Archív
Filter
 • Turíce-Svätý Duch-Láska

  Dnes svätíme druhý deň Svätodušných sviatkov, sviatkov Svätého Ducha, Turíc. Svätý Duch - tretia osoba v Najsvätejšej Trojici (Otec, Syn, Duch Svätý) je vskutku nekonečná a nekončiaca láska. On, Duch Svätý, vnáša do srdca človeka lásku, lásku Božiu. To ja tá láska Boha v nás, ktorá nás dvíha a pomáha nám dosiahnuť náš celoživotný cieľ, našu spásu. Dnes svätíme druhý deň tohto nanajvýš významného cirkevného sviatku a sviatku Cirkvi, keďže v tento deň ona bola zjavená svetu. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života.

 • Pazovskí malí divadelníci najlepší vo Vojvodine

  Muzikál Annie, inšpirovaný rovnomenným filmom, si veľmi dobre naštudovali a úspešne aj predviedli žiaci základnej školy v Starej Pazove. Divadelný súbor ZŠ h. J. Čmelíka a SKUS h. J. Čmelíka včera s týmto muzikálom vystúpil na pokrajinskej prehliadke v Temerine, kde obsadil prvé miesto a postúpil na republikovú súťaž detskej divadelnej tvorby. Festival detskej scénickej tvorby 59. Májové stretnutia, v tomto roku v Temeríne zhromaždil 13 detských divadelných súborov, medzi ktorými boli až dva z našich slovenských prostredí. Okrem Pazovčanov, na celovojvodinskej prehliadke vystúpili aj Kysáčania s predlohou Antoine de Saint-Exupéry Malý princ v réžii Svetlany Gaškovej. Kysáčania získali 3. miesto a zároveň tiež postúpili na republikovú súťaž. Okrem toho, Kristian Križan, ktorý v predstavení stvárnil postavu Hada získal cenu za vynikajúci herecký výkon. Pazovčania sa domov vrátili s viacerými cenami. Okrem iného, získali aj cenu za najlepšiu réžiu, ktorú v predstavení podpisujú: Anička Balážová, Andrea Dvornická Machová, Lýdia Gedeľovská a Ivan Ječmen.

 • Slováci žijúci v zahraničí v objektíve fotografov

  Krajania - fotografi: Zapojte sa do projektu ojedinelej výstavy! Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pri príležitosti 10. výročia svojej činnosti organizuje počas pripomienky Dňa zahraničných Slovákov 5. júla 2016, ktorá sa uskutoční po prvý raz v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, slávnostný program na Hlavnom námestí. Jeho súčasťou bude aj projekt vernisáže fotografickej výstavy. KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015 Slováci žijúci v zahraničí v objektíve fotografov. Do projektu prijímame fotografie s vyššie uvedenými námetmi do 15. mája 2016.

 • Na Turíce poďakujme za silu v nás

  Svätodušné sviatky - Turíce sú spolu s vianočnými a veľkonočnými sviatkami najvýznamnejšie kresťanské sviatky, tzv. výročité sviatky. Svätia sa rovnako ako Vianoce a Veľká noc dva dni a v pravoslávnej cirkvi až tri dni. Ich podstatou je vskutku oslava našej vlastnej vnútornej sily. Ducha v nás. Sväté písmo chápe totiž Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Akoby teda mali našu pozornosť upútať na tú veľkú silu v nás, o ktorej rozmeroch veľa nevieme. Neraz počúvame vedcov, ktorí hovoria o zázračnej, nezničiteľnej energii v človeku. Je to súčasné vyjadrenia toho, čo cirkevná dogma pomenúva Duchom Svätým v nás, Božej milosti v nás, daroch Ducha v nás.

 • Variči bryndzových halušiek

  Navariť ozajstné slovenské bryndzové halušky nie je také ľahké ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Presvedčili sa o tom študenti slovenského jazyka z Katedry slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade, ktorí si na pôde veľvyslanectva vyskúšali prácu s nožom, strúhadlom, vareškou a hrncami. Prvotné rozpaky z varenia slovenskej špeciality nahradili úsmevy -halušky dopadli na výbornú! Nechýbala slovenská hudba, kofola a chutné zákusky, o ktoré sa postarali sami študenti. Desiatim úspešným prvákom odovzdala veľvyslankyňa Dagmar Repčeková certifikáty „varičov halušiek". Študentom želáme veľa chuti nielen do ďalšieho varenia halušiek, ale najmä do úspešného štúdia slovenského jazyka!

