Archív
Filter
 • Povedať si priamo, na rovinu...

  „Ako by sme urobili život Slovákov v Srbsku lepším? Spoločne!" – povedala na záver svojho príhovoru veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a zaželala všetkým krásne, požehnané vianočné sviatky. Na dnešnej predvianočnej recepcii na veľvyslanectve v Novom Belehrade, ktorú veľvyslanectvo tradične organizuje pre krajanskú komunitu v Srbsku, slovenská veľvyslankyňa vyjadrila i potešenie, že si udržujeme túto tradíciu, že sa raz do roka stretávame, svoji medzi svojimi, aby sme si priamo mohli pohovoriť aj o tom, čo nás bolí. A priamo sa zas, podobne ako aj vlani, veľa toho povedalo...

 • Večierok venovaný Danielovi Pixiadesovi

  Spolok kysáčskych žien dnes usporiadal literárny večierok venovaný 85. narodeninám spisovateľa Daniela Pixiadesa narodeného roku 1931 v Kysáči. „Koncom roku 1974 sa tento náš spisovateľ presťahoval do Kanady, kde vyše 10 rokov bol redaktorom juhoslovanských novín Naše novine. V Kanade potom už písal po srbochorvátsky a tak vzniklo objemné dielo, ktoré postupne prekladá Katarína Pucovská," ozrejmila Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka Spolku kysáčskych žien. V týchto dňoch v Slovenskom vydavateľskom centri (SVC) v Báčskom Petrovci vyšla zbierka básní Daniela Pixiadesa Toky, ktorú tiež prezentovali na dnešnom večierku a riaditeľ SVC Vladimír Valentík odovzdal prekladateľke autorské výtlačky. Na literárnom posedení osobitnou hostkou bola spisovateľka Viera Benková.

 • Dunaj v Amerike / Dunav u Americi

  Martin a Mona sa spoznali v Bratislave ako deti a ich životy spojila rieka. Ako dospelí sa po rokoch znova stretnú na luxusnej lodi plnej Američanov, ktorá sa plaví z Regensburgu do delty Dunaja v Rumunsku. Dobrodružný cestopis, paródia masovej turistiky a hlavne príbeh o láske, ktorá stála na vode. O tom je román Michala Hvoreckého Dunaj v Amerike, ktorý zo slovenského jazyka do srbčiny preložila Zdenka Valentová-Belićová, ktorá už zo slovenčiny do srbčiny preložila vyše dvadsať kníh a kniha vyšla vo vydavateľstve Sezam book Zrenjanin, 2016 pod titulkom Dunav u Americi. Viac o knihe z doslovu prekladateľky, ktorý uvádzame pod titulkom: Dunaj – rieka bez ktorej by svet inak vyzeral:

 • Mikuláš/Nikolaj

  December je mesiacom darčekov. Jedným zo sviatkov, ktorý má dodnes pevné miesto v našej spoločnosti, je sviatok svätého Mikuláša. Cirkev a veriaci si ho ctia už vyše 1700 rokov. Svätý Mikuláš je jeden z mála svätých, ktorý prežil i nástup ateizmu. V Holandsku, kde je mikulášska tradícia najsilnejšia, pomenúvajú ho Sinter Klaas a on sa stal predobrazom amerického Santa Clausa alebo nemeckého Weihnachtsmanna. Mikulášovi sa tešia najmä deti, ktoré si rok čo rok nájdu v šieste decembrové ráno v niektorej zo svojich topánok tradičnú mikulášsku nádielku. Dodnes v niektorých krajinách chodí po domoch skupinka ľudí prezlečených za Mikuláša, čerta a anjela, aby deti trochu postrašili, ale zároveň aj obdarovali malými darčekmi. Slovenská televízia Bratislava urobila pre deti takýto krátky kreslený film:

 • Objatie a stromček v Kulpíne

  Vo štvrtok 1. decembra Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie z Kulpína oslávilo dva roky pôsobenia. Na narodeninovú oslavu, ktorú usporiadali dnes, si pozvali združenie Naši anjeli z Kucuri a Per.Art z Nového Sadu, s ktorými od začiatku úspešne spolupracujú. Radosť zo stretnutia bola veľká a aby bola ešte väčšia, kulpínske mládežnícke združenie Terra sa rozhodlo dnes ozdobiť stromček v strede osady a urobiť to spolu s členmi týchto združení. Zdobeniu stromčeka predchádzalo stretnutie v priestoroch Združenia osôb s osobitnými potrebami Objatie. Z výzdoby, ktorú sme tam videli je zrejmé, že tam radosť, OBJATIE a láska nechýba.

 • Rada vlády SR pre krajanské otázky

  Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí bude náplňou práce nového medzirezortného orgánu - Rady vlády SR pre krajanské otázky. Zriadenie tohto stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky, ktoré prebiehalo 30. novembra 2016 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nastolilo potrebu väčšej systémovosti strategického partnerstva s krajanmi.

 • Vianočný čas - Viera Benková

  (úryvok z novej knihy Päť ročných období)

   

  Pred mojimi očami sa premieta obraz pravej zimy, bohatej na sneh. Sú na ňom haldami snehu zaviate dedinské ulice a kryštálovými cencúľmi prikrášlené nízke vojvodinské domce. Zázračné trblietavé hviezdice zlietajú z neba, stierajú všetky stopy pocukrovaného snežného koberca. Ostrý vietor fúka a vnáša chlad do skrytých a neviditeľných škár, štrbín, ale i do ulíc a domov.

 • NS Winter Fest

  Nový Sad - metropola kultúry 2021 a mládežnícke sídelné mesto kultúry 2019 sa dnes rozsvietilo novoročnou výzdobou a rozozvučalo vianočnými tónmi. Začal sa Winter Fest, zároveň aj Christmas Market a aj parádne fiakre čakali na romantikov, ktorí sa chceli zviesť mestom. Singing Christmas Tree, čiže spevavý vianočný stromček je postavený a ako živé ozdobky dnes z neho prví spievali členovia chóru Čuperak z Kikindy. Podujatie otvoril primátor Nového Sadu Miloš Vučević a nevystal ani ohňostroj. V otváracom programe vystúpil aj Minja Subota, po čom nasledoval koncert skupiny ABBA Real Tribute Band. Od dnes každý deň o 18,00 chóry budú na námestí spievať vianočné a novoročné piesne a od 19,00 - 22,00 vystupovať budú kapely. V utorok 20. decembra na novosadskom námestí vystúpi komorný zbor Zvony zo Selenče.

 • 71 rokov MOMS v Šíde

  Krásny adventný večer v Slovenskom evanjelickom kostole v Šíde. Pri príležitosti výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Šíde, bol usporiadaný koncert Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca, pod vedením profesorky Marieny Stankovićovej-Krivákovej. V programe vystúpila aj Ľudmila Berediová-Stupavská a klavirista Vladimír Kováč. Slávnosť zveličili Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, predseda Zhromaždenia obce Šíd Velimir Ranisavljević, a evanjelický farár petrovského cirkevného zboru Ján Vida. Hostí privítala predsedníčka MOMS Nataša Kolárová, ktorá oboznámila prítomných s aktivitami MOMS tohto roku a člen Správnej rady MO Stanislav Stupavský s dejinami z čias keď bol založený MOMS v Šíde v roku 1945. Na pamiatku zostala pekná spoločná fotografia.

 • Na RTV narodeninách

  Rádio-televízia Vojvodiny (RTV) dnes oslavuje svoje 67. narodeniny. V tento deň v roku 1949 začalo vysielať Rádio Novi Sad a 26 rokov neskôr sa štartovalo s vysielaním programu televízie Nový Sad. Náš pokrajinský verejný mediálny servis by za dva-tri roky mal dostať novú budovu, ktorá by sa mala vystavať na základoch starej budovy, zbúranej v bombardovaní NATO. Maketu nového objektu dnes slávnostne prezentovali na oslavách vojvodinského verejno-právneho servisu.

 • Návšteva Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v SEAVC v Srbsku

  V týchto dňoch na návšteve Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku pobudla delegácia z Bratislavy vedená dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK z Bratislavy Ľubomírom Batkom. Spolu so svojimi študentmi navštívili biskupský úrad, kde sa stretli s biskupom SEAVC v Srbsku d.p. Samuelom Vrbovským a prezentáciu tejto fakulty zrealizovali najprv na gymnáziu v Báčskom Petrovci a potom aj v Jánošíku. V Kovačici sa zúčastnili na včerajších predpoludňajších bohoslužbách.

 • KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića

  V Kulpíne od roku 2013 v rámci kulpínskej srbskej pravoslávnej cirkevnej obce a za požehnania episkopa báčskeho pána Irineja, pôsobí Kultúrno-umelecký spolok Metropolitu Stefana Stratimirovića / KUD Mitropolit Stefan Stratimirović. Mladý tanečný spolok, ktorý dnes v plnej sieni kulpínskeho Domu kultúry usporiadal svoj tretí výročný koncert potvrdil, že sa v ňom seriózne pracuje. Umeleckým vedúcim je Miroslav Savić a spevákov a tanečníkov sprevádza orchester Djuru Ranitovića. V KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića sú aktívne štyri skupiny: deti, mladšia mládež, staršia mládež a veteráni, ktoré sa dnes aj predstavili. V čele pravoslávneho cirkevného zboru v Kulpíne stojí prezviter Lazar Majstorović, ktorý sa osobitne činí v rozširovaní poľa pôsobenia aj na oblasť kultúry.

