Archív
Filter
 • Kniha plná chutí a vôní

  V knihe fejtónov vinárskeho univerzitného profesora Fedora Malíka zo Slovenska Ukus i miris slovenskog juga (Chuť a vôňa slovanského juhu) sa okrem o víne a labužníctve dočítate aj o zážitkoch z putovania za vínom a jedlom po významných vinohradníckych regiónoch od Macedónska, cez Srbsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu až po Chorvátsko a Slovinsko. Autor v knihe píše aj o harmónii vína a jedla a nájdete v nej dokonca aj návody na prípravu niektorých špecialít. Knihu do srbčiny preložil Miroslav Demák a jej prezentáciu usporiadajú zajtra (14. februára) o 18.h v staropazovskom Slovenskom národnom dome. Keďže je zajtra v Srbsku dvojnásobný sviatok: Valentín a Trifun (patrón zamilovaných a patrón vinárov), prítomným na večierku s láskou ponúknu nielen úryvky z knihy, ale aj víno.

 • Nehádzať si pod nohy polená

  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny bola založená roku 2003. Vznik celomenšinovej organizácie Slovákov v Srbsku vytvoril novú príležitosť posilniť naše národné povedomie. Či sa to vskutku aj stáva? Na túto otázku Dr. Zoroslav Spevák, ktorý odviedol snáď najväčší kus práce pri zrode našej najvyššej inštitúcie odpovedá, že je sklamaný. Očakával, že Radu budú viesť tí najschopnejší.

 • Koncepcia štátnej politiky SR voči krajanom

  Finančná podpora z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa bude musieť zredukovať. Úrad bude dôslednejšie prihliadať a zisťovať, aká je efektivita použitých prostriedkov. Roztrieštenosť a nezdravú rivalitu v slovenských komunitách treba prekonať (medzi riadkami treba asi čítať, že tam kde sa to nedokáže urobiť, finančná podpora môže vystať). Nevyhnutné je združiť sily a mozgy a spoločne nachádzať riešenia, zastaviť negatívny vývoj a zabrániť ďalšiemu znižovaniu počtu Slovákov v zahraničí. O tom, ale aj ďalších témach a problémoch Slovákov v zahraničí, sa hovorilo najprv v utorok na okrúhlom stole usporiadanom na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade a na rovnaké, alebo podobné témy pokračujú osobitné rozhovory v jednotlivých našich slovenských prostrediach.

 • Láska je výhrou života

  „...je to znova o tej láske... ja mám asi nakódované, že mám písať o láske... v prvom rade preto, že som ju dostala hojne od mojich rodičov a som šťastná, že ju môžem opätovať," trochu s rozpačitým úsmevom sa vyznáva Viera Benková, ktorá si v tomto roku na plecia nakladá 77. krížik. Dve sedmičky, – sedmička je vraj číslica lásky a naša poetka jej má teda dvojnásobok. Z toho dvojnásobku, do veršov nedávno poskladala jednu svoju lásku a svoje tajné sny, ktoré zverejnila vo svojej sedemnástej básnickej zbierke Studňa a voda. O inej láske, láske k svojeti, o láske k človeku, k blížnemu... je ďalšia kniha, ktorá takmer v rovnakom čase a v tom istom vydavateľstve (SVC v Báčskom Petrovci, koncom roka 2015) vyšla s autorským podpisom Viery Benkovej a Etely Farkašovej. V knihe Zbližovanie /Dvojrozhovory sa autorky spoločne snažili priblížiť naše dva svety: Srbsko, resp. Vojvodinu a Slovensko.

 • Popolcová streda a Bele poklade

  Podľa nášho gregoriánskeho kalendára fašiangy, čiže obdobie karnevalov, sa dnes končí, avšak podľa juliánskeho kalendára zábavy ešte potrvajú, keďže pravoslávna Veľká noc bude až 1. mája. Podľa nášho kalendára zajtra je už Popolec, čiže Popolcová streda, alebo aj Škaredá streda. Názov Popolcová streda pochádza z dávnych čias, keď na znak smútku sedávali Židia v popole. Je to deň keď sa „pochováva basa", ktorú do Veľkej noci nebudeme potrebovať, keďže sa dovtedy zábavy a karnevaly, a ani sobáše nemajú organizovať. Pre kresťanov sa začína pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní. Veriaci si v tomto období pripomínajú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho smrti na kríži. Avšak zmyslom tejto doby nie je predovšetkým hladovať, zmyslom tejto doby je konať pokánie. V evanjelickej cirkvi sa pôstom začína veľkonočný kruh cirkevného roka. V kostoloch sa spievajú pôstne piesne.

 • Do Senice pestrý pozdrav z Kovačice

  Jestvuje jedna dedina, niekde na planéte. V tej dedine suverénne vládne gigantický kohút pestrých farieb. Tá dedina, to je Kovačica Pavla Hajka. Jestvuje tiež jedna dedina, ktorá sa rovnako tak ponáša na banátsku Kovačicu, s tyrkysovo - modrým hlbokým horizontom a v nej sa tekviciam dobre darí. Tá dedina, to je Kovačica Pavla Cicku, ktorý na každý obraz vedľa svojho mena namaľuje tekvicový list ako svojrázny symbol kovačickej roviny. Na vernisáž obrazov uvedených dvoch insitných maliarov pozývajú Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica a Evanjelická cirkev a.v. Senica. V Senici výstava bude návštevníkom sprístupnená od 21. februára do 6. marca 2016.

 • Fašiangový koncert duchovných piesní

  Vianočné echo, vianočná ozvena včera v novosadskom evanjelickom kostole krásne znela. „Nech ona stále prináša radosť do našich sŕdc, aby tá radosť obohacovala naše srdcia, naše duše... tá radosť ktorá tu bude príštiť zo spevu nábožného. Aby sme tak duchovne obohatení mohli byť tými pracovníkmi, ktorí budú zveľaďovať tento svet a vnášať do neho ideály, odveké hodnoty – ideály lásky a dobra," povedal ThMgr. Vladimír Obšust v príhovore pred začiatkom dnešného vydareného fašiangového koncertu v novosadskom evanjelickom kostole. Na koncerte, ktorý mal duchovný rozmer a náboženskú dimenziu, vystúpili dva domáce zbory ako aj hostia z Petrovca a mladí hudobníci.

 • „Ctite si otcov mozole krvavé"

  Spisovateľ a publicista Ján Jančovic sa narodil 6. februára 1941 v Pôtri, v okrese V. Krtíš na Slovensku. Už niekoľko desaťročí sa venuje problematike dolnozemských Slovákov, ktorí sa pred dvesto až tristo rokmi vysťahovali najmä na územie Maďarska, Rumunska a Srbska. Veľa času strávil v archívoch študovaním rôznych dokumentov, cestovaním, pozorovaním, rozhovormi s pamätníkmi. Svoje bohaté poznatky, zážitky a skúsenosti zúročil v dvanástich knihách a stovkách novinových článkoch, ktoré uverejnil v rôznych periodikách, zborníkoch a ročenkách. Tiež aj na tejto webovej stránke a jeho texty o niektorých významných udalostiach a osobnostiach dolnozemských dejín si možno prečítať v našom Okienku do dejín TU:
  http://www.kulpin.net/component/content/article/2-uncategorised/5119-okienko-do-dejin

 • Zuzany, naše maliarky

  Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov. Pred pár dňami sme si pripomenuli 31 rokov od jej úmrtia. Zomrela v 88. roku života 1. februára 1985 v Pezinku (Bratislava) a urna s jej popolom bola uložená do hrobu jej rodičov a sestier na petrovskom cintoríne 3. marca 1985. Druhá naša najvýznamnejšia maliarka, táto však insitná, Zuzana Chalupová sa narodila v dnešný deň 5. februára 1925 v Kovačici. Dožila sa 76 rokov a pochovaná je na kovačickom cintoríne. Týmto dvom našim najväčším maliarkam, obom Zuzanám, snáď aj k ich blížiacim sa meninám, otvorili dnes spoločnú výstavu obrazov v Kovačici, v Galérii insitného umenia. Výstava vznikla spoluprácou galérií z Kovačice a Petrovca.

 • Darcovstvo a pomoc

  Žijeme v dobe, ktorá si nutne vyžaduje aj chvíle ľudského pokoja. Aby sme ho mohli mať, musíme sa navzájom uctievať, spolupracovať, byť jedni voči druhým tolerantní, humánni... Rešpektovať mnohorakosť postojov a činov. Uctievať človeka, všetko živé a svoje okolie. Do našich aktivít by sme podľa vlastných možností mali zaradiť aj darcovstvo a pomoc tým, ktorí si vďaka našej starostlivosti, ak už nie natrvalo, tak aspoň na chvíľu upokoja dych života a do náručia uchmatnú nadeje. Z nedohľadna.

 • Slušne, ale predsa nie celkom potichu

  V komentári internetového vydania nášho týždenníka Hlas ľudu, Zoroslav Spevák (podpísaný plným menom a priezviskom) reaguje na článok Juraja Bartoša, zverejnený koncom januára pod titulkom Tokanie? Nie!, ktorý sa vzťahuje na poslednú, ale snáď aj niektoré iné schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Pravdou je, že sa na zasadnutiach nášho parlamentu niekedy príliš ostro a vášnivo reaguje, niekedy sa neslušne vymáha právo na slovo, neraz sa neargumentovane kritizuje aj to, čo by sa nesmelo a snáď ani nemalo, subjektívne a teda iste aj neobjektívne sa hodnotí... atď... Teda, kolega Juraj Bartoš, ktorého si veľmi vážim, iste dobre urobil, že na to poukázal a odsúdil také naše nové móresy, ktoré nám skutočne neslúžia na česť. Ale... „Predsedníčka NRSNM je bezpochyby najzodpovednejšou osobou za terajší vyostrený, až mimoriadny stav," – okrem iného napísal v komentári Dr. Zoroslav Spevák, ktorý dokonca uvádza, že „slušný človek sa musí hanbiť za našu Národnostnú radu".

