčia o tom údaje z nemocnice vo Vrbasi. Podľa odborníkov, v kanálovom blate je viac ako 2000 toxických látok, z ktorých niektoré sú kancerogénne. Veľký báčsky kanál, ekologický čierny bod Európy, je pri Vrbase zanesený s asi 400.000 metrov kubických kancerogénneho bahna, ktoré obsahuje veľké množstvá ťažkých kovov a rôznych škodlivín. Tie škodliviny sa kanálovou sieťou šíria a odtekajú aj do Dunaja.

 • VI. evanjelické cirkevné dni

  V poradí VI. evanjelické cirkevné dni budú prebiehať v dňoch 29. júna – 1. júla vo Zvolene. Na podujatí sa zúčastnia aj predstavitelia SEAVC v Srbsku. Už zajtra po večerných bohoslužbách na organovom koncerte vystúpi Kovačičan Janko Siroma. V sobotu predpoludním na slávnostných službách Božích, na ktorých bude kázať biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik vystúpia cirkevné spevokoly zo Starej Pazovy a Pivnice a tiež dychový orchester z CZ z Báčskeho Petrovca. Do Zvolena organizovane cestujú aj viaceré delegácie z našich cirkevných zborov. Ide sa v štyroch autobusoch, ktoré štartujú zajtra ráno z Petrovca, Pivnice, Starej Pazovy a Aradáča.

 • Kulpínčania na medzinárodnom festivale

  KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína, ktorý s požehnaním Episkopa báčskeho Dr. Irineja Bulovića úspešne pôsobí v rámci Srbskej pravoslávnej cirkevnej obce v Kulpíne, sa v dňoch 21. – 24. júna tohto roku prvýkrát zúčastnil na medzinárodnom folklórnom podujatí. Do Klenovca (SR) na 40. jubilejné Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka 2018 vycestoval spolu s KUS Zvolen z Kulpína.

 • 25. DFF Zlatá brána

  DFS Ratolesť SKUS Pivnica je víťazom včera ukončeného 25. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči a získal tiež Cenu a sošku NRSNM. Malí Pivničania sa zahrali na detské hry Babka mi rozprávala. Autormi choreografie sú Janko Merník a Tatjana Macková a s deťmi pracovali Janko Merník a Viera Brňová. Orchester viedol Valentín Michal Grňa. Druhé miesto obsadil DFS Hájiček KUS Mladosť z Lugu s choreografiou Na lúke, ktorú s deťmi nacvičila Viera Bažaľová. Tretiu cenu si odniesli Padinčania, DFS Holubička s vedúcou Annou Halajovou, ktorí zatancovali Pôjdeme mi na tančuru. Rozhodla tak odborná porota: Anna Medveďová, Olivera Popadićová a Patrik Rago. DFF Zlatá brána prebiehal v dňoch 22. – 24. júna 2018 v Kysáči.

 • Ďakujeme!

  Treba hovoriť „ďakujem" čo najčastejšie. Medziľudská zdvorilosť neraz dokáže zázraky. Treba byť pritom úprimný. Treba tiež správne konať a robiť podľa svedomia. Svedomie je vraj Bohom v človeku. Kto utlmuje svoje svedomie, zabíja Boha v sebe. Desať rokov nám svedomie kázalo robiť a my sme nechceli byť hluchí. Ďakujeme všetkým, ktorí si vážia našu snahu a gratulovali nám k desaťročnici nášho webu a osobitná vďaka patrí kolegom, ktorí iste najlepšie vedia oceniť takúto našu dobrovoľnícku prácu. O našom jubileu viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10230-10-rokov-www-kulpin-net. Nesmierne nás potešili gratulácie a povzbudivé slová. Ďakujeme aj za priestor na portáli Slovenské zahraničie, v týždenníku Hlas ľudu, petrovskom rozhlase a RTV.

 • Nositelia Vukovho diplomu u predsedu Báčskopetrovskej obce

  V piatok 22. júna 2018 so začiatkom o 10.00 hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné odovzdanie odmien najlepším žiakom a nositeľom Vukovho diplomu na základných školách a gymnáziu z územia Obce Báčsky Petrovec. Tridsaťjeden žiakov najúspešnejšie zaznamenali ukončenie tohto školského roka a piati žiaci si vyslúžili titul žiaka generácie. Hrdým nositeľom Vukovho diplomu a žiakom generácie odmeny odovzdal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý im zablahoželal k úspechu a dosiahnutým výsledkom počas školenia a zaželal veľa zdaru v budúcej práci a ďalšom školení.

