Archív
Filter
 • Z Hložian do Aradáča a ďalej do Kysáča

  Taká je tohtoročná prvá časť púte zimnej akcie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, v ktorej SVC každoročne prezentuje svoju minuloročnú činnosť. Riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík so zimnou knižnou akciou v tomto roku vyštartoval z Hložian, kde osobitne predstavil najnovšie memoárové prózy Viery Benkovej. Včera v Aradáči dôraz kládol na knihy manželskej dvojice Kataríny a Ivana Bagľašovcov a už na utorok 13. februára Kysáčania sa budú môcť bližšie zoznámiť s tvorbou Daniela Pixiadesa. V Aradáči, okrem prezentácie knihy ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, usporiadali aj krst knihy Dr. Ivana Bagľaša Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí.

 • Klobásafest 2018

  Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec vás pozýva na Medzinárodný festival klobás − Klobásafest 2018, ktorý bude v Petrovci 17. februára 2018 vo Vrbare. Zúčastniť sa môžete ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov alebo ako návštevník, ktorý hlasovaním ocení kvalitu vyrobených klobás.

 • Cena Pro Cultura Slovaca

  Cena Pro Cultura Slovaca sa od tohto roku bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl) za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia Ceny: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) vyzývajú preto organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2018, a to najneskôr do 28. februára 2018.

 • V Bratislave výstavy Ďurovku a Hajka

  V Bratislave vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice včera otvorili výstavu obrazov Lesy a roviny akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča a dnes v Pisztoryho paláci usporiadali vernisáž olejomalieb Keď kohút zaspieva kovačického insitného maliara Pavla Hajka. Lesy a roviny, horizontály a kolmice, v tomto znamení sa niesla autorská vernisáž Michala Ďurovku, kým rozpoznateľným motívom Hajkových malieb je kohút. Obe výstavy si milovníci výtvarného umenia môžu obzrieť do konca februára.

 • Pehavá hruška

  Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky v týchto dňoch vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Viacročná plodná spolupráca dvoch významných spisovateliek pokračuje aj touto knižkou básní pre deti a svedčí o zaujímavých paralelách a živých sponách medzi slovenskými literatúrami v materskej krajine a na Dolnej zemi. Počas šiestich rokov spoločne zostavili výbery z poézie, prózy, esejí a detskej tvorby súčasných autoriek na Slovensku a Dolnej zemi. V najnovšom výbere vystali autorky z Maďarska, keďže sa v súčasnosti žiadna spisovateľka v tejto krajine nevenúva písaniu básní pre deti.

 • Zem spieva

  Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice postúpil včera v Bratislave do semifinále Zem spieva v 2. sérii tohto veľkolepého projektu RTVS. Na kastingu, ktorý prebiehal 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci, Vojlovičania na členov komisie zapôsobili tradičnými vojlovickými ľudovými tancami, hudbou a spevom. Svoj program úspešne predviedli aj vo včerajšej televíznej relácii Zem spieva a podľa názoru odbornej poroty pekný bol nielen ich tanec a spev, ale aj kroj a zavážili aj muzikanti. Detvanovci budú mať vďaka takému dobrému ohodnoteniu ďalšiu šancu na postup. Do semifinále postúpi maximálne 21 súťažiacich. Z desiatich najlepších vyberú vo finále diváci SMS hlasovaním absolútneho víťaza. Vojlovičanom gratulujeme.

 • Festival lásky

  Od včera a do 17. februára na novosadskom centrálnom námestí bude prebiehať druhý Festival lásky. Srdiečkovou bránou sa vchádza do festivalového priestoru, v ktorom je dominantou kvetinový múr Flower Wall. V jeho strede je drôtená časť, kde si zamilovaní môžu zámkami zamknúť svoju lásku. Pomedzi primuly je vypísané: láska, ljubav, love... v 30 jazykoch. Láska rodičovská, láska priateľská, láska partnerská, láska, láska...láska, ktorá ide cez žalúdok, ktorej vášeň rozhojní víno, ktorá ladí s hudbou, umením... Organizátor festivalu Skupina Color Press a Ninamedia to všetko mali na ume a preto do programu zaradili rôznorodé obsahy.

 • Naše cesty a necesty...

  Včera v pokrajinskej vláde uzavreli zmluvy na realizáciu 36 projektov na území 26 miest a obcí vo Vojvodine. Celková hodnota projektov je 2,3 miliárd dinárov. Prostriedky zabezpečila pokrajinská administratíva a miestne samosprávy. Projekty schválené na konkurze Správy pre kapitálne investície Vojvodiny sa vzťahujú na cestnú infraštruktúru, lokálny a regionálny hospodársky rozvoj, zásobovanie vodou a ochranu vôd ako aj na predškolské vzdelávanie, šport a energetickú účinnosť. Báčsopetrovská obec získala 40.117.975,00 dinárov. Pripomeňme, že pred asi polrokom Obci Báčsky Petrovec bolo pridelených 90.572.294,40 dinárov na projekt Rehabilitácia a spevnenie vozovkovej vrstvy cesty Báčsky Petrovec - Kulpín... To je asi 750.000 €, ktoré nateraz neboli účelovo využité.

 • 1. február – Deň Nového Sadu

  Nový Sad, Novi Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 324 rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu stanovili však 1. február ako spomienku na rovnaký deň spred 270 rokov, keď cisárovná Mária Terézia roku 1748 Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770 a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... V roku 1857 v Novom Sade žilo 343 Slovákov. Prvý kostol si vystavali 1813. a súčasný bol ukončený v roku 1886.

 • Krosná

  Krosná alebo tkáčske krosná boli v minulosti jediným nástrojom na výrobu textílií. Ešte v 50. a 60. rokoch XX. storočia sa u nás bežne počas zimných mesiacov do izieb vniesli krosná, ktoré zaberali veľkú časť izby a preto sa počas leta rozmontúvali a vynášali von z izieb. Usilovné gazdinky tkali na nich plachty, uteráky, obrusy, látku na odev, handrovky... Tkanivá sa pripravovali doma z konôp a ľanu, ktoré sa spracovali a spriadali do nití. Práca na krosnách bola pomerne jednoduchá a tkanie ide rýchlo. Zdĺhavá bola však príprava, nastavenie celého zariadenia a snovanie.

 • Ján Koniarek - 140 rokov narodenia

  Ján Koniarek (* 30. január 1878, Voderady – † 4. máj 1952, Trnava) bol slovenský sochár, jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky. V Srbsku žil a pôsobil v rokoch 1906 až 1914, najprv dva roky pracoval v Čačku, kde bol pedagógom a ďalších šesť rokov bol portrétistom kráľovského dvora v Belehrade. Slovenská pošta v roku 2012 vydala poštovú známku „Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)" v nominálnej hodnote 1,20 €. Aj pri tej príležitosti sa uznalo, že Koniarek je významný umelec - slovenský, srbský, európsky.

 • Úplný Gogoľ

  Včera bola premiéra, dnes prvá repríza. Obe predstavenia boli dopredu vypredané. Pritom išlo o prvé verejné divadelné predstavenie (mimo akadémie v Banskej Bystrici) mladej Petrovčanky Maríny Dýrovej, absolventky bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia. Divadelná kultúra je zrejme medzi tunajším slovenským obyvateľstvom na patričnej úrovni. Tradícia divadelníctva v Petrovci je dlhá a tunajšie divadelné publikum si vždy radi pozrie svojich hercov. Aj tentoraz bolo tak. Bez ohľadu na to, že ide o malú javiskovú formu, počas dvoch dní si predstavenie pozrelo zo dvesto milovníkov divadla z Petrovca a okolia, ba aj zo zahraničia. Z predstavenia odchádzali s úsmevom.

 • Samuel Dubovský a Alexander Matuška

  K nedožitej 90- tke prof. Dubovského

  píše Viera Benková

   

  Zo siete spomienok vyberám veľmi jemné, povievajúce nite, ktoré ma viažu k známym postavám nášho a slovenského verejného života, a to najmä z oblasti kultúry a literatúry... Začnem s rodinkou Dubovských - o pani doktorke Olinke Dubovskej, a o jej mužovi, mojom niekdajšom profesorovi na gymnáziu, Samuelovi Dubovskom...

 • Novinárstvo Vladimíry Dorčovej Valtnerovej

  Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny (NSNV) pri príležitosti 28. výročia pôsobenia usporiadal tribúnu o aktuálnej mediálnej a politickej scéne v Srbsku a odbornú konferenciu o menšinových médiách: Základné problémy a eventuálne riešenia v oblasti informovania v jazykoch národnostných menšín. Na uvedenú tému referovala i Vladimíra Dorčová Valtnerová, ktorej v slávnostnej časti tohto celodenného podujatia odovzdali Cenu NSNV za informovanie v médiách v rečiach národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách.