 • Klobásafest

  Miestne spoločenstvo Petrovec vás pozýva na prvý ročník Medzinárodného festivalu klobás pod názvom Klobásafest 2016, ktorý bude v Petrovci vo Vrbare 20. februára 2016. Môžete sa zúčastniť ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov, alebo ako návštevník, ktorý hlasovaním ocení kvalitu vyrobených klobás. Príďte sa pobaviť, zaspievať si a zatancovať, zahrať tombolu a niečo aj vyhrať, súťažiť a ochutnať klobásky, škvarky a ďalšie zabíjačkové dobroty.

 • 1. február – Deň Nového Sadu

  Nový Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 320 rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu je však zvolený 1. február na počesť pamiatky na rovnaký deň z roku 1748 keď cisárovná Mária Terézia Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie, kedy aj bol pomenované dnešným menom. Na základe toho, Nový Sad dnes oslávil svoje 268. narodeniny. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770, teda pred 246 rokmi a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... Podľa údajov z roku 1857, v Novom Sade vtedy žilo 343 Slovákov a podľa sčítania z roku 2011 v Novom Sade v súčasnosti žije 1.780 (071%) Slovákov.

 • Aradáčska tortiáda 2016

  Všelijakých tvarov a rozmerov, rôznych chutí, farieb, klasické a súčasné, pečené a nepečené... torty boli v sobotný podvečer 30. januára stredobodom pozornosti na podujatí Aradáčska tortiáda. Pod jej organizáciu sa podpisuje tamojší spolok žien Ruža. Tohto roku, v rámci osláv 230. rokov príchodu Slovákov do Aradáča, v aradáčskej Mládežníckej sieni usporiadali jej 18. edíciu.

 • Naše jazykové práva

  Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnej menšiny v Srbsku (NRSNM) včera v Šíde odovzdala zarámované plagáty Slovákom z tejto obce, na ktorých sú časti zákona o právach používania menšinových jazykov, ako aj brožúrky Jazykové práva v Srbsku. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová sa najprv v Slovenskom národnom dome stretla s predstaviteľmi Slovákov zo Šídu, Erdevíka, Bingule a Ľuby, ktorí pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a náboženského života a potom, na obecnom úrade rokovala s predsedom obce Nikolom Vasićom a náčelníkom Romkom Papugom.

 • Dialóg dvoch slovenských komunít v Česku

  Kovačická insita a štetcom a perom spojené dve formy umenia, popísaný dialóg slovenských komunít z Vojvodiny a Česka, prezentované boli v súzvuku s lahodnou hudbou na včerajšej vernisáži v Slovenskom dome v Prahe. Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí hovoril o fenomenálnych obrazoch slovenských insitných maliarov z Vojvodiny v Srbsku, predovšetkým z Kovačice a Padiny. Prezentoval tiež aj kalendár, v ktorom maliarsko-literárny dialóg vedú insitní maliari, členovia Galérie Babka Kovačica so slovenskými spisovateľmi, žijúcimi v Prahe. „Je to dialóg dvoch celkom odlišných, a predsa v čomsi intímne si blízkych slovenských komunít," konštatuje Skalský v úvodníku stolového CD kalendára. Galériu Babka na vernisáži zastupoval jej zakladateľ Pavel Babka, ako aj Klára Babková a Zuzana Jarmocká.

 • Privatizácia elektronických médií

  Z elektronických médií, ktoré v Srbsku vysielali aj po slovensky, nateraz sú privatizované: Rádio-televízia Stará Pazova, RTV Šíd, Rádio Petrovec a Novosadská televízia. Niektoré z elektronických médií, ktoré vysielali aj v slovenskej reči už nepracujú, konkrétne ide o obecné či lokálne médiá Báč, Odžaci a Kysáč, kým status RTV OK Kovačica je neistý. Slovenčina sa zrejme z médií bude čoraz menej počuť.

 • Sv. Savo

  Dňa 27. januára vo všetkých školách v Srbsku sa svätí školská slávnosť „slava" Svätého Savu, ktorý je považovaný za zakladateľa srbskej cirkvi, vzdelania a kultúry. Srbská pravoslávna cirkev (SPC) dnešný deň označuje červenými písmenami. Pre silný kult Sv. Savu srbské pravoslávie sa niekedy pomenúva „svätosávie". Ide teda o nanajvýš významnú osobnosť a významný cirkevný sviatok, ktorý iste treba oslavovať. Či však cirkevné obrady patria do školy, o tom sú už názory rozdielne. Tie by asi mali zostať v chrámoch, do školy patrí vzdelanie. To by sa muselo rozdeliť, keďže je Republika Srbsko Ústavou definovaná ako sekulárny a nie cirkevný štát. Cirkevnými pravoslávnymi obradmi v školách a nútením žiakov zúčastňovať sa v tých obradoch, sa porúša právo slobody viery a žiakom sa natíska svätenie sviatku dominantnej a privilegovanej cirkvi v Srbsku.

 • Najsmutnejšia srbská ľúbostná rozprávka...

  Láska Lazu Kostića a Lenky Dunđerskej sa začala pred 125 rokmi. Prvý raz sa stretli v Čeláreve (niekdajší Čib) v roku 1891. Ona mala 21 a on 50 rokov. Štyri roky obaja viedli v sebe krutý boj s láskou. Vekový rozdiel bol príliš veľký. Rozum kázal jedno a srdce žiadalo druhé. Pobili sa dve sily, nakoniec u jedného zvíťazil rozum, u druhého srdce. Lenka rozchod nemohla zniesť. Navždy utíchlo jej mladé srdce. Vášnivý ľúbostný príbeh sa sčasti odohrával aj v Kulpíne. Tam kde sa spolu prechádzali, v parku pred kaštieľom, čoskoro znova budú jeden vedľa seba. Busty Lazu Kostića a Lenky Dunđerskej onedlho pribudnú do aleje velikánov v kulpínskom parku.

 • Gratulujeme Pavlom s láskou

  Všetkým Pavlom, a nám ostatným, ponúkame skúmať zrelosť svojej lásky podľa apoštola Pavla. On Korinťanom písal list ako výraz starosti nad tým, čo sa medzi ľuďmi deje a 13. kapitola listu (tzv. Hymnus na lásku) je jednou z najcitovanejších časti Biblie. Dočkala sa aj viacerých zhudobnení. Prvý list Korinťanom alebo Prvý list apoštola Pavla Korintským (skratka 1 Kor alebo 1K) je súčasť Nového zákona a o jeho autorstve sa nikdy nepochybovalo.

 • Ochrana dôstojnosti ľudského života...

  Začiatkom tohto roku vedúci Detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci VŠZaSP sv. Alžbety z Bratislavy, za pomoci svojich študentov sociálnej práce a v spolupráci so Spolkom žien z Petrovca, vykonali evidenciu sociálne znevýhodnených a núdznych jednotlivcov a rodín v Báčskom Petrovci. Po vzhliadnutí ich potrieb, včera zrealizovali humanitárnu akciu. Navštívili 17 sociálne ohrozených rodín a jednotlivcov, ktorým odovzdali balíky. Pomoc zabezpečili vo forme ohrevu, potravín a hygienických potrieb. Z Detašovaného pracoviska vyzývajú aj občanov Petrovca, ktorí chcú pomôcť a majú nepotrebný odev, nábytok a sporáky, aby ich oboznámili. Zozbierané veci ponúknu občanom, ktorí to potrebujú. Pracovná doba pracoviska je v každý pondelok, stredu a piatok od 17.-19. h a telefónne číslo je: 021/780-665.

 • Ničia do zory nehorela

  Dr. Edib Edo Jaganjac, bývalý vojnový chirurg zo Sarajeva, teraz zamestnanec Univerzitnej kliniky Motol v Prahe, je autorom najčítanejšej knihy v Českej republike v minulom roku „Sarajevská princezná". Táto kniha bola aj oficiálne vyhlásená za najlepšiu knihu v Českej republike v roku 2015, aj keď tlačou vyšla v decembri. Prvé vydanie bolo vypredané za 14 dní. V predaji je už druhé vydanie knihy. „Sarajevska princeza" predtým, v roku 2014 vyšla v Sarajeve. „Nikdy nepochopím, ako sa zločincom podarilo popliesť nám rozum, a ako je možné, že sú dodnes pri moci," opytuje sa autor knihy, ktorý je aj jedným zo zakladateľov "Lastovičky". To združenie spojilo v Prahe bývalú Juhosláviu a jej členovia sa pravidelne schádzajú a kamarátia ako počas najlepších rokov SFRJ.

 • Ján Labáth: Zásvity v čase

  Vôbec sa neprekvapujem, že sa autor prihovára k čitateľovi práve týmto názvom v poslednej svojej knihe, ktorú predvlani vydalo Slovenské vydavateľské centrum (Petrovec, 2014). V týchto básnických zásvitoch preniká autorova nostalgická spomienka na prejdenú cestu životom, clivo až pesimisticky navádza aj čitateľa na uvažovanie a porovnávanie dvoch rozdielnych svetov – toho čo minul a tohto v ktorom žijeme.