 • Advent

  Tohtoročný Advent sa začína zajtra, kedy oslávime 1. adventnú nedeľu a ukončí sa po západe slnka na Štedrý večer. Je to prvá časť liturgického roka vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a predstavuje obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Toto obdobie má kajúci charakter, ale nie až tak silný ako je to v pôste. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Chrámové rúcho v advente je fialové, aj farba sviečok na adventnom venci najčastejšie je fialová - je to farba pokánia. Jedna svieca môže byť aj ružová. Tá symbolizuje tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj radostnou nedeľou (Radujte sa!). Je to na znak toho, že sa máme radovať, lebo príchod Krista je už blízko. Zrejme to vyplýva z toho, že číslo tri má svoj magický, čarovný a predovšetkým symbolický význam. Učenie o Najsvätejšej Trojici, o Trojjedinom Bohu vystupujúcom v troch božských osobách, je základnou osou celého kresťanstva.

 • Sv. Katarína

  V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň (Na sv. Katarínu skrývame sa pod perinu). Platí preň zákaz ženských prác (pradenie, šitie) a ranných návštev žien, lebo osoba ženského pohlavia na tento deň prináša domu škodu, a to aj vtedy, ak vôbec nemala takýto úmysel. V poverovom myslení nedodržanie zákazov malo za následok zbieranie sa prstov v čase letných prác, resp. rozbíjanie riadu po celý rok. V posledných storočiach sa rozšírilo púčkovanie konárikov, za pomoci ktorých si dievčatá veštili skorý vydaj, ženy úrodu ovocia alebo splnenie iného želania za predpokladu, že halúzka rozkvitla do Štedrého dňa.

 • Končíme liturgický rok

  Nasledujúca, posledná novembrová nedeľa už bude prvou adventnou nedeľou a začne sa ňou nový cirkevný rok. Podľa evanjelického kalendára sa v poslednú nedeľu cirkevného roka – Nedeľu večnosti na službách Božích uvažuje nad poslednými vecami, ako je koniec sveta, Boží súd... Treba očakávať, byť pripravený a byť v strehu. Pán Ježiš používa obraz svadby, aby túto vec priblížil a družičky-panny, ktoré s lampášmi čakajú na ženícha. O tom na dnešnej biblickej hodine v Kulpíne hovoril Vladimír Lovás, farár aradáčsky.

 • Dni Matice slovenskej v Matici srbskej

  Matica srbská, ktorá v tomto roku oslavuje 190 rokov – založená bola roku 1826 a bola prvou slovanskou maticou – a Matica slovenská, ktorá má 153 rokov (založená bola roku 1863) patria k najstarším spoločenským, kultúrnym a vedeckým inštitúciám zameraným na ochranu národnej identity a kultúrneho dedičstva v Európe. Počas svojho pôsobenia úzko spolupracovali, spoločne pôsobili a spoločne vystupovali. Tak je tomu dodnes. A tak dnes v Matici srbskej v Novom Sade štartovali večierky venované hosťom zo Slovenska.

 • Dotácie na rok 2017 ÚSŽZ

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017. Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2016.

 • Reagovanie na text Lepší katalóg než samochvála...

  Keďže je reagovanie adresované šéfredaktorke Hlasu ľudu, mohlo by sa ma to aj netýkať. Avšak... Ak reaguje univerzitný profesor a Hlas ľudu odmieta zverejniť reagovanie, to môže byť aj povážlivé. Pritom, prednedávnom v týchto našich novinách zverejnili anonymný (!) otvorený list a predtým napríklad odmietli zverejniť otvorený list ďalšiemu univerzitnému profesorovi. Podobné zamietnutie zakúsili tiež aj sociológ, kandidátka na riaditeľku, významný literárny kritik... Všetky nezverejnené články sa týkali práce NRSNM alebo novín HĽ. Zverejnený článok, ktorého autora HĽ neuvádza, a údajne je známy ich redakcii, kritizuje opozíciu v našej Národnostnej rade.

 • Nový Sad, mesto mládeže a kultúry

  Mesto Nový Sad pred mesiacom v Bruseli vyhlásili za metropolu kultúry 2021 a predvčerom vo Varne v Bulharsku zvíťazilo v kandidatúre o titul mládežníckeho sídelného mesta kultúry 2019. Hlavné mesto Vojvodiny sa tak stalo jediným mestom v Európe, ktoré má súčasne dva prestížne tituly. Ešte ďalšia zvláštnosť: Nový Sad bude prvým hlavným mestom kultúry mimo Európskej únie. Vyhlásenie mesta za európske stredisko kultúry a mládeže je veľká rozvojová šanca pre Nový Sad. Treba to využiť a už teraz sú avizované mnohé podujatia, akcie, novoty... Napríklad Christmas Market, Winter Fest, fijaker... Kuriozitou našej krajiny je, že sa tu dvakrát oslavujú Vianoce a dvakrát sa víta aj Nový rok, teda o dôvody na oslavu nebude núdza. Len nech počasie dožičí! Včerajší nadchýnajúci západ slnka nad mestom budil nádej...

 • Poľovníctvo Báčskeho Petrovca

  V Petrovci v poľovníckom dome Lesík včera podvečer usporiadali prezentáciu monografie Poľovníctvo Báčskeho Petrovca v troch storočiach zostavovateľa prof. dr. Jána Kišgeciho. Ide o vzácnu knihu, v ktorej sú zhrnuté historické údaje svedčiace o dlhej tradícii lovu v tomto prostredí. Poľovný archivár a historik Stevan Petrović dokázal, že Petrovec bol medzi prvými obcami vo Vojvodine, ktoré mali organizované, respektíve právne regulované poľovníctvo. Na včerajšej knižnej premiére on tiež zhodnotil, že táto kniha je doteraz snáď najlepšou knihou o poľovníctve vo Vojvodine, ktorá fundovane zmapovala situáciu nášho lovu v troch storočiach. Recenzent knihy prof. dr. Zoran A. Ristić píše, že je monografia koncipovaná tak, aby prehľadne do pätnásť kapitol stručne zhrnula dejiny nielen lovu na týchto končinách, ale aj osídlenia Petrovca.

 • Hajko a Galéria Babka v Bratislave

  V priestoroch Národnej banky Slovenska je nainštalovaná výstava insitného maliara Pavla Hajka z Kovačice. Na vernisáži, ktorú usporiadali v pondelok 14. novembra 2016 výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch a guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabaković za prítomnosti veľvyslanca Srbskej republiky v SR Šani Dermaku. Kurátor výstavy je Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Kovačica. Cieľom výstavy je priblížiť tvorbu v súčasnosti jedného z najznámejších maliarov insitného umenia. Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 14. novembra do 2. decembra 2016, od pondelka do piatka, od 9.00 h do 16.00 h.

 • IN MEMORIAM – za Zuzanou Čelovskou

  Pred zimou chladnou zhasína plameň
  Srdca už nemajú, ostal len kameň
  Na tvári vyhasla klamlivá bázeň
  Prázdnota káže pohrebnú kázeň
  A vietor – čierny nadýma flór... (Andrej Čelovský)

 • Riečka – Kulpín – v troch dejstvách

  V sobotu 12. novembra sa konal 12. ročník súťaže v pečení kysnutých koláčov v Riečke, Slovenská republika. Okrem našich susedov z mikroregiónu nás opäť poctili svojou návštevou cukrárky zo Spolku žien z Kulpína. Súťažili v zložení Mária Struháriková, Mária Skalická a Ivanka Zorňanová.

 • 51. Stretnutie v pivnickom poli

  Na tomto našom známom festivale spevákov slovenských ľudových piesní, ktorý tradične prebieha v Pivnici, tentoraz vystúpilo 15 interpretov z našej krajiny a dvaja zahraniční sólisti. Poroty odmenili desiatich.

 • Koncert zborového spevu

  Už tradičný deviaty ročník Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny a hostí prebiehal včera v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Na ňom vystúpili Komorný zbor Musica viva, ktorý je aj organizátorom podujatia, Komorný zbor Zvony zo Selenče, cirkevný spevokol Báčskopetrovskej obce Credimus, zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu, Zmiešaný zbor Tília zo Starej Pazovy, Komorný mužský zbor Skala z Kovačice a hosťujúci Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – VIRUJU – Telgárt, Slovenská republika. Odzneli prevažne duchovné, ľudové a svetské piesne, zastúpená bola aj klasika, evergreeny a hymnické piesne. Spev znel acapella ale aj za hudobného sprievodu. Sólový spev lahodil uchu.

 • Návšteva predstaviteľov SR v KC Kysáč

  Vedúci služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin, J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku a Olga Beňová, konzulka Slovenskej republiky v Srbsku vo štvrtok 11. novembra 2016 pobudli na oficiálnej návšteve v Kysáči, kde navštívili Kultúrne centrum (KC) Kysáč. Riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový a jeho spolupracovníci srdečne privítali vzácnych hostí a obznámili ich s prácou KC Kysáč.

 • XIV. VÚSB

  V dnešný deň 11. novembra 1944 bola založená I. slovenská brigáda, ktorú 26. novembra pomenovali XIV. Vojvodinská úderná slovenská brigáda (VÚSB). V II. svetovej vojne zahynulo vyše 5.000 slovenských vojvodinských bojovníkov. Presný počet sa dodnes nevie. Sú však odhady, že v Juhoslávii vo vojne percentuálne najviac obetí padlo z radu Slovákov. Aj ďalší údaj svedčí o hrdinskosti a lojalite našej menšiny: z úhrne 15 vojvodinských brigád, iba slovenská a maďarská menšina formovali národnostné brigády.