 • XXII. Jarné nôty

  Včera, vo Svetový deň hudby a zároveň v deň rozhrania medzi jarou a letom, v gymnaziálnej slávnostnej sieni v Báčskom Petrovci prebiehal XXII. ročník Festivalu vážnej hudby Jarné nôty. Prvýkrát s medzinárodnou účasťou – zúčastnili sa na ňom nielen naši mladí virtuózi, ale aj predstavitelia z Rumunska a Maďarska. Na pôde Gymnázia Jána Kollára prítomných privítala jeho riaditeľka Anna Medveďová a o 22-ročnej hudobnej dráhe tohto podujatia hovorila Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec, ktorý je organizátorom Festivalu. Účastníkov a hostí pozdravil tiež Igor Furdík, slovenský konzul v Maďarsku a podujatie otvoril Peter Prochácka, podpredseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí.

 • Rekonštrukcia budovy kulpínskej škôlky

  K budove predškolskej ustanovizne Včielka v Kulpíne bude dostavaná telocvičňa a jedna učebňa. Včera sa na plné obrátky začalo s prácami, do ktorých boli zapojení aj niekoľkí rodičia, súkromný podnik DEM z Kulpína a komunálny podnik Progres z Báčskeho Petrovca. Robotníci stavebného podniku – vykonávateľa prác dnes už po celý deň usilovne robia, avšak pred tým, ako oni mohli začať, potrebné bolo vysťahovať všetok nábytok z objektu. Pri týchto prácach nápomocnú ruku podali viacerí tí, čo im nie sú ľahostajné podmienky, v akých pracujú a cez deň aj bývajú naši malí spoluobčania. Dostavbou telocvične sa vytvoria podmienky na ich hravejší života beh a nová učebňa umožní zapisovanie dvojročných detí na celodenný pobyt.

 • Kulpínčania na Klenovskej Rontouky 2018

  Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka 2018 sa po 40. krát uskutočnia v obci Klenovec a prebiehať bude v dňoch 22. – 24. júna 2018. Je to nadregionálny folklórny festival spevu, hudby, tanca, remesiel a gastronómie s medzinárodnou účasťou. V tomto roku sa na ňom zúčastnia aj dva súbory z Kulpína, srbský a slovenský kultúrno-umelecký spolok KUS Stefana Stratimirovića a KUS Zvolen. Kulpínčania vystúpia najprv v piatok predpoludním v Dome kultúry v Hnúšti a potom v piatok podvečer a sobotu popoludní na námestí v Klenovci. Záver sobotňajšieho večera bude patriť FS Lúčnica.

 • Sedel som raz na múriku

  Žiaci základných škôl nemusia dočasne sedieť nad knihou (hurá prázdniny!), ale sa môžu usadiť na schody, na múrik, do vane... Kým tak nečinne vysedúvajú, môžeme im poradiť, aby si zalistovali v knihe. Desať básní o sedení a jednu o visení si môžu prečítať v zbierke Sedel som raz na múriku autora Zoroslava Jesenského: Sedel som raz na múriku/ zmáčal nohy vo fúriku... Prázdninová idyla?!

 • Za Otom Filipom, skvelým publicistom a fotografom, vzácnym človekom

  Pohreb Ota Filipa bude v stredu 20. júna 2018 v Šabci na Donjošovskom cintoríne o 13. h a pietne spomienkové stretnutie bude zajtra (19. júna) v budove Dnevnika na druhom poschodí o 14. h. O úmrtí „skvelého novinárskeho kolegu a príjemného priateľa, briskného a zajedno aj vnímavo vľúdneho publicistu a fotografa" Ota Filipa píše Ľudo Pomichal na stránke ÚSŽZ a vyjadruje vo vlastnom mene a v mene JE Jána Varša úprimnú sústrasť Otovej manželke Márii, synom Filipovi a Dávidovi, celej rodine...