 • 25. január – Pavel

  Meno Pavel je alternatíva mena Pavol, používaná najmä protestantmi. Katolíci totiž používajú meno Pavol, kým evanjelici, ktorí sú protestantmi si chlapcov krstia menom Pavel. Práve pri tomto mene sa teda jasne dá určiť náboženská príslušnosť muža pokrsteného týmto menom. Avšak, nemusí to byť spoľahlivý ukazovateľ. Tak napríklad, správne je Pavel Jozef Šafárik, ktorý sa tak aj podpisoval a ktorý je evanjelikom, avšak v mnohých odborných textoch ho krstia menom Pavol. Ide buď o nevedomosť, alebo úmysel falšovania vierovyznania?

 • Čo jest, to jesť!

  „Keď prišla zima, kúrilo sa vo veľkej murovanej peci a kým horel oheň, gazdiná pri jeho žiare pripravila zásmažku, vo veľkom kameninovom hrnci predvárala polievku, potom pridala zásmažku, hrniec strčila do pece, jedlo sa pekne dovarilo a na obed bolo hotové. Upiekol sa aj chlieb, lepňa na raňajky, rejteša, krumple na ťapši." Na toto, ale aj na zabíjačku v Báčke si radi spomína Natália Maliariková z Prievidze, praneter svetoznámeho architekta Michala Milana Harminca, pôvodom Kulpínčana. „Pamätám si, ako gazdiné naháňali najtučnejšiu sliepku, z ktorej bola tá chýrečná žltučká polievka s dlhými rezančekmi. Za ňou išlo varené mäsko s omáčkou a na koniec rejteša."

 • Odpustiť musíme, ale zabudnúť nesmieme...

  Pred 76. rokmi zažila Báčka najväčší masaker civilistov. V dňoch 4. až 29. januára 1942 dosiahlo besnenie okupantských vojsk vrchol v Novom Sade a ďalších vojvodinských mestách. Maďarskí vojaci a žandári zabíjali ľudí priamo na ulici alebo ich hromadne hnali na breh Dunaja, kde ich strieľali a na viacerých miestach hádzali cez ľadový otvor do rieky. V Novom Sade takto zabili vyše 1.200 ľudí. Bolo medzi nimi aj niekoľko miestnych Slovákov, o čom svedčia slovenské mená a priezviská na mramorových tabuliach vedľa Dunaja.

 • Vinkovo v Iloku a na Radoši

  Tohtoročné podujatie „Vinkovo v Iloku" sa začalo v piatok 19. januára a prebiehalo do dnes 22. januára. Kult svätého Vinka (22. január), či Vincenta (21.január) je oddávna rozšírený v mnohých našich vinohradníckych krajoch a vinohradníci v tieto dni, často v sprievode kňaza, odchádzajú do vinohradov, začínajú s rezom krov a vinič zalievajú vínom. Po zimnom období, tie úkony majú viniču vrátiť vitalitu a zobudiť ho zo zimného pokoja. Oslavou sv. Vinka, ochrancu vinohradníkov a vinárov, ilockí pestovatelia hrozna začali novú vinohradnícku sezónu. Slováci z tohto chorvátskeho vinohradníckeho kraja oslavujú Vincenta a vtedy tradične navštevujú svoje vinohrady.

 • Arsenovi Arsenovićovi pribúdajú ocenenia

  Kulpínčan Arsen Arsenović, kajakista, člen paralympijskej štátnej reprezentácie, získal vlani pre Srbsko zlatú medailu na treťom Svetovom kajakovom pohári v Belehrade v disciplíne KL3, po tom ako 200 metrový úsek zdolal za necelých 43 a pol sekúnd. Vuk Radovanović pre našu krajinu vybojoval bronz v disciplíne KL2. Išlo o prvé medaile v dejinách tohto športu a preto si obaja športovci právom zaslúžili najvyššie ocenenia. Pred týždňom, na tradičnom Dni kajaku v Kajakovom zväze Srbska v Belehrade, predseda Paralympijského výboru Zoran Mićović odovzdal im ceny za najlepší výkon v roku 2017.

 • Balašević v domácom prístave

  Po včerajšom Đoletovom koncerte nemohla som si nezaspomínať na ten dávnejší, ktorý aj mne aj môjmu, vtedy 17-ročnému synovi, natrvalo zostáva vrezaný do pamäte. Bolo to dávno či nedávno, v čase keď sa o Balaševićovi nesmelo veľmi hlasno hovoriť. A zúčastniť sa na jeho koncerte bolo prinajmenšom bláznovstvom. Alebo hrdinstvom...? Nik totiž nemohol byť istí, či na koncerte niečo nevybuchne, nevystrelí, či nezaútočia policajti... Avšak, aj tak sa nás v tom prelomovom roku 2000 na novosadskom Námestí slobody zhromaždilo zo 30.000. Takmer všetci do jedného sme s píšťalkami skandovali a spievali Gedo gluperdo, Putuj Evropo, Živeti slobodno, ba aj tú: ma jebite se Devedesete... Teraz spievame najnovšiu jeho pieseň Dno dna...

 • Dešićov slovenský príbeh

  Petar Dešić na 34 fotografiách predstavuje ľudí a život slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku, prostredníctvom rozličných životných situácií z 24 slovenských dedín vo Vojvodine. V predstavenej výstavnej zbierke sa nachádza po jedna fotografia z každej dediny, ktorú autor navštívil, skúmal a fotografoval. Kolekciu dopĺňa ďalších deväť dodatočných fotografií – po tri z Báčky, Sriemu a Banátu. Výstavu fotografií si od včera a do konca januára možno obzrieť v klubovni Kultúrneho centra v Novom Sade. Včera večer výstavu otvorila J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku.

 • Ján Bačúr vystavuje v Bratislave

  píše Ivan Štelmák

  Insitný maliar Slovák zo srbskej Padiny Ján Bačúr mal autorskú vernisáž obrazov 15.1.2018 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Osobne s manželkou so širokým úsmevom a pevným stiskom ruky privítal každého návštevníka pri vstupe do priestorov Spoločenskej dvorany MK. Tento 80 ročný švihák vôbec nevyzerá na svoj vek. Možno má na tom zásluhu aj jeho športová kariéra k vôli ktorej aj na určitý čas prerušil maľovanie.

 • J.E. Juraj Priputen so Slovákmi v Iloku

  Veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraj Priputen včera pobudol v Iloku, kde sa v priestoroch Matice Slovenskej v Iloku stretol so zástupcami chorvátskych Slovákov. Slovenský veľvyslanec sa nachádzal v delegácii, ktorá sprevádzala chorvátsku prezidentku Kolindu Grabarovú Kitarovićovú na návšteve Iloka, pri príležitosti osláv Dňa medzinárodného uznania Chorvátskej republiky.

 • Návrh zákona o národnostných radách na verejnej rozprave

  NRSNM povoláva na tematickú schôdzu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, resp. verejnú rozpravu o predbežnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnostných radách národnostných menšín. Verejná rozprava sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2018 o 16.00 h v zasadačke Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6. Navrhnuté zmeny a doplnky zákona o národnostných radách národnostných menšín ozrejmí prof. Dr. Miroslav Vitéz, člen pracovnej skupiny na prípravu zákona. V navrhnutých zmenách a doplnkoch zákona sa sprísňuje kontrola práce národnostných rád a medzi iným sa tiež definuje, že členovia orgánu politickej strany nemôžu byť zároveň aj členmi národnostnej rady.

 • IN MEMORIAM - Anna Berediová

  Vo veku nedožitých 74 rokov náhle nás opustila Anna Berediová z Kysáča. Vybrala sa za svojim manželom Andrejom Beredim, ktorý ju na ceste do večnosti predišiel pred 22 rokmi. Anna Berediová, rodená Mandáčová, sa narodila v Kysáči 18. júna 1944. Roku 1963 vstúpila do stavu manželského s Andrejom Beredim, ktorý rok pred tým v Kysáči prevzal úrad farára. Manželstvo bolo požehnané dcérou Ľudmilou. Manželia Berediovci zanechali hlbokú stopu v cirkevnom a spoločenskom živote Slovákov na týchto priestoroch, a zvlášť v Kysáči, kde Andrej Beredi vykonával farársku službu plných 21 rokov a manželka Anna, neskôr aj dcéra Ľudmila, ochotne a obetavo podporovali všetky jeho aktivity.

 • Nový Sad a Nový rok

  Pre pravoslávny svet, ktorý sa riadi podľa starého juliánskeho kalendára, Nový rok prichádza o polnoci z 13. na 14. januára a dnešný deň je podľa tohto kalendára posledným dňom v roku 2017. Okrem v Rusku, Srbsku, Čiernej Hore, Poľsku... pravoslávnych veriacich jesto aj v Česku asi 40 tisíc a na Slovensku asi 70 tisíc. V multietnickom Novom Sade sa každá tradícia uctieva a tak sa množstvom podujatí oslávili Vianoce aj podľa gregoriánskeho a aj podľa juliánskeho kalendára, pred 13 dňami sa silvestrovalo na námestí a dnes sa početnými podujatiami víta rok 7526. Podľa staroslovienskeho, či starého srbského, alebo aj ruského kalendára, známejšieho ako byzantský kalendár, sa totiž čas počíta od vzniku sveta, ktorý údajne nastal 5508 rokov pred Kristom. Teraz teda prichádza rok 7526 a jeho vítanie sa v Novom Sade usporiada na vyše 30 novosadských lokalít.

 • Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

  Umelecký fotograf, publicista, autor multimediálnych projektov, archivár a kronikár, silbašský rodák Ondrej Miháľ z Kanady, počas každej svojej cesty do Európy plní poslanie zakreslené v stanovách Kanadského slovenského inštitútu: „získavať, uchovávať, archivovať a vystavovať slovenské záznamy z Kanady s cieľom zvýšiť povedomie o histórii Slovákov v Kanade... prezentovať tieto informácie a tým oživovať spomienky na život, prácu a projekty Slovákov v Kanade za predchádzajúcich 132 rokov." Tak v týchto dňoch ten život kanadských Slovákov Ondrej Miháľ priblížil maďarským Slovákom v Budapešti a Békešskej Čabe a ďalej ho cesta vedie na Slovensko, kde predstaví bohatý foto-dokumentačný archív Kanadského slovenského inštitútu, pre ktorý treba nájsť zodpovedajúce zastrešenie.

 • Vítanie roku 7526 v Novom Sade

  V ústrety roku 2021, keď sa Nový Sad stane Európskou metropolou kultúry, Nadácia Nový Sad 2021 organizuje početné podujatia, medzi iným aj práve prebiehajúce preklenutie dvoch Nových rokov, uctievaných v Srbsku. Premostenie má byť predstavené dvomi spôsobmi počítania času, dvomi kalendármi – staršieho juliánskeho a novšieho gregoriánskeho – a dvomi konceptmi vítania Nového roku. Z dvoch silvestrovských programov, úplne odlišne koncipovaných, prvý sme už absolvovali a rok 2018 sme uvítali. Tento druhý, ktorý je pred nami, ponúkne 13. januára vítanie roku 7526. Vo večerných hodinách a výlučne v zatvorených priestoroch po celom meste sa bude silvestrovať. Vybudovaný bude most interkulturálnosti, v ktorom sa spletajú fragmenty vysokej estetiky s populárnou kultúrou.

 • Druhá strana bytia Pavla Čániho

  Staromestská galéria ZICHY v Bratislave od dnes a do konca januára milovníkom výtvarného umenia ponúka ďalší skvost – Druhú stranu bytia Pavla Čániho. Vernisáž prebiehala za účasti autora, akademického maliara z Kulpína, ktorého kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza označil za majstra filozofa a surrealistu v grafike, ilustrácii a maľbe. Pavel Čáni je laureátom Identifikačného kódu Slovenska, o čom viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4849-pavlovi-animu-identifikany-kod-slovenska. Výstavu otvoril Ľuboslav Moza.

 • Fašiangy

  Pranostika hovorí: Na Tri krále – o krok dále... Aj keď sa posúvame „o krok dále", čiže dni sa už začínajú dĺžiť, ešte stále sú večeri dosť dlhé. Čo s nimi? V minulosti si s nimi vedeli poradiť. Po Troch kráľoch sa začínali fašiangy – obdobie plesov, zábav, karnevalov, priadok, páračiek, zabíjačiek a bol čas aj na svadby. Od Troch kráľov (6. januára) až po Popolcovú stredu (v tomto roku 14. februára) – to sú fašiangy – obdobie prehýbajúcich sa stolov plných dobrého jedla a pitia. Po Popolci nasleduje 40-dňový pôst pred Veľkou nocou.

 • Slováci v Austrálii...

  ...v roku 2017 oslávili 50. výročie pôsobenia Slovenského spolku Ľudovíta Štúra. Pri tej príležitosti v tomto spolku v Melbourne, tiež aj v Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Krista Pána, prebiehali príležitostné programy, na ktorých sa zúčastnili početní austrálski Slováci a zahraniční hostia. Členovia spolku Ľudovíta Štúra sa môžu pochváliť bohatou spolkárskou a dobrovoľníckou prácou, a tak v novembri a decembri tam prebiehali viaceré krásne podujatia. Súdržnosť ich snáď udržiava a tak napríklad v kostolnej hale pri príležitosti konfirmácie, ženy chystali obed pre 420 osôb. Aj koncom novembra na dôchodcovsko-vianočnom stretnutí bolo veselo, krásne bolo aj na „slovenskej" svadbe u Lomenov, kde húdli dolnozemskí muzikanti a o veselú silvestrovskú náladu sa postaral univerzitný folklórny súbor Mladosť zo Slovenska.

 • Božić – pravoslávne Vianoce

  „Človek je v dnešnej dobe, viac než inokedy, v nebezpečenstve podľahnúť pokušeniu, zameniť Boha za diabla, prijať falošné božstvá a šíriť klamlivé pravdy. Súčasný človek, nadmierne túžiaci po úspechu, v nejednom prípade bez rozmýšľania, obetuje skutočnú lásku za ctižiadosť a telesnú lásku uspokojí chvíľkovou žiadostivosťou." Upozornil patriarcha srbský Irinej v tohtoročnom vianočnom posolstve a tiež poukázal i na hrozbu narkománie, alkoholizmu, rozvodov, hnevu, závisti, necitlivosti, bezbožnosti... Zhrnuto by sa to snáď stručne dalo povedať, že človek upáda do neľudskosti, ktorá je v synonymickom slovníku pomenovaná beštialita, čo znamená aj zverskosť, obludnosť, krvilačnosť...

 • Badnji dan a Zjavenie Pána

  Podľa staršieho juliánskeho kalendára dnes je Štedrý deň alebo Badnji dan a podľa novšieho, gregoriánskeho, dnes je sviatok Zjavenia Pána, alebo ľudovo Sviatok Troch kráľov.

 • Čo sa s nami deje?

  píše Viera Benková

  Prednedávnom uverejnený rozhovor s eminentným režisérom Petrom Butkom na stranách Hlasu ľudu o úspechoch s divadelným predstavením Vtáky v dome (Birds in the House), v ktorom účinkujú aj ochotnícki herci z petrovského divadla VHV, vyznel aspoň pre mňa až otrasne pravdivo a ustarostene. Peter Butko v rozhovore s autorkou Vladimírou Dorčovou Valtnerovou po počiatočnej lichotivej analýze spolupráce tohto divadla s ním a s mladými spolupracovníkmi a hercami, vyjadril aj veľkú obavu o našu budúcnosť, čo ma naviedlo na nasledovné úvahy.

 • Plastové okná a dvere na škole v Petrovci

  V stredu 03. januára 2018 predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi navštívil Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, na ktorej sa konala adaptácia, čiže výmena okien a dverí na budove. Úspešne sú v úplnosti vymenené vonkajšie okná a dvere a vykonané všetky sprievodné práce.

 • Cena Ondreja Štefanka

  Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, navrhovať resp. uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka. Návrhy na ocenenie treba zaslať najneskôr do 9. februára 2018 (mailom na kvsivankrasko@gmail.com a hlasznik@gmail.com). Slávnostné odovzdávanie ceny býva vždy v marci, spravidla najbližší víkend k 18. marcu (literát a spolkový činiteľ Ondrej Štefanko sa narodil 18. marca 1949 v Temešváre).

 • Kto škrtí našu Zorničku?

  Nad Zorničkou sa sťahujú čierne mraky. Hviezdičke pre naše deti hrozí vyhasnutie. Ako je to možné? Kto je ten, ktorý si dovolí páchať takýto zločin?

 • 25. výročie vzniku Slovenskej republiky

  Pred štvrťstoročím zaniklo Československo. Rozdeleniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dva samostatné štáty - Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR), predchádzali takmer trojročné prípravy. Potom 25. novembra 1992 Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993. Federácia teda zanikla a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Na námestiach slovenských miest sa od polnoci 1. januára 1993 uskutočnili polnočné oslavy osamostatnenia Slovenska.

 • Ľutujem, nemám čas...

  Takúto vetu a podobné ospravedlnenie, alebo skôr výhovorku, používame čoraz častejšie. Hnaní sme akousi neukojiteľnou túžbou po úspechu, alebo nejakom víťazstve. Ženieme sa do roboty, do úpravy seba a svojho príbytku, do kúpy potrebných, ba aj celkom zbytočných vecí... len aby sme boli lepší, krajší a úspešnejší... Možno však život nie je len o tom, aby sme iným dokazovali, akí sme dobrí, pekní a úspešní. Život je aj o objavovaní toho, čo NÁS činí šťastnými a kým v hĺbke duše sme.

 • Po dvojročnej prestávke – dvojčíslo Čaroslovu

  Po čísle 8, ktoré vyšlo v roku 2015, čitateľov oslovil nový Čaroslov. Nové rozšírené vydanie dvojčíslo 9/10 vyšlo na sklonku decembra 2017 v rozsahu 164 strán, je príťažlivé na vzhľad a má zaujímavý inšpiratívny a povzbudzujúci obsah.