 • 11. november

  Zajtra je 11. november, Deň prímeria v Prvej svetovej vojne. Tento štátny sviatok bol v Srbsku vyhlásený roku 2011. Ustanovili ho na počesť všetkých nevinných obetí v období rokov 1914 -1918. V našej krajine ho zajtra oslávime piatykrát ako štátny sviatok. Národné zhromaždenie Srbska ho schválilo na sklonku roku 2011. Ale, 11. novembra meniny má Martin a Maroš. Tiež je to aj Deň prímeria, Deň veteránov, Deň vojnových veteránov, Deň pamäti, Deň pamiatky, Deň červených makov, Deň nezávislosti... Pod takýmito pomenovaniami sa v jednotlivých krajinách označuje 11. november. Ide prevažne o oslavu konca I. svetovej vojny, resp. podpísania prímeria (11. 11. 1918) a tento pamätný deň je preto venovaný vojnovým veteránom. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. Klaniame sa obetiam. Čierna bilancia prvej svetovej vojny je: osem miliónov zabitých vojakov a 21 miliónov zranených a zmrzačených.

 • Imaginácia slovenskej kovačickej insity

  Slovenské národné múzeum v Bratislave v spolupráci s Galériou insitného umenia, Múzeom vojvodinských Slovákov, Slovenským vydavateľským centrom a Svetovým združením Slovákov v zahraničí - SZSZ dnes o 17.00 usporiadalo vernisáž obrazov kovačických insitných maliarov. Táto výstava pre verejnosť bude prístupná od zajtra 10. 11. 2016 do 26. 2. 2017. Výtvarný fenomén kovačickej insity čoskoro bude prezentovaný v Bratislave ešte aj v Národnej banke Slovenska. V období 14. november – 2. december 2016 tam bude nainštalovaná 53. samostatná výstava Pavla Hajka.

 • Bibliotéka 2016

  V období od 10. do 13. novembra 2016 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016 v Bratislave bude aj v tomto roku spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Tentoraz budú priamo zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Nájdete ich v Hale D, ulička Vojtecha Zamarovského, stánok č. 305. Okrem týchto spoločných aktivitách dolnozemských Slovákov, o ktorých informuje predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku v Rumunsku Ivan Miroslav Ambruš, na Bibliotéke budú prezentované aj ďalšie diela našich spisovateľov, medzi iným aj básnická zbierka Radomira Andrića Až na jednu vec v preklade Miroslava Demáka a Martina Prebudilu. Memoárovú knihu Päť ročných období Viery Benkovej a knihu o detskom folklóre v Jánošíku Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej vydalo SVC a ony budú predstavené vo štvrtok v rámci prezentácie tohto vydavateľstva z Báčskeho Petrovca. V piatok sa predstaví vydavateľstvo MSS a osobitne sa bude hovoriť o knihe Eseje zostavovateliek Etely Farkašovej a Viery Benkovej. Tiež v piatok bude aj prezentácia monografie doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD.: Tradícia a identita.

 • 13. festival Zuzany Kardelisovej

  Festival Zuzany Kardelisovej otvorili v piatok, v sobotu pokračoval a včerajším vyhlásením víťazov ho uzavreli. Cenu za najlepšie predstavenie získalo Ochotnícke divadlo KC Kysáč za hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripí a režisérka tohto predstavenia Svetlana Gašková získala aj cenu za réžiu a dramaturgiu. Kysáčania nás teda budú reprezentovať na festivale Aničky Jurkjovičovej v Novom meste nad Váhom na Slovensku.

 • Kto dá mi sily

  V kulpínskom evanjelickom kostole dnes večer usporiadali prezentáciu cédečka Kto dá mi sily zborového spevokolu z Kulpína. Na cédečku sa nachádza 16 piesní z repertoára terajšieho spevokolu, ktorý nacvičuje kantorka Miloslava Petrášová, ako aj šesť piesní z archívu tohto zboru, ktoré vznikli počas pôsobenia kantora Samuela Červenáka. Na večierku prítomných pozdravil kulpínsky zborový farár Jaroslav Javorník a prihovoril sa aj Vladimír Valent, senior báčsky a farár selenčský. Text o spevokole prečítala Vierka Petrášová, texty žalmov čítala Anna Koruniaková a poďakovanie Anna Peťkovská. Jednu skladbu na husliach zahral Martin Ján Javorník. Okrem domáceho spevokolu na večierku zaspievali aj petrovský mladší a starší spevokol, hložiansky spevokol a obecný spevokol ev. cirkvi Credimus.

 • 43. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov

  V Štúdiu M Novosadského rozhlasu dnes odznela 43. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Toto podujatie patrí medzi najstaršie osobitné programové akcie Rádia Nový Sad. Úvodom sa v mene organizátora prihovoril zodpovedný redaktor Redakcie v slovenskej reči Ján Širka. Súťaž otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová-Makanová. Po ich prejavoch javisko už potom patrilo milovníkom umeleckého slova, ktorí svoje recitačné kvality prejavili v plnej kráse.

 • Sava P. Spremo

  V Báčskom Petrovci, v galérii Pegaz dnes bola vernisáž obrazov Savu Spremu z Maglića. Maľuje krajinky, zátišia, portréty, zvieratá a takmer všetko, čo sa okolo neho deje, všetko, čo ho osloví a všetko, čo je pekné. Krásu všade nachádza a preto pomerne veľa tvorí. V deväťdesiatych rokoch bol vyhlásený za jedného z desiatich najlepších maliarov - amatérov Nového Sadu. Toto je jeho šiesta samostatná výstava. V priestore súkromnej galérie Pegaz návštevníkov privítala majiteľka Anna Boldocká-Ilićová, o tvorbe Savu Spremu sa zmienila predsedníčka Združenia výtvarných umelcov z Báčskeho Petrovca Mária Ivičiaková a výstavu otvoril predseda Báčskopetrovskej obce Srdjan Simić.

 • 4. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov

  V Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči dnes otvorili výstavu 4. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov. Na nej sa predstavuje 11 autorov: Pavel Pop, Ján Agarský, Michal Ďurovka, Ljupka Erg, Viera Fajndovićová – Súdiová, Mária Gašková, Nenad Leskovac, Michal Madacký, Svetlana Miháľová, Miroslav Pavlovič a Milan Súdi. Prítomných na vernisáži privítal kurátor bienále Michal Madacký. V úvodnej časti Michal Ďurovka prečítal text o akademickom grafikovi Nenadovi Leskovcovi, ktorý účinkoval na doterajších troch bienále v Kysáči a ktorý po dlhšej a ťažkej chorobe umrel 15. januára 2016.

 • Všechsvätých a Pamiatka zosnulých

  "Láska je jediná sila, ktorá dokáže zmeniť nepriateľa v priateľa," povedal náš reformátor Martin Luther. Taktiež aj podľa Biblie, iba jedna vec, jeden cit neprestáva ani na cintoríne, ale trvá, ide až za hrob. Je to láska. Láska hrobom nekončí, iba čaká. Mnohí v láske a s láskou chodia na cintorín, lebo tam odpočíva niekto, koho mali radi. Spomínajme na zosnulých, aby si aj na nás potom spomínali. Memento mori – pamätaj na smrť, aby ťa nenašla nepripraveného. Včera bolo Všechsvätých, dnes je Pamiatka zosnulých.

 • Strom reformácie v Báčskej Palanke

  Pamiatku reformácie, sviatok ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, tohto roku sme v báčskopalanskom cirkevnom zbore začali oslavovať 30. októbra vysadením Stromu reformácie. Zaujímavá myšlienka – "Strom reformácie" našla svoju živnú pôdu aj v tomto našom cirkevnom zbore. Ide o akciu sadenia stromov, kde sa do konca roka 2017, keď sa bude oslavovať 500 rokov reformácie, má šírom sveta v evanjelických cirkvách a spoločenstvách zasadiť práve 500 stromov reformácie.

 • Pamiatka reformácie a kirbaj

  Pamiatka reformácie – tento významný sviatok protestantských cirkví (teda aj evanjelickej) predstavuje vlastne dátum ich osamostatnenia od katolíckej cirkvi, čiže je to pamiatka na deň 31. októbra 1517, keď Dr. Martin Luther na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Je to teda sviatkom iba protestantov a katolícka cirkev ho nesvätí. Na budúci rok oslávime 500 rokov reformácie. Tentoraz niekoľko zaujímavosti v súvislosti s dnešným dňom.

 • Divadelný vavrín 2016 petrovskému VHV

  V druhý vavrínový víkend milovníkom divadla bolo ponúknutých ďalších päť predstavení a na záver si mohli pozrieť reprízu dokumentárno-hraného filmu Óda na rovinu. Udelením cien najúspešnejším, včera večer divadelné hody uzavreli. Táto 47. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín 2016 prebiehala dva víkendy v Báčskom Petrovci a niesla sa v znamení 150 rokov divadla v Petrovci. Porotcovia Ján Makan, predseda a členovia Miroslav Benka a Ján Čáni rozhodli 1. Cenu a zároveň i Cenu NRSNM udeliť predstaveniu Birds in the house/Vtáci v dome, režiséra Petra Serge Butka v predvedení VHV divadla z Báčskeho Petrovca, tomuto predstaveniu a režisérovi Butkovi udelili aj Cenu za najúspešnejšiu réžia.

 • ÚSŽZ vyznamenal významné osobnosti

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ )organizuje v dňoch 28.-29. októbra v priestoroch bratislavského hotela SOREA REGIA Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Snemovanie krajanov - 90 zástupcov reprezentatívnych spolkov, organizácií, inštitúcií a cirkví Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších osobností spoločensko-politického, vzdelávacieho, kultúrneho a duchovného života z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie - je jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktoré ÚSŽZ organizuje každé dva roky.

