Archív
Filter
 • Lesy a roviny

  Alebo: Stretnutie neba a zeme. Alebo aj: Michal Ďurovka úplne iný... A celkom inakší od toho nám dobre známeho, sa akademický maliar Michal Ďurovka na sklonku roka 2015 predstavil na svojej 15. samostatnej výstave v Galérii SND v Kysáči. Pred necelým mesiacom na bienále v Báčskom Petrovci, kde ešte vystavoval svoje abstraktné maľby, sa tento náš maliar mladšej generácie iba záhadne usmieval a naznačil, že chystá niečo nové.

 • Štefanovský program 2015

  Štefanovský program, ktorý tradične prebieha v Kulpíne, nevystal ani tohto roku. David Martuliak početnému obecenstvu rozpovedal Štefanskú rozprávka a pieseň, zaznela aj pieseň Jedlička, nasledoval tanec mladšej folklórnej skupiny Čižíček, čižíček... Lea Ušiaková zaspievala Chodila dievčina... Vinšovali a spievali mladšie deti a prihovorili sa Andrej a Sergej. Keď som bol maličký paholíček – tak nazvali novú detskú choreografiu. V druhej časti programu nasledovalo pásmo spevu a tanca staršej folklórnej skupiny KUS Zvolen z Kulpína. Dievčenská spevácka skupina zaspievala niekoľko piesní a sólovým spevom sa predstavili Andrea Šimová, Milina Čiliaková a Kristína Čiliaková. Tancovalo a spievalo sa aj „po našsky, po východniarsky, rómsky...: Mau som kone, Ide milý po ulici, Cigáni, Tance z Parchovian...

 • Vniesli svetlo a hrejivé tóny

  S Vianocami sme dostali svetlo nádeje, teplo a lásku. V 2. slávnosť vianočnú – s diakonom Štefanom a jeho umučením, sa nám dáva napomenutie: neukameňovať (!) ale konať službu a dobré skutky blížnym a nemať "tvrdé srdce". Konať službu a obmäkčiť aj tie zatvrdilé srdcia možno i teplým slovom a hrejivým tónom. Práve také sa včera niesli aj petrovským kostolom. V evanjelickom chráme Božom usporiadali Vianočný koncert na ktorom vystúpili Obecný spevokol Credimus, Dychový orchester CZ Báčsky Petrovec, Musica viva a cirkevné spevokoly z Kulpína, Hložian a Báčskeho Petrovca.

 • Hľa, činím všetko nové

  „V Selenči zachovávame na oboch farnostiach krásny zvyk. Každý rok na Vianoce na evanjelickej fare očakávame vinšovníkov z rímsko-katolíckej farnosti. Tak to bolo aj dnes. V dobrej vianočnej nálade s radostnou zvesťou o narodenom Spasiteľovi prišli k nám a zotrvali sme vo veselom družení peknú chvíľu. Toto posedenie bude čoskoro pokračovať keď Nový rok prídu zablahoželať zase evanjelici katolíkom. Vďaka Bohu, že nás Božie Dieťa Ježiš tak nádherne spája!" Takúto krátku, ale zároveň veľavravnú informáciu napísali dnes na stránke selenčskej evanjelickej a.v. cirkvi.

 • ...nám, nám narodil sa!

  Predspevom a poďakovaním: Chvála buď Bohu na výsostiach... sa začínali dnešné predpoludňajšie slávnostné vianočné služby Božie v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci. Mgr. Ján Vida, duchovný pastier v tomto zbore, svoju kázeň budoval na Evanjeliu Lk 2,8-11 a hovoril o radosti, a to tej radosti, ktorá človeka zaplaví, o radosti, ktorá motivuje k činu. Aj pieseň Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... vyzývala k radosti a dôvod na radosť je veľký, lebo: "...nám, nám narodil sa!" A zavítal k nám Hosť z výsosti.

 • Štedrý večer na rozhlasových vlnách

  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad RTV každoročne nahráva osobitnú štedrovečernú reláciu Betlehem, obyčajne v niektorom z našich slovenských cirkevných zborov alebo v niektorom slovenskom prostredí. V tomto roku sa redaktorka Katarína Pucovská rozhodla pre Vianočný koncert 15-ročného Komorného zboru Musica Viva z Báčskeho Petrovca. Znela na ňom krásna vianočná hudba a teplé ľudské slovo. A želania, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy a veršov z pera Viery Benkovej, čítanej na tomto koncerte, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa niesol aj vianočný pozdrav d.p. Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku, adresovaný všetkým ľuďom dobrej vôle. So želaním pokojného a láskyplného Štedrého večera aj my tu ponúkame reláciu Betlehem, ktorá dnes odznela na frekvencii Rádia Nový Sad.

 • TV Nový Sad 1975 – 2015

  „A teraz je tu 40 rokov... Okno do sveta vojvodinskej Slovače... Tým sa Slovenská redakcia TV snažila a dodnes sa snaží byť... štyridsaťročná redakcia (od roku 2015 iba Rubrika po slovensky) tým oknom aj zostala," okrem iného napísal v úvodníku knihy o štyridsať ročných dejinách slovenského vojvodinského televízneho programu Ján Čeman, zodpovedný redaktor teraz už nie viac Redakcie v slovenskej reči, lež iba Rubriky po slovensky. Monografiu, či zborník prác o slovenskej televíznej štyridsiatke a priekopníkoch, ako aj kreátoroch neskoršieho a súčasného televízneho programu, prezentovali dnes v Štúdiu M Novosadského rozhlasu.

 • Knihy pod stromček

  Naša najstaršia ročenka - Národný kalendár si zapisuje 95. ročník, úctyhodný vek má aj Ročenka SEAVC v Srbsku, ktorá má za sebou 59 ročníkov a najmladší Pazovský kalendár sa už pýši s 15-ročnou tradíciou. Najnovšie vydania týchto ľudových čítaniek sú už v predaji. Nájde sa v nich pre každého niečo. Slovenské vydavateľské centrum tiež ponúka niekoľko celkom čerstvých knižných titulov: Anny Malkovej, Viery Benkovej, Víťazoslava Hronca a Ladislava Čániho. Autorské výtlačky uvedeným spisovateľom odovzdali včera v Novom Sade na slávnostnom udeľovaní cien našich časopisov Nový život a Zornička.

 • Vianočné trhy 2015

  Na Námestí slobody v Báčskom Petrovci včera prebiehali Vianočné trhy, ktoré sa na tomto mieste organizujú od roku 2010. Na nich sa predávalo, kupovalo, spievalo, tancovalo... Rozvoniavalo varené víno, čaj, pálenka, vianočné pečivá, čerstvá klobása, tradičné varené jedlá... Najbohatšia ponuka bola vianočných ozdôb... Na rozdiel od doterajších, tohtoročné petrovské vianočné trhy trvali iba jeden deň, vlastne iba jedno popoludnie. O 13.h ich začiatok z kostolnej veže slávnostne oznámili trubkári petrovského evanjelického cirkevného zboru a otvoril ich predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok. Potom sa už začal kultúrno-umelecký program pre deti, mládež a dospelých. Vystúpili speváci a speváčky, chóry, folklórne a hudobné súbory, cirkevné zbory, dychový orchester, kresťanské kapely... Na záver nasledoval koncert hudobnej skupiny Party bus bend.

 • Vianočný koncert Musica viva

  ...A hudba sveta niesla sa časom a priestorom, prinášala krásne nádeje, ale i malé hodnotné dary – teplé ľudské slovo, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy z pera Viery Benkovej, čítanej na Vianočnom koncerte komorného zboru Musica viva, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa rozozvučala i hudba i teplé ľudské slovo v piatkový večer v slávnostnej sieni gymnázia v Báčskom Petrovci. Komorný zbor Musica viva oslavoval a prítomným pri tej príležitosti podaroval vydarený vianočný koncert. Zbor bol založený v roku 2000 z iniciatívy profesorky hudobnej kultúry Marieny Stankovićovej-Krivákovej. O rok neskôr sa z mestského zboru stal matičný zbor, čiže zbor pôsobiaci pri MOMS Báčsky Petrovec a dostal aj meno - Musica viva.

 • Spoznaj svoju dedinu

  „Čo viete o svojej dedine? Kto vie ako sa volá ulica kde býva? Aký názov mala v minulosti? Ako by ste svoju dedinu predstavili niekomu cudziemu," otázkami začal interaktívnu prezentáciu výskumno-edukačného projektu Spoznaj svoju dedinu Marijan Pavlov, predseda Združenia pre ochranu kultúrneho dedičstva Torina z Báčskeho Petrovca. Členka združenia Irena Lomenová zatiaľ žiakom rozdelila príbor a mapky Kulpína. Školskú hodinu, ktorá prebiehala na ZŠ Jana Ámosa Komenského v Kulpíne, otvorila riaditeľka školy Jovanka Zimová. V pokračovaní piatakom priblížili lokálnu históriu a osobnosti či udalosti podľa ktorých boli pomenované jednotlivé ulice v ich dedine. Žiaci vyznačovali ulice na veľkej mape na tabuli a na tzv. „nemých" mapkách, ktoré im boli rozdelené.

 • V MSS vzdali hold dolnozemskému baťkovi

  Matica slovenská v Srbsku a Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci si 16. decembra 2015 v matičnom ústredí – v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci zhodou okolností a krutosti životného osudu, súčasne a naraz uctili dve významné osobnosti. Úvodom večierka usporiadaného pri príležitosti nedožitých deväťdesiatín nášho významného historika Dr. Jána Siráckeho, sa minútkou ticha najprv poklonili Ľudovítovi Mišíkovi, ktorého meno nesie aj matičné ústredie. Po večierku, na nádvorí tohto domu Jánovi Siráckemu odhalili pamätník.