 • Slovensko-srbské styky v roku 2017

  Slovensko – srbské kultúrne styky sa zintenzívňujú. Ak by sme sa chceli obzrieť k ich počiatkom, museli by sme siahnuť hlboko do dejín, k ich koreňom z konca 14. storočia. „Slovenská republika neuznala Kosovo a z druhej strany uznala Srbom na Slovensku status národnostnej menšiny. Vláda také rozhodnutie vyniesla prihliadajúc na historicky pevné väzby dvoch národov, ktoré siahajú do ďalekej minulosti." S tými konštatáciami na začiatku kalendárneho roka 2017 začal svoju prednášku v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade Dr. Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, ktorý hovoril o historicky dlhých a pevných väzbách medzi Srbmi a Slovákmi.

 • Slováci v Bosne a Hercegovine

  Slovenská komunita v Bosne a Hercegovine (BaH) je veľmi malá, preto udržiava úzke kontakty so Slovákmi v Srbsku, kde má prevažná časť bosnianskych Slovákov svoj etnický pôvod. Väčšina žije v Republike srbskej, ktorá je jednou z dvoch územných jednotiek BaH. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2013 v Republike srbskej žije 109 obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti, z čoho 55 je v Bijeljine, 19 v Banja Luke a 9 v Prijedore. Avšak, len menšia časť sa dorozumie slovenským jazykom, aj keď sú Slováci jednou z dvanásť úradných národnostných menšín v Republike srbskej a ich záujmy zastupujú predstavitelia a delegáti v Rade národnostných menšín a vo Zväze národnostných menšín. Cirkevne sú organizovaní v Bijeljine, kde majú aj slovenský evanjelický kostol, avšak farára tam nemajú.

 • Vydarený Štefanovský program

  Kultúrno – umelecké stredisko Zvolen z Kulpína tradične na Štefana organizuje koncoročný program. Nevystal ani včera, keď v plnej sieni domu kultúry s tancami vystúpili najprv deti a potom aj mládežnícka skupina Kultúrno – umeleckého strediska Zvolen a tiež aj detská a prípravná skupina Kultúrno – umeleckého spolku Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína. Zaspievali aj niekoľkí sólisti. Na úvod sa krátko prihovoril predseda KUS Zvolen Vladimír Zelenák a po ňom na javisko vyšli najmladší spolkári – Detský folklórny súbor Bažalička.

 • Vianočný koncert v Petrovci

  V pondelok v Prvú slávnosť vianočnú v chráme Božom v Petrovci odznel vianočný koncert na ktorom vystúpili obecný cirkevný spevokol Credimus pod taktovkou Anny Medveďovej, mladší a starší spevokol petrovského cirkevného zboru pod vedením Pavla Očovejiho a dychový orchester pod taktovkou Slovenky Benkovej Martinkovej. Prihovorili sa Mgr. Ján Vida, ev. farár v Báčskom Petrovci a príležitostné texty a verše prečítali Hana Tanciková, Miluška Anušiaková Majerová a Jasmina Simonovićová.

 • Predvianočný víkend v Kulpíne

  Na predvianočnom koncerte, ktorý včera v predvečer Vianoc zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne, okrem príležitostne ladených básní a vinšov, prítomným v slávnostnom salóne kulpínskeho kaštieľa ponúkol aj skutočne nevšedný koncert našej renomovanej sopranistky Jaroslavy Benkovej Vlčekovej, ktorú hudobne sprevádzala klaviristka Maja Grujićová. Predtým pred kaštieľom prebiehali prvé Vianočné trhy v Kulpíne a v školskej sále volejbalový zápas, ktorým VK Kulpín zaznamenal jubileum 50 rokov v tomto športe prof. Jána Lačoka. Ján Lačok 25 rokov aktívne hrával volejbal a 25 rokov je trénerom. Dnešné štedrovečerné služby Božie z kulpínskeho kostola priamo prenášala RTV na druhom programe.

 • Verejná hodina čítania a školy športu

  V Kulpíne v starej školskej telocvični najmladší kulpínski športovci dnes pred obecenstvom predviedli svoje športové vlohy. Verejná hodina školy kickboxingu Teodory Petej, ktorá už dva roky pracuje s najmenšími deťmi, bola dynamická a veselá. Deti cvičili, skákali, preskakovali, súťažili... a športový duch ich počas celej hodiny neopúšťal. Zvládli aj tie náročné cviky a pritom sa rodičom takmer vôbec nesťažovali, že sú unavení. Ba naopak, predbiehali sa kto viac dokáže. Získal sa teda dojem, že hravo a poľahky predvádzali všetko, čo sa naučili. Po úspešnej verejnej hodine budúcim veľkým športovcom tréneri odovzdali novoročné balíčky. Pred začiatkom športovania, mládežnícke združenia Terra predstavilo najnovší fond novo vybavenej knižnice.

 • Slovenský svetový kalendár na rok 2018

  Včera 20. decembra 2017 v Báčskom Petrovci z dielne Slovenského kultúrneho klubu vyšiel druhý ročník Slovenského svetového kalendára. Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zélandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

 • Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

  „Kulpín je tretím prostredím, do ktorého sme prišli prezentovať knihu Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch," povedala na dnešnej biblickej hodine v sieni kulpínskej evanjelickej fary zostavovateľka tejto vzácnej monografie Svetlana Vojnićová Feldyová, evanjelická farárka CZ Soľany v Chorvátsku. Ozrejmila, že knihu v októbri prvýkrát predstavili v Starej Pazove a nedávno bola prezentovaná aj v Novom Sade. Ide o kapitálne dielo, ktoré je pokračovaním známej knihy prvého biskupa našej cirkvi Adama Vereša. Prezentácia knihy nasledovala po kratšej duchovnej úvahe Igora Feldyho, ev. farára v Starej Pazove. Úvodom večierka vzácnych hostí privítal domáci kňaz Jaroslav Javorník.

 • Advent, Vianoce, Štefana... v Kulpíne

  Z množstva podujatí, ktoré v nasledujúcich dňoch budú prebiehať v Kulpíne vysúvame prezentáciu monografie Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku zostavovateľky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, verejnú hodinu kickboxingu s najmenšími deťmi Teodory Petej Vlaov, prvé kulpínske vianočné trhy, revuálny volejbalový zápas a oslava 50 rokov v tomto športe Jána Lačoka, predvianočný večierok v kaštieli, štedrovečerné služby Božie z kulpínskeho kostola s priamym prenosom na druhom programe RTV a Štefanovský program.

 • Tilda

  „Ak máš pekné myšlienky, budú ti vyžarovať z tváre ako slnečné lúče a vždy budeš vyzerať pekne," radí autor knihy Matilda Roald Dahl, na základe ktorej vznikla hravá, trochu šantivá, ale veľmi bystrá Tilda Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Toto divadelné predstavenie je akoby ladené k Vianociam, sviatkom rodiny. Spolu ho môžu pozerať dospelí a deti a počas predstavenia sa aj jedni a aj druhí môžu spolu smiať a baviť, ale aj uvažovať o uponáhľanom spôsobe života, ktorý rodinu odcudzuje.

 • 14. bienále a snemovanie výtvarníkov

  Na tohtoročnom bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku vystavuje 27 našich profesionálnych maliarov, sochárov, dizajnérov a umeleckých fotografov. Výstavu ich najnovšej tvorby si možno obzrieť v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci do 31. 12. 2017. V rámci včerajšieho slávnostného otvorenia výstavy udelili Cenu Karola Miloslava Lehotského Jánovi Agarskému zo Starej Pazovy, Cenu Cyrila Kutlíka Jánovi Stupavskému zo Starej Pazovy a Výkupnú cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Pavlovi Čánimu z Kulpína. Kurátorom výstavy je Vladimír Valentík, početných prítomných na vernisáži privítala nová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová a výstavu otvoril Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia Báčskopetrovskej obce.

 • Monografia Kišgeci/Vedec a nadšenec

  Odrastali sme s vôňou konôp a chmeľu. Tak, ako sa týmto plodinám klaňali naši predkovia, – neskôr k nim pribudol ešte aj cirok, – takmer celú pracovnú dobu ich mal v úcte aj prof.Dr. Ján Kišgeci. Bol prvým doktorom chmeliarstva v niekdajšej veľkej Juhoslávii a uctievaným odborníkom v celej krajine, v regióne, Európe a vo svete. Sotva sa ešte niekde nájde väčší znalec dejín, výroby a spracovania chmeľu. O konopách možno vedel ešte viac.

 • Školský program v Kulpíne

  V ústrety sviatkom a zimným prázdninám žiaci a učitelia Základnej školy Jana Amosa Komenského z Kulpína tradične organizujú kultúrno-umelecký program. Od roku 2012 tento program býva spojený s ozdobovaním vianočného stromčeka v strede osady. Pred šiestimi rokmi kulpínska mládežnícka organizácia Terra z projektu získala prostriedky na vianočný stromček. Odvtedy každoročne mládežníci robia radosť tak deťom, ako aj všetkým ostatným, keďže je rozsvietený stromček krásnou ozdobou počas vianočných a novoročných sviatkov. Rozsvietili ho dnes po školskom programe, ktorý prebiehal v Dome kultúry.

 • Čo dokáže pekné slovo 7 / 2017 Padina, 12.12.2017

  /zo správy komisie/

  Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo už siedmy rok teda pravidelne vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Slovenskej národnostnej rady spolu so Slovenským vydavateľským centrom, na ktorý žiaci našich škôl tentoraz zaslali úhrnne - 66 prác -, a to 51 v kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl a 15 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií.

 • Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

  Karol Chalupka sa narodil 1. mája roku 1911 v Kulpíne z rodičov Michala, obuvníka a Juliany rodenej Chlipcovej. Vyštudoval teológiu a do farárskej služby nastúpil v Bajši, kde pôsobil desať rokov, potom kratšie bol v Báčskej Palanke a v roku 1951 prešiel do Kovačice. V roku 1956 bol zvolený za krajového seniora pre Južný Banát a tiež bol aj zástupcom biskupa. Zomrel 16. decembra 1980. a pochovaný je v Kovačici. Nedávno do kulpínskeho cirkevného archívu pribudlo 56 písaniek s kázňami Karola Chalupku z obdobia rokov 1937 – 1980. Pri príležitosti 500 rokov reformácie kulpínsky cirkevný zbor túto vzácnu rukopisnú pozostalosť skenoval a napálil na dva CD.

 • Zabudnutý slovenský národ vo Vojvodine

  Miroslav Brna z Kysáča je zanieteným zberateľom, ktorý má vo svojej súkromnej zbierke veľké množstvo rôznych vzácnych starožitností svedčiacich o tunajších Slovákoch, napríklad vlastní takmer päťtisíc rôznych starých pohľadníc, množstvo fotografií a rôznych hodnotných dokladov, stovky obrazov, nábytku, odevu... Niektoré predmety z toho svojho bohatstva niekoľkokrát predstavil aj tunajšej slovenskej verejnosti. Napríklad, časť svojej obdivuhodnej kolekcie prezentoval v Petrovci na SNS 2015, vlani určitú časť vystavil v Kysáči a v sobotu 9. decembra 2017 sa znova predstavil výstavou Zabudnutý slovenský národ vo Vojvodine, ktorú usporiadalo Slovenské kultúrne a informačné centrum z Kysáča (SKIC).

 • Farby adventu v našich srdciach

  Historicky je farba adventu fialová. Je to farba kráľovská, ale aj farba pokánia a pôstu. Pokánie, krotkosť, pokora, sebazaprenie... zmordovanému človeku na konci kalendárneho cyklu iste môžu prospievať. Nielen pre duševné ale aj telesné zdravie. Zastaviť sa, spomaliť tempo, utíšiť sa a nešíriť v sebe a vôkol seba nepokoj, ponoriť sa do svojho rozbúreného srdca a utíšiť jeho vnútorný hlad. Ale...súčasná doba nám diktuje iné pravidlá a najrýchlejšie tempo. „Zapálením prvej sviece na adventnom venci symbolicky posilníš svoju schopnosť vzpriamiť sa, zodvihnúť hlavu aj napriek tomu, že máš pocit, že všade vládne úzkosť a zmätok a Tvoje životné výzvy sú už takmer neúnosné," radí RNDr. Monika Kašová, etikoterapeut a psychoterapeut. Mieni, že má advent dôležitý duchovný obsah. Pred evanjelickým kostolom v rumunskom Nadlaku dnes zapálili aj druhú adventnú sviecu na veľkom adventnom venci.

 • Za horami za dolami na Slovensku

  Námestník pokrajinského tajomníka a pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dr. Nebojša Kuzmanović 7. decembra v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave otvoril hosťujúcu výstavu múzea Vojvodiny "Za horami za dolami - tri storočia Slovákov vo Vojvodine".

 • Spomienka na Lazara Dunđerského

  "Najhlbšia poklona dielu Lazara - Lazu Dunđerského. Nech táto slávnostná akadémia ešte silnejšie ožiari duch rodiny Dunđerskej a všetky ostatné rodiny, ktoré storočia vytvárali Vojvodinu. Jeho dedičom, ako aj dedičom všetkých ostatných zámožných a rešpektovaných ľudí zo starej Vojvodiny, jedno veľké ospravedlnenie, verím po prvýkrát od predstaviteľov štátu, za všetko, čo si v čase komunistickej diktatúry vytrpeli, nezákonné, nespravodlivé a nemorálne, " povedal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović v stredu 6. decembra v Srbskom národnom divadle v Novom Sade na slávnostnej akadémii venovanej stému výročiu smrti Lazara Dunđerského, ktorého rodina mala kaštieľ aj v Kulpíne.

 • Predvianočná recepcia

  Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Novom Belehrade 6. decembra prebiehala tradičná predvianočná recepcia pre krajanov. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade, privítala predstaviteľov slovenského národnostného spoločenstva a na záver svojho príhovoru prítomným a všetkým tunajším Slovákom zablahoželala: „Dnes je Mikuláša a preto vám chcem dať, alebo vštepiť myšlienku svornosti a lásky a ...majme sa radi. To čo bude ďalej, bude zložité a keď sa máme radi, vieme veci lepšie prekonať. Šťastné Vianoce, krásny budúci rok a nech sa vám všetkým darí, nech ste hlavne zdraví a nech vás všetkých stretnem s úsmevom na budúci rok."

 • Sv. Mikuláš

  December je mesiacom darčekov. Jedným zo sviatkov, ktorý má dodnes pevné miesto v našej spoločnosti, je sviatok svätého Mikuláša. Cirkev a veriaci si ho ctia už vyše 1700 rokov. Svätý Mikuláš je jeden z mála svätých, ktorý prežil i nástup ateizmu. V Holandsku, kde je mikulášska tradícia najsilnejšia, pomenúvajú ho Sinter Klaas a on sa stal predobrazom amerického Santa Clausa alebo nemeckého Weihnachtsmanna. Mikulášovi sa tešia najmä deti, ktoré si rok čo rok nájdu v šieste decembrové ráno v niektorej zo svojich topánok tradičnú mikulášsku nádielku.

 • Medaila kultúry Miroslavovi Benkovi

  Medaila kultúry Ústavu pre kultúru Vojvodiny pre multikulturálnosť a interkulturálnosť sa v tomto roku dostala do rúk Miroslavovi Benkovi, scenáristovi, režisérovi, hercovi a dizajnérovi, autorovi, ktorého predstavenia sa hrali na najvýznamnejších divadelných festivaloch: Bitefe, Sterijovom pozorji, sarajevskom MEŠ-e, ljubljanskom Eks ponte, ako aj festivaloch v Iráne, Egypte, Rakúsku, Fínsku, Rumunsku a Slovensku.

 • Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

  Vo veľkej sieni zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec si pripomenuli 3. december – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Týmto stretnutím podporili myšlienku o rovnosti ľudských práv a potreby zlepšenia kvality života ľudí s invaliditou, ako aj potrebu ich zastúpenia vo všetkých oblastiach verejného života. Pri tej príležitosti predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić prijal a privítal deti zo združenia s osobitnými potrebami "MY" z Báčskeho Petrovca a "Objatie" z Kulpína, invalidov práce z územia obce, ako aj niektorých zdravotne postihnutých jednotlivcov, medzi ktorými aj Stevana Nakića a Arsen Arsenovića.

 • Čas ticha

  O Advente sa hovorí, že je „časom ticha". Zastaviť sa a zostať u seba. Keď sa utíšim, nešírim viac nepokoj. Len ten, kto utíši vlastný nepokoj, sa ocitne v tichu. Advent je príležitosť ponoriť sa do svojho rozbúreného srdca a utíšiť jeho vnútorný hlad. V tichu, na dne vlastného srdca nájde človek vnútornú radosť, ktorá je hlbšia ako všetky sklamania, frustrácie a zhon. Radí Anslelm Grün v knihe Malá kniha vianočného šťastia. Hľadajme teda vlastný pokoj a buďme pritom optimisti. Strasme blato, ktoré sa občas na nás lepí. Očistime sa. Hlavne na duši. Aby to Dieťa ktoré čakáme prišlo do lepšieho, krajšieho sveta.

 • Fialový advent

  Tohtoročný Advent sa začína zajtra, kedy oslávime 1. adventnú nedeľu a ukončí sa po západe slnka na Štedrý večer. Je to prvá časť liturgického, čiže cirkevného roka a vymedzená je štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Táto časť roka predstavuje obdobie duchovnej prípravy na Vianoce a má kajúci charakter, ale nie až tak silný ako je to v pôste. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod.

 • Vianočný diplomatický bazár

  V nedeľu 3. decembra v hale 2 na Belehradskom veľtrhu od 10.00 do 16.00 h bude prebiehať charitatívny Vianočný diplomatický bazár, ktorý už šestnásty krát tradične organizuje Medzinárodný ženský klub v Belehrade. Viac ako 40 veľvyslanectiev ponúkne svoje výrobky a účasť potvrdili aj mnohé medzinárodné organizácie s bohatým kultúrno-umeleckým programom. Slovensko bude mať tiež svoj stánok, kde sa budú predávať národné špeciality, ľudové umenie a zaujímavé suveníry. Na stánku Veľvyslanectva Slovenskej republiky bude prítomná aj známa kovačická umelkyňa Eva Nemčeková so svojou najnovšou tvorbou úžitkových umeleckých predmetov a anjelov.