 • Okrúhly stôl o kovačickej insite

  Pri príležitosti zápisu insitného maliarstva Slovákov v Srbsku do Národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska a 25 rokov pôsobenia Galérie Babka Kovačica, v turíčny pondelok 16. mája 2016 v Belehrade sa bude hovoriť o fenoméne kovačickej insity, ktorú treba zachovávať. Predpoludním v Turistickej organizácii Srbska Nadácia Babka Kovačica organizuje Okrúhly stôl Nehmotné kultúrne dedičstvo vo funkcii udržateľného rozvoja lokálneho spoločenstva na príklade slovenského insitného umenia v Srbsku a popoludní v budove Kombank Art Hall otvoria výstavu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, kolekcia Galérie Babka Kovačica.

 • Marek Stupavský koncertuje v Novom Sade

  Marek Stupavský je ešte vždy veľmi mladý, ale nám už dobre známy umelec. Okrem v Srbsku, svoju umeleckú a hudobnú imagináciu šíri aj po Slovensku. „Mladý pianista sa predstavil bratislavskej verejnosti večerným recitálom. Koncert bol mimoriadne kvalitný..." – tak zhodnotil jeho prvé vystúpenie v Bratislave náš známy organista Janko Siroma, ktorý tiež podotkol, že tým koncertom Marek potvrdil svoj mimoriadny talent a urobil tak prvý umelecký krok v slovenskej metropole. Potom ňou kráčal ďalšie dva roky. Dva roky získavania vzácnych vedomostí, formovania osobnosti, hudobného profilovania... Nepochybne, veľa toho sa za dva roky naučil. Chce nám to aj dokázať. Na fakulte v Bratislave bude mať povinný ročný koncert 24.mája 2016 ale predtým, 20. mája o 20. h usporiada najprv sólistický koncert v sieni novosadskej hudobnej školy Isidora Bajića. Hovorí, že študentský život má rád, ale jeho mestom je Nový Sad. Tu odrastal a preto najprv tu chce ukázať, koľko zručnosti naposledy získal. Krátka ilustrácia z roku 2015:

 • Dni Petrovca 20. – 22. mája 2016

  Program osláv Dňa Petrovca:

 • Posviacka obnoveného erdevíckeho kostola

  V Erdevíku včera vykonali posviacku obnoveného chrámu Božieho. Na oslave sa zúčastnil aj biskup SEAVC v Srbsku d.p. Mgr. Samuel Vrbovský a početní farári zo všetkých troch seniorátov: Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho seniorátu. Do CZ Erdevík v tento deň zavítal aj bývalý erdevícky kňaz Mgr. Pavel Čerfeľ s manželkou z Prietrži, zo Slovenska. Tiež účastní slávnosti boli predstavitelia evanjelickej cirkvi z Chorvátska: delegácia z CZ Ilok pod vedením pani farárky Mgr. Boženy Sajákovej a pani farárka Mgr. Svetlana Vojnić-Feldyová zo Solian.

 • IN MEMORIAM – za Jaroslavom Feldym

  Jaroslav Feldy sa narodil 27. augusta 1949 v Erdevíku, kde aj skončil základnú školu. Strednú poľnohospodársku školu absolvoval v Bjeljine a Poľnohospodársku fakultu na novosadskej univerzite. Pracoval ako poľnohospodársky inžinier na Irmove v Kysáči a od roku 1979 až po odchod do dôchodku bol zamestnancom Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad. Svoje národnostné povedomie prejavoval v Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika ako člen vedenia spolku a v cirkevnom zbore Slovenskej a. v. cirkvi v Novom Sade ako presbyter. Zároveň bol aktívnym členom novosadského MOMS-u, posledne bol podpredsedom. Počas svojej novinárskej kariéry získal aj niektoré ocenenia a po odchode do dôchodku publikoval knihu Život píše poviedky a najnovšie aj román Keď v živote nekvitli ruže – ranená mladosť.

 • Deň Hložian 2016

  V Hložanoch tento víkend prebieha v znamení Dňa Hložian a jubilea 260 rokov príchodu Slovákov do tejto našej slovenskej dolnozemskej osady. Oslavy sa začali včera a pokračujú aj dnes. Na úvod prvého oslavného dňa otvorili matičnú knižnicu a MO Matice slovenskej Hložany pripravil výstavu Knihy hložianskych autorov. V pokračovaní prezentovali najnovšiu tvorbu hložianskych výtvarníkov, ktorí už 23 rokov organizujú Hložiansku palete. Na poschodí Domu kultúry otvorili výstavu starých fotografií, ako aj výstavu pod názvom Na hložianskom jarmoku a tam je nainštalovaná aj etno izba Spolku žien Slovenka. Pred kulúrno-umeleckým programom v sieni Domu kultúry usporiadali najprv slávnostnú schôdzu Rady Miestneho spoločenstva. Dnešný deň už prebiehal v znamení športových podujatí, kvetín, tort a kyslovky.