 • IN MEMORIAM – za Ľudovítom Mišíkom

  V doliečovacom ústave v Štiavničke zomrel v nedeľu 13. decembra popoludní dlhoročný člen združení slovenskej inteligencie Ľudovít Mišík. Pohreb sa uskutoční 17. decembra o 14.00 h na cintoríne v Ružomberku.

 • Surovému vysoké ocenenie za dizajn

  "Som nesmierne hrdý a poctený že som mohol včera ako jediný Slovák prijať významne ocenenie Kapitána Mišu Anastasijević, ktoré je zároveň úspechom celej slovenskej komunity vo Vojvodine. Je to pre mňa prienik na sklonku roka a zhodnotenie mojej práce počas celého roka a boja za lepšie zajtra Slovákov, ale aj nová výzva v novom roku meniť veci na lepšie," vyhlásil laureát Kysáčan Pavel Surový, ktorému včera večer v Matici srbskej v Novom Sade cenu odovzdal známy spisovateľ Pero Zubac. Surový toto ocenenie získal za prínos v kreatívnom tvorení v grafickom dizajne a reprezentovaní Srbska vo svete. Udeľovanie cien bolo na úrovni južnobáčskeho regiónu.

 • Vianoce sú predo dverami aj v Hložanoch...

  Obyvatelia tejto dediny sú známi aj podľa pestovania dobrých vzťahov medzi občianskymi združeniami. V dedine jesto približne 15 združení činných a menej činných. Ich členovia spoločnými silami neraz prispeli prospešnými aktivitami nie len svojej organizácii ale aj k dobrému menu dediny v ktorej pôsobia. Vzájomnú dobrú spoluprácu majú aj spolok žien Slovenka a Miestna organizácia penzistov a invalidov práce.

 • Pánovi spievame spolu 2015

  Vianočný ekumenický koncert Pánovi spievame spolu v organizácii Komorného zboru Zvony bude v nedeľu 20. decembra o 19. hodine v Dome kultúry v Selenči. Vystúpia malí vinšovníci, sólisti, zbory a orchestre z Pivnice, Báča, Kulpína, Bečeja a zo Selenče. PaedDr. Juraj Súdi, umelecký vedúci Komorného zboru Zvony neúnavne a úspešne pracuje na poli hudobnej kultúry a vianočný ekumenický koncert organizuje už rad rokov. Aj v tomto roku v programe vystúpia sólisti, zbory a kapely s prednesom vianočnej hudby.

 • Spomienkové bohoslužby v Senici

  Služby Božie v Senici v 3. adventnú nedeľu mali slávnostný ráz. Boli totiž spomienkou na dvoch významných mužov v histórii cirkevného zboru pri ich výročiach: kňaza, spisovateľa Štefana Pilárika pri 400. výročí narodenia a učiteľa, spisovateľa a kníhtlačiara Jána Bežu pri 110. výročí jeho úmrtia. Pozvanie prijali aj veriaci z Hlbokého, zo zboru, ktorý administruje senický farár Juraj Šefčík. Kazateľom na bohoslužbách bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Kázal na text L 12, 35 - 40.

 • Vôňa Vianoc a dávneho detstva

  Spomienky Viery Benkovej

   

  Bolo čosi po II.sv. vojne, mala som vtedy asi päť rokov, v obchodoch sa vtedy kupovali cukríky na kúsky, o čokoláde, južnom ovocí, banánoch alebo sušených figách a datliach sme ani nechyrovali a ak aj, tak tieto drahé a vzácne dobroty boli na sviatočných stoloch (najmä na Vianoce, Nový rok alebo Veľkú noc) iba v zámožnejších rodinách, medzi ktoré v Petrovci patrili najmä lekárnici, doktori, učitelia, farári a kantori ale i remeselníci-obchodníci.

 • Radujte sa!

  Dnes je nedeľa radosti. Zapálili sme tretiu adventnú sviecu, ktorá prináša lásku. Láska je človeku potrebná. Ľudstvo neudrží hnev, zloba, nenávisť, závisť... Zlo plodí zlo. Evanjelium podľa Jána uvádza: „No dávam vám nové prikázanie: Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval." Aj Hans Christian Andersen nám do vena zanechal (Zlatý) Zákon lásky, ktorý znie: "Miluj a budeš milovaný!" Lebo láska plodí lásku, dobro plodí dobro... O tej láske k blížnemu a množení dobra je aj akcia kulpínskych mládežníkov, ktorí už piatykrát pred Vianocami spoluobčanov potešili vyzdobeným stromčekom uprostred dediny. Z ďalšieho stromčeka, ako aj z bohatých balíčkov budú mať veľkú radosť kulpínske deti na Štedrý večer. Evanjelický cirkevný zbor zdarma rozdelí 250 balíčkov v hodnote 1000 dinárov deťom do 11 rokov.

 • Prst na čelo

  Za 75 rokov Slovákov v Srbsku je menej o asi 29% a za rovnaké obdobie v slovenských školách ubudlo až 48,9% žiakov. Za posledné tri roky iba z Kovačickej obce odišlo 2 500 mladých ľudí. Mnohí odišli do škôl alebo za prácou, najčastejšie na Slovensko. Odchádzajú nám aj stredoškoláci, kým v našich tunajších slovenských stredných školách, pre nedostatok žiakov, otvárajú sa srbské oddelenia. Možnosť učiť sa po slovensky máme, no zrejme, nie vždy tú výhodu využívame. Je na vine štát, rodičia či deti? Isteže, vinu treba hľadať aj v rodine, ale aj inde. Chabne aj slovenské povedomie? Asi áno, ale prečo? Možno aj z nevedomosti – nie vždy vieme o svojich právach. Možno preto, že sú naše slovenské prostredia výrazne ochudobnené a mládež z nich uteká. Možno aj preto, že sa ľudskosť z našich radov vytráca a trieštime sa... Tejto problematike a našim menšinovým právam pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv včera v Báčskom Petrovci občianske združenie Slováci a spolužitie (SaS) usporiadalo verejnú diskusiu. Žiaľ, málo navštívenú.

 • Domčeky, zvončeky, stromčeky

  Tradičné vianočné trhy sa začali. Vôňa medovníkov v priestoroch DZSČR Nadlak na začiatku decembra už niekoľko rokov ohlasuje príchod najkrajších sviatkov v roku. V poradí štvrtú edíciu Predvianočnej výstavy medovníkov a vianočných dekorácií otvorili dnes a potrvá ešte aj zajtra. Podujatie organizuje Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Kreácie nadlackých žien nevyschýnajú. Výstavu medovníkov a vianočných dekorácii fotograficky približuje Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak.

 • Ľudskosť, humánnosť, humanita

  „Minulí týždeň sa v našom cirkevnom zbore v Bielom Blate stala veľká tragédia. Táto zastihla už sociálne veľmi ohrozenú rodinu Príbeľovú. Vyhorel im rodinný dom. Podarilo sa im zachrániť iba živú hlavu a niekoľko vecí. Zhoreli im šaty, postele, knihy pre školu ... Rodina má 6 členov, z toho dve deti idú do nižších tried základnej školy. Pravidelne navštevujú aj hodiny náboženstva. Po dohovore s pánom seniorom , rozhodli sme sa, že vyzveme zbory v našom senioráte, aby pomohli tejto našej rodine. Pomoc môže byť v odeve, školskej výbave, ale i finančná. Kto sa ako rozhodne. Pomoc možno priniesť do Bieleho Blata, alebo kontaktovať na číslo 0641465476. Bieloblatský cirkevný zbor už vyčlenil určitú sumu na pomoc a usporiada aj zbierku v chráme, tiež spolu s mládežníkmi zozbiera odev. December je už tu, a noci sú čo ďalej to chladnejšie, preto je dobré čo skôr pomôcť týmto naším spolubratom a spolusestrám. S bratským pozdravom, -- Mgr. Branislav Kulík, farár vojlovický."

 • Za slnkom napoludnie

  „Venujem všetkým tým Slovákom, čo v hľadaní krajšieho miesta pod slnkom nebeským, boli prinútení nechať svoju matku zem a pohli sa na juh, za slnkom napoludnie..." - takto sa hneď pri otvorení prvých strán prihovára čitateľovi autor DrSc. Ján Babiak, ktorý pod poetickým titulkom 808 - stranovej knihy Za slnkom napoludnie v podtitulku spresňuje, že ide o „sťahovanie Slovákov na Dolnú zem a ešte južnejšie". Podobne ako z názvu knihy, rovnako tak vanula citovosť a zanietenosť aj z autorových slov na včerajšej prezentácii v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) v Novom Sade, pri jeho ozrejmovaní tohto svojho kapitálneho diela, ktorému venoval 25 rokov života. Veľa dní musel stráviť sklonený nad starými zápismi v historických archívoch a veľa nocí prebdieť v skladaní mozaiky pohnútok a krokov našich predkov, ktoré spôsobili migráciu, nútili všetko opustiť a ísť. Začínať život odznova.

 • 3 000 - Mať čisto za sebou

  Za sebou máme 3 000 článkov. Úprimných. Robili sme ich s láskou. Neželeli sme seba. Veď, zverejniť každý deň, či to bolo „v piatok, či vo sviatok" aspoň jeden príspevok, nie je malá vec. Zvlášť keď sa to robí vo voľnom čase. Robíme tak vyše sedem rokov. V roku 2008 sme napísali: http://www.kulpin.net/o-nas, a potom sa to pomaly rozbiehalo a začali sme vypracúvať prvé z týchto 3 000 príspevkov. Vtedy sme už mali urobenú tzv. stacionárnu časť. Tá je o Kulpíne a nachádza sa v osobitnej hornej časti titulnej strany. Robiť sme mohli aj vďaka podpore a pomoci ochotných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhali pri vypracúvaní článkov, tiež vďaka ÚSŽZ, ktorý nás od roku 2010 finančne podporuje a od ktorého sme doteraz celkovo získali 5 400 eur. Za ne sme si kúpili počítače a fotografické aparáty. Jeden z nich stál takmer 1 000 euro a vďaka nemu Vám vo Fotogalérii http://www.kulpin.net/galeria ponúkame kvalitné snímky.