 • Paja Jovanović – Seoba Srba

  Známy obraz Paju Jovanovića Sťahovanie Srbov (Seoba Srba), často označovaný za srbskú „národnú ikonu", v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade si možno pozrieť do 13. novembra 2016. Obraz sprístupnili novosadskej verejnosti v rovnaký deň ako aj výstavu o vojvodinských Slovákoch Za horami, za dolami, teda 26. októbra 2016, o čom sa možno viac dočítať vo včerajšom článku TU:http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9700-za-horami-za-dolami. Svojráznou kuriozitou je skutočnosť, že obraz u chýrečného maliara objednal Georgije Branković, patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa narodil v Kulpíne vo farárskej rodine roku 1830 a v Kulpíne získal aj základné vzdelanie. Odrastal teda v zmiešanom prostredí, kde v zhode žili Srbi a Slováci a tak aj počas svojej kariéry bojoval za ich spoločné práva.

 • Za horami, za dolami...

  ... a pred takmer tromi storočiami sa prví Slováci usadili na území dnešnej Vojvodiny. Za horami, za dolami je názov výstavy nainštalovanej v Múzeu Vojvodiny, ktorú bližšie ozrejmuje podtitul Tri storočia Slovákov vo Vojvodine. Historický segment výstavy sa teda začína prisťahovaním a organizovaním náboženského života a školstva v 18. storočí. Časový tristoročný priebeh je zobrazený tematickými celkami svedčiacimi o rozvoji kultúrnych, hospodárskych a národnostných ustanovizní. Výstava vznikla spoluprácou Múzea Vojvodiny s početnými inštitúciami a je skutočne jedinečná. Sprievodné texty k vystaveným predmetom sú dvojjazyčné, ozrejmujú po srbsky, ale aj v slovenčine, bližšie o čo ide. Vojvodinské múzeum doteraz spracovalo históriu Maďarov, Nemcov a teraz aj Slovákov – povedala riaditeľka Múzea Ágnes Ózerová a dodala, že vo svojich zbierkach majú vyše 1 500 predmetov zo života tunajších Slovákov.

 • Sedemdesiatnik Ján Babiak

  Babiak Ján DrSc. – narodený v Kulpíne 22. októbra 1946. Základnú školu absolvoval v rodisku a gymnázium, smer prírodno-matematický v Báčskom Petrovci. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade na odbore telovýchovy a na Fakulte telesnej kultúry v Záhrebe. Postgraduálne štúdium (magisterské a doktorské) absolvoval v Belehrade. Hodnosť doktora vied v oblasti telesnej kultúry získal roku 1985.

 • Básne na hran(i)e

  Literárne posedenie Trikrát poetri alebo Básne na hran(i)e s básnikmi a spisovateľmi zo Slovenska: Jánom Tazberíkom, Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom zorganizovali Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) a Slovenské vydavateľské centrum (SVC) pod záštitou Slovenského Pen centra. Večierok prebiehal včera večer v ÚKVS, kde prítomných privítala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá aj predstavila spisovateľov a riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac im odovzdala priliehavé darčeky. Vladimír Valentík, riaditeľ SVC ozrejmil, že slovenskí spisovatelia pricestovali na Medzinárodný veľtrhu kníh, ktorý prebieha v Belehrade a dodal, že príchod vzácnych hostí chceli využiť aj na ich predstavenie v Novom Sade. Aj keď bol večierok zorganizovaný na poslednú chvíľu, záujem o tvorbu týchto popredných slovenských súčasných spisovateľov bol predsa pozoruhodný. Na literárnom posedení akcent bol kladený na ich najnovšiu tvorbu. Verše z najnovších zbierok prečítala Aneta Lomenová.

 • Prvý vavrínový víkend

  O našej biede, náture, podvádzaní, politikárčení, manipulácii ľuďmi, reality... prevažne v takom duchu sa niesol prvý víkend 47. Divadelného vavrína. Boli to prevažne absurdné komédie, smiešne, veselé, o tom ako nás balamutia úrady, štát, jednotlivci. Zasmiali sme sa, veď divadlo má aj tú úlohu. „Divadlo bolo prvé sérum, ktoré človek vynašiel, aby sa bránil proti chorobe a úzkosti." (Jean Luis Barrault). Avšak, divadlo nás má viesť aj k tomu, aby sme sa nad dejom hlboko zamysleli. Ani to nevystalo. V predstaveniach bol aj ten spoločensko-politický podtext, ktorý bol snáď najvýraznejší v scénke otváracieho programu, ktorú zahrali divadelníci petrovského VHV divadla, ktorí groteskne poukazovali na naše menšinové „móresy" a na "našich vládcov" a ich spôsoby. „Sme národ divadelníkov: Ustavične jeden druhému robíme scény." (Milan Kenda). Divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s predstavením Maratónci bežia čestné kolo autora Dušana Kovačevića v réžii Alexandra Baka bolo urobené akoby podľa návodu Jana Grossmana: „Divadlo sa má robiť poriadne, ale nesmie sa brať veľmi vážne." Toto predstavenie je urobené skutočne poriadne a poriadne nás pobavilo, rozosmialo, ale aj prinútilo uvažovať.

 • Pietna spomienka v Kragujevci

  Delegácia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v čele s veľvyslankyňou J.E. Dagmar Repčekovou v piatok 21. októbra položila vence v Spomienkovom parku Šumarice v Kragujevci k pomníku popravených žiakov a ich učiteľov a tiež aj k pomníku 44 slovenských vojakov, príslušníkov 71. rakúsko-uhorského pešieho pluku, ktorého vojaci v roku 1918 životmi zaplatili vzburu a neposlušnosť Rakúsko-uhorskej monarchii.

 • Benjamín Reis (1841 – 1873)

  Pred 175 rokmi, 22. októbra 1841 v Báčskom Petrovci sa narodil evanjelický farár Benjamin Reis. „V Petrovci získal základné vzdelanie a neskoršie sa školil v Novom Vrbase, na Evanjelickom lýceu v Bratislave a vo Veľkom Kereši. Teológiu vyštudoval v Halle a v Bazileji. Umrel v mladom veku (32-ročný) 25. júla 1873 počas veľkej epidémie cholery v Starej Pazove," píše výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý uvádza že je Reis autorom doposiaľ najstaršej zachovanej olejomaľby u nás – namaľovanej autorom z radov dolnozemských Slovákov, ktorú petrovskému múzeu darovala Ľudmila Hurbanová. Benjamín Reis krajinomaľbu menších rozmerov (32 x 40 cm) pravdepodobne namaľoval v Starej Pazove, kde pôsobil ako farár.

 • 47. Divadelný vavrín

  Scénkou s odhalením obrazu starého herca, v piatok večer 21. októbra 2016 v SVD v Báčskom Petrovci, zahájili 47. Divadelný vavrín. Obraz bol „hovoriacim obrazom" a zahral ho Miroslav Babiak. Starý herec z obrazu tohtoročný Divadelný vavrín aj otvoril. Po oficiálnom otváracom programe si diváci mohli pozrieť prvé z desať súťažných predstavení – Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Kovačica zahralo folklórne divadlo Mamo moja, ja sa vidám ľem do Kovačici... Táto 47. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín 2016 bude prebiehať nasledujúce dva víkendy v Báčskom Petrovci a bude sa niesť v znamení 150 rokov divadla v Petrovci. V prvý deň sa zrealizovali aj dve sprievodné podujatia Prehliadky: žiaci petrovského gymnázia v gymnaziálnej slávnostnej sieni zahrali Sen noci svätojánskej a v Galérii Zuzky Medveďovej otvorili výstavu Kostýmový svet Marije Havran.

 • Dvojdňové vojenské defilé v Novom Sade

  Promenádne defilé Gardy Vojska Srbska sa začne zajtra o 16. hodine v Novom Sade. Kolóna sa bude pohybovať od Komande 1. brigády v Dunajskej ulici, po Námestie slobody, kde pri pomníku Svetozara Miletića usporiadajú egzercír Gardy i vykonajú ukážkové cvičenia príslušníkov Špeciálnej brigády. V sobotu sa bude pokračovať v oslavách 72. výročia vyslobodenia Nového Sadu v II. sv. vojne a pri tejto príležitosti v pokrajinskom sídelnom meste budeme mať nevídanú parádu. Usporiadajú tu spoločnú schôdzu republikového a pokrajinského parlamentu a na brehu Dunaja (na Keji) bude aj vojenská paráda.

 • Cena a pamätný list Samuela Tešedíka

  Na VII. ročníku stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré v tomto roku prebiehalo v Békešskej Čabe v Maďarsku sa 14.-15. októbra zišlo niekoľko desiatok predstaviteľov slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Podujatie bolo spojené s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Tá sa každoročne udeľuje učiteľom za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, ale aj za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí. Cenu Samuela Tešedíka získali: Anna Molnárová z Maďarska, Jaroslav Miklovic zo Srbska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Vlatko Miksád z Chorvátska a Pamätný list Samuela Tešedíka: Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska a Mária Štefanková z Rumunska.

 • 49. Naša Vansovej Lomnička

  Asociácia slovenských spolkov žien aj v bežnom roku organizovala recitačné súťaže pre ženy. Víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy v mladšej kategórii sa zúčastnili Vansovej Lomničky v Banskej Bystrici v apríli 2016 roku. Víťazky v prednese poézie a prózy v staršej kategórii Miriam Murtínova z Hložian a Anita Jonášová Mišićová z Bieleho Blata predstavili Asociáciu v dňoch 14. a 15. októbra 2016 roku na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, Slovenská republika.

 • Melanchólia

  Tohtoročný 36. Festival populárnej hudby Zlatý kľúč Selenča 2016 ponúkol 12 nových piesní. Zvíťazila skladba Melanchólia Padinčana Vlastimíra Povolného, ktorý je zároveň autorom textu a jeho interpretom. Najlepšou interpretkou bola Petrovčanka Andrea Lačoková. Cenu za najkrajší text udelili Anete Lomenovej (Keď sa nasýtia tvoje ruky mojich pier). Cenu obecenstva si vyspievala Anna Berediová. Druhú cenu odbornej poroty získala pieseň Čas Samuela Kováča ml. a tretiu skladba Kniha života Miroslava Zvaru.