 • Dávidova harfa v Senici

  V nedeľu 24. apríla sa v evanjelickom kostole v Senici konal 3. ročník umeleckej súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. Prítomných privítal domáci farár Juraj Šefčík a odovzdal slovo moderátorke popoludnia sestre farárke Zuzane Durcovej u cirkevného zboru Košariská, ktorá na úvod povedala: „Cieľom súťaže je motivovať deti a mládež v našom senioráte k poznávaniu a čítaniu duchovnej literatúry hlavne od našich evanjelických autorov a autoriek či už z minulosti, ale aj súčasných. Tiež k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne i duchovnej hudby."

 • Ascensio Domini 2016

  Dnes je cirkevný sviatok - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini). Ním sa začína svätodušné obdobie cirkevného roka. V deň Vstúpenia Krista Pána na nebo si veriaci evanjelického Slovenského cirkevného zboru v Nadlak pripomínajú nielen cirkevný sviatok a nádej v opätovný príchod Pána Ježiša Krista, ale spomínajú aj na padlých slovenských vojakov počas bojov prvej a druhej svetovej vojny.

 • Pietna spomienka na tragickú smrť generála Štefánika

  Pri príležitosti 97. výročia tragickej smrti gen. dr. M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji, v rámci 26. ročníka Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu, na trase štefánikovských pomníkov Šamorín, Dunajská Lužná, Ivanka pri Dunaji, kde sa zúčastnilo 850 až 900 žiakov a študentov, pedagógovia a ich hostia, pri mohyle tragédie v Ivanke pri Dunaj, dňa 3. mája 2016 za účasti takmer 450 účastníkov pozdravili pietnu spomienku osobitným prejavom prezident SR Andrej Kiska a za Slovákov žijúcich v zahraničí predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

 • Zdigitalizované kulpínske cirkevné matriky

  Kulpínsky cirkevný zbor zdigitalizoval svoje cirkevné matriky a obdobie 1822-1913 nám ponúkol na zverejnenie. Chce tak tieto vzácne údaje sprístupniť záujemcom, ktorí sa zaoberajú genealógiou, pátrajú po svojich koreňoch, alebo ich zaujíma minulosť. Kulpínske cirkevné matriky sme umiestnili do osobitného okienka TU:
  http://www.kulpin.net/component/content/article/2-uncategorised/9132-cirkevna-matrika

 • Bienále fantázie 2016

  Žiaci zo Srbska sa úspešne predstavili na XXII. ročníku Bienále fantázie Turčianskej galérie v Martine. Na túto medzinárodnú výtvarnú súťaž boli zaslané žiacke práce vytvorené vlani na 16. výtvarnom tábore Makovička v Báčskom Petrovci: http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8672-makovicka-a-tvorivo-stravena-sobota, kde boli ocenené aj práce Gabriely Domoniovej, Ivana Struhára a Estery Zajacovej. Ich umelecké diela zapôsobili i na oceňovaciu komisiu v Martine, ktorá týmto žiakom udelila Hlavnú cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Bienále fantázie 2016.

 • Osemročný kulpin.net

  Internetový portál www.kulpin.net je neoficiálna a nezávislá webová stránka spustená 1. mája 2008 z vlastnej iniciatívy, prácou a prostriedkami majiteľov stránky. Vlani si našu snahu všimol Ľudo Pomichal a na portály Slovenské zahraničie písal: „Možno netypicky, ale práve prímer informačno-publicistického portálu v neveľkom Kulpíne uviedla do pohybu dospievajúceho v súčasnosti do veľkoformátového rešpektu kolegyňa publicistka, rozhlasová tvorkyňa a novinárka Katarína Pucovská v spoločenstve vojvodinských Slovákov v Srbsku, aby sa tento následne stal pulzujúcim inšpiratívnym zdrojom s mimoriadne vzácnym a potrebným dennodenným aktualizačným nábojom, je výnimočný, nasledovania hodný, vzácny. Aj preto, že sa zrodil z profesijnej žurnalistickej vášne a zajedno aj z vnútorne precítenej potreby Katky Pucovskej a jej syna Martina byť užitočným, potrebným, vnímavým..." Celý článok TU: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1272/portal-kulpinnet-v-zrkadle-7-jubilea-vela-dobrych-sprav-katka-a-martin-pucovski