 • Jazykové práva v Srbsku

  Slovenský jazyk sa v Srbsku úradne používa v 11 obciach: Alibunar, Báč, Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Báčska Topola, Zreňanin, Kovačica, Nový Sad, Odžaci, Plandište a Šíd a tiež aj v 2 miestnych spoločenstvách a to v obci Beočin sa používa v sídlisku Lug a v obci Stará Pazova sa slovenčina ako úradný jazyk používa iba v samotnej Starej Pazove. V obci Bela Crkva je úradným jazykom aj český. Vo všetkých týchto prostrediach občania vo verejných orgánoch môžu používať v hovorenej a písanej podobe slovenčinu, resp. v Belej Crkve češtinu. Okrem iného aj toto sa možno dozvedieť z brožúrky Jazykové práva v Srbsku, ktorú vydal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

 • Miroslav Lajčák v Belehrade a Prištine

  Pred desiatimi rokmi, 19. januára 2006, zahynulo pri havárii vojenského lietadla An-24 na severovýchode Maďarska 42 osôb, prežil len jeden človek. Väčšina z obetí boli slovenskí vojaci, ktorí sa vracali z misie na Kosove. Pád lietadla bol pre Slovensko najtragickejšou leteckou katastrofou v samostatných dejinách. V deň desiateho výročia tragédie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odhalili v Prištine pamätník slovenským vojakom. Miroslav Lajčák pricestoval do Prištiny z Belehradu, kde rokoval s rezortným partnerom Ivicom Dačićom a vystúpil s prednáškou na Belehradskej univerzite.

 • Čaro Slováci znovu začarovali

  Čo sa všetko robí na tom, aby sa zachovala slovenská identita a na aký spôsob, ako sa drží krok s dobou, so súčasnou technikou a technológiou, prezrádza ďalšie číslo stále jediného spoločného časopisu slovenských žiakov a učiteľov - Čaroslov. Po krátkom časovom úseku čaroslováci – čaro Slováci slovami znovu začarovali a spoločnými silami vydali 8. číslo internetového Čaroslovu. Osmy raz čaroslováci si vychutnávali čaro slova a spoločne zverejnili a archivovali množstvo informácií a fotografií o dianiach v našich školách, zverejnili množstvo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby.

 • V. Evanjelické cirkevné dni

  ECAV na Slovensku organizovala po uplynulé roky štyri celocirkevné misijné podujatia s názvom Evanjelické cirkevné dni. Bolo to v mestách Bratislava (2008), Žilina (2010), Lučenec (2012) a Spišská Nová Ves (2014). V tomto roku sa toto podujatie uskutoční mimo územia Slovenska, a to v meste Békešská Čaba v Maďarsku 6. – 8. júla 2016.

 • Zima s knihou a časopisom

  Všetkých šesť vlaňajších dvojčísel časopisu Nový život, nášho mesačníka pre literatúru a kultúru, sú dostupné on-line na stránke Slovenského vydavateľského centra SVC: http://www.svcentrum.com/index.php/novy-zivot/nz2015. Keď ide o toto naše vydavateľstvo, v zimnom období už rad rokov organizuje akciu Zima s knihou. Tradične, Zima s knihou sa začne v Kysáči. V stredu 20. januára 2016 o 18. hodine večierok usporiadajú v Knižnici Michala Babinku. Spolok kysáčskych žien v spolupráci so SVC organizuje posedenie s autormi najnovších vydaní, s predajnou výstavou kníh.

 • Vravenia Juraja Tušiaka

  Láska prišla potom.
  Sen večný ako tie vetriská na rovine.

  A keď ma pochovajú k ohrade na starom cintoríne
  ešte vyrastiem nad hrob v podobe mladej lipy
  a budem, vtáčatko malé, spievať
  spievať...

 • 21. február v Galérii Babka

  Obrazy hovoria univerzálnym jazykom a v Galérii Babka v Kovačici sa tak veľavravne návštevníkom prihovárajú už 25 rokov. Štvrťstoročia je úctyhodný vek a podobný rešpekt si zasluhuje aj 16 ročníkov vytrvalosti v oslavách 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka. „...Snažil som sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Uvedomil som si, že každý maliar maľuje obraz vo svojom rodnom jazyku a my, zatiaľ čo sa naň pozeráme, si ho vyložíme v tom svojom vlastnom. Naše výstavy sú založené práve na tomto princípe v zmysle, že každý z autorov sa nám prihovára v tom svojom materinskom jazyku." Hovorí majiteľ Galérie Babka Pavel Babka, ktorý sa každoročne nanajvýš seriózne chystá osláviť tento deň. Do sveta tak každoročne zasiela maľovaný odkaz o málopočetnej ale húževnatej a tvorivej slovenskej enkláve odštiepenej od svojej vlasti, ktorá kultúrou bojuje o svoje zviditeľnenie.

 • Nedali si svoj pohľad a rozhľad

  LED obrazovka dimenzií 5,1m x 3,8m nebude zastierať okná slovenskej redakcie Rádia Nový Sad. Dnes popoludní ju sňali z budovy, po tom ako predvčerom zamestnanci tejto redakcie, podporení ďalšími kolegami, vyjadrili svoju nespokojnosť. Reagovali aj viaceré iné médiá a pohoršovali sa i občania Nového Sadu. Krátko po tom inšpekčné služby vydali príkaz zastaviť práce a dnes železnú konštrukciu odstránili z budovy.

 • IN MEMORIAM – za Annou Makanovou

  Po dlhej a ťažkej chorobe v Novom Sade včera, v 86. roku života, umrela prvá žena redaktorka v Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad Anna Makanová, narodená Ďurčoková. Počas 17-ročnej práce v rozhlase (1951-1955 a 1960-1973) poslucháčom venovala na stovky vysielaní širokého spektra novinárskych útvarov: rozhovorov a esejí, reportáží a cestopisov, úvah a komentárov... O jej meno sa viažu početné relácie s kultúrnou a literárnou náplňou, ale aj detský rozhlasový program.

 • Nedám si svoj kúsok neba

  Dnes o 13:13h tvorcovia slovenského programu Rádia Nový Sad protestne vyšli pred budovu. Symbolické dve trinástky označovali nielen začiatok protestu, lež aj napovedali o určitom nešťastí, uvalenom v poslednom období na tento neveľký pracovný kolektív. Vlani ich totiž z „Redakcie" degradovali na „Rubriku v slovenskej reči" a rubrika je v slovníku definovaná ako stĺpec, okienko, kútik... Teraz aj ich kútik, v ktorom majú pracovné miestnosti a na nich tri veľké okná/ okienka tiež im chceli zastrieť, odňať im aj ten pozostalý kúsok neba (čítaj: dôstojnosť). Málopočetní, ale boli zhodní. V jednote je sila. Ich snahu vyšli podporiť aj kolegovia z iných rozhlasových redakcií a prinajmenšom promptne, v rekordnom čase, sa na „zborové miesto" dostavili aj predstavitelia bratskej televíznej redakcie, ako aj hlasľudovci, ale aj reportéri viacerých srbských médií. Nešlo totiž iba o problém Slovákov, veď svetelný bilbord v starej časti mesta, na kultúrnej pamiatke, sa iste týka nielen zamestnancov „Rubriky v slovenskej reči".

 • Slováci vpred! na návšteve Šídskej obce

  V rámci dnešnej pracovnej návštevy Šídskej obce, predstavitelia strany Slováci vpred! a členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku, sa v Šíde stretli so zástupcami obecných orgánov. Navštívili tiež aj Slovákov v Erdevíku, Binguli a Ľube. Väčšie množstvo kníh, zadovážených z vlastných prostriedkov, darovali čítaciemu spolku pri SKUS v Binguli. Delegáciu viedol predseda nedávno založenej politickej strany Slováci vpred! Pavel Surový a národná poslankyňa v Zhromaždení Srbska Libuška Lakatošová (SNS).

 • Credimus – sme presvedčení

  Uzavreli sme vianočný kruh. V stredu 6. januára bol sviatok Zjavenia Krista Pána, čiže Traja králi a dnes je už nedeľa 1. po Zjavení. Symbolmi Vianoc sú svetlo nádeje, teplo a lásku. Narodený Ježiš je tým svetlom a teplom, avšak aj my môžeme byť svetlom sveta (Jn 8, 12; Mt 5, 14). S takým predsavzatím včera v rumunskom Nadlaku usporiadal koncert Obecný cirkevný spevácky zbor Credimus z Báčskeho Petrovca, Hložian a Kulpína. Členovia tohto spevokolu spievajú s presvedčením, že pieseň poteší každého a obmäkčí aj tvrdé srdce. S vianočným repertoárom potešili aj početných prítomných v nadlackom evanjelickom kostole.

 • Menšinový akčný plán

  Zhromaždenie Srbska musí v priebehu niekoľkých týždňov schváliť akčný plán pre menšiny, oznámil šéf poslaneckej skupiny Zväzu vojvodinských Maďarov v republikovom parlamente Pásztor Bálint. Podľa jeho názoru v akčnom pláne sú najdôležitejšie dve témy: zmeny v zákone o národnostných radách a proporcionálne zamestnávanie.

 • Petrovčan Ondrej Koza, „tarzán" v austrálskom „bushi" – džungle

  Píše Ján Kulík z Austrálie

   

  Koľko sa pamätám, vždy mal „ľahké bačkory". Bol šikovný, veselý, všade dobehol. Raz, dávno, tam začiatkom 60-tých rokov, bol aj členom feriálneho združenia v Petrovci. Robili sme „túry partizánskymi chodníkmi" - po Srieme. Tuším, bolo to asi v roku 1963 jednu takú skupinu, nás asi 50 feriálnikov, Ondro, ako vedúci cesty, viedol do Karloviec, odtiaľ, ale neviem ako, stúpali sme na „Iriški Venac", najvyšší kopec Fruškej hory. Tu, v nejakej ubytovni sme nocovali. Všetci spolu v jednej hale. No nie všetci spolu, lebo dievčatá boli na druhom poschodí a chlapci na povale.