 • Desiata busta v kulpínskom parku

  V parku pred Dunđerskovým kaštieľom v Kulpíne, v aleji významných osobností, ktoré poznačili život Kulpína, pribudla dnes desiata busta. Ide o bustu Đorđeho Đoku Dunđerského, majiteľa kulpínskeho kaštieľa, ktorému majetok bol po II. sv. vojne konfiškovaný, ktorého však v roku 2008 oslobodili obvinenia a bol rechabilitovaný. Aleja velikánov je súčasťou projektu Klubu Kulpínčanov, ktorý sa pričinil aj o zhotovenie tejto desiatej busty. Vyfinancovali ju Carlsberg a Dunđerski nadácia a dedič rodiny Dunđerskej Nikola Tanurdžić.

 • 15. 10. Svetový deň vidieckych žien

  Svetový deň vidieckych žien, pripadajúci na 15. októbra, má ľudstvu pripomenúť významnú úlohu, ktorú zohrávajú vidiecke ženy pri rozvoji poľnohospodárstva a vidieka, pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti i odstraňovaní chudoby na vidieku. Pri príležitosti osláv tohto dňa Ústav pre rovnoprávnosť pohlaví, Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť AP Vojvodiny a mesto Zreňanin usporiadali VIII. Veľtrh tvorby vidieckych žien vo Vojvodine. Prebiehal dnes popoludní na ústrednom námestí v Zreňanine, pred mestskou radnicou.

 • Bohatý víkend pred nami

  Zajtra o 19.00 h vo veľkej sieni Kultúrneho centra Kysáč sa uskutoční kultúrny program venovaný Dňu Kysáča. V ústrety tomuto kysáčskemu sviatku včera v galérii SND v Kysáči otvorili samostatnú výstavu obrazov Márie Slávikovej a dnes bola premiéra divadelného predstavenia Zámka škripí autora Vladimíra Hurbana Vladimírova a v réžii Svetlany Gaškovej. Zajtra v Lugu usporiadajú XVII. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem a Kovačický október pokračuje detským festivalom Rozspievané klenoty. V nedeľu popoludní o 15. h v Muzeálnom komplexe v Kulpíne, v aleji významných osobností v kulpínskom parku, slávnostne odhalia busta Đoku Dunđerského, večer bude prebiehať 36. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči a v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi otvoria výstavu Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, zbierka Galérie Babka Kovačica. Organizátormi výstavy sú slovenské a srbské veľvyslanectvá v Spojených arabských emirátoch a podujatie podporujú traja ministri kultúry: srbský, slovenský a minister kultúry Spojených arabských emirátov.

 • Poďakovanie za úrodu zeme

  V báčskopalanskom cirkevnom zbore sa v nedeľu 9. októbra (podľa cirkevného kalendára v 20. nedeľu po Svätej Trojici) konalo poďakovanie za úrodu zeme. Pri tejto príležitosti, usilovné cirkevníčky ozdobili chrámový oltár s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny. Nechýbalo ani žito, kukuričné šúľky a rôzne druhy pečiva.

 • IN MEMORIAM – Pavel Demrovský

  Vo veku 86 rokov života dnes umrel evanjelický farár a senior Banátskeho seniorátu vo výslužbe Mgr. Pavel Demrovský.

 • Perlová vetva do Aradáča

  Na deviatom Festivale ľudových krojov, šperkov a prikrývok hlavy Perlová vetva/Biserna grana, ktorý prebiehal v dňoch 6. až 9. októbra vo Futogu a Novom Sade, odborná porota utvorená z 5 etnológov rozhodla prvou cenou odmeniť ženský kroj Chorvátov-Šokcov z dediny Bački Breg, druhú cenu získal kroj Srbov zo Sarajenského poľa v Ilidži (Bosna a Hercegovina) a tretiu cenu udelili predstaviteľke Kultúrneho centra Aradáč Maríne Malovej. Táto mladá aradáčska umelkyňa prezentovala nádherný sviatočný starodávny kroj z tejto našej slovenskej dediny a oblečená bola "na dlho".

 • Premiéra Vtáci v dome

  Názov a avízo predstavenia vzbudili istú obavou, že vtáci budú obmenou Hitchcocka a jeho fantasticko-alegorického filmového hororu z roku 1963... To napovedal aj plagát k predstaveniu a vysvetlenie, že ide o divadelnú fantáziu o osudových stretnutiach vtákov a ľudí. A keď vieme, že v legendách a mýtoch starých civilizácií sa často vtáky objavujú ako symbol smrti, s tiesňou sme očakávali naháňanie strachu do kostí. V skutku, zažili sme pokoj. Kto sa dal uniesť magickým scénam a ambientálnej hudbe, mohol lietať s vtákmi, byť vysoko, priblížiť sa k nebesiam, vidieť to veľké svetlo na konci tunela... Na chvíľu však bol vytrhnutý z toho čistého pokoja, keď sa mu premietli obrazy reálneho, často krutého, znečisteného a vyvráteného sveta. Biela holubica na záver odlieta... snáď s odkazom mieru...

 • Posviacka petrovského kostola

  Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Petrovci v rokoch 2007 až 2016 vykonal množstvo prác na oprave kostola. V dnešnú nedeľu, zároveň v nedeľu, v ktorú si každoročne v tomto zbore pripomínajú pamiatku posvätenia chrámu Božieho, na predpoludňajších bohoslužbách posvätili obnovený chrám. Slávnosť posvätenia prebiehala za prítomnosti 12 duchovných z našej cirkvi, zo všetkých troch seniorátov, ako aj z Chorvátska a zo Slovenska. Na úvod sa prihovoril zborový farár Ján Vida a posviacku vykonal d. p. Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Pri tejto príležitosti vystúpil i Dychový orchester a mladší a starší petrovský spevokol. V popoludňajších hodinách si v tomto cirkevnom zbore pripomenuli tiež aj 60. výročie Oltárneho krúžku žien.

 • Deň školy a Sen svätojánskej noci

  Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci bolo založené 1. októbra 1919, teda o tri roky táto naša inštitúcia bude oslavovať sté výročie. Na oslavu sa kolektív školy náležite pripráva a v ústrety takému významnému jubileu, viac než inokedy, zamestnanci prekutávajú po rôznych záznamoch a vyhľadávajú jubileá, ktorými by avizovali blížiace sa veľké oslavy. Tak v tomto roku, keď si pripomíname 150 rokov prvej divadelnej premiéry v Petrovci, gymnázium na včerajších oslavách Dňa školy, tiež chcelo osláviť svoje divadelné jubileum. Roku 1926 žiaci tejto školy premiérovali Shakespearea a rovnakú predlohu, Sen svätojánskej noci, si zvolili aj po 90 rokoch.

 • IX. Perlová vetva/Biserna grana

  IX. Medzinárodný Festival Perlová vetva (Biserna grana) sa začal včera a potrvá ešte zajtra a pozajtra. To je viditeľne a vydarene avizované v Novom Sade na centrálnom námestí. Tam je totiž nainštalovaná výstava fotografií veľkých rozmerov z doterajších festivalových ročníkov a výsostné miesto na začiatku radu aj tohto roku patrí slovenskej mladuche s partou a jej švárnemu ženíchovi. Výstavu si možno ísť obzrieť dňom či nocou, v každý deň do 9. októbra. Okrem módnej prehliadky krojov, šperkov a čepcov či prikrývok hlavy, ktoré sú ústrednou udalosťou festivalu, v sprievodných programoch sa organizujú výstavy, workshopy, prednášky a etno-bazár. Organizátorom je Kultúrno-informačné centrum Mladosť z Futogu, ktoré pozíva na zajtrajšiu popoludňajšiu promenádu ulicami Nového Sadu a na večerný program do Futogu.

 • V Modre odhalili bustu J. J. Zmaja

  Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović dnes v Modre na Slovensku odhalili pamätník veľkého srbského básnika Jovana Jovanovića Zmaja. Poďakoval sa starostovi mesta a priateľom na Slovensku za podporu tejto mimoriadne dôležitej iniciatívy. "Zmaj nebol len detský básnik, ale aj húževnatý národovec, poslanec, lekár a veľký bojovník za práva srbského národa v druhej polovici 19. storočia. Tuná na Slovensku, v Modre, Zmaj sa školil a obľúbil si slovenský národ a celý život zostal priateľom Slovenska a Slovákov. Slovenské motívy nachádzame vo viacerých Zmajových básňach. Chceme nasledovať v jeho diele, ktorým on na slovensko- srbské vzťahy a väzby vždy pozeral so silnými sympatiami. Dnes my pokračujeme Zmajovými stopami šíriac priateľstvo, spolužitie Srbov a Slovákov v Srbsku, najmä vo Vojvodine, zachovávajúc kultúru, literatúru, divadelné umenie, pestujúc tradičné hodnoty, a tým bohatstvom sa pýšime," povedal Igor Mirović.

 • IV. Ekumenická duchovná rada

  V Selenči prebieha stretnutie zástupcov evanjelickej, rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi zo Srbska, Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Včera tam s prácou štartovala štvrtá Akadémia Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Jej hlavným poslaním je analyzovať prostredníctvom svojich členov stav slovenského duchovného života vo svete a predkladať Generálnej rade Svetového združenia Slovákov v zahraničí iniciatívy a návrhy riešenia aktuálnych problémov.

 • V Begeči mali posviacku...