 • U petrovských požiarnikov vyrástol máj

  Tradícia „stavania májov" pomaly zaniká. Symbolický strom – takzvaný „máj" alebo „májové drevo" sa v nie tak dávnej minulosti tradične staval v posledný aprílový deň (alebo v poslednú aprílovú noc) takmer vo všetkých našich slovenských osadách. Aj keď táto pekná tradícia stále viac upadá do zabudnutia, sú ešte horlivci, medzi iným aj petrovskí požiarnici, ktorí tento zvyk udržiavajú pri živote. V zadnej časti svojho pozemku členovia Dobrovoľného hasičského spolku v Petrovci, podobne ako aj v minulých rokoch, aj dnes „vystavali máj". O mesiac „váľanie mája" bude dobrým dôvodom na oslavu, o to viac, keďže tento náš spolok oslavuje úctyhodných 125 rokov.

 • Pravoslávny sviatok Vaskrs

  Zelený štvrtok je prvý z troch dní, ktoré v kalendári Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) majú prívlastok „veľký": Veliki četvrtak (Veliko bdenije) -Veľký štvrtok (Veľké bdenie). On bol včera a podľa juliánskeho kalendára dnes je Veliki petak - Raspeće Hristovo (Veľký piatok – Ukrižovanie Kristovo) a zajtra bude Velika subota, resp. Biela sobota. Po nich už bude nasledovať Vaskrs čiže Veľká noc, ktorú v tomto roku oslávime spolu so Sviatkom práce 1. mája. Tohtoročná Veľká noc, čiže Vaskrs v tomto roku pripadá až 5 týždňov po Veľkej noci podľa gregoriánskeho kalendára. Pravoslávnym veriacim blahoželáme k sviatku.

 • Michal Hasík, sedemdesiatnik

  „So svojimi prácami sa ťažko lúčim. Viem, že keď odídu odo mňa, je to tak, ako keď deti odídu od svojich rodičov. Viem, že raz aj ja odídem bez návratu, ale predsa niečo zostane po mne. Lebo, linajka hovorí viac ako tisíc slov. Všetko jedno, či je nakreslená, alebo vystrihnutá. Linajky pre mňa znamenajú mnoho, nimi môžem vyjadriť to, čo slovom nemôžem," hovorí Michal Hasík, ktorému včera, pri príležitosti sedemdesiatin v Združení petrovských výtvarných umelcov usporiadali retrospektívnu výstavu pozostávajúcu zo 70 jeho prác.

 • Pokoj Ďurovkových rovín

  Z obrazov najnovšieho cyklu Michala Ďurovku akoby vanul pokoj roviny. Tento náš akademický maliar sa v poslednom období sústreďuje na zobrazenie výjavov, v ktorých vládne správne konfrontovaný a logicky a tiež aj harmonicky zriadený vzťah. Motív je v nich abstrahovaný, avšak farba sála širokým spektrom. V obrazoch tak vládne zvláštna koloristická atmosféra, ktorá odzrkadľuje charakter umelcovej senzibility a personálneho vnímania. Tak hodnotí Ďurovkovu výstavu Roviny výtvarný kritik Sava Stepanov, ktorý túto expozíciu svojráznej nirvány včera otvoril v novosadskej Galérii Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV).

 • Rada MS KULPÍN

  Kulpínčania si na nedeľňajších voľbách zvolili aj novú Radu Miestneho spoločenstva Kulpín, ktorá bude pôsobiť v období rokov 2016-2020. Prihlásených bolo 24 kandidátov, z ktorých 9 s najvyšším počtom hlasov, by malo utvoriť novú miestnu radu. Predsedom Rady MS Kulpín v predchádzajúcom mandáte bol Miroslav Čeman a podľa počtu získaných hlasov na týchto voľbách, dalo by sa povedať, že si richtársku úlohu dobre spĺňal. Presvedčivo zvíťazil nielen v kulpínskom miestnom spoločenstve, lež sa vysoko umiestnil aj v obecnom zhromaždení. Volebná listina Jednotné Srbsko – Miroslav Čeman v obecnom parlamente v Báčskom Petrovci získala až 6 mandátov. Je to o jeden viac od DS, ktorá doteraz viedla túto obec a iba o tri menej od prvoumiestnenej Srbskej pokrokovej strany (SNS), ktorá presvedčivo zvíťazila na všetkých troch úrovniach v nedeľňajších voľbách: v republike, pokrajine a v lokálnych samosprávach.

 • A je po voľbách...