 • IN MEMORIAM – za Otom Filipom

  Sťa hrom z jasného neba sa mnohých z nás dotkla správa o smrti novinára Ota Filipa. Nie, to nie je možné! Veď mal dohovorené stretnutia, sledovanie udalostí, nedokončený článok... Ale... predsa... Tak ako sa nevnucoval svojmu okoliu, tak tíško sa z neho v dnešnú noc aj vykradol. Manželka Mária, syn Filip a syn Dávid stratili oporný pilier. V budúcom roku by Oto oslávil štyridsať rokov pôsobenia v týždenníku Hlas ľudu, v ktorom zanechal hlbokú stopu.

 • Koniarstvo v Báčskopetrovskej obci

  Rodina Harmincová má na konci Kulpínskej ulici v Petrovci, – alebo je to už vskutku začiatok Kulpína – pekný žrebčín a v ňom jazdecké kone. Niekoľko ich koníkov je presťahovaných aj do Kulpína, kde táto rodina tiež má svoje stajne. Aj niekoľkí Kulpínčania vlastnia kone. Niektoré sú ťažné, či záprahové, iné sú jazdecké a sú aj poníky. Vlastnia ich rodiny Chalupkove, Bajićovci, Popovickovci, Cerovskovci... takže v Kulpíne je iste vyše 15 koníkov. S koňmi a koniarstvom je spätá silná láska. Človek a kôň si musia maximálne rozumieť. Jazdec musí dbať o svojom koníkovi a koník jazdcovi musí bezhranične dôverovať.

 • 25. DFF Zlatá brána– Kysáč 2018

  Detský folklórny festival Zlatá Brána sa v tomto roku bude niesť v znamení štvrťstoročnice svojho pretrvávania a 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča . Festival bol založený v roku 1993, keď Kysáčania oslavovali 220. výročie osídlenia osady Slovákmi. Predstavuje oslavu konca školského roka a detských hier, spevu, hudby a tanca. Zhromaždí vyše tisíc malých tanečníkov predškolského veku a žiakov základných škôl zo všetkých našich slovenských prostredí a zo zahraničia. Tradične prebieha v Kysáči a hlavným organizátorom je Kultúrne centrum Kysáč.

 • Mária Čapeľová

  Scribinus Indocti Doctique Poemata Passim.
                      Zručnejší, alebo menej zruční, ale všetci čmárame básne.
                                Horatius

  Podstatná časť fondu slovenskej literatúry vznikla a ešte vždy aj vzniká za hranicami pôvodnej vlasti. Vznikla a vzniká všade tam, kde Slováci žijú. Len máličko z toho sa dostane do „zlatého fondu" národnej literatúry, avšak jestvuje. Jestvuje roztratená na stránkach rozličných krajanských novín, časopisov, ba občas aj vo forme nejakej brožúrky. Aj ona predstavuje naše dedičstvo. Roztrúsené dedičstvo, na ktoré sa rýchlo zabudne. Najplodnejšou zo všetkých slovenských dolnozemských autorov – básnikov žijúcich v Austrálii určite bude Mária Čapeľová (Liptáková).

 • Pomoc pre Draganu

  Ešte pred rokom sa tešila zo života. Končila strednú hudobnú školu Isidora Bajića v Novom Sade ako žiačka generácie. Jarmila Juricová Stupavská jej prednášala Solfegio a priprávala ju na republikové a medzinárodné súťaže. Dragana vždy bola milá, usilovná, ochotná a skromná a aj preto bola obľúbená medzi rovesníkmi, ale aj medzi profesormi. Skromná, ale plány mala veľké. Dosiahnuté úspechy jej umožnili zapísať sa na Fakultu hudobných umení v Belehrade. Začiatok štúdií bol sľubný. Bolo sa z čoho tešiť. Čoskoro však nasledoval preukrutný životný úder. Diagnostikovaná rakovina – adenokarcinóm vaječníkov IV. stupňa. Napriek tomu Dragana nestráca nádej, snaží sa usmievať a chce žiť. Jej mama prosí o pomoc a k prosbe sa pripája aj Jarmila Juricová Stupavská, spolužiaci, študenti, priatelia, známi...

 • Hold višni

  V Jánošíku si pred desaťročím a v Sibaši pred deviatimi rokmi višňu začali uctievať aj osobitnými podujatiami usporiadanými na počesť tohto chutného ovocia. V jánošíckom etnodome v roku 2009 prvýkrát zorganizovali podujatie pod názvom Deň višní. Chceli ním ďakovať za úrodu uvedeného ovocia, ktoré sa v tejto banátskej dedine stalo výnosným hospodárskym produktom. Hlavným iniciátorom bolo združenie žien Janošíčanka. Etnodom bol vhodným prostredím na výstavy obrazov a tiež aj produktov z višieň: višňového lekvára, pálenky, šťavy a višňových koláčov... Pred deviatimi rokmi sa aj Aktív žien zo Silbaša rozbehol organizovať podobné podujatie: Čaro višieň.