 • Sleduj svoje srdce kamkoľvek ťa zavedie

  Cesta života je príliš krátka, sú na nej ťažké a aj ľahké zjazdy, ale je aj nadostač široká, aby si občas popustil uzdy... Sleduj svoje srdce kamkoľvek ťa zavedie, vtedy spoznáš lásku, prídeš na svoje, tá ti dá novú nádej, novú stranu zasa obráti... Keď ťa svet bude skľučovať a všedné ráno nádej nedáva , chceš a nemáš za kým ľutovať, šťastie ťa stále obeháva, nezúfaj, jedna slamka v tebe čupí, jemný tlkot duše zo spánku ťa prebudí, do výšin padaj, do diaľok cúvaj, miluj, snívaj, osud skúšaj, spoznáš láska čo je, vtedy prídeš na svoje... Skladba Miliny Sklabinskej s takýmto odkazom, v predvedení tria Mária Turanská, Tatiana Jašková a Ivan Slávik získala 2. cenu na Festivale populárnej hudby Zlatý kľúč 2015 v Selenči. Text piesne Sleduj svoje srdce napísala Katarína Mosnáková-Bagľašová a on v novoročnom programe RTV odznel ako svojrázne posolstvo a želanie na tento rok.

 • Zblížiť rodinu a uctievať si Človeka

  Sviatok Zjavenia Pána, Traja králi, alebo aj Zjavenie Krista Pána mudrcom, z ktorých jeden býva znázornený s tmavou pleťou, ktorí aj keď boli pohania, predsa sa prišli pokloniť narodenému Ježišovi, ako aj to, že sa narodený Ježiš zjavil ľuďom iného náboženského presvedčenia, nás vskutku usmerňuje k ekumenizmu. Nabáda nás uctievať si Človeka. Týmto dnešným sviatkom Zjavenia sa podľa gregoriánskeho kalendára uzatvára vianočné obdobie, kým podľa staršieho juliánskeho kalendára, ktorý uctieva pravoslávna cirkev v našej krajine, dnes je Štedrý deň alebo Badnji dan – teda Vianoce sa iba začínajú. Dnes večer sa zapaľuje badnjak a jeho oheň je symbolom svetla a tepla, ktoré hreje a zbližuje rodinu.

 • Cena Ondreja Štefanka a vedecká konferencia

  Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku vyzývajú navrhovať resp. uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka. Návrhy na ocenenie treba zaslať najneskôr do 7. februára (mailom na kvsivankrasko@gmail.com). Súčasne s udeľovaním uvedenej Ceny, v tom istom termíne, bude prebiehať medzinárodná konferencia, ktorej tohtoročnou témou je Divadelné múzy na Dolnej zemi. Prihlášky na konferenciu treba zaslať do 14. februára a obe podujatia sa zrealizujú v dňoch 18. – 19. marca v Nadlaku (Rumunsko). Laureátmi Ceny vlani boli Anna Divičanová a Samuel Boldocký.

 • Smelí zajkovia

  Ak si ich, nie si náš. Ak nie si náš – podporu nemáš!... Utvorili sme si ideologické či politické tábory a kde sú tábory, tam sú aj protivníci či rivali. Rivalita, podobne ako aj kritika, ak vedie k zlepšeniu a náprave, môže byť aj žiaduca. Ak je však zlomyseľná, môže byť zhubná. Nechcem rozdúchavať stranícku pahrebu, ale považujem za ťažké farizejstvo zamlčať určité témy. Ide totiž o tie tábory v našej menšine, ktoré máme, a aj o to, že sa z nás stávajú vari až ľúti nepriatelia. Tak sa strácame... utrácame NÁS. Treba to jasne a hlasne povedať. Ale povedať to slušne, civilizovane. Ak je kritika dobroprajná, za ňu sa hanbiť netreba. Ak je škodoradostná, potom sú z nás „smelí zajkovia". Taká hra je špinavá. Smelí zajkovia sú aj autori niektorých komentárov na tomto webe, ktorí sa skryjú za cudzie meno. Ak sú takými „hrdinami", radšej by sa mali zaklopiť vlastnými ušami. Intrigami sa ku kvalitnej zmene nedopracujeme. Lož plodí ďalšiu lož...

 • Pohľady k výšinám

  Na vlnách Novosadského rozhlasu sa od roku 1993 v každú nedeľu vysiela duchovná relácia Pohľady k výšinám. Redaktorka Katarína Pucovská ju chystá v spolupráci so Slovenskou evanjelickou a.v. cirkvou v Srbsku. Okrem kázne, ktorú pripravia ev. farári, sú v nej aj priliehavé kratšie zamyslenia, v ktorých sa poukazuje na tie dobré stránky ľudstva, ktoré treba vsúvať do našich životov v čoraz väčšej miere. Dnes, v túto prvú nedeľu v novom kalendárnom roku, poslucháčom tejto relácie s duchovným rozjímaním sa prihovoril d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Ponúkame reláciu v úplnom znení.

 • Nezabudnite svoj pohár včas odložiť

  S úderom polnoci sme sa rozlúčili s rokom odchádzajúcim (bolo ako bolo) a pomaličky už kráčame do tohto nového 2016. Bude ako má byť, ale v ktorom chcime žiť SVOJE sny. Na začiatku roka si zvykneme nasmerovať cestu. Predsavzatia? Čo? Aké? A... má to vôbec zmysel? Možno nie... A možno aj áno. Veď všetko sa začína v hlave, v myslení... v presvedčení. Tak v novom roku otvorme poriadne oči a myseľ, zvažujme smer, pretože nie je len jeden... A na tej ceste sa nezabudnime nadchýnať krásou, aj krásou prírody. Pekné pocity plodia dobro v človeku. Rok nový sa nám začal zmenou, snežením, nadchlo to nejedného z nás. Aj fotografov. Včerajší večer v Kulpíne a v Petrovci bol takýto:

 • Japonský diván Dušana Šimku po srbsky

  Polica slovenskej literatúry v srbských knižniciach je bohatšia o ďalšiu knihu. V týchto dňoch z tlače vyšiel preklad románu Japonský diván Dušana Šimku a preložila ho Zdenka Valentová-Belićová. Slovenského spisovateľa Dušana Šimku, košického rodáka, žijúceho v Bazileji v Švajčiarsku, srbskí čitatelia už poznajú. Roku 2013 novosadské vydavateľstvo Prometej vydalo jeho román Gubbio – kniha udavačov, tiež v preklade tej istej prekladateľky a mal v kultúrnej verejnosti veľmi pozitívny ohlas.

 • Cez rok bicyklom

  V našich slovenských osadách ženy ešte nosia kroje, síce je ich čoraz menej, ale takmer v každej dedine možno stretnúť aj ženu v tradičnom kroji. Podľa kroja, ktorý je príznačný pre každé prostredie, možno uhádnuť z ktorej dediny ženy prichádzajú. Ponúkame 12 fotografií a na nich ženy na bicykli. Autormi fotografií sú Nenad Glišić, Patrik Rago, Renata Hrašková, Jaroslav Beredi a Katarína Pucovská. Zábery sú zo Selenče, Pivnice, Kulpína, Kysáča, Starej Pazovy a Báčskeho Petrovca.

 • December - Kulpín a Petrovec, z výšin a zo zeme

  Kostol - maják v tme aj v hmle. Vianočné trhy - ohlášajú ich trúby. Dedo mráz – prišiel zas. Veď je zvláštny čas. A preto ponúkame iba zvláštne a zaujímavé fotozábery objektívom Igora Bovdiša a Martina Pucovského.

 • Kto sa bojí červeného?

  Mária Vadnalová rod. Boldocká, (1905-1993), učiteľka, pôsobila v Kulpíne od 07. 11. 1947 do 31. 08. 1963, keď odišla do výslužby. Sama bezdetná, na prvý pohľad strohá, deti však mala veľmi rada a ich výchove a vzdelávaniu sa venúvala nielen v škole, ale aj v rámci početných mimoškolských aktivít. Nacvičovala programy, divadielka, chodievala s deťmi na výlety... Nebolo to v tom čase ani trochu ľahké, cestovalo sa pomaly, vlakom a vozmi s konským záprahom.

 • Lesy a roviny

  Alebo: Stretnutie neba a zeme. Alebo aj: Michal Ďurovka úplne iný... A celkom inakší od toho nám dobre známeho, sa akademický maliar Michal Ďurovka na sklonku roka 2015 predstavil na svojej 15. samostatnej výstave v Galérii SND v Kysáči. Pred necelým mesiacom na bienále v Báčskom Petrovci, kde ešte vystavoval svoje abstraktné maľby, sa tento náš maliar mladšej generácie iba záhadne usmieval a naznačil, že chystá niečo nové.

 • Štefanovský program 2015

  Štefanovský program, ktorý tradične prebieha v Kulpíne, nevystal ani tohto roku. David Martuliak početnému obecenstvu rozpovedal Štefanskú rozprávka a pieseň, zaznela aj pieseň Jedlička, nasledoval tanec mladšej folklórnej skupiny Čižíček, čižíček... Lea Ušiaková zaspievala Chodila dievčina... Vinšovali a spievali mladšie deti a prihovorili sa Andrej a Sergej. Keď som bol maličký paholíček – tak nazvali novú detskú choreografiu. V druhej časti programu nasledovalo pásmo spevu a tanca staršej folklórnej skupiny KUS Zvolen z Kulpína. Dievčenská spevácka skupina zaspievala niekoľko piesní a sólovým spevom sa predstavili Andrea Šimová, Milina Čiliaková a Kristína Čiliaková. Tancovalo a spievalo sa aj „po našsky, po východniarsky, rómsky...: Mau som kone, Ide milý po ulici, Cigáni, Tance z Parchovian...