  Srbská pokroková strana/Srpska napredna stranka (SNS) aktuálneho premiéra Aleksandra Vučića presvedčivo zvíťazila na všetkých troch úrovniach: v republikovom, pokrajinskom a takmer všetkých lokálnych parlamentoch. Keď ide o republikový parlament, k radikálnejším zmenám nepríde. Podľa všetkého, jedinou republikovou poslankyňou z radu Slovákov aj naďalej zostane Libuška Lakatošová zo Starej Pazovy, ktorá je na listine SNS na 105 mieste. Vo vojvodinskom parlamente sa však všetko mení. Aj keď je situácia na pokrajinskej úrovni ešte vždy nie celkom jasná, jasné je, že Demokratická strana (DS), čiže doterajšia vládnuca strana v pokrajine, získala iba zo 20% hlasov, kým SNS s vyše 50% hlasmi prevezme moc aj vo Vojvodine. V pokrajinskom zhromaždení budeme mať najmenej dvoch predstaviteľov z radu Slovákov a to Annu Tomanovú-Makanovú a Pavla Surového. Podobne ako na pokrajinskej úrovni, aj v Báčskopetrovskej obci sa situácia podstatne mení.

 • Naše literárne snemovania...

  ...konajú sa už 60 rokov. Už šesť desaťročí bdejú nad našou tunajšou literatúrou. „Je to – aj na pomery na Slovensku (kde je v tomto roku napr. 50. ročník Slovesnej jari v Martine) – unikátne..." zhodnotil predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, ktorý šéfredaktorke Nového života Zdenke Valentovej-Belićovej odovzdal čestnú plaketu za prínos tohto nášho literárneho časopisu k utužovaniu vzťahov so Slovenskom. Ďalšiemu jubilantovi, Jánovi Labáthovi, blahoželajúc k deväťdesiatym narodeninám odovzdal uznanie za životné dielo a autorské výtlačky knihy Diaľky a iné. Šesťdesiate Literárne snemovanie, usporiadané včera v Petrovci, sa nieslo i v znamení vlastného jubilea, ako aj šesťdesiatin Zoroslava Speváka a sedemdesiatin JozefaValihoru. Na ňom tiež udelili Cena Nového života za rok 2015, ktorú tentoraz získal Michal Babiak.

 • Oslava knihy a knižnice

  Oslava sa konala v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a pri tej príležitosti vyhlásili výsledky literárno-výtvarnej súťaže detí predškolského veku a žiakov základných škôl a otvorili výstavu najúspešnejších prác. Práce si návštevníci knižnice budú môcť obzrieť do 16. mája 2016.

 • Jubilant Miroslav Benka

  „Kultúra a umenie sú lepšou a krajšou stranou nášho bytia, niečím najkrajším, čo človek sebe a iným môže dopriať ," s touto myšlienkou Miroslava Benku sa iste mnohí zhodnú, ale aj s jeho priam zúfalou otázkou: „Kde sa stráca človek? – Človek ako senzitívna bytosť , ktorá má dušu?"... A radí: „Treba žiť široko otvorených očí, až po súdny deň. A aj potom, keď on príde, s doširoka otvorenými očami treba prekročiť prah, úplne vedomí vojsť do toho cudzieho, toho o čom ľudia nič nevedia." Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v Ašanji. Je známym scenáristom, režisérom, hercom, dizajnérom a pedagógom. Je aj zaslúžilým umelcom.

 • Prínos digitalizácie

  Mnohí ľudia sa k digitalizácii stavajú takmer odmietavo, no nevedia, čo všetko ukrýva a prináša. Okrem rôznych cenných, najmä historických, dokumentov sú v súčasnosti na mnohých internetových stránkach zverejňované staré mapy, na ktorých sa možno „donekonečna zabávať". Takúto možnosť sme doteraz nemali, veď kto by kvôli mapám cestoval do Budapešti, Brna, či inde, a to nielen po Európe. Teraz si sadnete doma k počítaču a študujete. Nestačíte sa čudovať, čo všetko zisťujete, čo všetko vás prekvapí, čo všetko nové sa dozviete. A stačí tak málo, do „gúgla" vložiť názvy „staré mapy", „historické mapy", či „old maps" a vyhľadávač vám za nepatrný čas sprostredkuje tisícky adries. Teraz je už len na vás, ako budete postupovať. Na niektorých stránkach môžete prehliadať sken celej mapy, niekde vám umožnia mapu pekne zväčšiť, inde dokonca stiahnuť. Ďalšie kroky však bližšie nebudem rozpisovať, to je už vecou každého jednotlivca, ako s informáciami bude pracovať. Rozhodol som sa, že sa s návštevníkmi stránky kulpin.net podelím, aspoň motivačne, s tým, s čím som sa stretol.