  Aj keď veriacich ubúda lebo mladí nemajú záujem o cirkevný život, hŕstka Slovákov evanjelikov v Begeči si zachováva duchovný život a dedičstvo svojich predkov a pravidelne sa stretáva v modlitebni každú nedeľu a pri slávnostných príležitostiach.. Podľa posledného súpisu v tejto srbskej dedine z približne 3 500 obyvateľov, Slovákov je zhruba 500. Asimilácia a mortalita je silnejšia, než natalita a povedomie. Bohoslužby navštevuje pravidelne zo 20 veriacich, hlavne žien. Begečská fília má zhruba 300 členov, ktorí si pravidelne platia cirkevnú daň. Modlitebný dom si begečskí evanjelici postavili roku 1913 a cirkevný zbor je dodnes fíliou hložianskej cirkvi.

 • Vynovený petrovský chrám Boží

  Slováci evanjelici sa do Petrovca prisťahovali v roku 1745. V roku 1783 bola vybudovaná modlitebnica a roku 1800 k nej pribudla aj veža. Petrovec sa tak stal strediskom duchovného života Slovákov v Báčke. Vtedajšieho kňaza Ondreja Stehlu v roku 1818 vystriedal jeho syn Ján a inicioval výstavbu nového kostola (1823), lebo starý objekt v dôsledku zvýšenia počtu obyvateľov už nemohol spĺňať svoju funkciu. Petrovský cirkevný zbor od roku 1868 preberá kňaz Juraj Mrva a počas jeho pôsobenia Karol Miloslav Lehotský (1907) okrášľuje oltár obrazom Tajná večera.

 • Video gratulácia Galérii Babka z Bruselu

  Galéria Babka Kovačica včera oslávila 25-ročnicu pôsobenia. Majiteľovi Pavlovi Babkovi, ale aj vojvodinským Slovákom sa video linkou z Európskej komisie ohlásil JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., ktorý od roku 2004 pôsobí ako stály zástupca Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Od 22. októbra 2014 zastáva dôležitý post podpredsedu Komisie zodpovedného za energetickú úniu.

 • Festival slovenského tradičného kroja Slovákov z Vojvodiny...

  ...prebiehal včera v Kysáči. "Festival predstavuje historicko-etnografické ohliadnutie sa na 270 rokov našej tradície. Okrem prezentácie slovenského ľudového kroja, tento Festival predstavuje aj svojráznu formu podpory kandidatúry Nového Sadu pre Európsku metropolu kultúry roku 2021," povedal Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč, ktoré sa podpisuje aj pod organizáciu Festivalu. Na festivale boli predstavené kroje zo všetkých našich slovenských prostredí a otvorené boli výstavy fotografií Petra Dešića a Branislava Kokavca. Na tomto prvom Festivale slovenského tradičného kroja Slovákov z Vojvodiny sa zúčastnila i veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková, pokrajinský premiér Igor Mirović a primátor Nového Sadu Miloš Vučević. Po uličnom defilé účastníkov nasledoval galaprogram na ktorom vyhlásili najkrajšie či najautentickejšie kroje. Odmeny získali Tamara Vlčeková z Kysáča, Vladimír Títo Hraško z Hajdušice a Andrea Sladoková zo Starej Pazovy.

 • Kríza v NRSNM?

  (Počujte všetci náš výkrik prebolestný!)

  Pred dvomi rokmi 21. 11. 2014 prebiehalo ustanovujúce zhromaždenie nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Odvtedy bolo zrealizovaných 13 schôdzí. Táto posledná, včerajšia, trinásta, už veľmi jasne odzrkadlila hlbokú krízu v tejto našej najvyššej inštitúcii. Ak sa takmer hodinu muselo telefonicky „obháňať" členstvo, aby sa z celkového počtu 29 členov NRSNM, horko-ťažko „nazbieralo" minimálne kvórum, čiže 15 našich národnostných poslancov, to iste svedčí o svároch nielen medzi vládnucou väčšinou a opozíciou, ale aj o rozkole vo vládnucej väčšine.

 • Za Kralickou bibliou

  Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica spolu so svojim duchovným otcom Jurajom Šefčíkom pripravilo pre svojich cirkevníkov jednodňový autobusový zájazd pod názvom „Za Kralickou bibliou". Zúčastnilo sa ho 50 cirkevníkov. Kralická biblia je česká tlačená Biblia, ktorú z pôvodných biblických jazykov (hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny) preložili prekladatelia a teológovia Jednoty bratskej. Svoj názov dostala podľa miesta vytlačenia, ktorým boli juhomoravské Kralice nad Oslavou. Je to prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov, nie z latinskej Vulgáty.

 • Štvrťstoročie Galérie Babka

  V čierňave doby, rozpade, konflikte a vojnovej búrke skrsla myšlienka: ponúknuť svetlo, pestrosť farieb, radosť detských tvári, bohatstvo úrody...Bolo to v tom roku 1991 keď sa Juhoslávia štiepala, socialistické zriadenie sa trhalo, keď vládol strach a neistota a keď protikladom desivej deštrukcie bol vznik súkromnej galérie insitného umenia, Galérie Babka. Vznikala v nežičlivých, turbulentných časoch a jej majiteľ Pavel Babka vedel, že otrasy môžu zbúrať všetko krehké, preto základy robil stabilné. Do nich vkladal nádej a lásku, čo bolo tým najpevnejším maltovým spojivom, ktoré galériu insitného umenia Pavla Babku aj po 25 rokoch udržiava na vrcholci svetovej priečky. Štvrťstoročie pôsobenia si rodina Babková, maliari, hostia a milovníci insity pripomenú v sobotu 1. októbra 2016 v priestore Galérie Babka v Kovačici.

 • SEAVC v Srbsku

  „Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku bude v roku 2017 spolu s ďalšími protestantskými cirkvami oslavovať 500 rokov od začiatku reformácie. Pri tejto príležitosti chceli sme vydať túto knihu pre širšiu komunitu našej spoločnosti, pre našich bratov a sestry iných kresťanských konfesií a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak priblížili podstatu, dejiny, učenie a súčasný stav našej cirkvi" – napísal v recenzii knihy SEAVC v Srbsku zostavovateľky Anny Petrovićovej, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi Samuel Vrbovský. Prezentácia tejto vzácnej publikácie prebiehala včera popoludní na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade. Na prezentácii sa, okrem Anny Petrovićovej, prihovorila aj veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková, predstaviteľ Správy pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami Ministerstva spravodlivosti Republiky Srbsko Gavrilo Grban a seniori SEAVC v Srbsku Pavel Sklenár a Ján Vinkovič.

 • 21. Petrovské dni divadelné...

  ...nadchli, pobavili, rozosmiali, rozplakali... nálady sa z večera na večer menili. Obecenstvo odchádzalo z divadla raz s plným srdcom, inokedy s plnou hlavou otáznikov alebo výkričníkov. Raz sa slzy stekali, inokedy úsmevy neprestávali a neraz sa aj srdce divoko rozbúšilo. V divadle to však tak aj má byť! Má nás pobaviť, ale aj poučiť, upozorniť, ba dokonca aj poukázať na naše chyby, alebo číhajúce hrozby. Smiali sme sa (aj keď to neraz bolo práve o nás – nuž ale, čo iné nám zostáva) a zároveň si s hrôzou kládli otázku, či je tá naša súčasnosť skutočne až taká drsná, neľudská, nemilosrdná... Teda, stručne: 21. Petrovské dni divadelné, ktorými si pripomíname aj 150-ročnicu nášho tunajšieho divadelníctva, boli tak ako aj toto významné jubileum: podobne úctyhodné. Ponúkli kvalitu a repertoárovú rôznorodosť. Azda zo žiadneho predstavenia diváci neodchádzali prázdneho srdca a nespokojní. Na uspokojenie tiež aj organizátorov petrovských divadelných hodov, počet divadelných nadšencov akoby sa každoročne zvyšoval. Návštevníkov v sieni nechýbalo.

 • Cez Nadlak je...

  Na tohtoročnej 18. Prehliadke sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... v kategórii dospelých spevákov zvíťazila Jarmila Kolárová z Báčskeho Petrovca, v strednej kategórii Zlatko Klinovský zo Selenče a v najmladšej kategórii Andrea Fábry z Nadlaku. Tohto roku na Prehliadke v rumunskom Nadlaku vystúpilo 29 spevákov, z Rumunska, Maďarska a 13 zo Srbska. Spievalo sa v troch vekových kategóriách. Udelených bolo 20 cien. Orchestrom dirigoval Kulpínčan Ondrej Maglovský a v revuálnej časti vystúpil Folklórny súbor KOS Hložany.

 • 28. Petrovský maratón

  Dňa 25. septembra v roku 2016, prebiehal 28. Petrovský maratón so štartom na školskom ihrisku Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci o 9.00 h a na Námestí slobody so začiatkom o 10.00 h. Toto tradičné športové podujatie a jeho slávnostné otvarenie na Námestí slobody zveličil predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol, že maratón je pravým spôsobom promovania športu zachovať si zdravý život. Na maratóne sa zúčastnili všetky deti zo základných škôl a gymnázia z územia našej obce, deti zo susedných miest ako aj ostatní milovníci tohto športového podujatia. Medzi účastníkov maratónu sa tohto roku zúčastnil aj predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý chcel svojou prítomnosťou povzbudiť aj ostatných nech zachovajú v zdravom tele zdravý duch.

 • September v znamení európskeho dedičstva

  September je v Belehrade venovaný prezentácii dedičstva. Množstvo programov prebieha počas tohto víkendu a ďalšie sa zrealizujú do 3. októbra. Okrem podujatí v samotnom Belehrade, viaceré sa uskutočňujú aj v jeho priľahlých obciach. Tak napríklad v Boľovciach, v obci Surčin, do podujatia je zapojené etno dom-múzeum „Stajkova kuća" (Stajkov dom). V tomto súkromnom múzeu sú návštevníkom k dispozícii výstavné expozície znázorňujúce život srbských a slovenských vidieckych rodín v Srieme na začiatku XX. storočia. V izbách sa nachádzajú autentické predmety, ktoré sa používali v tom období. Návštevníkom tam ponúkajú aj domáce špeciality. V Slovenskom dome v Dobanovciach pri príležitosti Dní európskeho dedičstva dnes usporiadali výstavu slovensko-sriemských ručných prác, krojov, obrazov a starých fotografií. Ako súčasť gastronomickej ponuky Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik pripravil aj výstavu tradičných koláčov a kultúrneho dedičstva Slovákov, ktorí sa do Dobanoviec nasťahovali pred vyše 150 rokmi.