 • Vniesli svetlo a hrejivé tóny

  S Vianocami sme dostali svetlo nádeje, teplo a lásku. V 2. slávnosť vianočnú – s diakonom Štefanom a jeho umučením, sa nám dáva napomenutie: neukameňovať (!) ale konať službu a dobré skutky blížnym a nemať "tvrdé srdce". Konať službu a obmäkčiť aj tie zatvrdilé srdcia možno i teplým slovom a hrejivým tónom. Práve také sa včera niesli aj petrovským kostolom. V evanjelickom chráme Božom usporiadali Vianočný koncert na ktorom vystúpili Obecný spevokol Credimus, Dychový orchester CZ Báčsky Petrovec, Musica viva a cirkevné spevokoly z Kulpína, Hložian a Báčskeho Petrovca.

 • Hľa, činím všetko nové

  „V Selenči zachovávame na oboch farnostiach krásny zvyk. Každý rok na Vianoce na evanjelickej fare očakávame vinšovníkov z rímsko-katolíckej farnosti. Tak to bolo aj dnes. V dobrej vianočnej nálade s radostnou zvesťou o narodenom Spasiteľovi prišli k nám a zotrvali sme vo veselom družení peknú chvíľu. Toto posedenie bude čoskoro pokračovať keď Nový rok prídu zablahoželať zase evanjelici katolíkom. Vďaka Bohu, že nás Božie Dieťa Ježiš tak nádherne spája!" Takúto krátku, ale zároveň veľavravnú informáciu napísali dnes na stránke selenčskej evanjelickej a.v. cirkvi.

 • ...nám, nám narodil sa!

  Predspevom a poďakovaním: Chvála buď Bohu na výsostiach... sa začínali dnešné predpoludňajšie slávnostné vianočné služby Božie v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci. Mgr. Ján Vida, duchovný pastier v tomto zbore, svoju kázeň budoval na Evanjeliu Lk 2,8-11 a hovoril o radosti, a to tej radosti, ktorá človeka zaplaví, o radosti, ktorá motivuje k činu. Aj pieseň Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... vyzývala k radosti a dôvod na radosť je veľký, lebo: "...nám, nám narodil sa!" A zavítal k nám Hosť z výsosti.

 • Štedrý večer na rozhlasových vlnách

  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad RTV každoročne nahráva osobitnú štedrovečernú reláciu Betlehem, obyčajne v niektorom z našich slovenských cirkevných zborov alebo v niektorom slovenskom prostredí. V tomto roku sa redaktorka Katarína Pucovská rozhodla pre Vianočný koncert 15-ročného Komorného zboru Musica Viva z Báčskeho Petrovca. Znela na ňom krásna vianočná hudba a teplé ľudské slovo. A želania, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy a veršov z pera Viery Benkovej, čítanej na tomto koncerte, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa niesol aj vianočný pozdrav d.p. Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku, adresovaný všetkým ľuďom dobrej vôle. So želaním pokojného a láskyplného Štedrého večera aj my tu ponúkame reláciu Betlehem, ktorá dnes odznela na frekvencii Rádia Nový Sad.

 • TV Nový Sad 1975 – 2015

  „A teraz je tu 40 rokov... Okno do sveta vojvodinskej Slovače... Tým sa Slovenská redakcia TV snažila a dodnes sa snaží byť... štyridsaťročná redakcia (od roku 2015 iba Rubrika po slovensky) tým oknom aj zostala," okrem iného napísal v úvodníku knihy o štyridsať ročných dejinách slovenského vojvodinského televízneho programu Ján Čeman, zodpovedný redaktor teraz už nie viac Redakcie v slovenskej reči, lež iba Rubriky po slovensky. Monografiu, či zborník prác o slovenskej televíznej štyridsiatke a priekopníkoch, ako aj kreátoroch neskoršieho a súčasného televízneho programu, prezentovali dnes v Štúdiu M Novosadského rozhlasu.

 • Knihy pod stromček

  Naša najstaršia ročenka - Národný kalendár si zapisuje 95. ročník, úctyhodný vek má aj Ročenka SEAVC v Srbsku, ktorá má za sebou 59 ročníkov a najmladší Pazovský kalendár sa už pýši s 15-ročnou tradíciou. Najnovšie vydania týchto ľudových čítaniek sú už v predaji. Nájde sa v nich pre každého niečo. Slovenské vydavateľské centrum tiež ponúka niekoľko celkom čerstvých knižných titulov: Anny Malkovej, Viery Benkovej, Víťazoslava Hronca a Ladislava Čániho. Autorské výtlačky uvedeným spisovateľom odovzdali včera v Novom Sade na slávnostnom udeľovaní cien našich časopisov Nový život a Zornička.

 • Vianočné trhy 2015

  Na Námestí slobody v Báčskom Petrovci včera prebiehali Vianočné trhy, ktoré sa na tomto mieste organizujú od roku 2010. Na nich sa predávalo, kupovalo, spievalo, tancovalo... Rozvoniavalo varené víno, čaj, pálenka, vianočné pečivá, čerstvá klobása, tradičné varené jedlá... Najbohatšia ponuka bola vianočných ozdôb... Na rozdiel od doterajších, tohtoročné petrovské vianočné trhy trvali iba jeden deň, vlastne iba jedno popoludnie. O 13.h ich začiatok z kostolnej veže slávnostne oznámili trubkári petrovského evanjelického cirkevného zboru a otvoril ich predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok. Potom sa už začal kultúrno-umelecký program pre deti, mládež a dospelých. Vystúpili speváci a speváčky, chóry, folklórne a hudobné súbory, cirkevné zbory, dychový orchester, kresťanské kapely... Na záver nasledoval koncert hudobnej skupiny Party bus bend.

 • Vianočný koncert Musica viva

  ...A hudba sveta niesla sa časom a priestorom, prinášala krásne nádeje, ale i malé hodnotné dary – teplé ľudské slovo, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy z pera Viery Benkovej, čítanej na Vianočnom koncerte komorného zboru Musica viva, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa rozozvučala i hudba i teplé ľudské slovo v piatkový večer v slávnostnej sieni gymnázia v Báčskom Petrovci. Komorný zbor Musica viva oslavoval a prítomným pri tej príležitosti podaroval vydarený vianočný koncert. Zbor bol založený v roku 2000 z iniciatívy profesorky hudobnej kultúry Marieny Stankovićovej-Krivákovej. O rok neskôr sa z mestského zboru stal matičný zbor, čiže zbor pôsobiaci pri MOMS Báčsky Petrovec a dostal aj meno - Musica viva.

 • Spoznaj svoju dedinu

  „Čo viete o svojej dedine? Kto vie ako sa volá ulica kde býva? Aký názov mala v minulosti? Ako by ste svoju dedinu predstavili niekomu cudziemu," otázkami začal interaktívnu prezentáciu výskumno-edukačného projektu Spoznaj svoju dedinu Marijan Pavlov, predseda Združenia pre ochranu kultúrneho dedičstva Torina z Báčskeho Petrovca. Členka združenia Irena Lomenová zatiaľ žiakom rozdelila príbor a mapky Kulpína. Školskú hodinu, ktorá prebiehala na ZŠ Jana Ámosa Komenského v Kulpíne, otvorila riaditeľka školy Jovanka Zimová. V pokračovaní piatakom priblížili lokálnu históriu a osobnosti či udalosti podľa ktorých boli pomenované jednotlivé ulice v ich dedine. Žiaci vyznačovali ulice na veľkej mape na tabuli a na tzv. „nemých" mapkách, ktoré im boli rozdelené.

 • V MSS vzdali hold dolnozemskému baťkovi

  Matica slovenská v Srbsku a Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci si 16. decembra 2015 v matičnom ústredí – v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci zhodou okolností a krutosti životného osudu, súčasne a naraz uctili dve významné osobnosti. Úvodom večierka usporiadaného pri príležitosti nedožitých deväťdesiatín nášho významného historika Dr. Jána Siráckeho, sa minútkou ticha najprv poklonili Ľudovítovi Mišíkovi, ktorého meno nesie aj matičné ústredie. Po večierku, na nádvorí tohto domu Jánovi Siráckemu odhalili pamätník.

 • IN MEMORIAM – za Ľudovítom Mišíkom

  V doliečovacom ústave v Štiavničke zomrel v nedeľu 13. decembra popoludní dlhoročný člen združení slovenskej inteligencie Ľudovít Mišík. Pohreb sa uskutoční 17. decembra o 14.00 h na cintoríne v Ružomberku.

 • Surovému vysoké ocenenie za dizajn

  "Som nesmierne hrdý a poctený že som mohol včera ako jediný Slovák prijať významne ocenenie Kapitána Mišu Anastasijević, ktoré je zároveň úspechom celej slovenskej komunity vo Vojvodine. Je to pre mňa prienik na sklonku roka a zhodnotenie mojej práce počas celého roka a boja za lepšie zajtra Slovákov, ale aj nová výzva v novom roku meniť veci na lepšie," vyhlásil laureát Kysáčan Pavel Surový, ktorému včera večer v Matici srbskej v Novom Sade cenu odovzdal známy spisovateľ Pero Zubac. Surový toto ocenenie získal za prínos v kreatívnom tvorení v grafickom dizajne a reprezentovaní Srbska vo svete. Udeľovanie cien bolo na úrovni južnobáčskeho regiónu.

 • Vianoce sú predo dverami aj v Hložanoch...

  Obyvatelia tejto dediny sú známi aj podľa pestovania dobrých vzťahov medzi občianskymi združeniami. V dedine jesto približne 15 združení činných a menej činných. Ich členovia spoločnými silami neraz prispeli prospešnými aktivitami nie len svojej organizácii ale aj k dobrému menu dediny v ktorej pôsobia. Vzájomnú dobrú spoluprácu majú aj spolok žien Slovenka a Miestna organizácia penzistov a invalidov práce.