 • Ako voliť?

  V nedeľu v Srbsku budú republikové, pokrajinské a obecné voľby. Znamená, voliči dostanú tri súhrnné listiny, na ktorých okrúžkujú poradové číslo listiny, ktorá sa im najviac pozdáva. V niektorých miestnych spoločenstvách (napríklad aj v Kulpíne) sa paralelne uskutočnia aj voľby do miestneho spoločenstva, tam teda voliči budú vypĺňať aj štvrtú listinu. Mnohí sme z toho všetkého zmýlení a v tak veľkej ponuke politických strán a kandidátov sa nevieme zorientovať. Pri rozhodovaní treba však mať na zreteli, že sú lokálne voľby pre každé jednotlivé prostredie veľmi dôležité. Na tie najviac môžeme aj vplývať a práve preto sa o nich treba čo najviac informovať. Do lokálneho parlamentu si podľa možnosti treba zvoliť schopných, usilovných a poctivých, bez ohľadu ktorej politickej opcii prislúchajú. V lokálnych prostrediach poznáme jednotlivých kandidátov, preto si treba dobre naštudovať jednotlivé volebné listiny. Ponúkame linky na ich zoznam v prostrediach, kde žijú Slováci a stručný prehľad listín v republikových a pokrajinských voľbách, kde sú kandidáti Slováci.

 • Spolupráca SR – RS v oblasti verejnej správy

  V priestoroch budovy Vlády Srbskej republiky v Belehrade dnes bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom verejnej správy a lokálnej samosprávy Republiky Srbsko v oblasti reformy verejnej správy. Z poverenia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky za slovenskú stranu memorandum podpísala veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková. Pre srbskú stranu dokument podpísala podpredsedníčka Vlády Srbska a rezortná ministerka Kori Udovičká. V zmysle memoranda bude vytvorená zmiešaná komisia odborníkov z oboch štátov, ktorá dohodne rozsah a formy vzájomnej spolupráce a odovzdávania slovenských skúseností najmä v oblasti organizácie, kompetencií a výkonu práce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy. Informujú z Veľvyslanectva SR v Belehrade.

 • Voľby v Kulpíne

  V nedeľu 24. apríla v Srbsku budeme mať republikové, pokrajinské a obecné voľby. Kulpínčania si zároveň budú voliť aj Radu Miestneho spoločenstva na obdobie rokov 2016 – 2020. Prihlásených je 24 kandidátov, z ktorých treba zvoliť 9. Pre každé miestne spoločenstvo je nanajvýš dôležité, aby ho viedli schopní ľudia. Preto aj voliči z Kulpína majú na týchto voľbách osobitnú zodpovednosť – zvoliť si osoby, ktoré dedinu dokážu viesť dopredu. Ponúkame zoznam kandidátov.

 • Selenčské sláviky 2016

  Orchestrík základnej školy Jána Kollára v Selenči a Komorný zbor Zvony usporiadali už pravidelný koncert slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky 2016. V sobotu a v nedeľu v Dome kultúry vystúpili malí sólisti a orchester. Počas dvoch večerí početnému obecenstvu zaspievalo až 43 malých spevákov zo Selenče a hostia z Lalite a Šídu. Sprevádzal ich žiacky orchester pod vedením doktora hudobnej pedagogiky Juraja Súdiho, ktorý mal zároveň na starosti aj úpravu piesní a nacvičovanie spevákov.

 • IV. Biblická olympiáda

  „Biblická olympiáda - súťaž zo školského voliteľného predmetu náboženstvo, nie je iba jednou z mnohých školských súťaží... Je to z roka na rok vzrušujúcejší a bohatší zážitok. V tomto roku pribudlo k olympiáde logo, tiež olympijská fakľa, ktorú v sobotu, 16. apríla, držali v rukách žiaci z Aradáča ako minuloroční víťazí, a prešla cez ruky žiakov zo všetkých základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje evanjelická teológia po slovensky. Fakľu pre budúci ročník prebrali tohtoroční víťazi, žiaci petrovského gymnázia." Takto sa o tohtoročnej Biblickej olympiáde, ktorá prebiehala v Aradáči zmieňujú predstaviteľky SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa.