 • Filip, malý génius

  V Belehrade v kongresovej sieni Sava strediska v nedeľu prebiehala veľká medzinárodná Olympiáda v mentálnom počítaní. Na tomto prestížnom podujatí sa zúčastnilo 1200 súťažiacich z pätnástich európskych krajín vo veku 5 až 12 rokov. Účastníci boli zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Švajčiarska, Ruska, Ukrajiny, Slovenska... Kulpínčan Filip Šušerský „má filipa" a to geniálneho, a na olympiáde obsadil tretie miesto v „A" kategórii detí vo veku 5-7 rokov. Bravo Filip!

 • Občianska neposlušnosť

  Média o tom mlčali. Možno nevedeli, možno nesmeli informovať, možno pochybovali, že sa niečo väčšie môže udiať... Avšak, udialo sa. Piatok o 17,00 h dopravný kolaps. Národ vyšiel do ulíc nespokojný s vysokou cenou paliva, a iste aj s celkovou situáciou v Srbsku. Médiá aj ďalej mlčali, ústredný TV denník o 17,00 neuviedol nič o blokáde. Hlavné cesty boli už vtedy uzavreté takmer v celom Srbsku. Nevie sa kto bol organizátorom, občania sa vraj spontánne zorganizovali prostredníctvom facebooku, aby prejavili občiansku neposlušnosť. Organizácia však bola rozpracovaná, keďže napríklad v Novom Sade na hlavnej križovatke pri Futockom trhovisku o 17,00 skupina motorkárov na červené svetlo zrazu vtrhla do prostred križovatky a za nimi sa tam ihneď postavilo aj niekoľko áut. Pešiaci sa tiež pripojili, zastali na cesty, mládež tam tancovala, hrala sa s loptami... Totálnu blokádu ohlásili na zajtra od 7,00 h ráno v celom Srbsku. Blokády sa údajne budú organizovať do splnenia požiadaviek.

 • Slováci v srdci Šumadije

  V tomto roku si pripomíname 100-ročnicu ukončenia tzv. Veľkej vojny. V Kragujevci 8. júna 1918, pred koncom vojny, bolo popravených 44 slovenských vojakov. Pri príležitosti okrúhleho jubilea v Kragujevci 8. júna 2018 pietnu spomienku spoločne zorganizovali Mesto Kragujevac, Vláda Republiky Srbska a Slovenská republika. V mene vlády Srbska sa prihovorila ministerka Slavica Đukićová Dejanovićová a v mene Slovenskej republiky J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade. Slovenským obetiam sa prišli pokloniť delegácie Ministerstva obrany SR, Národnej rady SR, Národnej gardy, slovenských vojnových veteránov, primátor Trenčína Richard Rybníček, členovia Vojenskej dychovky... delegácia Matice slovenskej v Srbsku vedená predsedom Jánom Brtkom, spolkári z Dobanoviec a Boľoviec...

 • Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

  V Múzeu vojvodinských Slovákov, v miestnostiach Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci, od včera je sprístupnená časť výstavy Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine, ktorú v roku 2016 pripravilo Múzeum Vojvodiny v Novom Sade. Ide o reprezentačnú výstavu, ktorou je dokumentačne spracovaná tristoročná doba, od osídlenia v 18. storočí po súčasnosť, počas ktorej Slováci zanechali hlbokú stopu v histórii a kultúre Vojvodiny...

 • Andrej Danko druhýkrát navštívil Srbsko

  Predseda Národnej rady SR Andrej Danko včera pricestoval do Srbska na dvojdňovú oficiálnu návštevu, počas ktorej ho prijali najvyšší štátni predstavitelia našej krajiny. Rokoval s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom, premiérkou Anou Brnabićovou, predsedníčkou Zhromaždenia Srbska Majou Gojkovićovou a našiel si čas aj na stretnutie s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Dnes predpoludním vystúpil v Belehrade v Národnom zhromaždení Srbska a už v popoludňajších hodinách v Novom Sade sa zúčastnil na otvorení nového televízneho kanála Folklorika. Do Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov s nim pricestovala aj J.E.Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade a generálny tajomník prezidenta Srbska Nikola Selaković, ktorý tam predostrel rozhodnutie Aleksandra Vučića podporiť zapísanie kovačickej insity do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska v UNESCO.