 • Športová hala v Hložanoch

  Dnes predpoludním predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović navštívil Báčskopetrovskú obec. V budove Obecného zhromaždenia ho prijal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić s členmi Obecnej rady. Na schôdzi sa zúčastnil aj pokrajinský tajomník pre šport a mládež Vladimír Batez a riaditeľ Správy pre kapitálové vklady Nedeljko Kovačević. V pokračovaní návštevy pokrajinský premiér otvoril novovybudovanú športovú halu v Hložanoch.

 • Kongres slovenských spisovateľov

  Pri príležitosti 80. výročia historicky zapísaného Kongresu slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach roku 1936, nový Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou sa koná dnes a zajtra tiež v známych slovenských kúpeľoch pri Trenčíne. Hlavným organizátorom je Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s ďalšími združeniami, najmä Slovenským centrom PEN, a pod záštitou slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Na kongrese sa zúčastňuje vyše tridsať hostí – spisovateľov a publicistov z trinástich štátov Európy. Zo Srbska je tam prítomných desať predstaviteľov.

 • Strom reformácie č. 137 v Hložanoch

  Misijným dňom a na spoločných službách Božích Báčskeho seniorátu, ktoré prebiehali v nedeľu v Hložanoch, si pripomenuli tri jubileá: 260 rokov od príchodu Slovákov do Hložian, 230 rokov cirkevného zboru a 220 rokov od ukončenia výstavby chrámu Božieho. Prvým hložianskym farárom bol Peter Jesenský z Jasena v Turci, ktorý tu úradoval v rokoch 1786 – 1801 a počas ktorého pôsobenia sa v Hložanoch vybudoval kostol. Za 220 rokov sa chrám viackrát musel renovovať. Najnovšie, aj v tomto roku. Misijný deň prebiehal teda vo vynovenom kostole a po bohoslužbách v cirkevnej záhrade zasadili Strom reformácie číslo 137.

 • Slovenský kroj to je krása, a dievča v ňom ružou zdá sa

  Cieľom festivalu je na jeden nový a originálny spôsob pozdvihnúť slovenské povedomie, tiež 270 ročnú tradíciu a históriu krojov Slovákov vo Vojvodine. Slovenský kroj je nositeľom slovenských hodnôt a tradícii či slovenskej identity v každodennom živote.

 • Dni európskeho dedičstva

  Európska manifestácia Dni európskeho dedičstva prebieha počas septembra v 50 krajinách a má za cieľ zachovávať dedičstvo ako súčasť kultúrnej identity ale aj ako smer ďalšieho rozvoja. V našej krajine sa organizuje v Belehrade a od roku 2002 aj Báči. Podujatie spoločne podporujú Rada Európy a Európska komisia. V Báči, na stredovekej pevnosti, Dni európskeho dedičstva sa v tomto roku usporiadali po 15-ty krát a prebiehali počas minulého víkendu, 17. a 18. septembra. Na podujatí sa tradične zúčastňujú aj Selenčania. V ústrednom otváracom programe vystúpil Orchestrík ZŠ Jána Kollára a predstavili sa tiež aj folkloristi, ženy a etno sekcia.

 • Vinica zreje

  VHV-ho dráma Vinica zreje, v režisérskej verzii Michala Babiaka, sa začína okolo roku 1930 a končí sa súčasnosťou. Za necelé dve hodiny na javisku sa premietne takmer celé storočie. Dej sa odohráva v jednej tunajšej rodine (čítaj: v našom slovenskom dolnozemskom etniku). Z dlhých sedliackych sukieň sa postupne dostávame do doby tetovania a mobilov. Folklórne slovenské prvky sú však stále prítomné, síce ku koncu už iba v akejsi gýčovej forme, ale sú stále tu. Takáto dráma, či komédia, alebo skôr satira, vskutku málo hovorí o vinici. Možno by chcela náš pohľad upriamiť na vinicu Pánovu – Pánova vinica je spoločenstvo, kde každý vkladá svoje talenty a schopnosti, aby bola čoraz krajšia a najmä úrodnejšia. Lebo, ak sa tak nerobí, vinica upáda, zdevastuje sa a ovocie viac neprináša. Boj o jej udržanie sa prehráva. V zápase o zachovanie našej tradície a identity, akoby sme aj my prehrávali. Zanikáme, odchádzame... Nakoniec, s kuframi, odchádzajú aj herci z javiska. Odchádzajú, ale pokrikujú: Nezhasínajte, ešte sme tu... Ešte nezhasínajte, ešte sme...

 • Mladí dolnozemci

  V nadväznosti na minuloročné prvé stretnutie slovenských dolnozemských žiakov včera v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bolo ďalšie, druhé, ktoré prebiehalo pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Seminár, čiže tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti, boli určené žiakom druhého stupňa základných škôl, od šiesteho po ôsmy ročník. Na ňom sa zúčastnili žiaci a učitelia slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), z Iloka (Chorvátsko) a domáci žiaci a učitelia. Projekt bol zameraný na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov.

 • CD platňa a posviacka renovovaných miestností

  Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Novom Sade a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika usporiadali posviacku renovovaných miestností Šafárika a prezentáciu CD nosiča duchovných piesní Nad tebou bdie tvoj Pán. Úhrne 19 piesní novosadský Miešaný spevácky zbor Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Novom Sade nahral na svojom treťom CD nosiči, ktorý s radosťou ponúkajú všetkým milovníkom duchovnej piesne. Súčasne s prezentáciu nového cédečka slávnostne otvorili, čiže odovzdali na použitie renovované miestnosti, ktoré sú cirkevné, avšak slúžia všetkým novosadským Slovákom, ale aj ostatným, ktorí sa tam hlásia. Posviacku miestností vykonal d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku a CD platňu k poslucháčom vyprevadil v.p. Vladimír Obšust, farár novosadského evanjelického cirkevného zboru.

 • Vytrvalosť a sila Zlatka Keslera

  Narodil sa v Selenči 17. marca 1960. Jeho futbalová športová kariéra bola prerušená hneď na samom štarte. V roku 1983 po autonehode zostal trvalo pripútaný na invalidný vozík. Mal iba 23 rokov a život pre neho vtedy stratil význam. Z ťažkej depresie sa predsa dostal a od roku 1985 začal súťažiť ako stolný tenistu na vozíku. Nasledovalo obdobie, v ktorom mu osud akoby vynahrádzal, to čo mu kruto vzal. Počas bohatej športovej kariéry získal päť paralympijských medailí a bol majster sveta a Európy. Na rôznych štátnych a medzinárodných súťažiach úhrne získal 25 medailí. V týchto dňoch sa nachádza v Rio de Janeiro, kde prebiehajú XV. letné paralympijské hry. Po prvýkrát je na olympiáde v úlohe selektora, doteraz vždy súťažil. Teší sa však z úspechu našich stolných tenistov, ktorí získali tri medaily, akoby ich on sám získal.

 • Koniarstvo v Petrovci

  V Báčskom Petrovci by čoskoro s prácou mohla začať jazdecká škola. Na východe z dediny, v smere do Kulpína, sa robí športový areál s jazdeckou dráhou. Rodina Harmincová má tam pekný žrebčín a v ňom 11 koní. Toho času sú dva koníky, kobyla a jej žriebä, presťahované do Kulpína, ku kanálu, kde strávili leto. Michal Harminc vysvetľuje, že priestor v Kulpíne koňom viac vyhovuje, lebo sú v prírode a kanálovým brehom by sa pomerne ľahko mohla urobiť jazdecká dráha. Okrem toho, v blízkosti je aj lovecký dom s ubytovňami, kde by sa záujemcovia o jazdu mohli ubytovať. Keď Harmincovci zvážili tieto výhody, začali s budovaním stajní aj v Kulpíne. Zatiaľ je to však iba v začiatočnej fáze. V Petrovci práce pokročili, tam sa už budujú aj jazdecké dráhy a jamy na konci dediny sa postupne menia v rybníky-jazierka s upraveným okolím.

 • 20 rokov imaginácie Martina Papa

  Predstav si...
  Žiadne peklo pod nami
  Nad nami len obloha
  Predstav si všetkých tých ľudí
  Žijúcich pre dnešný deň...

 • Padina 1806 – 2016

  Padina v tomto roku oslavuje 210 rokov príchodu Slovákov do tejto našej banátskej dediny. Pri príležitosti osláv dvojstého výročia Padinčania pripravili 650 stranovú monografiu, ktorá svetlo sveta uzrela až v roku 2010. Koncipovaná bola podobne ako Zborník Padina 1806-1996, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv 190 výročia od založenia tejto osady. Knihy boli opatrené bohatou zbierkou starých fotografii z archívu padinských fotografov a kronikárov padinských udalostí. Obrázková príloha v monografii bola skutočne bohatá, avšak nedostatočná grafická úprava fotiek značne ubrala z kvality knihy. Tentoraz Padinčania svojej osade k 210-ročnici venúvajú fotomonografiu. Prezentácia knihy sa uskutoční dnes 11. septembra o 18. h v Galérii Domu kultúry. Okamih pre večnosť – fotomonografia Padiny autorov Michala Kevického a Zuzany Papovej vydáva MOMS Padina. Táto fotodokumentácia bude tiež svedčiť o bohatej histórii Padiny.