 • Kultúrne centrum v Báčskom Petrovci

  V Báčskom Petrovci, v budove starej základnej školy, dnes slávnostne otvorili rekonštruované Kultúrne centrum. Z pokladnice AP Vojvodiny pred necelým rokom na tieto účely bolo schválených 7.220.022,59 dinára. Báčskopetrovská obec sa vtedy zmluvou zaviazala podporiť rekonštrukciu s 1.500.000,00 dinárov. Realizáciou tohto významného projektu sa vytvorili podmienky na skvalitnenie práce spolkov a združení v tomto prostredí. Niektoré tam už dlhšie sídlia, keďže sa Kultúrne centrum začalo budovať ešte pred desaťročím, kedy z republikového rozpočtu bolo podporené so štyrmi miliónmi dinárov.

 • Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

  Generácia maturantov '97-98 pripravila nanajvýš zaujímavú prezentáciu gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Keďže je zajtra Deň otvorených dverí tejto našej stredoškolskej inštitúcie, toto gymnázium, ktoré mnohí z nás nosia v srdciach, predstavujeme aj Vám. Kamera, zvuk, úprava: Debora Hanna Elijášová, Jozef Nosál, Vladimír Vaňa Valent a Vladimír Pavel Žiak. Réžia: Nataša Hašková, Petra Chalupková, Ivan Kováč a Elena Vršková. Interviewy: Melánia Brňová, Iveta Galasová, Sandra Grňová, Tímea Kopčoková, Tatiana Krížová, Vukašin Zelić a Vladimír Pavel Žiak.

 • Zrenovovaná škola v Starej Pazove

  Škola pre základné a stredné vzdelávanie detí s rozvojovými poruchami Antona Skalu v Starej Pazove je zrenovovaná a deti s osobitnými potrebami získali tak rovnaké podmienky na vzdelávanie, ako aj ostatné deti. Na adaptáciu objektu, ktorý bol vo výrazne zlom stave, pokrajinská administratíva zabezpečila 30 miliónov dinárov a staropazovská obec vyfinancovala kúpu nábytku do učební.

 • Kovačické snívanie

  Motívy snívania vo všetkých jeho podobách sa od včera a do pondelka 18. apríla ponúkajú návštevníkom v Dome kultúry Javorina v Starej Turej na Slovensku. Kovačické snívanie Zuzany Holúbekovej (Kovačica, 1955) je vlastne autorkina 42. samostatná výstava a je to príbeh o vysnívanom dobrom, krásnom a romantickom svete očami a maliarskym štetcom tejto známej kovačickej insitnej maliarky. Autorka patrí k popredným predstaviteľom súčasnej maliarskej kovačickej insitnej školy. Na vernisáži prítomných privítala primátorka Sterej Turej Anna Halinárová a otvárací program slovom a piesňou spestrili aj deti.

 • VHV na Festivale Aničky Jurkovičovej

  Vyhlásením výsledkov skončil 12. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom trojdňový divadelný Festival Aničky Jurkovičovej. Trojčlenná porota udelila päť cien súborom i jednotlivcom. O celkové prvenstvo v divadelnej prehliadke súperilo šesť ochotníckych súborov z domova i zo zahraničia. Hlavnú cenu a titul Laureát Festivalu Aničky Jurkovičovej získalo Divadlo 21 z Opatovej. Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí získalo Divadlo VHV Petrovec zo Srbska za uvedenie inscenácie hry Kataríny Hitzingerovej a v réžii Hany Tancikovej Hore nohami. Tento divadelný súbor získal aj Ocenenie za aktuálnu tému v reflexii divadla a jeho poslania v spoločnosti. O predstavení TU:
  http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/7666-hore-nohami

 • PÁDY Z LEKVÁRU...

  Prednedávnom sme práve na tejto internetovej stránke poukázali na skutočnosť, že aktuálna predsedníčka Asociácie slovenských novinárov verejne preukázala ustarosťujúcu jazykovú nevyspelosť, určite aj nedbanlivosť, a že na internetovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zasvietil text nevídanej negramotnosti, pod názvom Enigma Makan. Skutočnosť, že som na to verejne poukázal a faktami aj doložil, mnohých pobúrila. Leteli urážky a obvinenia. V poriadku, viem kde žijem. Ale predsa...

 • 22. Medzinárodný knižný salón

  Básnický míting, – svojrázna poetická performancia, na ktorej básnici delili letáky s veršami a hovorili svoje básne, – usporiadaný včera popoludní na Námestí slobody v Novom Sade, bol zároveň aj pozvánkou na salón kníh na Novosadskom veľtrhu, ktorý otvorili dnes a potrvá do 18. apríla 2016. Básnický míting usporiadalo Banátske kultúrne centrum, ktoré počas 22. Knižného salóna usporiada i 5. Festival knižných ilustrácií "BOOKILL FEST". V rámci neho zajtra napoludnie J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade otvorí hosťujúcu výstavu Ilustrácie odmenené na Bienále ilustrácií v Bratislave 2015. Na BOOKILL FEST-e budú udelené i Ceny za najkrajšie knižné ilustrácie na základe medzinárodného súbehu, na ktorý bolo doručených 2200 ilustrácií zo Srbska a 27 ďalších krajín. Zajtrajšok na novosadskom výstavisku bude patriť vydavateľstvám národnostných spoločenstiev vo Vojvodine a v ten deň prezentujú aj nové knižné tituly vojvodinských Slovákov. O 13. h. usporiadajú tam besedu s Draganom Jovanovićom Danilovim o preklade jeho veršov do slovenčiny.