 • Dotĺklo srdce, ktoré štedro rozdávalo lásku

  Keď sa na adventnom venci mala zapaľovať svieca viery, vyhasínala Vierkina svieca života. V slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, dnes bolo posvätne trúchlivo a slzám sa nedalo ubrániť. Rozlúčka s prvou ženou riaditeľkou a zároveň čelnou osobnosťou, ktorá túto našu významnú stredoškolskú inštitúciu najdlhšie viedla, Vierkou Boldockou, bola ťažká, ťažoblivá...

 • Spievajže si, spievaj 2015

  Na 23. Festivale Spievajže si, spievaj, včera v Báčskom Petrovci z päť speváčok, ktoré vystúpili v súťažnej časti, zvíťazila Alexandra Brtková a druhú cenu získala Andrea Lačoková. Tieto dve speváčky Petrovec budú predstavovať na Stretnutí v pivnickom poli. V našej Fotogalérii ponúkame 50 fotografií vo vysokom rozlíšení autora Martina Pucovského, ktoré si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/galeria/category/42-spievajze-si-spievaj-2015

 • IN MEMORIAM – za Jankom Hodoličom

  Nerobím viac pre súčasnosť, ale pre budúcnosť. Budúcnosť je moja... Aj večnosť... Teda neumrel, ... "živí ho v srdciach ponesú" (Paľo Bohuš). V produktívnom veku 65 rokov z tejto časnosti do večnosti sa pobral aj univerzitný profesor Dr. Janko Hodolič. Ubúda nás. Trúchlivosť rmúti. Odchádzajú nám veľkí...

 • Výtvarnícke snemovanie a bienále

  V Modrom salóne v budove Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci včera prebiehalo 9. výtvarnícke snemovanie, po ktorom v Galérii Zuzky Medveďovej usporiadali vernisáž 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Snemovanie sa nieslo v znamení nedožitých šesťdesiatin a dvadsiateho výročia úmrtia Michala Kiráľa a v druhej časti sa prezentovala Turčianska galéria v Martine, ktorá ponúka spoluprácu Slovákom v diaspóre. Na Bienále udelili dve rovnoprávne Ceny Karola Miloslava Lehotského za najúspešnejšie výstavy za posledné dva roky a získali ich Rastislav Škulec a Pavel Pop.

 • IN MEMORIAM – za Vierou Boldockou

  Nebolo to ani tak dávno. Začiatok osláv 90. narodenín petrovského gymnázia poznačil svojrázny dokument o tých najzodpovednejších ľuďoch, činnosť ktorých je spätá s touto školou. V slávnostnej sieni bola predstavená kniha Samuela Boldockého pod názvom Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 - 2009. Autora tejto vzácnej publikácie sme na poslednú cestu vyprevadili 25. apríla 2015, v deň jeho 72. narodenín, a s jedinou ženou riaditeľkou zahrnutou v knihe, o štyri roky mladšou sestrou zosnulého autora, Vierkou Boldockou sa lúčime v dnešný smutný decembrový večer. Vedeli sme, že sa už niekoľko dní chystala na odchod, - bojovala hrdinsky, - napriek tomu nás jej odchod zasiahol bolestne a nepripravených.

 • Prekonať obdobie, ktoré neslúži nikomu

  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa slovenskému spoločenstvu v Srbsku prihovoril na predvianočnej recepcii na veľvyslanectve SR v Belehrade. Hovoril o hlbokom rozkole medzi tunajšími Slovákmi, o zlom jazyku, trestných oznámeniach a dodal: "Som z toho veľmi znepokojený, pretože to je zápas, ktorý nemôže mať víťaza, ten zápas môže mať iba porazeného a tým porazeným budete vy všetci. Pokiaľ nebudete jednotní, tak vás nikto nebude brať vážne ani tu a ani tam doma. Ak si myslíte, že budete chodiť žalovať jedni na druhých, tak veľmi rýchlo zistíte, že všetky dvere budú zatvorené. Ja veľmi silne verím v zdravý rozum, ten sedliacky zdravý rozum, ktorý ste vždy mali a chcem na neho apelovať, aby ste, tí najlepší z vás, tí najrozumnejší, najskúsenejší, aby ste pomohli prekonať toto obdobie, lebo neslúži nikomu." Keďže sme boli viackrát požiadaný o zvukový záznam celého príhovoru, ponúkame ho v integrálnom znení.

 • Slovensko - Srbsko

  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák odovzdal dnes v Záchytnom centre v Krnjači srbskému ministrovi práce, zamestnávania a sociálnych otázok Aleksandrovi Vulinovi humanitárnu pomoc ktorú Slovensko poskytlo Komisariátu pre utečencov a migráciu. Pomoc tvorí finančná donácia 50 000 eur, ako aj hmotná pomoc takmer rovnakej hodnoty, ktorú Slovensko prepravilo kamiónom do Srbska a vzorky tejto podpory minister Lajčák odovzdal Aleksandrovi Vulinovi. Informuje Veľvyslanectvo SR v Belehrade. „Srbsko patrí medzi krajiny, ktoré migračná vlna zasahuje najviac. Napriek záťaži, ktorú to pre Belehrad predstavuje, pristupuje k nej veľmi zodpovedne – jednak humanitárnou pomocou utečencom, a tiež ich registráciou, čo je dôležité najmä preto, lebo väčšina z nich pokračuje ďalej do EÚ. Aj preto zdôrazňujem, že Srbsko si zaslúži naše uznanie i našu pomoc," hodnotí Miroslav Lajčák.

 • 500 rokov reformácie

  Nadácia Babka Kovačica s podporou Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi v Srbsku, oboznamuje slovenských insitných maliarov v Srbsku o možnosti zúčastniť sa so svojimi obrazmi na spoločnom projekte 500.výročia pamiatky reformácie. Obrazy na tému 1517 – 2017: 500 rokov reformácie treba odovzdať do 31. októbra roku 2016. Počas roka 2017 táto kolektívna a jubilejná kompozícia obrazov bude vystavovaná po EÚ a tiež aj v rámci ústrednej oslavy 500-ročnice pamiatky reformácie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2017 v Padine.

 • Predvianočná recepcia na slovenskom veľvyslanectve

  Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade dnes usporiadali tradičnú predvianočnú recepciu. Po prvýkrát ju zorganizovala J.E. Dagmar Repčeková, ktorá do funkcie nastúpila koncom augusta. „ Je to nato, aby sme oslávili sviatky pokoja a mieru a aby sme hovorili o svojich problémoch, aby sme trochu bilancovali, aby sme si povedali čo chceme urobiť na ten budúci rok a aby sme sa aj vzájomne spoznali..." zdôraznila pani veľvyslankyňa a osobitne privítala podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Podotkla, že: ..." sa vrátil na miesto, ktoré pre neho tak veľa znamenalo, tak ako vy čo pre neho veľa znamenáte."

 • Úspechy, zvady, sváry...

  Annu Tomanovú-Makanovú, podpredsedníčku vojvodinského zhromaždenia, dnes v Bruseli zvolili za podpredsedníčku Zhromaždenia európskych regiónov (AER). Na túto pozíciu ju navrhol Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu Zhromaždenia Vojvodiny na schôdzi 24. novembra, čo dnes v Bruseli bolo aj schválené. Na domácej scéne situácia cele iná: proti Makanovej dnes podal trestnú prihlášku Ján Paul, člen NRSNM, v piatok 27. novembra o zlých praktikách predsedníčky našej národnostnej rady písal belehradský denník Danas v článku Ivana Zafirovića, deň predtým politická strana Slováci vpred! a jej predseda Pavel Surový vo vyjadrení pre médiá tiež reagovali v podobnom tóne, 19. novembra Michal Spevák predseda združenia Slováci a spolužitie (SaS) podal trestné oznámenie na Annu Tomanovú-Makanovú.

 • Štúrovská akadémia v Prahe

  Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Slovensko-český klub, Združenie slovanskej vzájomnosti, Národná banka Slovenska pripravili 26. novembra 2015 v Slovenskom dome v Prahe akadémiu: Demokracia národa duchom Štúra, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (1815-2015) a v rámci Roka Ľ. Štúra 2015 pod záštitou riaditeľa Slovenského domu v Prahe Vladimíra Skalského.

 • IN MEMORIAM: za Jánom Povolným

  Život je nevyčerpateľným žriedlom príhod, rozprávok. Avšak...každá rozprávka má svoj koniec. Každý životný príbeh má tiež svoj epilóg. Knihu života dopísal aj Padinčan Ján Povolný, ktorý v júni oslávil svoje 82. narodeniny. Dva roky predtým dal bodku aj na vlastnú memoárovú knihu Pravdivé rozprávky Jána Povolného.

   

 • Mať čas

  Rytmus života sa zmenil. Z neho akoby sa už vytratila aj tá nie tak dávna poézia zasnežených zimných večierkov s lampášmi a slávnostným predvianočným očakávaním. Náhlime sa. Usilujeme sa zvládnuť nový tok života. Niekedy však to uponáhľané tempo treba pribrzdiť. Advent je obdobím kedy by sme si museli nájsť čas pre seba, povymetať trpkosť a blen – súčasná medicína tiež hovorí o dôležitosti duševnej hygieny – pohľadať v sebe tú láskavosť a nájsť si čas pre seba a blízkych. Výhovorka „nemám čas" by sa aspoň v tomto období musela zabudnúť a skúsiť zorganizovať svoje záväzky tak, aby sme mali čas urobiť seba lepšími, mať čas na chvíľočky pohody... Aj adventné, či vianočné bazáre môžu byť príležitosťou na stretnutia. V Toronte sa tak v túto prvú adventnú nedeľu postretali známi a rodiny a aj v Kysáči bolo radostne.