 • Listy vo vetre/Lišće na vetru

  „Lišće na vetru", nová spoločná kniha poézie Viery Benkovej a Etely Farkašovej preložená do srbčiny, prináša nám niečo celkom nové. Úplné nóvum v našej slovensko-srbskej literatúre je haiku poézia dvoch známych spisovateliek píšucich po slovensky, ktoré sa prvýkrát predstavujú s touto miniatúrnou trojveršovou básnickou formou, a to najprv v preklade do srbčiny. Zrejme, čo nevidieť svetlo sveta uzrú aj pôvodné verše napísané po slovensky. Haiku poézia Etely Farkašovej už síce bola publikovaná aj v slovenčine, v roku 2014 vyšla jej zbierka Načúvam ránu, odkiaľ bol urobený výber do knihy „Lišće na vetru", no Viera Benková sa teraz prvýkrát prezentuje ako autorka haiku veršov. Ďalšou novinkou je vydavateľstvo JČ z Báčskeho Petrovca, ktoré sa touto útlučkou, no predsa kvalitnou a graficky pekne riešenou knižočkou prvýkrát predstavuje.

 • Odmietnite jednorazové plastové predmety

  Aby sme prestali škodiť sebe a svojej planéte poobzerajme sa po svojej domácnosti. Je nutné používať toľko chemikálií? Pozrite sa do svojej špajze. Naozaj musíme kupovať výrobky v toľkých obaloch? Svetový deň životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, je v roku 2018 tematicky zameraný na boj proti plastovému odpadu. "Odkaz pre Svetový deň životného prostredia je jednoduchý: odmietnite jednorazové plastové predmety. Odmietnite všetko, čo sa dá použiť len raz. Spoločne môžeme otvoriť cestu k čistejšiemu a zelenšiemu svetu," vyzdvihol v posolstve k tomuto dňu generálny tajomník OSN António Guterres.

 • Peter Pán víťaz na 3xĎ

  SKOS Detvan Vojlovica na všetkých poliach žne. V poslednom období dosahujú úspechy v speve, vo folklóre, v divadle... postúpili do finále TV šou Slovenskej televízie Zem spieva, kde si tiež získali sympatie slovenského auditória... Všetko to svedčí, že sa v tamojšom kultúrno-osvetovom spolku nanajvýš seriózne pracuje. A to nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Potvrdili to najmladší členovia SKOS-u Detvan, ktorí zvíťazili na včera ukončenom detskom divadelnom festivale 3xĎ v Starej Pazove. Predstavenie Peter Pán, v réžii Alisy Oravcovej, získalo nielen Prvú cenu a sošku NRSNM, ale aj viacero ďalších uznaní.

 • II. Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek

  Slovenské národné jedlo - bryndzové halušky - sa pripráva z múky, zemiakov, bryndze a údenej slaniny a tradične sa podáva na drevených táckach s drevenou varechou. Prvá júnová sobota sa v Kovačici niesla v znamení práve tejto slovenskej špeciality. Na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici prebiehali II. Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2018. Súťažilo 30 družstiev zo Srbska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, ktorým ani dážď nepokazil dobrú náladu a dobrý pocit z toho, že prenášajú duch slovenskosti poza hranice Slovenska. Kým sa halušky varili, účastníci sa stačili pobaviť, tancovať, zaspievať... Veď, všetci tam prišli predovšetkým kvôli kamaráteniu a zábave. Tým pádom víťazom sú všetci účinkujúci.

 • Rotariáni navštívili Kulpín

  Rotariáni z Rotary club des deux Brisach, z Breisachu a Colmara, z Nemecka a Francúzska, spolu s niekoľkými členmi Rotary clubov z našej krajiny, dnes zavítali do Kulpína. V sprievode prof. Dr. Jána Kišgeciho obzreli si Dunđerskov kaštieľ, Poľnohospodárske múzeum, pravoslávny kostol a stred dediny. Okrem muzeálnych expozícií, navštívili aj miestnosti Spolku kulpínskych žien, kde sú nainštalované staré slovenské izby, ako aj priestor Združenia osôb s osobitnými potrebami Objatie. V delegácii rotariánov boli profesori, doktori, významní lekári, podnikatelia, tiež majiteľ vyše 400-ročného vinárstva, ktorého vína sa v reštauráciách predávajú aj za vyše 500 e a ktorý z čierneho hrozna dokáže vyrobiť nielen čierne, ale aj exkluzívne biele víno. Vysoké tituly a významný spoločenský status neboli však žiadnou prekážkou pri našej srdečnej komunikácii.