 • Nový bezplatný internet v Novom Sade

  Od zajtra 1. decembra 2017 v meste Nový Sad sprístupnená bude nová bezplatná Free Wi-fi internetová sieť pod názvom „Evropska prestonica kulture 2021". Prístupová šifra k internetu je „opens2019". Tak v európskom sídelnom meste kultúry roku 2021 a európskom hlavnom meste mládeže roku 2019 bezplatným internetovým signálom budú kryté nielen všetky významné miesta v samotnom Novom Sade, ale aj na Petrovaradínskej pevnosti.

 • 38 turbín pre veterný park v Kovačici

  Spoločnosť General Elektrik Renewable Energy (GE), ktorá sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, dodá 38 veterných turbín pre veternú elektráreň Kovačica. V nej sa bude vyrábať dostatok elektriny na zásobovanie 65 000 domácností. Ako dnes oznámili z GE, spoločnosť Enlight Renewable Energy dosiahla dohodu o dodávke veterných turbín pre kovačickú elektráreň a uvedená spoločnosť bude prevádzkovať celý veterný park s výkonom 105 MW, ktorý sa buduje v AP Vojvodine. Po uvedení do prevádzky v roku 2019 Kovačica sa stane treťou najväčšou veternou farmou v Srbsku.

 • Čudesný svet Dunđerských

  Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Báčskopetrovskou obcou a so Srbským národným divadlom (SNP) z Nového Sadu zdarma organizujú prepravu do Nového Sadu a zdarma poskytujú vstupenky na slávnostnú akadémiu venovanú 100-ročnici úmrtia Lazara Dunđerského. Bezplatná preprava sa organizuje aj z ostatných prostredí, v ktorých sídlila rodina Dunđerská. Keďže táto zemepanská rodina mala kaštieľ aj v Kulpíne, predstavitelia Obce Báčsky Petrovec sú v Organizačnom výbore uvedenej akadémie a občania tejto obce majú nekaždodennú možnosť zdarma sa zúčastniť na tomto nevšednom podujatí. Dňa 6. decembra o 17,45 z parkoviska obecnej budovy vyštartuje autobus, ktorý prepraví záujemcov k Srbskému národnému divadlu v Novom Sade a po skončení programu a po koktaile ich vráti späť do Petrovca. Hovorí Ján Pavlis, predseda Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, ktorý vyzýva záujemcov čo skôr sa prihlásiť a zabezpečiť si vstupenky.

 • Koncert KUD Mitropolit Stefan Stratimirović

  V rámci kulpínskej Srbskej pravoslávnej cirkevnej obce a za požehnania episkopa báčskeho pána Irineja Bulovića, v Kulpíne od roku 2013 pôsobí Kultúrno-umelecký spolok Metropolitu Stefana Stratimirovića / KUD Mitropolit Stefan Stratimirović. Včera v plnej sieni kulpínskeho Domu kultúry spolok usporiadal svoj štvrtý výročný koncert, na ktorom ako hostia vystúpili SKUD Železničar - FA Vila z Nového Sadu a KUS Zvolen z Kulpína. Koncert otvoril predseda Zväzu kultúrno-umeleckých spolkov Srbska Milorad Lonić, ktorý zdôraznil dôležitosť zachovania zdravého mladistvého ducha u mládeže, k čomu prispieva ich zhromažďovanie v rôznych spolkoch. Pochvalne sa zmienil o Kulpíne, v ktorom pôsobia dva kultúrno-umelecké spolky. Na záver programu predseda Obce Báčsky Petrovec Srdjan Simić prisľúbil pomoc všetkým kultúrno-umeleckým združeniam a obnovenie domov kultúry na území Báčskopetrovskej obce, lebo si mládež zasluhuje lepšie podmienky práce.

 • Končíme liturgický rok

  Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou cirkevného, čiže liturgického roka. Nasledujúca, prvá decembrová nedeľa už bude prvou adventnou nedeľou a začne sa ňou nový cirkevný rok. Podľa evanjelického kalendára sa v poslednú nedeľu cirkevného roka – Nedeľu večnosti, na službách Božích uvažuje nad poslednými vecami, ako je koniec sveta, Boží súd... Treba očakávať, byť pripravený a byť v strehu. Ďalší rok a jeden nový životný krížik pomaly zaznačujeme do vlastného kalendára života. Ak sme v ňom mali čo len malé radosti, máme sa z čoho tešiť a tešme sa, lebo práve tie drobné potešenia duše dávajú vzpruhu, novú silu... Šťastný je ten, kto si tieto dary života vie naplno vychutnávať a úprimne si ich vážiť... Nie peniaze a sláva, ale zdravie, šťastie a láska sú najväčším darom, ktorým nás život obdarúva. Tešiť sa, smiať sa, tráviť čas s najbližšími, s priateľmi... a s čistým svedomím...

 • NS Winter Fest

  Nový Sad - metropola kultúry 2021 a mládežnícke sídelné mesto kultúry 2019 sa už rozsvietilo novoročnou výzdobou a vo štvrtok 23. novembra sa rozozvučalo vianočnými tónmi. Začal sa II. NS Winter Fest. Zároveň sa na Námestí slobody otvoril aj Christmas Market a parádne fiakre vo večerných hodinách čakajú na romantikov, ktorí sa chcú za zvukov zvončekov zviesť mestom. Singing Christmas Tree, čiže spevavý vianočný stromček je tiež postavený a z neho každý podvečer o 18,00 deti a chóry ako živé ozdôbky budú spievať vianočné a novoročné piesne. Ešte vždy sa možno prihlásiť TU: http://www.winterfest2017.rs/singingchristmastree.html. Vo víkendové dni od 19,00 - 22,00 vystupovať budú kapely. Festival potrvá do 30. decembra 2017.

 • Slovenskí poslanci navštívili Srbsko

  Na záver trojdňovej návštevy sa delegáti dvoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky oboznámili s postavením slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku v menšinových slovenských inštitúciách v Novom Sade, v Zhromaždení Vojvodiny a vo vojvodinskej vláde. Slovenskí poslanci svoju návštevu Srbska začali v Belehrade na Oddelení slovakistiky Filologickej fakulty a absolvovali aj pracovné stretnutie v Národnom zhromaždení. Ďalej ich cesta viedla do Starej Pazovy. Predpoludnie druhého dňa bolo vyhradené pre Kovačicu, popoludnie pre Báčsky Petrovec a večer pre Kysáč. Harmonogram nanajvýš náročný a všade boli naplánované stretia s obecným vedením a predstaviteľmi Slovákov. Delegáciu sprevádzali predstavitelia slovenského veľvyslanectva v Belehrade, ktorí na facebookovej stránke veľvyslanectva napísali: „Všetkým hostiteľom srdečne ďakujeme za ich starostlivosť a pozornosť, pričom veríme, že na rôznorodé problémy – od nostrifikácie diplomov až po všeobecný pokračujúci odchod Slovákov zo Srbska – spoločne nájdeme riešenia."

 • Jubileum Márie Kotvášovej Jonášovej

  Známa kovačická spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová Jonášová v týchto dňoch získala dve významné zahraničné ocenenia. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) jej udelil Pamätný list Samuela Tešedíka za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková jej odovzdala medailu Veľvyslanectva SR za mimoriadny prínos pre rozvoj slovenskej menšiny a zachovanie slovenskosti v Srbsku pri príležitosti osláv jej životného jubilea – 60. narodenín. Mária Kotvášová Jonášová sa narodila 24. novembra 1957 v Kovačici. Blahoželáme k zajtrajšej šesťdesiatke.

 • Nový dom pre našu spoločnú RTV

  Kladením základného kameňa dnes sa oficiálne začala výstavba novej budovy Rádio-televízie Vojvodiny. Objekt sa bude stavať na Mišeluku na lokalite starej budovy zbúranej pred 18 rokmi v bombardovaní NATO. Maketu nového objektu slávnostne prezentovali na oslavách vojvodinského verejno-právneho servisu 29. novembra 2016 (http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9732-na-rtv-narodeninach) a po takmer ročnej sanácii zbúraniska a celkového terénu, dnes štartovali stavebné práce. Mali by byť ukončené najneskôr do polovice roku 2019.

 • Akadémia Lazarovi Dunđerskému

  Slávnostná akadémia venovaná výročiu smrti Lazara Dunđerského bude v stredu 6. decembra o 19.h v Srbskom národnom divadle v Novom Sade. Akadémiu usporiadajú na počesť veľkého dobrodinca, ktorý v dôležitom historickom okamihu pomohol prácu novosadského srbského divadla vybudovaním divadelnej budovy. Veľkolepá budova sa nachádzala na dvore súčasného hotela Vojvodina, ktorý vlastnil Lazar Dunđerski. Táto divadelná budova bohužiaľ v roku 1928 vyhorela v ohni. Kaštieľ v Kulpíne Lazar Dunđerski kúpil roku 1889 svojmu synovi Đorđemu Dunđerskému. V rodokmeni Dunđerských Lazar predstavoval zenit moci a dobrej povesti tejto známej zemepanskej rodiny. Do Kulpína rád chodieval. Jeho bustu si preto Kulpínčania, pri príležitosti storočnice Lazarovej smrti, umiestnili na popredné miesto do aleje významných osobností.