   

 • Makovička a tvorivo strávená sobota

  Namiesto aby dnes mali pohodovú sobotičku, radšej si zvolili tvorivú Makovičku. Žiaci a učitelia, ktorí neželeli voľnú sobotu a pricestovali do Petrovca, predpoludnie strávili v maliarskej, grafickej alebo sochárskej dielni.

  Na 16. výtvarníckom tábore Makovička, ktorý aj tohto roku prebiehal v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, sa zúčastnilo 52 žiakov základných škôl z Kulpína, Maglića, Kysáča, Starej Pazovy, Pivnice a Báčskeho Petrovca.

   

 • Jubileá vojvodinského verejného servisu

  V dnešný deň pred 40 rokmi, z novej budovy z Mišeluku, Televízia Nový Sad odvysielala prvý Denník, čím oficiálne štartoval program novosadskej televízie. Rádio Nový Sad sa po prvýkrát ozvalo 29. novembra 1949. Od samého začiatku sa vysielal program v piatich rečiach, aj po slovensky. Do dejín Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad za 66 rokov existencie sa zapísali vzostupy, ale aj poklesy. Rozsah programu v slovenskej reči sa postupne rozširoval a zvyšoval sa aj počet zamestnancov. V jej najslávnejšom období redakciu tvorilo vyše päťdesiat zamestnancov a denne sa vysielalo vyše sedem hodín programu. Dnes sa vysiela o dve hodiny denného programu menej a v súčasnosti redakciu tvorí dvanásť stálych zamestnaných a niekoľko mladých novinárov v dočasnom pracovnom pomere. Dokonca aj pomenovanie „Slovenská redakcia " sa scvrklo na „Rubrika v slovenskej reči". Toľko o zachovaní získaných práv národnostných menšín, ktoré sa vraj nesmú zmenšovať.

 • Michalovi Harpáňovi vysoké ocenenie na Slovensku

  Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na návrh odbornej poroty udelil ceny za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania v roku 2015 šiestim výnimočným osobnostiam, medzi ktorými bol aj Michal Harpáň, ktorý cenu získal za výnimočný prínos v oblasti literárnej vedy. „Ocenení sú výnimočné a jedinečné osobnosti, ktoré nadviazali na svojich predchodcov. Zároveň však svojou vedeckou alebo umeleckou aktivitou pozmenili aktuálny stav vedy, a aj živú umeleckú tradíciu," zdôraznil šéf slovenského parlamentu na slávnosti odovzdávania cien 19. novembra 2015 v historickej budove Národnej rady SR.

 • Sv. Katarína

  V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň (Na sv. Katarínu skrývame sa pod perinu). Platí preň zákaz ženských prác (pradenie, šitie) a ranných návštev žien, lebo osoba ženského pohlavia na tento deň prináša domu škodu, a to aj vtedy, ak vôbec nemala takýto úmysel. V poverovom myslení nedodržanie zákazov malo za následok zbieranie sa prstov v čase letných prác, resp. rozbíjanie riadu po celý rok. V posledných storočiach sa rozšírilo púčkovanie konárikov, za pomoci ktorých si dievčatá veštili skorý vydaj, ženy úrodu ovocia alebo splnenie iného želania za predpokladu, že halúzka rozkvitla do Štedrého dňa.

 • Hložanci v jeseni života

  V Hložanoch v nedeľný podvečer 22. novembra, keď posledné hnedožlté listy na konároch stromov prikryli prvé vločky snehu, v Dome kultúry prebiehal tradičný program Slnečná jeseň života. Na jednom mieste sa stretli tí, na ktorých svet zostáva, aby prejavili úctu tým, ktorí dávajú múdre rady a smernice do života. Program, ktorý okrem iného poukazuje na novú šancu, padajúce lístie - znak toho, že čoskoro ho nahradí nový život sa vyznačoval aj tentoraz pestrým obsahom.

 • Starala sa moja mať

  Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu vydala svoje druhé CD, ktorého prezentáciu usporiadali včera v novosadskom Šafáriku. Na ňom je 12 piesní, alebo zmesí slovenských ľudoviek z Vojvodiny vo výbere predsedníčky SKC P. J. Šafárika Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, ktoré dievčence naspievali pod vedením umeleckej vedúcej Tatiany Jaškovej. Okrem predstavovania nového cédečka pomenovaného Starala sa moja mať, včera šafárikovskou sieňou mohutne znela fujara. Desať fujaristov sa s obecenstvom podelilo o poznatky získané počas dvojdňového fujarového seminára.

 • Etnicita

  Na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa včera pracovalo plnou parou, učebne a zborovňa boli obsadené, paralelne prebiehali dva projekty a konal sa i aktív učiteľov slovenčiny. Zo 70 detí z viacerých základných škôl bolo zapojených do viacjazyčných dielní, kde si zdokonaľovali jazyk, alebo si slovenčinu posúvali o krôčik vyššie, keďže sa ju učia iba fakultatívne. Učitelia slovenčiny zatiaľ analyzovali výsledky testov republikovej súťaže zo slovenčiny. Koordinátorky projektov boli Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

 • Farebnosť Jána Agarského v Prijepolji

  Výstavu Farby krajinky akademického maliara Jána Agarského zo Starej Pazovy otvorili včera v Múzeu v Prijepolji, kde si ju návštevníci budú môcť obzrieť do konca decembra. Agarský pobudol v Prijepolji roku 2006 na výtvarnej kolónii "Sandžak inšpirácia umelcov" a po takmer desaťročí sa do tohto prostredia vrátil so samostatnou výstavou obrazov. Vystavuje tam svoje a naše farebné krajinky ale aj krajinomaľby inšpirované Slovenskom, ktoré vznikli na sympóziu Hontianske inšpirácie 2015. Na všetkých jeho obrazoch príroda je spestrená a v zaujímavých pastelových kompozíciách maliar vytvára zvláštne farebné odklony. Farba je nositeľom emócie.

 • Slnečná jeseň života

  V malých veľkých chvíľach
  je sila lásky,
  čo ženie svet velikánsky
  a drží ho pokope,
  len čo srdce zaklope.
  Preto sa na svete krásne máme,
  že Vás máme.
  A že nám svietite slnečnými lampášikmi
  do piatkovej noci
  a do podsaty života.

 • Dni slovenského jazyka a kultúry

  V Belehrade a v Novom Sade celý týždeň prebiehajú akcie, ktorými sa nám približuje slovenská kultúra. Prezentáciu slovenských spisovateľov Petra Šuleja a Petra Balka zorganizovali v rámci projektu LITERA TOUR, projekcia filmu True Štúr (príťažlivá dokumentárna dráma o pátraní po okolnostiach smrti Ľudovíta Štúra), trefne zapadla do Roka Ľudovíta Štúra a na Veľvyslanectve SR v Belehrade v spolupráci s Galériou Babka Kovačica, okrem premietania filmu o Štúrovi, nainštalovali aj výstavu BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave.

 • Bačúr a Chlpka v decembri v Bratislave

  Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, zbierka galérie Babka z Kovačice bude predstavené v Bratislave v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v dňoch 1. – 20. decembra 2015. Osobitne bude prezentovaná tvorba Jána Bačúra z Padiny a Jána Chlpku z Hložian. Záštitu prevzali: Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky a Šani Dermaku, veľvyslanec Srbska na Slovensku.

 • 17. novembra na 24°C

  Dnes je 17. november, 321. deň roka v gregoriánskom kalendári. Do konca roka zostáva 44 dní. Na nedeľu oslávime poslednú nedeľu cirkevného (liturgického) roka, potom sa už začne štvortýždňové adventné obdobie. Po advente nasledujú Vianoce, od ktorých nás delí už len asi päť týždňov. Treba sa teda pomaly nalaďovať na radostné sviatky a novoročné oslavy. Na to nás upozorňuje aj Alžbeta, ktorej meniny oslávime o dva dni: „Svätá Alžbeta za plný košík sviatkov prináša". Tie ale súvisia so snehovou bielobou. Aj keď sme dnes v Novom Sade mali 24°C a o snehu ani nechyrovať, čo nevidieť môže nás prekvapiť. Už cez víkend dôjde k ochladeniu a začiatkom nasledujúceho týždňa predpovedajú dážď so snehom a v horských polohách sneženie.

 • Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite a spolupatričnosti

  Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) sa po Cyrilo-metodskom ekumenickom roku 2013, keď bola založená, Štefánikovskom ekumenickom roku 2014, pripravila svoju III. ekumenickú duchovnú akadémiu s tematikou 1130. výročiu smrti sv. Metoda, Roku Ľudovíta Štúra 2015, Celosvetového Roku zasväteného života 2015 v Bratislave 13. novembra 2015 ako súčasť VZ SZSZ v garancii V. Skalského, S. Vrbovského, S. Bajaníka.