 • Pánovi spievame spolu 2015

  Vianočný ekumenický koncert Pánovi spievame spolu v organizácii Komorného zboru Zvony bude v nedeľu 20. decembra o 19. hodine v Dome kultúry v Selenči. Vystúpia malí vinšovníci, sólisti, zbory a orchestre z Pivnice, Báča, Kulpína, Bečeja a zo Selenče. PaedDr. Juraj Súdi, umelecký vedúci Komorného zboru Zvony neúnavne a úspešne pracuje na poli hudobnej kultúry a vianočný ekumenický koncert organizuje už rad rokov. Aj v tomto roku v programe vystúpia sólisti, zbory a kapely s prednesom vianočnej hudby.

 • Spomienkové bohoslužby v Senici

  Služby Božie v Senici v 3. adventnú nedeľu mali slávnostný ráz. Boli totiž spomienkou na dvoch významných mužov v histórii cirkevného zboru pri ich výročiach: kňaza, spisovateľa Štefana Pilárika pri 400. výročí narodenia a učiteľa, spisovateľa a kníhtlačiara Jána Bežu pri 110. výročí jeho úmrtia. Pozvanie prijali aj veriaci z Hlbokého, zo zboru, ktorý administruje senický farár Juraj Šefčík. Kazateľom na bohoslužbách bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Kázal na text L 12, 35 - 40.

 • Vôňa Vianoc a dávneho detstva

  Spomienky Viery Benkovej

   

  Bolo čosi po II.sv. vojne, mala som vtedy asi päť rokov, v obchodoch sa vtedy kupovali cukríky na kúsky, o čokoláde, južnom ovocí, banánoch alebo sušených figách a datliach sme ani nechyrovali a ak aj, tak tieto drahé a vzácne dobroty boli na sviatočných stoloch (najmä na Vianoce, Nový rok alebo Veľkú noc) iba v zámožnejších rodinách, medzi ktoré v Petrovci patrili najmä lekárnici, doktori, učitelia, farári a kantori ale i remeselníci-obchodníci.

 • Radujte sa!

  Dnes je nedeľa radosti. Zapálili sme tretiu adventnú sviecu, ktorá prináša lásku. Láska je človeku potrebná. Ľudstvo neudrží hnev, zloba, nenávisť, závisť... Zlo plodí zlo. Evanjelium podľa Jána uvádza: „No dávam vám nové prikázanie: Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval." Aj Hans Christian Andersen nám do vena zanechal (Zlatý) Zákon lásky, ktorý znie: "Miluj a budeš milovaný!" Lebo láska plodí lásku, dobro plodí dobro... O tej láske k blížnemu a množení dobra je aj akcia kulpínskych mládežníkov, ktorí už piatykrát pred Vianocami spoluobčanov potešili vyzdobeným stromčekom uprostred dediny. Z ďalšieho stromčeka, ako aj z bohatých balíčkov budú mať veľkú radosť kulpínske deti na Štedrý večer. Evanjelický cirkevný zbor zdarma rozdelí 250 balíčkov v hodnote 1000 dinárov deťom do 11 rokov.

 • Prst na čelo

  Za 75 rokov Slovákov v Srbsku je menej o asi 29% a za rovnaké obdobie v slovenských školách ubudlo až 48,9% žiakov. Za posledné tri roky iba z Kovačickej obce odišlo 2 500 mladých ľudí. Mnohí odišli do škôl alebo za prácou, najčastejšie na Slovensko. Odchádzajú nám aj stredoškoláci, kým v našich tunajších slovenských stredných školách, pre nedostatok žiakov, otvárajú sa srbské oddelenia. Možnosť učiť sa po slovensky máme, no zrejme, nie vždy tú výhodu využívame. Je na vine štát, rodičia či deti? Isteže, vinu treba hľadať aj v rodine, ale aj inde. Chabne aj slovenské povedomie? Asi áno, ale prečo? Možno aj z nevedomosti – nie vždy vieme o svojich právach. Možno preto, že sú naše slovenské prostredia výrazne ochudobnené a mládež z nich uteká. Možno aj preto, že sa ľudskosť z našich radov vytráca a trieštime sa... Tejto problematike a našim menšinovým právam pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv včera v Báčskom Petrovci občianske združenie Slováci a spolužitie (SaS) usporiadalo verejnú diskusiu. Žiaľ, málo navštívenú.

 • Domčeky, zvončeky, stromčeky

  Tradičné vianočné trhy sa začali. Vôňa medovníkov v priestoroch DZSČR Nadlak na začiatku decembra už niekoľko rokov ohlasuje príchod najkrajších sviatkov v roku. V poradí štvrtú edíciu Predvianočnej výstavy medovníkov a vianočných dekorácií otvorili dnes a potrvá ešte aj zajtra. Podujatie organizuje Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Kreácie nadlackých žien nevyschýnajú. Výstavu medovníkov a vianočných dekorácii fotograficky približuje Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak.

 • Ľudskosť, humánnosť, humanita

  „Minulí týždeň sa v našom cirkevnom zbore v Bielom Blate stala veľká tragédia. Táto zastihla už sociálne veľmi ohrozenú rodinu Príbeľovú. Vyhorel im rodinný dom. Podarilo sa im zachrániť iba živú hlavu a niekoľko vecí. Zhoreli im šaty, postele, knihy pre školu ... Rodina má 6 členov, z toho dve deti idú do nižších tried základnej školy. Pravidelne navštevujú aj hodiny náboženstva. Po dohovore s pánom seniorom , rozhodli sme sa, že vyzveme zbory v našom senioráte, aby pomohli tejto našej rodine. Pomoc môže byť v odeve, školskej výbave, ale i finančná. Kto sa ako rozhodne. Pomoc možno priniesť do Bieleho Blata, alebo kontaktovať na číslo 0641465476. Bieloblatský cirkevný zbor už vyčlenil určitú sumu na pomoc a usporiada aj zbierku v chráme, tiež spolu s mládežníkmi zozbiera odev. December je už tu, a noci sú čo ďalej to chladnejšie, preto je dobré čo skôr pomôcť týmto naším spolubratom a spolusestrám. S bratským pozdravom, -- Mgr. Branislav Kulík, farár vojlovický."

 • Za slnkom napoludnie

  „Venujem všetkým tým Slovákom, čo v hľadaní krajšieho miesta pod slnkom nebeským, boli prinútení nechať svoju matku zem a pohli sa na juh, za slnkom napoludnie..." - takto sa hneď pri otvorení prvých strán prihovára čitateľovi autor DrSc. Ján Babiak, ktorý pod poetickým titulkom 808 - stranovej knihy Za slnkom napoludnie v podtitulku spresňuje, že ide o „sťahovanie Slovákov na Dolnú zem a ešte južnejšie". Podobne ako z názvu knihy, rovnako tak vanula citovosť a zanietenosť aj z autorových slov na včerajšej prezentácii v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) v Novom Sade, pri jeho ozrejmovaní tohto svojho kapitálneho diela, ktorému venoval 25 rokov života. Veľa dní musel stráviť sklonený nad starými zápismi v historických archívoch a veľa nocí prebdieť v skladaní mozaiky pohnútok a krokov našich predkov, ktoré spôsobili migráciu, nútili všetko opustiť a ísť. Začínať život odznova.

 • 3 000 - Mať čisto za sebou

  Za sebou máme 3 000 článkov. Úprimných. Robili sme ich s láskou. Neželeli sme seba. Veď, zverejniť každý deň, či to bolo „v piatok, či vo sviatok" aspoň jeden príspevok, nie je malá vec. Zvlášť keď sa to robí vo voľnom čase. Robíme tak vyše sedem rokov. V roku 2008 sme napísali: http://www.kulpin.net/o-nas, a potom sa to pomaly rozbiehalo a začali sme vypracúvať prvé z týchto 3 000 príspevkov. Vtedy sme už mali urobenú tzv. stacionárnu časť. Tá je o Kulpíne a nachádza sa v osobitnej hornej časti titulnej strany. Robiť sme mohli aj vďaka podpore a pomoci ochotných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhali pri vypracúvaní článkov, tiež vďaka ÚSŽZ, ktorý nás od roku 2010 finančne podporuje a od ktorého sme doteraz celkovo získali 5 400 eur. Za ne sme si kúpili počítače a fotografické aparáty. Jeden z nich stál takmer 1 000 euro a vďaka nemu Vám vo Fotogalérii http://www.kulpin.net/galeria ponúkame kvalitné snímky.

 • Dotĺklo srdce, ktoré štedro rozdávalo lásku

  Keď sa na adventnom venci mala zapaľovať svieca viery, vyhasínala Vierkina svieca života. V slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, dnes bolo posvätne trúchlivo a slzám sa nedalo ubrániť. Rozlúčka s prvou ženou riaditeľkou a zároveň čelnou osobnosťou, ktorá túto našu významnú stredoškolskú inštitúciu najdlhšie viedla, Vierkou Boldockou, bola ťažká, ťažoblivá...

 • Spievajže si, spievaj 2015

  Na 23. Festivale Spievajže si, spievaj, včera v Báčskom Petrovci z päť speváčok, ktoré vystúpili v súťažnej časti, zvíťazila Alexandra Brtková a druhú cenu získala Andrea Lačoková. Tieto dve speváčky Petrovec budú predstavovať na Stretnutí v pivnickom poli. V našej Fotogalérii ponúkame 50 fotografií vo vysokom rozlíšení autora Martina Pucovského, ktoré si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/galeria/category/42-spievajze-si-spievaj-2015

 • IN MEMORIAM – za Jankom Hodoličom

  Nerobím viac pre súčasnosť, ale pre budúcnosť. Budúcnosť je moja... Aj večnosť... Teda neumrel, ... "živí ho v srdciach ponesú" (Paľo Bohuš). V produktívnom veku 65 rokov z tejto časnosti do večnosti sa pobral aj univerzitný profesor Dr. Janko Hodolič. Ubúda nás. Trúchlivosť rmúti. Odchádzajú nám veľkí...