 • Zase sme piekli v Riečke koláče

  V poradí už 13. ročník regionálnej súťaže v pečení kysnutých koláčov sa konal 11. 11. v miestnom kultúrnom dome. Okrem súťažiacich z Riečky, Tajova, Králik a Kordík nás aj tento rok poctili svojou účasťou ženy z Kulpína. Pricestovali k nám predsedníčka spolku žien Katarína Zorňanová a členky Mária Struháriková a Anna Šimová. Naše domáce ženy ponúkali na ochutnávku domáce pomazánky, zabávala nás ľudová hudba Gýmeš. Celým programom nás sprevádzal folklorista Marián Čupka, do poroty sme nominovali p. Motyčku a p. Hucmana. Aj keď víťazmi boli, ako vždy všetci, najlepšie koláče boli z Králik a Kordík.

 • X. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny

  Jubilujúci X. ročník zborového spevu sústredil v Báčskom Petrovci štyri slovenské vojvodinské zbory a hosťujúci Spevácky zbor mesta Brezno zo Slovenska. Okrem domáceho komorného zboru Musica viva, ktorý je organizátorom tohto podujatia, na koncerte vystúpila staropazovská Tília, selenčské Zvony a Zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu.

 • Birds in the House na Slovensku

  „Úspešné predstavenie srbských Slovákov Birds in the House prichádza na Slovensko" – s takýmto titulkom avizuje dnešné a zajtrajšie vystúpenie petrovských ochotníkov portál 24hod.sk. Ďalší informačný web myzvolen.sme.sk okrem iného uvádza: „Víkend atraktívneho divadla, ktorý je najstarším neštátnym festivalom alternatívnej kultúry na Slovensku, uzavrie v novembri svoju tretiu dekádu existencie 29. ročníkom. Zvlášť chceme upozorniť na medzinárodný projekt Petra Butka a divadla VHV Petrovec, ktorý žne úspechy aj na medzinárodných festivaloch s hrou Birds in the House. " V sobotu 18. novembra Birds in the House otvorí podujatie Noc divadiel v Prievidzi a v nedeľu 19. novembra bude o 14. hod. uvedený na významnom Slovenskom multižánrovom festivale VAD – Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene.

 • Stratení na rovine/Izgubljeni u ravnici

  Ide o knihu, v ktorej sa čitateľ cez 22 zaujímavých príbehov dozvie veľa toho o multietnickosti Vojvodiny. Každý príbeh je o inom národe, ktorý sa počas dejín dostal na územie Vojvodiny, tu bol možno len dočasne, alebo nakoniec zakotvil na týchto vojvodinských šíravách. Vo väčšine prípadov časom splynul s prostredím. Niekedy v tom splynutí stratil vlastnú identitu. Tak sú opísané príbehy o Nemcoch, Bielych Rusoch, Grékoch, ale aj Čechoch, Poliakoch, Bulharoch, Slovíncoch... Keďže Maglić, čiže Bulkes má vo svojich dejinách ešte vždy rúškom tajomstva zahalené historické fakty o Nemcoch a Grékoch, v knihe Žikicu Miloševića Izgubljeni u ravnici, ktorej prezentáciu usporiadali včera v tomto miestnom spoločenstve, sú uvedené aj príbehy z Maglića.

 • Vianočné trhy v Petrovci

  Manifestácia Vianočné trhy sa uskutoční dňa 17. decembra 2017 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok manifestácie a programová časť sú stanovené na 14.00 hodinu. Cena za prenájom stánkov je 500,00 dinárov za dĺžkový meter vystavovateľského priestoru. Prihlášky si môžete prevziať v Obci Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6, v stredisku pre služby na okienku č.1, v miestnostiach Turistickej organizácie, Ul. Maxima Gorkého 17 alebo stiahnuť si z webovej stránky: www.backipetrovac.rs.

 • Cena Samuela Tešedíka 2017

  Cenu Samuela Tešedíka v tomto roku udelili Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, Ľudmile Šomrákovej z Nadlaku za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí a spomedzi našich pedagógov za celoživotné dielo dlhoročnej pedagogičke na dôchodku Anne Kondačovej. Pamätný list Samuela Tešedíka za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov porota tohto roku udelila Márii Kotvášovej Jonášovej z Kovačice, Alžbete Vancu z Nadlaku a Valérii Petőfiovej v Répašskej Hute.

 • Digitalizovaná cirkevná matrika Pivnice

  Všetky knihy matrík SEAVC Pivnica: narodených, sobášených a zomretých z obdobia 1790-1920 sú sprístupnené na portáli www.pivnice.co.rs. Podľa slov známeho pivnického historického nadšenca Jána Gubu tento veľký projekt sa vydaril vďaka Michalovi Fábrymu z Austrálie, rodákovi z Čeláreva, ktorý vyfinancoval kompletnú digitalizáciu. Okrem matrík pivnický cirkevný zbor plánuje zdigitalizovať aj iné vzácne dokumenty. Na webe už teraz ponúkajú tiež ukážky niekoľkých rodokmeňov, napríklad Michala Činčuráka, siahajúceho až po rok 1867, alebo rodokmeňov Jozefa Činčúráka a Juliany Hodolič, ktoré siahajú po rok 1880.

 • Златни ансамбли Војводине/Zlaté súbory Vojvodiny

  12. novembra vo Veľkej sále SPENS v Novom Sade prebiehal IX. ročník Festivalu zlatých súborov Vojvodiny. Za podpory mesta Nový Sad festival zorganizoval folklórny súbor Vila SKUD Železničar z Nového Sadu. Na tejto prehliadke multikultúrnosti Vojvodiny, spolu s hosťami z Belehradu, vystúpilo viac ako 800 účastníkov z Vršcu, Báčskej Palanky, Zreňaninu, Bečeja, Kikindy, Šídu, Subotice, Hložian, Kulpína a Nového Sadu. Česť zúčastniť sa na tomto renomovanom festivale sa dostala aj členom KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína, ktorý vystupoval spolu s detským súborom FA "Vila" srbského kultúrno-umeleckého spolku Železničar z Nového Sadu.

 • Omladená Matica slovenská

  Predsedom Matice slovenskej na Slovensku sa stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda JUDr. Marián Gešper. Ten po siedmich rokoch vystriedal doterajšieho šéfa Matice Mariána Tkáča. Gešper sa stal historicky najmladším predsedom Matice slovenskej, – informujú slovenské tlačové agentúry SITA a TASR. Narodil sa roku 1980 vo Vranove nad Topľou a je člen MS od r. 2002. Okrem predsedu si Matičiari zvolili aj nový Výbor MS, ktorý je tiež omladený. Spolu ich čaká náročná práca – minister kultúry Marek Maďarič ešte skôr vyhlásil, že toto vedenie, bude mať možno poslednú príležitosť presvedčiť verejnosť aj politické strany o zmysluplnosti Matice slovenskej, o tom, či má štát Maticu finančne podporovať.

 • Bibliotéka 2017

  V bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra prebieha 25. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Aj v tomto roku v hale D dolnozemskí Slováci majú spoločný stánok. Zastúpení sú Slováci z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Vo štvrtok sa tam predstavilo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Vydavateľstvo Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko a včera prezentovali najnovšie knihy maďarských Slovákov. Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik dnes predstavil nový román Viery Benkovej: Tri ženy, dvaja muži a ja... a cestopis Miroslava Demáka: Takmer niečo medzi nami a dejinami. Prezentované boli aj tri knihy srbských básnikov v slovenských prekladoch: Jeremiju Lazarevića: Kľúč od rozostavaného domu, Dragana Stanića (Ivan Negrišorac): Výstava oblakov a Zorana Djerića: Nové devínske elégie: Dokumentárne básne. Knihy preložili Martin Prebudila, Miroslav Demák a Zdenka Valentová Belićová.

 • 14. Festival Zuzany Kardelisovej

  V Kysáči odo dnes a do nedele 12. novembra 2017 prebieha festival Zuzany Kardelisovej. Na ňom vystúpia štyri ochotnícke divadelné súbory zo Srbska a jeden súbor zo Slovenska. Ako je to zvykom, v prvý festivalový deň si pietnou spomienkou na kysáčskom cintoríne uctili Zuzanu Kardelisovú a večer po otváracom ceremoniály nasledovalo prvé predstavenie. Najúspešnejší súbor nás bude reprezentovať na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom na Slovensku.

 • Na billboardoch najúspešnejší žiaci

  Na území Báčskopetrovskej obce sa od minulého týždňa nachádzajú pútače, na ktorých sú jej najlepší žiaci, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky na republikových a medzinárodných súťažiach z vedy a umenia. Projekt Učím sa + Viem = Stojím za to, ktorý spoločne na území tejto lokálnej samosprávy realizujú Združenie pre prezentáciu spoločenskej zodpovednosti a Obec Báčsky Petrovec, predstavil v Báčskom Petrovci piatich žiakov Základnej školy Jána Čajaka a v Hložanoch jednu žiačku Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina.