 • Vavrín pazovskému Ad infinitum

  V nedeľu 15. novembra uzavreli 46. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku - Divadelný vavrín 2015. Prvú cenu získala inscenácia Ad infinitum, SD VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v réžii Miroslava Kožíka. Druhú cenu získalo predstavenie Čarodejník z krajiny Oz na motívy Lymana Franka Bauma v podaní SKOS Detvan z Vojlovice v réžii Terezy Veberovej-Oravcovej. Tretiu cenu odborná porota udelila predstaveniu Pavla Brezníka Čóó Novej scény ZOPAD pri Dome kultúry Michala Babinku z Padiny v autorskej réžii. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda Miroslav Benka, režisér, významný umelec a členovia Ján Makan, režisér a Miroslav Fábry, herec v SND v Novom Sade, v správe poznamenala, že tohtoročná prehliadka mala pomerne vyrovnanú úroveň predstavení priemernej kvality a že je príznačná zmenšená produkcia.

 • Koncert zborového spevu

  Už tradičný ôsmy ročník Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny a hostí prebiehal včera v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. Na ňom vystúpili Komorný zbor Musica viva, ktorý je aj organizátorom podujatia, dva novosadské zbory: zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu a Komorný zbor Agapé, Spevácky zbor Primavera zo Starej Pazovy, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Obecný cirkevný spevokol Báčskopetrovskej obce, Komorný mužský zbor Skala z Kovačice a hosťujúci Zmiešaný spevácky zbor Rozanov z Đurđeva.

 • Na čele SZSZ aj ďalej Vladimír Skalský

  V sobotu 14. novembra 2015 v Bratislave prebiehalo V. Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Valné zhromaždenie si zvolilo aj svoje vrcholné orgány. Na čele Svetového združenia Slovákov v zahraničí zostáva doterajší predseda Vladimír Skalský, ktorý vedie strešnú organizáciu zahraničných Slovákov už od roku 2006. Tentoraz bol zvolený na novelizáciou stanov predĺžený štvorročný mandát. Podpredsedami sa stali Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA.

 • Viere Benkovej Cena Združenia spisovateľov Srbska

  Tvorivosť, ktorá podnecuje a posilňuje tých, ktorí sú schopní naladiť sa s dostatkom empatie a chápavosti na jej rezonanciu, udržiava v tvorivom kmitaní nad hladinou aj našu poprednú a stále tvorivú poetku, spisovateľku Vieru Benkovú. Ocenili to aj v Združení spisovateľov Srbska a na dnešnom zhromaždení, v jeho slávnostnej časti, našej literátke odovzdali Cenu Združenia spisovateľov Srbska za životné dielo. Vlani jej podobnú cenu udelili aj v Spolku slovenských spisovateľov na Slovensku. Viera Benková za svoju tvorbu získala ďalšie významné ocenenia: Republikovú cenu Neven, Pamätnú medailu Obce Báčsky Petrovec, Cenu Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo , Cenu Vydavateľstva Kultúra, medzinárodnú literárnu Cenu Ondreja Štefanka, trikrát Cenu Nového života a ďalšie literárne ceny.

 • Politické zmeny v Kovačici pohli lavínu...

  „Reakcia na udalosti, ktoré sa stali dňa 10. novembra 2015 v Kovačici Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) s veľkým znepokojením prijala informácie o nedemokratických a nezákonných praktikách pripomínajúcich fašizmus, ktorým sú v poslednej dobe vystavení viacerí príslušníci slovenskej národnostnej menšiny − členovia NRSNM..." uvádza sa v liste Anny Tomanovej Makanovej, predsedníčky NRSNM. Na list reagoval Pavel Surový, predseda slovenskej strany SLOVÁCI VPRED!, ktorý Annu Tomanovú-Makanovú obviňuje, že si za každú cenu chce zachovať politickú moc a vyzýva štátne orgány aby preverili všetky finančné toky a sponzorov Anny Tomanovej-Makanovej počas jej 13 ročného pôsobenia v NRSNM. Keďže bola zalarmovaná nielen domáca lež aj zahraničná verejnosť, o našich tunajších problémoch píše aj zahraničná tlač.

 • S ASSŽ po Západnom Slovensku

  „Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
  ukáž mi niečo a ja si to zapamätám,
  dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať,
  dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať."

  Ján Amos Komenský

 • Albrecht Dürer a jeho súčasníci v Novom Sade

  Výstava "Albrecht Dürer a jeho súčasníci - triumfálny sprievod cisára Maximiliána I." zo zbierky Východoslovenského múzea z Košíc, ktorú si doteraz mali možnosť obzrieť milovníci umenia vo viac ako desiatich mestách v Európe, sa z Belehradu sťahuje do Nového Sadu. Zajtra večer o 20.h bude otvorená v Galérii Matice srbskej v Novom Sade, kde zostane do 9. januára 2016. Tieto výtvarné diela, ktoré sú v zbierkových fondoch Východoslovenského múzea môžeme právom zaradiť k pokladom európskeho umenia.

 • Pečenie koláčov v Riečke

  Druhú novembrovú sobotu sa u nás konal už 11. ročník regionálnej súťaže v pečení kysnutých koláčov. Pozvanie prijali susedné obce Tajov, Králiky, Kordíky a nechýbali ani ženy z družobného Kulpína a naši menovci z Riečky (okres Rimavská Sobota). Spolok kulpínskych žien tak ako minulý rok reprezentovali predsedníčka Katarína Zorňanová, Mária Struháriková, Anna Zorňanová a Mária Skalická.

 • 11. november

  Martin a Maroš. Ale aj Deň prímeria, Deň veteránov, Deň vojnových veteránov, Deň pamäti, Deň pamiatky, Deň červených makov, Deň nezávislosti, Deň prímeria v I. svetovej vojne...Pod takýmito pomenovaniami sa v jednotlivých krajinách označuje 11. november. Ide o oslavu konca I. svetovej vojny, resp. podpísania prímeria (11. 11. 1918) a tento pamätný deň je venovaný vojnovým veteránom. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. V Srbsku ho zajtra oslávime tretíkrát ako štátny sviatok. Národné zhromaždenie Srbska ho schválilo na sklonku roku 2011. Klaniame sa obetiam - bilancia prvej svetovej vojny: osem miliónov zabitých vojakov a 21 miliónov zranených a zmrzačených.

 • VHV Petrovec víťaz 12. Festivalu Zuzany Kardelisovej

  Pri príležitosti 110 rokov Ochotníckeho divadla v Kysáči, osobitné ceny Zuzany Kardelisovej, za príspevok ochotníckemu divadlu udelili zaslúžilým Kysáčanom, ktorí sa zapísali do dejín kysáčskeho ochotníckeho divadla. Osobitnú cenu Kultúrneho centra Kysáč udelili Michalovi Gombárovi, hercovi, režisérovi a kronikárovi kysáčskeho divadelníctva, Pavlovi Grňovi, spisovateľovi a režisérovi, Pavlovi Kyseľovi, hercovi a post humne Alžbete Erke Grňovej, herečke. Diplom udelili najmladšiemu účastníkovi na festivale Sašovi Šimákovi, osobitnú cenu Hane Tancikovej, Cenu Zuzany Kardelisovej Márii Kalmárovej, herečke zo SR a Cenu za najlepšie predstavenie, ktoré bude v budúcom roku predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom na Slovensku, udelili Divadlu VHV Báčsky Petrovec, ktoré zahralo hru Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej: Hore nohami, v réžii: Hany Tancikove. Laureátom ceny včera večer odovzdal Pavel Surový, úradujúci riaditeľ Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, ktorý vo štvrtok festival aj otvoril.

 • 95 rokov spolkovej činnosti novosadských Slovákov

  Slovenské kultúrne centrum (SKC) Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu tohto roku oslavuje 95. výročie spolkovej činnosti novosadských Slovákov. Ústrednú oslavu usporiadali včera a dnes. Dnes predpoludním vystúpili na bohoslužbách v novosadskom evanjelickom chráme Božom a včerajší večierok sa začal slávnostnou akadémiu, po ktorej nasledoval bohatý kultúrno-umelecký program, na ktorom sa predstavili všetky zložky tohto nášho spolku. Program prebiehal v budove NIS-u v Novom Sade.

 • 42 . Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 2015

  V prednese nižších tried základných škôl v kategórii poézie tretie miesto získala Melany Medovarská zo Selenče, druhé Mariána Mikuľová z Aradáča a prvé Andrej Simendić zo Starej Pazovy. V prednese prózy tretiu cenu získala Ivana Zorňanová z Erdevíka, druhú Miluška Vranková z Kysáčac a prvú Čila Šantová z Nového Sadu. Vyššie ročníky v kategórii prednesu poézie: tretiu cenu dostala Jana Rumanová zo Starej Pazovy, druhú Kristián Balček z Kovačice a prvú Martina Bartošová z Aradáča. V konkurencii stredoškolákov a študentov v prednese poézie tretiu cenu získala študentka slovakistiky v Novom Sade Monika Bažaľová, druhú predstaviteľka petrovského gymnázia Elena Vršková a prvú stredoškoláčka Ema Kočišová zo Starej Pazovy. Súťaž prebiehala v Štúdiu M Novosadského rozhlasu a organizátorom je Rubrika programu v slovenskej reči RNS.