 • Sedemdesiatpäťka Jána Kišgeciho

  Profesor, doktor, vedec, šľachtiteľ, akademik. Autor, literát, zostavovateľ. Rytier, oficier, kapitán. Riaditeľ, predseda-prezident, tajomník, minister. Človek z ľudu, s roľníckymi koreňmi, milovník dejín a umenia, nadšenec. Poľnohospodár, poľovník... Svetobežník... Slovák... V roku 1997 sa stal členom SAPV - Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied a v roku 2007 členom Srbskej akadémie inovačných vied. V Španielsku ho v roku 1979 vyznamenali Radom rytiera chmeľu, v roku 2005 v Číne získal Rad oficiera chmeľu a v roku 2007 v Spojených Štátoch mu udelili Rad chmeliarskeho kapitána. Prof. Dr. Ján Kišgeci vyšľachtil 7 nových odrôd, uverejnil vyše 200 ve¬deckých a odborných prác, 5 štúdií, 25 kníh a početné články, eseje a cestopisy... V Báčskom Petrovci, z úcty k rodisku a svojeti, roky sa stará o rodičovský dom, nedovoľuje aby chátral... zachováva to vzácne dedičstvo otcov. Charizmatická osobnosť, ktorej sa z našich dolnozemských radov sotva niekto vyrovná.

 • Víkend v Kysáči

  V Kysáči zajtra usporiadajú dva zvláštne programy: o 19:30 na vedľajších futbalových ihriskách Tatry štartuje Gitariáda Vojvodiny 2016 a v sieni SND o 20,00 MOMS Kysáč ohlasuje ďalšie podujatie: Koncert tradičných ľudových piesní v tradičných ľudových krojoch donských kozákov z Rostova nad Donom, Volnij Don z Ruska a dievčenskej speváckej skupiny Kačurienky zo Slovenskej republiky. Na obe podujatia vstup je voľný.

 • Nolenber

  Zoroslav Spevák

   

  Ďurovi všetci hovoria: aký rozumný chlapec, len sedem rokov a správa sa celkom ako dospelý. A majú pravdu. Keď treba, Ďuro vie vystrúhať náramne vážnu tvár, vie sa múdro poškrabkať pravou rukou za ľavým uchom a ľavou za pravým a vie občas, keď to spolubesedník najmenej očakáva, povedať: Máte absolútnu pravdu, pane. Úplne s vami súhlasím.

 • Výročie posvätenia chrámu Božieho

  15. nedeľa po Svätej Trojici je v Báčskej Palanke známa po tom, že sa práve v tú nedeľu, v cirkevnom zbore, oslavuje pamiatka posvätenia chrámu Božieho, ľudovo "kirbaj". Domáci cirkevníci sa na tieto oslavy tešia a s radosťou sa na ne chystali. Rôzne pracovné akcie boli realizované v krátkom čase, aby chrám Boží, cirkevný dvor a jeho okolie boli čo krajšie pre všetkých, ktorí na tieto oslavy prídu. Veď, ide o narodeniny, ktoré náš krásny kostol oslavuje.

 • Deň kysáčskej sármy

  Prípravy sa začali v sobotu, kedy dvadsiatka žien zakrútila 1.750 hrčiek sármy. V nedeľu skoro ráno hrnce dali do sedliackej pece. Nachystali asi 850 porcií. Predpoludním už v Spolku kysáčskych žien začali s predajom. Dbalo sa však, aby zvýšilo aj pre pozvaných hostí, ktorí do Kysáča začali prichádzať v popoludňajších hodinách. Deň kysáčskej sármy, ktorý bol venovaný 95. výročiu Spolku kysáčskych žien a 10. výročiu založenia Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ) sa začal o 17.h. Na toto labužnícke kysáčske podujatie, ktoré Spolok kysáčskych žien tradične organizuje v prvú septembrovú nedeľu, prišli predstaviteľky spolkov žien z Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Bieleho Blata, Dobanoviec, Kovačice, Kulpína, Pivnice, Padiny, Selenče, Starej Pazovy atď.

 • Slovenské etno múzeum Petráš

  V Padine, v súkromnom múzeu majiteľa Pavla Petráša otvorili dnes výstavu Slovenský ľudový sviatočný odev v priebehu času. Zároveň si pripomenuli 10 rokov Slovenského etno múzea Petráš, 200 rokov od výstavby domu v ktorom sa múzeum nachádza a 60 rokov zberateľskej činnosti Pavla Petráša. Za desaťročie pôsobenia majiteľ zhromaždil vyše tisíc exponátov, ktoré sú umiestnené v dome, ale aj na dvore a v šopách. Najviac predmetov je z konca 18. a začiatku 19. storočia. Najstarší predmet je cirkevná kniha z roku 1737, ktorú si pravdepodobne padinskí predkovia priniesli zo Slovenska. Sú tam aj krosná z roku 1845, nožnice na strihanie slamy z roku 1834... Dom je dvestoročný, nabíjaný, múry sú hrubé 80 cm.

 • Služby Božie v prírode

  V báčskopalanskom cirkevnom zbore končia prípravy na zajtrajšiu oslavu – 124. výročie posvätenia chrámu Božieho (kirbaj). Jednu časť dohovorov, o tom ako realizovať tohtoročné oslavy, cirkevníci uzavreli v minulú nedeľu, keď v prírode, už po druhýkrát tohto roku, usporiadali služby Božie.

 • Orfeus z Dunaja

  V Kostolci pri Dunaji sa koncom augusta konali 4. medzinárodné básnické stretnutia Orfeus z Dunaja. Na podujatí promovali poetický zborník Dunajské drahokamy, ktorého témou je: Lúbosť je záhada. V tomto zborníku ľúbostnej poézie sú obsiahnuté aj básne dvoch našich autoriek Viery Benkovej z Báčskeho Petrovca a Anny Dudášovej z Maleho Crnića. Na stretnutí sa Anna Dudášová predstavila svojím poetickým dielom a prečítala aj báseň Viery Benkovej. Viere Benkovej porota udelila Zlatú plaketu za najexotickejšiu báseň festivalu Čaj kráľovien zo zbierky Modrotlač (do srbčiny ju preložila Anna Dudášová) a Anna Dudášová získala Cenu a Plaketu za životné dielo. Zborník Ľúbosť je záhada vydal Klub milovníkov knihy Majdan v Kostolci.

 • Vitaj škola!

  Keby bolo o dvoch žiakov viac, mohli by sme povedať, že sa tohto roku do našich vojvodinských škôl zapísalo 300 prváčikov Slovákov! Takto ich je iba 298 a pre všetkých Matica slovenská v Srbsku (MSS) zabezpečila školské potreby. Polovica z uvedeného počtu – 149 sú chlapci a polovica dievčatá. Údaj svedčí o rapídnom poklese slovenských detí, ale aj o úpadku národnostného povedomia. Lebo, napríklad, pred 50 rokmi v Petrovci pravidelne bývali štyri triedy a v každej asi 30 žiakov. V generácii 1955 bolo až päť tried! Teda, iba v Petrovci mávali takmer polovicu z uvedeného celkového tohtoročného počtu nových slovenských žiakov. Najviac ich aj v tomto školskom roku zapísali v Padine - 57. V Petrovci ich je 44, v Kovačici 43, v Kysáči a Selenči 26, v Pivnici a Starej Pazove 24, v Hložanoch 15 a v Kulpíne 14. Sedem slovenských prostredí sa však musí uspokojiť len s jednociferným číslom: v Aradáči majú 8 prvákov, ktorí sa budú vyučovať po slovensky, v Jánošíku 5, v Silbaši 4 a v Bielom Blate troch. Dvoch slovenských žiakov budú mať v Lugu a v Laliti, kým v Erdevíku je len jedna prváčka. Takéto údaje nás rmútia. S novým školským rokom prinášame však aj jednu peknú správu.

 • X. Detská svadba

  Jediná, jedinečná, unikátna Detská svadba z Kovačice sa dožila desaťročnice. Úspešne ju organizuje Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka v spolupráci s kovačickými matičiarmi. Hra na detskú svadbu predstavuje starobylé svadobné zvyky dolnozemských Slovákov v Kovačici ale aj ďalších prostrediach, z ktorých na program prichádzajú malí svadobníci. Súčasťou podujatia je pozývanie na svadbu, vinše starejšieho, oddávača, svadobné vinše, tanec s mladuchou, káčerov tanec, tanec s metlou, svadobné piesne...

 • BIBIANA v Báčskej Palanke

  Stalo sa už tradíciou, že predstavitelia BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave pravidelne navštevujú svojich krajanov v Srbsku. Táto myšlienka vznikla ešte v roku 2009. Zásluhu pre takéto stretávanie majú dve osoby z Kovačice Pavel Babka a Pavel Baláž, ako aj Matica Slovenská v Srbsku. Ubehlo už osem rokov od prvej návštevy do Srbska. Tohto roku, v pláne návštev BIBIANY bola umiestnená aj Báčska Palanka.

 • Ukončené ústredné oslavy divadla v Petrovci

  Ústredné oslavy divadla v Petrovci sa začali v piatok a potrvali počas celého víkendu. Včera v ústredí Matice slovenskej usporiadali inscenované čítanie niekdajších rozhlasových hier dolnozemských dramatikov, v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla bol zorganizovaný workshop a večer v SVD sa predstavil divadelný súbor z Bratislavy. Pod neformálnym názvom "Medzi tradičným a moderným," ústredný program osláv petrovského ale aj slovenského vojvodinského divadla pokračoval ešte dnes v Novom Sade, kde v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorili dokumentačnú výstavu Kostýmový svet oceňovanej slovenskej kostýmovej výtvarníčky srbského pôvodu Marije Havran.

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články