 • Srbsko – slovenské básnické kolo

  „Myslím si, že sa v Kulpíne týmto večerom začala,– a verím, že to bude tradícia, – užšia spolupráca básnikov oboch národov. Nadviazali sme na dlhú tradíciu spolupráce, súčinnosti a kultúrnej výmeny slovensko –srbskej a srbsko –slovenskej," povedal Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy. Nové podujatie: Srbsko – slovenské básnické kolo, roztočené včera v kulpínskom kaštieli, nanajvýš pozitívne ohodnotil aj Radomir Andrić, predseda Združenia spisovateľov Srbska z Belehradu. „Kolo je kruh, sú to aj tradičné tance dvoch národov, kruh je aj nekonečno a ním chceme vyjadriť želanie, aby aj naša spolupráca pretrvávala," ozrejmil usporiadateľ podujatia Vladimír Valentík, predseda Slovenského kultúrneho klubu z Báčskeho Petrovca.

 • Srbsko v rytme Európy

  Finálová súťaž podujatia Srbsko v rytme Európy 2018 sa uskutoční v Niši 16. júna 2018 so začiatkom o 14.00 h a bude sa môcť sledovať v priamom prenose na programe Prevej srbskej televízie. Deti z 22 miest Srbska spievajú a predstavujú 22 európskych krajín. Do finále sa dostali aj predstavitelia z obcí Báč a Báčsky Petrovec. Dievčatá z Báču Аleksandra Pušara Milić, Vesna Vukovic-Stupar a Magdaléna Kaňová zo Selenče vystupujú pod poradovým číslom 10, predstavovať budú Slovensko a zaspievajú pieseň Horehronie. Pod poradovým číslom 12 vystupujú žiačky z Petrovca Irena Struharová, Jana Jovankovičová a Shaili Poniger Ferero a predstavovať budú Španielsko. Od zajtra sa začína SMS hlasovanie, ktoré potrvá do 16. júna a konca priameho prenosu. Dievčatá z Báčskeho Petrovca.

 • Kulpínska nová parta

  Asociácia slovenských spolkov žien vlani v Kulpíne zrealizovala projekt zhotovenia party pre mladuchu (http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9991-party-a-pierka), na ktorom zo desať kulpínskych žien začali s jej výrobou. Takmer celý rok sa potom schádzali každý pondelok a usilovne robili. Výsledok svojej mravčej práce včera hrdo prezentovali verejnosti. Keď ide o štatistiku, tá je nasledovná: do party pospletali 18 tisíc konvaliniek, 39 ružičiek, 90 lístočkov, 240 malých perličiek, 40 metrov stužiek, 8 veľkých klbiek nití na háčkovanie, 10 balení 10-metrového „krep" papieru, 5x1,4 metrov bieleho plátno, 2 kotúče tenkého drôtu a 27 metrov drôtu rôznej veľkosti a hrúbky. Parta má tri kilogramy a na jej výrobu minuli bezmála 12 tisíc dinárov.

 • Červené vlčie maky – hlas krvi

  Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov vojnových veteránov prvej svetovej vojny. V tomto roku si pripomíname 100-ročnicu ukončenia tzv. Veľkej vojny. Veteráni pripomínajú, že prvá svetová vojna priniesla smrť osem miliónom vojakov. V Kragujevci 9. júna 1918, pred koncom vojny, popravených bolo aj 44 slovenských vojakov. Vláda Republiky Srbska a Výbor pre zachovávanie tradícií oslobodzovacích vojen Srbska vlani v ten deň usporiadali v Kragujevci srbsko-slovenské spomienkové stretnutie. Podujatie prebiehalo na Česko-slovenskom vojnovom cintoríne. Vlaňajšia udalosť bola svojráznym úvodom k tohtoročným podujatiam, ktoré pri príležitosti storočnice tragickej udalosti spoločne zorganizujú Mesto Kragujevac, Vláda Republiky Srbska a Slovenská republika. Ústredné podujatie bude 8.júna 2018 a slovenská delegácia do Kragujevca pricestuje vedená predsedom Národného zhromaždenia SR Andrejom Dankom.