 • Sté výročie úmrtia Juraja Mrvu

  Tak ako predvlani, vlani, ale aj skôr, aj dnes – storočie po smrti Juraja Mrvu, - na jeho hrobke sú živé kvety. Odišiel, ale zrejme zostal v láske. Hneď po jeho príchode do Petrovca, Juraj Mrva sa vybral do susedného Kulpína za farárom Danielom Kolénym. Medzi nimi sa vyvinul kamarátsky vzťah, aj napriek ich rozdielnemu stanovisku používania jazyka. Kolény bol zástancom češtiny, vlastne bibličtiny ako spisovného jazyka, kým Mrva sa pridŕžal Ľudovíta Štúra a tým bol prívržencom slovenskej spisovnej reči. Aj napriek tomu jeden voči druhému boli ako syn voči otcovi. Spoločnými silami zápasili a bojovali o utvorenie slovenského evanjelického Báčskeho seniorátu. "Spomínajte na svojich vodcov... - Dňa 6. novembra pred 100 rokmi svoju pozemskú púť ukončil Juraj Mrva, farár v Petrovci v rokoch 1860 - 1915. Nezabúdame na jeho požehnaných skoro 55 rokov oddanej služby v našom cirkevnom zbore. Príležitostné služby Božie pri tejto spomienke budú v nedeľu 8. novembra o 9.30 v chráme Božom v Petrovci a potom aj o 14.30 pri jeho hrobe na petrovskom cintoríne," pozýva všetkých súčasný farár petrovský Mgr. Ján Vida, ktorý o Jurajovi Mrvovi píše:

 • V Kulpíne sa buduje

  Na kulpínskom pravoslávnom cintoríne sa stavia pravoslávna kaplnka. Ak počasie bude žičiť, mohla by byť vo funkcii už koncom roka. Okolo slovenského cintorína je dokončený múrik. Vstupná časť osady teraz pôsobí kultivovanejšie. Prebiehajú práce na rekonštrukcii krovu budovy základnej školy, čím sa zlepšia protipožiarne vlastnosti objektu. Na školských ihriskách je urobený nový umelý povrch. Nová záverečná vrstva na basketbalovom ihrisku možní bezpečnejší šport. V Dome kultúry sa koná rekonštrukcia stropu - táto práca už skutočne bola naliehavá. V parku sa robia nové detské ihriská. Staré by sa mali z parku premiestniť k poľovníckemu domu. Urobené je aj nové osvetlenie. Park sa už aj zaskvel v nočnej kráse.

 • Štúr vo svete bez Štúrova

  Hanebné znevažovanie kultovej osobnosti slovenského národa, Slovanov, demokratickej Európy a sveta v Štúrove – Ľudovíta Štúra opätovne otvára pandorinu skrinku skrytej iredenty, plazivo usadenej na politickom i nepolitickom poli na Slovensku, možne aj v jeho tesnom susedstve.

 • Bibliotéka 2015

  V období od 5. do 8. novembra 2015 v Bratislave bude prebiehať knižný veľtrh Bibliotéka 2015. Spolok slovenských spisovateľov (SSS) z Bratislavy na ňom predstaví okrem iného aj básnickú zbierku chorvátskeho básnika z Bosny a Hercegoviny Mirka S. Božića Fľaky na jej rukách v preklade Miroslava Demáka ako aj knihu veršov srbského básnika Dragana Jovanovića Danilova Moje presné vidiny v preklade Martina Prebudilu. Aj v tomto roku na Bibliotéke bude i spoločný stánok dolnozemských Slovákov kde budú zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Na ňom budú predstavené najnovšie produkcie dolnozemských slovenských vydavateľstiev, okrem iného aj Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca a Matice slovenskej v Srbsku. Osobitne bude prezentovaná antológia poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme Studienky, ktorú zostavila Viera Benková.

 • 40 rokov rodisko oslavuje so štetcom v ruke

  V Pálfyho paláci v Bratislave 6. novembra slávnostne otvoria výstavu obrazov kovačického insitného maliara Jána Glózika, ktorou si autor pripomenie 40 rokov umeleckej práce. Zajtra, 3. novembra nášho umelca najprv príjme podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Bude to nielen stretnutie maliara a ministra a stretnutie dávnejších známych, bude to omnoho viac. Bude to stretnutie maliara s časťou seba, so svojim dielom. Dielom, do ktorého štetcom vniesol vyše roka svojho života, ktorého každý odtieň, každá črta, každá línia hovoria o našich dejinách a veľkosti človeka a veľkosti maliara.

 • Všechsvätých a Dušičky

  Dnes je 1. november - sviatok Všetkých svätých, Všechsvätých, Svih svetih, Všisviat, Všicki svati... a zajtra 2. novembra je Pamiatka zosnulých čiže Dušičky, Dušni dan. Tieto prvé dva novembrové dni sú pre nás intenzívnym okamihom viery, modlitby a zamyslenia sa nad „poslednými vecami človeka". Sviatok Všetkých svätých, ako to aj sám názov hovorí, je deň, ktorý je venovaný všetkým svätým mučeníkom a v katolíckych kostoloch sa počas omší pripomínajú svätí, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. V evanjelických kostoloch v tento deň nebývajú služby Božie, výnimkou sú roky ako tento, keď Všechsvätých pripadá na nedeľu. Zajtrajší sviatok Pamiatka zosnulých – Dušičky je venovaná spomienke na zomrelých príbuzných a priateľov. Ak ste teda dnes nenavštívili cintorín, zajtra, ale aj v ďalšie dni, je na to tiež vhodná chvíľa. Pamiatku na zosnulých si evanjelickí veriaci uctievajú prakticky počas celého novembra. Pravoslávni veriaci si spomínajú na svojich blízkych zosnulých v tzv. "zadušnice" - dušičky, ktoré pripadajú vždy v sobotu a sú štyri v roku.

 • Hrad prepevný

  Dňa 31. októbra v roku 1517 náš reformátor doktor Martin Luther (zakladateľ protestantizmu) pribíja 95 výpovedí na dvere chrámu vo Wittenbergu. Luther protestoval predovšetkým proti tzv. odpustkom, ktoré si katolícki veriaci mohli kúpiť na odpustenie hriechov. S tým nesúhlasil - hlásal, že jedine Boh môže hriech odpustiť a v súlade s tým cirkev reformoval. Preto sú evanjelici protestantmi, alebo aj luteránmi (evanjelik, luterán - príslušník kresťanskej cirkvi vychádzajúcej z učenia M. Luthera). Dnešným sviatkom – Pamiatkou reformácie si pripomíname tieto udalosti, ktoré o 2 roky budeme oslavovať ako 500 rokov reformácie. Luteráni majú hymnu Hrad prepevný a erb tzv. Lutherov erb známejší pod názvom Lutherova ruža.

 • Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov

  Pod týmto názvom sa uskutočnil v deň 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra 28.10.2015 slávnostný večer v priestoroch dobrovoľného hasičského zboru v Padine. Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského veľvyslanectva v Belehrade a za účasti J.E veľvyslankyne Dagmar Repčekovej a vzácnych hostí.

 • Kovačický október na spoločensko-politickej scéne

  V Obci Kovačica dnes bolo zmenené obecné vedenie. Novým predsedom obce sa stal Ján Husárik a za predsedu Zhromaždenia obce zvolili Zorana Savanova. Funkcie bol pozbavený doterajší predseda obce Miroslav Krišan a tiež predseda obecného zhromaždenia Ján Puškár. Za zmenu hlasovalo 21 poslancov z celkového počtu 39. Namiesto demokratov, väčšinu má teraz koalícia zhromaždená okolo Srbskej pokrokovej strany (SNS). Pokrokári získali väčšinu po tom ako dvaja členovia Demokratickej strany (DS) prešli do SNS a tiež vďaka podpore LDP, Skupiny občanov, Slovenskej strany a Zväzu vojvodinských Maďarov. Demokrati boli v tejto juhobanátskej obci pri moci 15 rokov.

 • 28. október

  Andrej Beredi

  28. október

       Je hmlistý jesenný deň.
  Na tvárach hniezdi žiaľ.
  Hľa, niečo šepká tomu ten
       A to sa šíri diaľ a diaľ.

 • RTV OK toho času asi vôbec nie je OK

  Zamestnanci v kovačickej Rádio televízii sa obávajú, že ich podniku hrozí konkurz a likvidácia pre nahromadené problémy s Agentúrou pre privatizáciu. Televízia bola založená v roku 2002 vďaka prostriedkom slovenskej vlády, ktorá na jej fungovanie vyčlenila 250000 eur. Zamestnanci preto mienia, že by bolo nelogické a neprípustné, aby sa Rádio televízia Kovačica predávala na tendri.

 • Naša Vansovej Lomnička 2015

  Monika Bažaľová z Hložian s prednesom básne Žaka Prevera Čakaj ma pod bresťom a Iveta Galasová z Padiny s prednesom úryvku z diela Jediná Kláry Jarunkovej, v dobrom svetle predstavili Asociáciu slovenských spolkov žien na 48. ročníku súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, Slovenská republika. Ďakujúc ich účasti recitačná súťaž mala medzinárodný ráz. Prítomné recitátorky a porotu zaujali prednesy, iba naša slovenčina im bola príliš mäkká. Pre poslucháčov ale ľúbozvučná.

 • Som len pútnik na zemi

  Október je už tradične zasvätený úcte k starším... „Postoj, chvíľa, si krásna", zaznelo kedysi dávno z úst klasika. Zastaviť čas však nedokážeme. V spomienkach si ale môžeme vrátiť nielen tú, lež všetky vzácne chvíle prežité v minulosti. Život nás neprestajne ženie vpred a ručičky času sa otáčajú. Pritom nás učí a núti, prijať všetko – i radosť i bolesť. Učí nás i smelo hľadieť do budúcna... A za žiadnych okolností nestrácať nádej. „Pri vnútorných bojoch, ktoré človek vedie sám so sebou a s neznámymi silami v sebe, viac než inde platí pravidlo: nikdy sa nevzdávaj," - píše Ivo Andrić. Ale, bojujme dobrý boj, lebo sme len pútnici na zemi. Ďakujme za dary Zeme a oslavujme Boha – aj o tom sa v októbri viac než inokedy hovorí medzi kresťanmi.

 • Viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzi desať zahraničných podujatí v Roku Ľudovíta Štúra, ako jediné zo Srbska zaradilo podujatia, ktoré v tomto roku zorganizovali Padinčania. Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj z Padiny pod záštitou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku v stredu 28. októbra 2015 zorganizuje ďalšie podujatie, ktorým sa zapájajú do osláv Roka Ľudovíta Štúra. Slávnostný večer venovaný dvestoročnici jeho narodenia sa uskutoční v padinskom Dome Dobrovoľného požiarnickeho spolku a na ňom sa zúčastnia predstavitelia slovenského veľvyslanectva, ako aj politického, kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Srbsku a hostia z Hlbokého. Oslava bude spojená s kultúrnym programom a bude sa niesť v znamení citátu Ľ. Štúra: „Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."

 • Hľadanie ticha – za Jozefom Benkom

  Vo veku 79 rokov v belehradskej nemocnici dnes umrel Dr. med. Jozef Benka. Narodil sa v Kovačici 2. februára 1936, kde skončil základnú školu, gymnázium navštevoval v Báčskom Petrovci, v štúdiách pokračoval na Lekárskej fakulte v Belehrade a v roku 1980 v Spolkovej republike Nemecko nostrifikoval svoju skúšku špecializácie. Potom pracoval vo viacerých nemocniciach a v meste Manheim sa stál zástupcom riaditeľa gynekologického oddelenia. V roku 1986 sa vracia do Kovačice, kde pracoval v Dome zdravia a neskôr otvoril súkromnú gynekologickú ordináciu. Bol zakladateľom a prvým predsedom Klubu študujúcej mládeže v Kovačici a prvý predseda obnoveného kovačického Miestneho odboru Matice slovenskej, bol divadelník, režisér, básnik... V roku 2012 vyšla jeho básnická zbierka Vďaka za žitia zázrak. V nej je zhrnutých zo deväťdesiat básní, medzi iným aj Hľadanie ticha...

 • Čo by bolo keby nebolo?

  Presne nemožno odpovedať na túto zložitú otázku, ktorá je sloganom tohtoročného 60. Medzinárodného knižného veľtrhu, možno ale tvrdiť, že by sme boli chudobnejší o mnohé poznatky a literárne diela. Iste aj o také, čo sa budú prezentovať od nedele 25. októbra do nedele 1. novembra na belehradskom výstavisku. Medzi tým množstvom kníh osobitne budú predstavené aj dva tituly spisovateľov zo Slovenska: Pavla Rankova a Jaroslava Rezníka, v prekladoch do srbčiny. Medzinárodný dom umenia BIBIANA z Bratislavy usporiada prednášku a vernisáž výstavy ilustrácií detských kníh.

 • Posviacka a strom reformácie

  Slankamenské Vinohrady, malebné domce na svahoch Fruškej hory a uprostred kostolík. Hŕstka veriacich udržiava čulý cirkevný život. Slovo Božie sa tu zvestuje pravidelne. Už 60 rokov bohoslužby sa konajú v chráme. Predtým sa veriaci zhromažďovali v škole, alebo aj v domácnostiach, keďže kostol neexistoval. S jeho výstavbou sa začalo roku 1953 a prvá posviacka novovybudovaného stánku Božieho sa uskutočnila v roku 1955. Ubehlo šesťdesiat rokov a kostolík sa opäť zaskvel v novom šate. V minulú nedeľu posviacku renovovaného chrámu vykonal d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Po slávnostných bohoslužbách prítomní posadili strom reformácie.

 • Šafárikovci vyzývajú a pozývajú

  Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu vyzýva fujaristov a iných hudobníkov zo Srbska, ktorí majú záujem absolvovať základy interpretácie na slovenskom tradičnom nástroji – fujare, aby sa prihlásili na III. fujarový seminár vojvodinských Slovákov pod názvom Fujara naša slovenská. Tiež povolávajú pridať sa k nim a zapojiť sa do činnosti tanečnej, speváckej, divadelnej alebo hudobnej zložky. A povolávajú aj na ich oslavy, ktoré budú 7. a 8. novembra, kedy si pripomenú 95 rokov činnosti.

 • ÚSŽZ a SZSZ, dotácie a spolupráca

  Ak sa chcete uchádzať o prostriedky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), o projektoch už treba vážne uvažovať. ÚSŽZ nedávno zverejnil totiž výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 na čo je určených cca. 650.000€. Lehota na podávanie žiadostí: 30.11.2015. O tohtoročnej výzve viac TU: http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2016. Táto inštitúcia, ako reprezentant štátu, a strešná organizácia Slovákov v diaspóre - Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), sa nedávno dohodli na užšej spolupráci. Memorandum o tom podpísali predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

 • Nádej a Zlatý kľúč 2015

  Porota a obecenstvo sa tentoraz zhodli. Skladba Nádej Teodory Šimonovej za ktorú text napísala Elena Hložanová a zaspievala ju Anna Berédiová získala I. cenu odbornej poroty a Cenu obecenstva na 35. Festivale slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči. Najkrajší text napísala Katarína Mosnáková Bagľašová a najlepšou interpretkou bola Renata Lovásová. Najviac SMS hlasov ako aj III. cenu odbornej poroty získala pieseň Kominárske šťastie biele Ivany Ilićovej za ktorú text napísala Monika Necpálová a ktorú zaspievala Andrea Lačoková. Skladba Miliny Sklabinskej Sleduj svoje srdce získala II. cenu odbornej poroty, text pre ňu napísala Katarína Mosnáková Bagľašová a zaspievalo ju trio Mária Turanská, Tatiana Jašková a Ivan Slávik.

 • Na Dolnej zemi 270 rokov po slovensky

  „Veľmi ma teší, že na naše vedecké podujatie prišli, alebo prijali pozvanie zúčastniť sa na ňom, odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Macedónska, Kanady, Austrálie a zo Srbska. To je veľmi veľký počet referentov, je ich spolu šesťdesiat, ale konferencia je skutočne veľmi dobre zorganizovaná a podelená do sekcií: literárnej, jazykovednej a kultúrno-historickej," povedala prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, ktorá pozdravila účastníkov a zahájila Medzinárodnú konferenciu 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine.

 • Poézia vo farbách jesene

  Spoločnými vystúpeniami všetkých básnikov včera sa ukončila 46. Smederevská básnická jeseň. Vo vydavateľstve tohto festivalu a vo farbách jesene, so zlatožltými listami na obálke, vyšla bilingválna kniha Dany Podrackej Autoportrét s Prokrustovým lôžkom. Okrem uvedenej spisovateľky zo Slovenska, na tohtoročnom podujatí sa zúčastnil Erik Ondrejička, ďalší slovenský básnik, ako aj dvaja naši spisovatelia: Martin Prebudila, ktorý do srbčiny preložil básne Dany Podrackej a Miroslav Demák, Staropazovčan dlhšiu dobu žijúci v Bratislave.

 • Petrovskej základnej škole Cena obce

  Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec dnes predpoludním položili kvety k pomníku padlým bojovníkom a podpísali zmluvu o priateľstve a partnerstve s mestom Martin zo Slovenska. Napoludnie usporiadali slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom udelili najvyššie obecné vyznamenania. Verejné športové uznania za rok 2014 získal Volejbalový klub Kulpín z Kulpína a mladí tenisti Luka a Lea Rupnjakovci z Maglića. Cenu obce v tomto roku získala 270-ročná Základná škola Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Večer v Galérii Zuzky Medveďovej bola vernisáž obrazov akademického maliara Štefana Pavelku, čestného občana obce Krajné a petrovského rodáka, pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín.

 • Skryté v Skrinke

  Jednozubý úsmev a Mikuláš, čo to vo vreci skrývaš sa skryjú do Skrinky, aby mohli vyvábiť úsmev aj nevidiacim deťom, ale aj deťom hovoriacim väčšinovým jazykom. Ide o projekt Novosadskej novinárskej školy, ktorý bol určený menšinovým spoločenstvám v Srbsku, konkrétne autorom detskej tvorby. Medzi osem najlepších literárnych prác napísaných v jazykoch menšinových spoločenstiev a zaslaných na súbeh nazvaný Kovčežić (Skrinka), ktoré budú preložené do srbčiny a upravené do zvukových príbehov, sa dostali aj dve úvodom spomenuté poviedky našej mladej spisovateľky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, ktorej vlani vyšla prvá kniha poviedok pre deti Jednozubý úsmev.

 • Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

  V tomto v roku Ľudovíta Štúra v Kulpíne si včera zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín, na Daniela Kolényho. „Aj Daniel Kolény je vnímaný ako štúrovec, keďže bol priamo zapojený do niektorých aktivít po boku biskupa Karola Kuzmányho, ktorý ho aj vyzval navštíviť Dolnú zem a slovenskú komunitu, ktorá si zachovala čistú evanjelickú dušu," zdôraznil Juraj Šefčík, evanjelický farár v Senici a predtým farár kulpínsky, v rámci včerajšieho slávnostného príhovoru na predpoludňajších bohoslužbách. S hlbokou úctou hovoril o Kolénymu, ktorý pôsobil v Kulpíne v pohnutých rokoch silnej maďarizácie a bol tvrdým bojovníkom o zachovanie čistého slovenského evanjelictva. Taký Kolényho postoj bol dôvodom, prečo bol vymenovaný za škôldozorcu evanjelických slovenských škôl na Dolnej zemi, čiže v Južnom Uhorsku. Úvodom služieb Božích sa prihovoril zborový farár Jaroslav Javorník, ktorý avizoval tzv. Danielov deň a tiež aj oslavu jubilea kulpínskeho spevokolu.

 • Na Slovensku ocenili Juraja Šefčíka

  Trnavský samosprávny kraj každý rok udeľuje ocenenia významným osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kraja. Medzi ocenenými v tomto Roku Ľudovíta Štúra bol aj náš krajan Juraj Šefčík, ktorý si spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom, bývalými prezidentmi Rudolfom Schusterom a Ivanom Gašparovičom, ministrom kultúry Marekom Maďaričom, kardinálom Jánom Chryzostom Korecom, generálnym biskupom Milošom Klátikom, matičiarom Stanislavom Bajaníkom a ďalšími, toto prestížne ocenenie prevzal na slávnosti pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja.

 • Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov zorganizovali VI. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Stretnutie sa začalo včera večer v slávnostnej sieni petrovského Gymnázia Jána Kollára, kde odovzdali Cenu Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí. Cena sa udeľuje v súčinnosti zo Svetovým združením Slovákov zahraničí a tohtoročnými laureátmi sa stali Ján Kopčok z Kulpína, Judita Kaszálová-Szabadová z Maďarska a Anna Kapusniaková z Rumunska. Martinovi Listmajerovi z Jánošíka, Anne Karolíne Dováľovej z Rumunska a Andrejovi Kuricovi z Chorvátska odovzadli ďakovný list.

 • Detský týždeň

  Kvety sú okrasou záhrady
  motýľ zdobí kvety,
  A deti plné vzletu
  deti sú
  výzdoba svetu...

 • Petrovskej Aróme turistické zlato

  V Novom Sade prebieha 48. Medzinárodný veľtrh turizmu. Partnerskou krajinou tohtoročného veľtrhu je Čierna Hora a okrem vystavovateľov z našej krajiny na tohtoročnom podujatí sa prezentujú aj Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko a Bulharsko. Na ňom sa zúčastňujú aj Turistické organizácie obce Kovačica a Báčsky Petrovec. Na stánku báčskopetrovskej obecnej turistickej organizácie sa prezentuje tiež i Poľnohospodárske múzeum z Kulpína a na stánku turistickej organizácie obce Kovačica Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Na veľtrhu dnes už udelili aj niektoré ceny a okrem iných Veľkú zlatú medailu pre reštauráciu a nocľaháreň získala aj petrovská Aróma. Blahoželáme.

 • Štatistika nás konštantne tantuší

  Pred piatimi rokmi (ale aj skôr) Obec Báčsky Petrovec zaznamenávala hospodársky úpadok a podľa výšky osobných dôchodkov nachádzala sa na poslednom mieste vo Vojvodine. Už vtedy robotnícke mzdy tu boli takmer o polovicu nižšie od oficiálneho republikového priemeru. Údaje spred piatich rokov si možno nájsť TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2754-upadok-obce-basky-petrovec. Dnes je situácia o nič lepšia a aktuálny priemerný osobný dôchodok v petrovskej obci je dokonca teraz ešte nižší a činí 25.973 dinárov. Ani Obec Kovačica sa nemá právo chváliť, priemerný zárobok je tam 28.000. Republikový priemer je 44.630 dinárov a pokrajinský 43.104 dinárov.

 • Výstava prekresľuje Harmincovu životnú púť

  Michal Milan Harminc sa narodil v Kulpíne (7. októbra 1869). Preto aj výstava Príbeh nestora slovenskej architektúry autorov profesora Matúša Dullu a docentky Jany Pohaničovej, ktorou sme si vlani pripomínali 145. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia tohto architekta a staviteľa stredoeurópskeho formátu, začínala svoju púť z Kulpína. Ďalej pokračovala do Nového Sadu, odkiaľ ju presťahovali do Maďarska, keďže druhou Harmincovou zastávkou bola Budapešť (1897-1916). Nasledujúcim architektovým pôsobiskom sa stal Liptovský Sv. Mikuláš. Výstava nasledovala túto jeho trasu a pred týždňom bola jej vernisáž v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zajtra, v deň Harmincových narodenín, o 16.h budú vysielať hraný dokument Michala Babiaka Staviteľ Harminc a o Harmincových mikulášskych stavbách bude hovoriť Oľga Fejdiová, ktorá na túto svojráznu narodeninovú oslavu prinesie cigánske rezy.

 • Vďačnosť je ovocím Ducha

  Za strechu nad hlavou, za bezpečné útočisko, za chlieb, za ovocie, za čistú vodu, za dobrý vzduch... za všetky plody zeme ďakujeme. Za nový stánok Boží – nový cirkevno-zborový dom tak včera ďakovali v Dobanovciach a v Báčskom Petrovci vďačili za úrody zeme. V našich cirkevných zboroch sa v jeseni vďačí intenzívnejšie než inokedy, keďže v tomto období prebieha väčšina osláv výročí posviacky kostolov a pravidelne sa v každom cirkevnom zbore jedny služby Božie venúvajú ďakovaniu za úrody zeme.

 • 15 rokov nádejí

  Dnes je 5. október, deň kedy si v Srbsku pripomíname výročie zvrhnutia režimu Slobodana Miloševića a tiež aj výročie tzv. Jogurtovej revolúcie. Uplynulo 15 rokov od veľkých demokratických protestov v Belehrade, v ktorých bol zvrhnutý diktátorsky režim Slobodana Miloševića. Ešte jedno trojdnie: 4. - 6. október je zapísané do dejín našej krajiny a zvlášť Vojvodiny. Ubehlo 27 rokov od Jogurtovej revolúcie. Nový Sad si na to všetko dnes s trpkosťou spomína. Niečo ako Catalonia. Vojvodinské sídelné mesto od rána zabezpečujú početní policajti. Prečo? Protestná prechádzka s blenom nemilých deväťdesiatych a pachom pokazeného jogurtu sa začne o 16,00 h.

 • Veľké kolo pre Guinnessa

  V Novom Sade sa dnes popoludní, za krásneho slnečného počasia a v pestrých krojoch (aj našich slovenských) tancovalo najdlhšie kolo pre Guinnessa. Po zakončení tanca a po prijatí potvrdenia z Komisie Guinnessovej knihy rekordov, že obvod po celej dĺžke šiestich kilometrov nebol prerušený, a že všetci tanečníci v peknom svetle ukázali to, čo sa v predchádzajúcich mesiacoch dobre nacvičili, riaditeľ Veľkého kola Milan Veselinović oznámil, že Komisia predbežne potvrdila prekonanie Guinnessovho rekordu. Na oficiálnu odpoveď treba však počkať pár dní, kým komisia preverí všetky detaily novosadského podujatia.

 • 64. Salón insitného umenia

  Kultúrne podujatia Kovačického októbra majú úctyhodnú tradíciu a začali sa organizovať skôr než podobné podujatia v Belehrade, ale aj v celom Srbsku a na Balkáne. Kovačičania svoj prestížny výtvarný salón organizujú od roku 1952. Riaditeľka Galérie insitného umenia Mária Raspírová pre televíziu Ok Kovačica ozrejmuje, že sa prvý výtvarný salón usporiadal pri príležitosti osláv 150. výročia založenia Kovačice. Podľa jej slov, kovačickí insitní maliari začali maľovať ešte pred druhou svetovou vojnou a prvýkrát predstavili svoje diela kovačickému publiku v roku 1952. „Októbrový salón je presvedčivo najstarším kultúrnym podujatím na Balkáne. Môžeme sa pochváliť, že je aj naša Galéria najstaršia na Balkáne," uviedla Mária Raspírová v príspevku Jána Špringeľa.

 • Vzdelávanie za mier

  Prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine je vzdelávací projekt, ktorý sa realizuje v rámci globálneho partnerstva krajín západného Balkánu (GPPAC). Vo Vojvodine je do neho zapojených šesť škôl, medzi ktorými je aj Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt finančne podporuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Belehrade a jeho cieľom je oboznamovanie učiteľov a žiakov so súčasnými metódami prevencie násilia. Včera vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec zorganizovali preto tribúnu pod názvom Cesta k bezpečnej škole – prevencia násilia cestou vzdelávania za mier. Pripravili ju predstavitelia Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Ministerstva školstva Čiernej Hory ako i predstavitelia mimovládnej organizácie Nansen Dialogue Centre Serbia a Nansen Dialogue Centre Montenegro.

 • Veľký báčsky kanál naháňa strach

  Je to najznečistenejší vodný tok v Európe. Takéto zhodnotenie ešte pred pár rokmi zverejnil Nórsky ústav pre ochranu vôd. Obyvateľstvu žijúcemu v blízkosti Veľkého báčskeho kanála hrozia ochorenia. Svedčia o tom údaje z nemocnice vo Vrbasi. Podľa odborníkov, v kanálovom blate je viac ako 2000 toxických látok, z ktorých niektoré sú kancerogénne. Doktor Božidar Mirković, pulmolog-onkolog z nemocnice vo Vrbasi upozorňuje na nárast počtu onkologických pacientov, čoho dôvodom je podľa neho práve znečistenie kanálovej vody. Veľký báčsky kanál je súčasťou systému Dunaj-Tisa-Dunaj. V jeho dolnom toku voda je výrazne znečistená, keďže sa do neho vlievajú odpadové vody z priemyselných centier Vrbas, Kula a Crvenka.

 • Odkaz hrdej generácie štúrovcov

  „Nikdy nezabúdajme na svoju históriu, na predkov ktorí bojovali za našu krajšiu budúcnosť, na korene vďaka ktorým tu dnes stojíme, na Ducha národa, ktorý nás všetkých spája, ale najmä na Pána Boha, ktorý nás stvoril." Miloš Čobrda, starosta obce Hlboké, ktoré je kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom jej zrodu. Dedinka Hlbké je malá počtom obyvateľov, ale veľká duchom. Predseda MZ p.Miloš Čobrda odkaz hrdej generácie zachováva s dôrazom aby sme nezabudli na našu históriu. Na jeho pozvanie sa AERD Padina dňa 27. septembra zúčastnila celoslovenských osláv Roka Ľudovíta Štúra so zástupcami padinskej ľudovej kultúry.

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články