 • Digitálna Kovačica

  Nanajvýš zaujímavá DVD publikácia „Digitálna Kovačica" odo dnes je sprístupnená širšej verejnosti. Toto digitalizované dielo, ktoré sa zaoberá dejinami Kovačice, vydali Obecná knižnica v Kovačici a Združenie občanov Mihajla Pupina Idvorského. Obsahuje skutočne hodnotné údaje a ponúka aj dve digitalizované monografie: Dejiny Slovenského evenj. a.v. cirkevného sboru v Kovačici z roku 1928 Dr. Jána Čaploviča ako aj Dejiny Kovačice 1802 – 1946 Jozefa J. Farkaša. Sú tam aj digitalizované písanky: Kovačický protokol 1804-1841, Kniha roshodu peňazí a prihodu peňazí a Knjiga dobošara (Kniha bubeníka) 1941 – 1943 a ďalšie záznamy z dejín Kovačice. Zdigitalizované sú aj dva rodinné fotoalbumy a niekoľko tematických fotoalbumov.

 • Deň osvetových pracovníkov

  Podľa UNESCO Svetový deň učiteľov je 5. október. Na Slovensku je sviatkom učiteľov 28. marec, deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského. V Srbsku je za Deň osvetových pracovníkov zvolený 8. november, Mitrovdan, predpokladaný deň narodenia Vuka Srefanovića Karadžića. Tento sviatok, bez ohľadu na to, kedy si ho pripomíname, je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí vychovávajú nové generácie ľudí. Ich práca je teda poslaním a vyžaduje si znalosti, trpezlivosť a obetu. V ostatných rokoch sa v mnohých štátoch sveta učitelia stávajú terčom útokov zo strany žiakov aj ich rodičov. Z toho dôvodu snáď UNESCO za tohtoročný odkaz Svetového dňa učiteľov zvolil motto: Učiť slobodne: posilniť práva učiteľov.

 • 48. Divadelný vavrín

  Dnes sa v Starej Pazove končí 48. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku. Na nej v súťažnej časti vystúpilo 10 divadelných predstavení zo siedmych slovenských prostredí: Starej Pazovy, Aradáča, Pivnice, Kysáča, Padiny, Vojlovice a Kovačice. Divadelný vavrín doplnili aj dva hosťujúce súbory. V prvý večer pohostinne vystúpili herci Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca s inscenáciou Vinica zreje v réžii Michala Babiaka. Dnes večer po udelení cien jednotlivcom a súborom o 20.30 h na staropazovských divadelných doskách vystúpi KD Stična zo Slovinska s predlohou Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov v réžii Alexandra Baka. Toto predstavenie si včera pozreli diváci v kulpínskom dome kultúry.

 • Rekonštrukcia ciest v Obci Báčsky Petrovec

  V Zhromaždení obce Báčsky Petrovec včera podpísali Zmluvu medzi Obcou Báčsky Petrovec a SRO PUT INVEST zo Sriemskej Kamenici o vykonávaní prác na spevnení a rehabilitácii vozovkovej vrstvy cesty od Báčskeho Petrovca do Kulpína. Prostriedky na tieto účely v hodnote 90.572.294,40 dinárov Obec získala na verejných súbehoch Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny. Na hlavnej ceste cez Báčsky Petrovec sa tiež pracuje. Už vyše dvoch týždňov prebiehajú práce na štátnej ceste II.A triedy. Premávka cez Petrovec je preto sťažená.

 • Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji

  Kultúrne centrum Kysáč v sobota 4. novembra 2017 usporiada 2. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine. V rámci festivalu bude defilé účastníkov, prezentácia knihy, módna prehliadka starých slovenských krojov, vernisáž Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji a galaprogram. Hlavnými organizátormi týchto akcií sú riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový a fotograf Branislav Kokavec.

 • Literárny večierok pre malé a veľké deti

  V ZŠ Jána Čajaka v Petrovci dnes podvečer usporiadali literárny večierok venovaný antológii Jednozubý úsmev zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Viera Benková ozrejmila, že ide o výber kratších detských próz autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. Hostí privítala riaditeľka školy Vlasta Werleová a predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová Melichová.

 • Výstava s prezentáciou

  V sobotný podvečer 28. októbra 2017 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo neobyčajne rušno. Hojný počet návštevníkov si prišiel pozrieť výstavu chýrečného slovenského akademického maliara Miroslava Cipára a zároveň sa viac dozvedieť o našej detskej ľudovej slovesnosti. V očakávaní začiatku programu všade vôkol sa hemžili malí návštevníci, ktorí si nahlas opakovali: Enike benike krikel bé... Neskôr, v rámci prezentácie knihy škôlkari všetkých uistili, že vedia aj iné básničky, riekanky, spievanky a vyčítanky z novej knižky. Účasť detí predškolského veku na otvorení výstavy je neobvyklá udalosť, rovnako ako aj kombinácia vernisáže výtvarných diel s prezentáciou detskej knihy. Vysvetlenie k týmto nekaždodenným kombináciám nasledovalo hneď po úvodných slovách Pavla Čániho a Vladimíra Valentíka. Knihu Enike benike krikel bé zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej ilustroval totiž Miroslav Cipár.

 • 500 rokov reformácie

  Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínajú päťsté výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor Dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Významné a pre celé kresťanstvo prelomové výročie si pripomínajú evanjelici na celom svete, evanjelici na Slovensku, ale aj v našich prostrediach. Ústredná oslava SEAVC v Srbsku prebiehala dnes v Padine. Po službách Božích v kostolnej záhrade v Padine zasadili strom reformácie a odhalili bustu Dr. Martina Luthera.

 • Bratislavský víkend Srbského národného divadla

  Srbské národné divadlo z Nového Sadu pobudlo 27. – 29. októbra v Bratislave. Dôvod zájazdu bolo vystúpenie v Slovenskom divadle tanca s predstavením Deň, keď sme sa stretli. V choreodráme, ktorú podľa textu Božidara Kneževića režíroval Predrag Štrbac zahrali herečka Sonja Damjanović a baletný tanečník Milan Lazić. Predstavenie sa nachádza na repertoári Srbského národného divadla.

 • Šesťdesiatka Jána Glózika

  Ján Glózik sa narodil 29. október 1957 v Kovačici. Maľuje vyše 40 rokov a postupne si vytvoril vlastný jedinečný a rozpoznateľný štýl. Okrem olejomalieb bežných rozmerov tvorí aj veľkoplošné obrazy. Namaľoval ich niekoľko a prvé dva boli venované jubileu Kovačice a znázorňujú jej osídľovanie a príchod Slovákov na Dolnú zem. Týmito a ďalšími monumentálnymi dielami si vytrasoval cestu k velikánom insitného umenia. To ocenilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a v roku 2015 minister Miroslav Lajčák odovzdal Jánovi Glózikovi striebornú plaketu za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentáciu vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí. Zároveň vtedy na tomto ministerstve odhalili Glózikovo monumentálne dielo s názvom „1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda", obraz popretkávaný bohatou symbolikou, ktorý zdobí jednu miestnosť ministerstva. Obraz má rozmery 2,5x4,8 metra. Ďalšia veľkoplošná olejomaľba „500 rokov reformácie" rozmerov 1,5x2,5 metra od tohto roku skrášľuje sieň Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave.

 • Spoľahlivý pocit – dotyk

  Samotný názov výstavy Spoľahlivý pocit – dotyk hovorí o dotyku, ktorý dokáže ďalším zmyslom „pocítiť" umenie. Okrem vizuálneho zhodnotenia, hmatom tiež môžeme spoľahlivo určiť kvalitu. Ohmatať mäkkosť kožušiny, teplo kože, silu kovu, akosť papiera... Osobitný dôraz pri výbere diel pre túto výstavu majiteľka galérie z Nového Sadu Vesna Latinovićová a výtvarný kritik Sava Stepanov kládli aj na recyklačnú zložku umeleckých diel. Zo šiestich maliarov, ktorých tvorbu predstavili na prestížnom veľtrhu Artmarket Budapešť 2017, boli aj dvaja vojvodinskí Slováci: Mira Brtková a Zvonimir Pudelka. Tvorba týchto dvoch našich umelcov osciluje od figurálneho znázornenia až po abstraktné zobrazenie.

 • Na počiatku bolo slovo

  Pri príležitosti osláv 500 rokov reformácie včera v miestnostiach starej Hurbanovskej fary v Starej Pazove prebiehalo viacero podujatí. V Ústrednom archíve SEAVC v Srbsku, ktorého sídlo je na tejto fare, pripravili dve výstavy. Jednu venovali reformácii a Dr. Martinovi Lutherovi a druhú 200-ročnici narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, superintendenta, farára a všestranného kultúrneho a duchovného dejateľa na Slovensku, ktorého syn Vladimír Hurban bol roku 1875 inštalovaný za staropazovského farára. Na včerajších oslavách početných domácich a zahraničných hostí privítal Igor Feldy, zborový farár a archivár Ústredného archívu SEAVC v Srbsku, ktorý hnásledne ohlásil prezentáciu monografie Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku zostavovateľky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky CZ Soľany v Chorvátsku.

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články