 • Selenčský orchestrík najlepší v Srbsku

  Orchester ZŠ Jána Kollára zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho v sobotu 26. mája 2018 v Lazarevci opätovne potvrdil svoju vysokú kvalitu – získal prvú cenu a maximálnych 100 bodov na 19. Republikovej súťaži orchestrov základných a základných hudobných škôl Srbska. Selenčskí žiaci na republikovú súťaž postúpili ako víťazi 57. Hudobného festivalu detí Vojvodiny, ktorý prebiehal 13. mája v Báčskej Topole. Na pokrajinskej súťaži selenčský žiacky orchester získal 98 bodov, čo bolo maximum a odmenený bol tiež zlatou medailou. Odborná komisia v zložení Milan Radišić, Adrian Kranjčević a Julijan Rac udelil vedúcemu orchestra Jurajovi Súdimu tiež aj Osobitnú cenu za výnimočnú pedagogickú prácu a dosiahnuté výsledky v práci s deťmi. Blahoželáme!

 • 48. Folklórny festival Tancuj, tancuj...

  Dve ceny do Vojlovice, dve do Kovačice a dve do Nového Sadu a po jednej cene sa ušlo aj Padinčanom a Pivničanom. Absolútnym víťazom 48. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... je SKOS Detvan z Vojlovice. Nielenže Vojlovičania najkrajšie tancovali, ale ich mužská spevácka skupina sa umiestnila na druhom mieste a staršia mužská spevácka skupina s veselou hudobno-scénickou choreografiou zožala snáď najväčší potlesk obecenstva. V kategórii speváckych skupín viac bodov od Vojlovičanov získala dievčenská spevácka skupina Perla z Kovačice. Všeobecne Kovačičania boli azda najspevavejší a na tohtoročnom festivale sa zúčastnili až s piatimi speváckymi skupinami a jedným orchestrom, ktorý získal tretiu cenu, ako aj s dvomi tanečnými súbormi. Novosadčania majú najlepší orchester a v tanci obsadili tretie miesto. Padinčania tiež majú dobrý orchester a mužská spevácka skupina z Pivnice pekne spieva.

 • Dni Petrovca 2018

  Piatkový program Dní Petrovca športovo naštartovali penzisti, ktorí v súlade s ich vekom súťažili v šachu, šípkach a biliarde. Podvečerný program sa začal o 18. hodine a to dvomi paralelnými podujatiami: Združenie petrovských výtvarných umelcov usporiadalo vernisáž Čaro štetca 7 a v rovnakom čase sa začal aj koncert ku Dňu Petrovca Komorného zboru Musica viva. Spolok filatelistov Petrovec v Knižnici Štefana Homolu usporiadal výstavu poštových známok Dni filatelie Petrovca 7. Slávnostné zhromaždenie Rady MS Petrovec prebiehalo vo Veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, petrovskí ochotníci v SVD zahrali desiatu reprízu predstavenia Úplný Gogoľ a na nádvorí MS Petrovec ľudovú veselicu mala na starosti hudobná skupina Struhárovci a Kováč.

 • O Petrovci a gymnáziu v časopise Slovenský svet z roku 1923

  Po nahliadnutí do takmer storočného časopisu Slovenský svet – obrázkový časopis Slovenska, ktorý „vychodí každú nedeľu" sa nám podarilo nájsť spomienkový príspevok o zakladaní petrovského gymnázia. Mohli by sme k nemu pripísať aj vlastný komentár, no lepšie nám pripadá uverejniť ho bez neho tak, aby si čitateľ sám vytvoril svoj vlastný pohľad na obdobie spred sto rokov. A možno sa v ňom dočítate o veciach, ktoré ste buď nevedeli alebo vedeli inak. Odpisujeme iba úryvky a celý článok ponúkame vo foto dokumente.

 • Kultúrno-umelecký program v Binguli

  V rámci SKUS M.R. Štefánika v Binguli pôsobí detská folklórna, detská divadelná a detská spevácka odbočka. Hráme divadlá, tancujeme, spievame a vystupujeme. Láska k hudbe, tancu či umeniu sa prenáša z pokolenia na pokolenie. Dokázali sme to aj v sobotu 19. mája 2018.

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články