 • Výtvarnícke snemovanie a bienále

  V Modrom salóne v budove Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci včera prebiehalo 9. výtvarnícke snemovanie, po ktorom v Galérii Zuzky Medveďovej usporiadali vernisáž 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Snemovanie sa nieslo v znamení nedožitých šesťdesiatin a dvadsiateho výročia úmrtia Michala Kiráľa a v druhej časti sa prezentovala Turčianska galéria v Martine, ktorá ponúka spoluprácu Slovákom v diaspóre. Na Bienále udelili dve rovnoprávne Ceny Karola Miloslava Lehotského za najúspešnejšie výstavy za posledné dva roky a získali ich Rastislav Škulec a Pavel Pop.

 • IN MEMORIAM – za Vierou Boldockou

  Nebolo to ani tak dávno. Začiatok osláv 90. narodenín petrovského gymnázia poznačil svojrázny dokument o tých najzodpovednejších ľuďoch, činnosť ktorých je spätá s touto školou. V slávnostnej sieni bola predstavená kniha Samuela Boldockého pod názvom Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 - 2009. Autora tejto vzácnej publikácie sme na poslednú cestu vyprevadili 25. apríla 2015, v deň jeho 72. narodenín, a s jedinou ženou riaditeľkou zahrnutou v knihe, o štyri roky mladšou sestrou zosnulého autora, Vierkou Boldockou sa lúčime v dnešný smutný decembrový večer. Vedeli sme, že sa už niekoľko dní chystala na odchod, - bojovala hrdinsky, - napriek tomu nás jej odchod zasiahol bolestne a nepripravených.

 • Prekonať obdobie, ktoré neslúži nikomu

  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa slovenskému spoločenstvu v Srbsku prihovoril na predvianočnej recepcii na veľvyslanectve SR v Belehrade. Hovoril o hlbokom rozkole medzi tunajšími Slovákmi, o zlom jazyku, trestných oznámeniach a dodal: "Som z toho veľmi znepokojený, pretože to je zápas, ktorý nemôže mať víťaza, ten zápas môže mať iba porazeného a tým porazeným budete vy všetci. Pokiaľ nebudete jednotní, tak vás nikto nebude brať vážne ani tu a ani tam doma. Ak si myslíte, že budete chodiť žalovať jedni na druhých, tak veľmi rýchlo zistíte, že všetky dvere budú zatvorené. Ja veľmi silne verím v zdravý rozum, ten sedliacky zdravý rozum, ktorý ste vždy mali a chcem na neho apelovať, aby ste, tí najlepší z vás, tí najrozumnejší, najskúsenejší, aby ste pomohli prekonať toto obdobie, lebo neslúži nikomu." Keďže sme boli viackrát požiadaný o zvukový záznam celého príhovoru, ponúkame ho v integrálnom znení.

 • Slovensko - Srbsko

  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák odovzdal dnes v Záchytnom centre v Krnjači srbskému ministrovi práce, zamestnávania a sociálnych otázok Aleksandrovi Vulinovi humanitárnu pomoc ktorú Slovensko poskytlo Komisariátu pre utečencov a migráciu. Pomoc tvorí finančná donácia 50 000 eur, ako aj hmotná pomoc takmer rovnakej hodnoty, ktorú Slovensko prepravilo kamiónom do Srbska a vzorky tejto podpory minister Lajčák odovzdal Aleksandrovi Vulinovi. Informuje Veľvyslanectvo SR v Belehrade. „Srbsko patrí medzi krajiny, ktoré migračná vlna zasahuje najviac. Napriek záťaži, ktorú to pre Belehrad predstavuje, pristupuje k nej veľmi zodpovedne – jednak humanitárnou pomocou utečencom, a tiež ich registráciou, čo je dôležité najmä preto, lebo väčšina z nich pokračuje ďalej do EÚ. Aj preto zdôrazňujem, že Srbsko si zaslúži naše uznanie i našu pomoc," hodnotí Miroslav Lajčák.

 • 500 rokov reformácie

  Nadácia Babka Kovačica s podporou Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi v Srbsku, oboznamuje slovenských insitných maliarov v Srbsku o možnosti zúčastniť sa so svojimi obrazmi na spoločnom projekte 500.výročia pamiatky reformácie. Obrazy na tému 1517 – 2017: 500 rokov reformácie treba odovzdať do 31. októbra roku 2016. Počas roka 2017 táto kolektívna a jubilejná kompozícia obrazov bude vystavovaná po EÚ a tiež aj v rámci ústrednej oslavy 500-ročnice pamiatky reformácie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2017 v Padine.

 • Predvianočná recepcia na slovenskom veľvyslanectve

  Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade dnes usporiadali tradičnú predvianočnú recepciu. Po prvýkrát ju zorganizovala J.E. Dagmar Repčeková, ktorá do funkcie nastúpila koncom augusta. „ Je to nato, aby sme oslávili sviatky pokoja a mieru a aby sme hovorili o svojich problémoch, aby sme trochu bilancovali, aby sme si povedali čo chceme urobiť na ten budúci rok a aby sme sa aj vzájomne spoznali..." zdôraznila pani veľvyslankyňa a osobitne privítala podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Podotkla, že: ..." sa vrátil na miesto, ktoré pre neho tak veľa znamenalo, tak ako vy čo pre neho veľa znamenáte."

 • Úspechy, zvady, sváry...

  Annu Tomanovú-Makanovú, podpredsedníčku vojvodinského zhromaždenia, dnes v Bruseli zvolili za podpredsedníčku Zhromaždenia európskych regiónov (AER). Na túto pozíciu ju navrhol Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu Zhromaždenia Vojvodiny na schôdzi 24. novembra, čo dnes v Bruseli bolo aj schválené. Na domácej scéne situácia cele iná: proti Makanovej dnes podal trestnú prihlášku Ján Paul, člen NRSNM, v piatok 27. novembra o zlých praktikách predsedníčky našej národnostnej rady písal belehradský denník Danas v článku Ivana Zafirovića, deň predtým politická strana Slováci vpred! a jej predseda Pavel Surový vo vyjadrení pre médiá tiež reagovali v podobnom tóne, 19. novembra Michal Spevák predseda združenia Slováci a spolužitie (SaS) podal trestné oznámenie na Annu Tomanovú-Makanovú.

 • Štúrovská akadémia v Prahe

  Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Slovensko-český klub, Združenie slovanskej vzájomnosti, Národná banka Slovenska pripravili 26. novembra 2015 v Slovenskom dome v Prahe akadémiu: Demokracia národa duchom Štúra, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (1815-2015) a v rámci Roka Ľ. Štúra 2015 pod záštitou riaditeľa Slovenského domu v Prahe Vladimíra Skalského.

 • IN MEMORIAM: za Jánom Povolným

  Život je nevyčerpateľným žriedlom príhod, rozprávok. Avšak...každá rozprávka má svoj koniec. Každý životný príbeh má tiež svoj epilóg. Knihu života dopísal aj Padinčan Ján Povolný, ktorý v júni oslávil svoje 82. narodeniny. Dva roky predtým dal bodku aj na vlastnú memoárovú knihu Pravdivé rozprávky Jána Povolného.

   

 • Mať čas

  Rytmus života sa zmenil. Z neho akoby sa už vytratila aj tá nie tak dávna poézia zasnežených zimných večierkov s lampášmi a slávnostným predvianočným očakávaním. Náhlime sa. Usilujeme sa zvládnuť nový tok života. Niekedy však to uponáhľané tempo treba pribrzdiť. Advent je obdobím kedy by sme si museli nájsť čas pre seba, povymetať trpkosť a blen – súčasná medicína tiež hovorí o dôležitosti duševnej hygieny – pohľadať v sebe tú láskavosť a nájsť si čas pre seba a blízkych. Výhovorka „nemám čas" by sa aspoň v tomto období musela zabudnúť a skúsiť zorganizovať svoje záväzky tak, aby sme mali čas urobiť seba lepšími, mať čas na chvíľočky pohody... Aj adventné, či vianočné bazáre môžu byť príležitosťou na stretnutia. V Toronte sa tak v túto prvú adventnú nedeľu postretali známi a rodiny a aj v Kysáči bolo radostne.

   

 • Makovička a tvorivo strávená sobota

  Namiesto aby dnes mali pohodovú sobotičku, radšej si zvolili tvorivú Makovičku. Žiaci a učitelia, ktorí neželeli voľnú sobotu a pricestovali do Petrovca, predpoludnie strávili v maliarskej, grafickej alebo sochárskej dielni.

  Na 16. výtvarníckom tábore Makovička, ktorý aj tohto roku prebiehal v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, sa zúčastnilo 52 žiakov základných škôl z Kulpína, Maglića, Kysáča, Starej Pazovy, Pivnice a Báčskeho Petrovca.

   

 • Jubileá vojvodinského verejného servisu

  V dnešný deň pred 40 rokmi, z novej budovy z Mišeluku, Televízia Nový Sad odvysielala prvý Denník, čím oficiálne štartoval program novosadskej televízie. Rádio Nový Sad sa po prvýkrát ozvalo 29. novembra 1949. Od samého začiatku sa vysielal program v piatich rečiach, aj po slovensky. Do dejín Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad za 66 rokov existencie sa zapísali vzostupy, ale aj poklesy. Rozsah programu v slovenskej reči sa postupne rozširoval a zvyšoval sa aj počet zamestnancov. V jej najslávnejšom období redakciu tvorilo vyše päťdesiat zamestnancov a denne sa vysielalo vyše sedem hodín programu. Dnes sa vysiela o dve hodiny denného programu menej a v súčasnosti redakciu tvorí dvanásť stálych zamestnaných a niekoľko mladých novinárov v dočasnom pracovnom pomere. Dokonca aj pomenovanie „Slovenská redakcia " sa scvrklo na „Rubrika v slovenskej reči". Toľko o zachovaní získaných práv národnostných menšín, ktoré sa vraj nesmú zmenšovať.

 • Michalovi Harpáňovi vysoké ocenenie na Slovensku

  Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na návrh odbornej poroty udelil ceny za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania v roku 2015 šiestim výnimočným osobnostiam, medzi ktorými bol aj Michal Harpáň, ktorý cenu získal za výnimočný prínos v oblasti literárnej vedy. „Ocenení sú výnimočné a jedinečné osobnosti, ktoré nadviazali na svojich predchodcov. Zároveň však svojou vedeckou alebo umeleckou aktivitou pozmenili aktuálny stav vedy, a aj živú umeleckú tradíciu," zdôraznil šéf slovenského parlamentu na slávnosti odovzdávania cien 19. novembra 2015 v historickej budove Národnej rady SR.

 • Sv. Katarína

  V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň (Na sv. Katarínu skrývame sa pod perinu). Platí preň zákaz ženských prác (pradenie, šitie) a ranných návštev žien, lebo osoba ženského pohlavia na tento deň prináša domu škodu, a to aj vtedy, ak vôbec nemala takýto úmysel. V poverovom myslení nedodržanie zákazov malo za následok zbieranie sa prstov v čase letných prác, resp. rozbíjanie riadu po celý rok. V posledných storočiach sa rozšírilo púčkovanie konárikov, za pomoci ktorých si dievčatá veštili skorý vydaj, ženy úrodu ovocia alebo splnenie iného želania za predpokladu, že halúzka rozkvitla do Štedrého dňa.

 • Hložanci v jeseni života

  V Hložanoch v nedeľný podvečer 22. novembra, keď posledné hnedožlté listy na konároch stromov prikryli prvé vločky snehu, v Dome kultúry prebiehal tradičný program Slnečná jeseň života. Na jednom mieste sa stretli tí, na ktorých svet zostáva, aby prejavili úctu tým, ktorí dávajú múdre rady a smernice do života. Program, ktorý okrem iného poukazuje na novú šancu, padajúce lístie - znak toho, že čoskoro ho nahradí nový život sa vyznačoval aj tentoraz pestrým obsahom.

 • Starala sa moja mať

  Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu vydala svoje druhé CD, ktorého prezentáciu usporiadali včera v novosadskom Šafáriku. Na ňom je 12 piesní, alebo zmesí slovenských ľudoviek z Vojvodiny vo výbere predsedníčky SKC P. J. Šafárika Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, ktoré dievčence naspievali pod vedením umeleckej vedúcej Tatiany Jaškovej. Okrem predstavovania nového cédečka pomenovaného Starala sa moja mať, včera šafárikovskou sieňou mohutne znela fujara. Desať fujaristov sa s obecenstvom podelilo o poznatky získané počas dvojdňového fujarového seminára.

 • Etnicita

  Na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa včera pracovalo plnou parou, učebne a zborovňa boli obsadené, paralelne prebiehali dva projekty a konal sa i aktív učiteľov slovenčiny. Zo 70 detí z viacerých základných škôl bolo zapojených do viacjazyčných dielní, kde si zdokonaľovali jazyk, alebo si slovenčinu posúvali o krôčik vyššie, keďže sa ju učia iba fakultatívne. Učitelia slovenčiny zatiaľ analyzovali výsledky testov republikovej súťaže zo slovenčiny. Koordinátorky projektov boli Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

 • Farebnosť Jána Agarského v Prijepolji

  Výstavu Farby krajinky akademického maliara Jána Agarského zo Starej Pazovy otvorili včera v Múzeu v Prijepolji, kde si ju návštevníci budú môcť obzrieť do konca decembra. Agarský pobudol v Prijepolji roku 2006 na výtvarnej kolónii "Sandžak inšpirácia umelcov" a po takmer desaťročí sa do tohto prostredia vrátil so samostatnou výstavou obrazov. Vystavuje tam svoje a naše farebné krajinky ale aj krajinomaľby inšpirované Slovenskom, ktoré vznikli na sympóziu Hontianske inšpirácie 2015. Na všetkých jeho obrazoch príroda je spestrená a v zaujímavých pastelových kompozíciách maliar vytvára zvláštne farebné odklony. Farba je nositeľom emócie.

 • Slnečná jeseň života

  V malých veľkých chvíľach
  je sila lásky,
  čo ženie svet velikánsky
  a drží ho pokope,
  len čo srdce zaklope.
  Preto sa na svete krásne máme,
  že Vás máme.
  A že nám svietite slnečnými lampášikmi
  do piatkovej noci
  a do podsaty života.

 • Dni slovenského jazyka a kultúry

  V Belehrade a v Novom Sade celý týždeň prebiehajú akcie, ktorými sa nám približuje slovenská kultúra. Prezentáciu slovenských spisovateľov Petra Šuleja a Petra Balka zorganizovali v rámci projektu LITERA TOUR, projekcia filmu True Štúr (príťažlivá dokumentárna dráma o pátraní po okolnostiach smrti Ľudovíta Štúra), trefne zapadla do Roka Ľudovíta Štúra a na Veľvyslanectve SR v Belehrade v spolupráci s Galériou Babka Kovačica, okrem premietania filmu o Štúrovi, nainštalovali aj výstavu BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave.

 • Bačúr a Chlpka v decembri v Bratislave

  Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, zbierka galérie Babka z Kovačice bude predstavené v Bratislave v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v dňoch 1. – 20. decembra 2015. Osobitne bude prezentovaná tvorba Jána Bačúra z Padiny a Jána Chlpku z Hložian. Záštitu prevzali: Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky a Šani Dermaku, veľvyslanec Srbska na Slovensku.

 • 17. novembra na 24°C

  Dnes je 17. november, 321. deň roka v gregoriánskom kalendári. Do konca roka zostáva 44 dní. Na nedeľu oslávime poslednú nedeľu cirkevného (liturgického) roka, potom sa už začne štvortýždňové adventné obdobie. Po advente nasledujú Vianoce, od ktorých nás delí už len asi päť týždňov. Treba sa teda pomaly nalaďovať na radostné sviatky a novoročné oslavy. Na to nás upozorňuje aj Alžbeta, ktorej meniny oslávime o dva dni: „Svätá Alžbeta za plný košík sviatkov prináša". Tie ale súvisia so snehovou bielobou. Aj keď sme dnes v Novom Sade mali 24°C a o snehu ani nechyrovať, čo nevidieť môže nás prekvapiť. Už cez víkend dôjde k ochladeniu a začiatkom nasledujúceho týždňa predpovedajú dážď so snehom a v horských polohách sneženie.

 • Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite a spolupatričnosti

  Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) sa po Cyrilo-metodskom ekumenickom roku 2013, keď bola založená, Štefánikovskom ekumenickom roku 2014, pripravila svoju III. ekumenickú duchovnú akadémiu s tematikou 1130. výročiu smrti sv. Metoda, Roku Ľudovíta Štúra 2015, Celosvetového Roku zasväteného života 2015 v Bratislave 13. novembra 2015 ako súčasť VZ SZSZ v garancii V. Skalského, S. Vrbovského, S. Bajaníka.

 • Vavrín pazovskému Ad infinitum

  V nedeľu 15. novembra uzavreli 46. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku - Divadelný vavrín 2015. Prvú cenu získala inscenácia Ad infinitum, SD VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v réžii Miroslava Kožíka. Druhú cenu získalo predstavenie Čarodejník z krajiny Oz na motívy Lymana Franka Bauma v podaní SKOS Detvan z Vojlovice v réžii Terezy Veberovej-Oravcovej. Tretiu cenu odborná porota udelila predstaveniu Pavla Brezníka Čóó Novej scény ZOPAD pri Dome kultúry Michala Babinku z Padiny v autorskej réžii. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: predseda Miroslav Benka, režisér, významný umelec a členovia Ján Makan, režisér a Miroslav Fábry, herec v SND v Novom Sade, v správe poznamenala, že tohtoročná prehliadka mala pomerne vyrovnanú úroveň predstavení priemernej kvality a že je príznačná zmenšená produkcia.

 • Koncert zborového spevu

  Už tradičný ôsmy ročník Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny a hostí prebiehal včera v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. Na ňom vystúpili Komorný zbor Musica viva, ktorý je aj organizátorom podujatia, dva novosadské zbory: zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu a Komorný zbor Agapé, Spevácky zbor Primavera zo Starej Pazovy, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Obecný cirkevný spevokol Báčskopetrovskej obce, Komorný mužský zbor Skala z Kovačice a hosťujúci Zmiešaný spevácky zbor Rozanov z Đurđeva.

 • Na čele SZSZ aj ďalej Vladimír Skalský

  V sobotu 14. novembra 2015 v Bratislave prebiehalo V. Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Valné zhromaždenie si zvolilo aj svoje vrcholné orgány. Na čele Svetového združenia Slovákov v zahraničí zostáva doterajší predseda Vladimír Skalský, ktorý vedie strešnú organizáciu zahraničných Slovákov už od roku 2006. Tentoraz bol zvolený na novelizáciou stanov predĺžený štvorročný mandát. Podpredsedami sa stali Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA.

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články