 • Finálová recitačná súťaž ASSŽ

  Najlepšie recitátorky z mladšej kategórie súťažiacich budú prezentovať Asociáciu na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici, a podľa návrhu posudzovacej komisie sú to: Iveta Galasová z Padiny a Danica Vŕbová z Hajdušice. Najlepšie recitátorky z kategórie vyše 25 rokov budú predstaviteľkami ASSŽ na Novej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, a sú to: Miriam Murtínová z Hložian a Anita Jonášová z Bieleho Blata. Takto rozhodla odborná porota 10. apríla 2016 na finále recitačnej súťaže Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ), ktorá prebiehala v Báčskom Petrovci, v ústredí Matice slovenskej v Srbsku.

 • Lenka a Laza zahľadení do seba

  Najúplnejšia lyrická báseň napísaná v srbskej reči, ľúbostná kolonáda Lazu Kostića, básnika nadšeného mladosťou a krásou pôvabnej Lenky Dunđerskej, - Santa Maria della Salute, má v sebe takmer kozmickú silu, do ktorej sa zlialo celkové Kostićovo dielo. O tej láske a tej jedinečnej antologickej básni o nescelenej láske hovoril dnes v Kulpíne prof. Hadži Zoran Lazin. Táto láska nadchla aj Zorana Subotičkého napísať predlohu Od raja do beznjenice, ktorá pôsobivo odznela v kulpínskom kaštieli a bola dojímavým úvodom k odhaleniu búst Lenky Dunđerskej a Lazu Kostića v Aleji velikánov v kulpínskom parku. Touto udalosťou si Klub Kulpínčanov pripomenul aj 10-ročnicu pôsobenia.

 • Deň otvorených dverí petrovského gymnázia

  „Neúnavnou prácou a s veľkým nadšením žiaci gymnázia dosahovali a dosahujú najvyššie ocenenia na mnohých olympiádach a súťaženiach vo vojvodinských, republikových a medzinárodných rámcoch. Spevom, tancom, hovoreným a písaným slovom, športovými a bádateľskými aktivitami petrovskí gymnazisti dávno prekročili hranice štátu a sú pýchou a emblémom bezmála storočného petrovského gymnázia. Otváraním nového vzdelávacieho profilu v oblasti informatických technológií v nadštandardne vybavených kabinetoch pripravení sme držať krok s dobou aj v 21. storočí. Školením na petrovskom gymnáziu aj VÁM, našim budúcim gymnazistom, umožníme získať potrebné vedomosti a pripraviť VÁS na úspešné vysokoškolské štúdiá." Touto výzvou kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom pozýva všetkých priateľov školy a zvlášť budúcich stredoškolákov využiť na sobotu 16. apríla od 9,00-18,00h Deň otvorených dverí a presvedčiť sa o vysokých štandardoch tejto školy.

 • Osemdesiatnička Alžbeta Čížiková

  „Keď maľujem, všetky moje trápenia zostávajú bokom a vtedy svoje pocity ukladám do obrazov," hovorí insitná maliarka Alžbeta Čížiková (1936), ktorá sa maľbami spovedá vyše 60 rokov. Rurálny motív a idylický pokoj stále vanú z jej obrazov, z ktorých možno vyčítať maliarkine podnety a myšlienky, - najčastejšie tie z detstva a mladosti, - zvečnené na plátne. O tom sa milovníci kovačickej insity môžu uistiť pri návšteve ateliéru Alžbety Čížíkovej, kde ich srdečne uvíta táto naša stále činná najstaršia insitná maliarka. Miluje plátno a štetec a vôňa farieb ju vraj upokojuje. Maľuje od mladi a ako 18-ročná sa stala prvou maliarkou kovačickej insitnej školy. Jej umelecký vývoj usmerňoval jeden z najznámejších svetových insitných maliarov Martin Jonáš. V roku 1954, ako 18 ročná, po prvej úspešnej výstave v Belehrade, si štetcom natrvalo označila svoju životnú cestu. Dodnes ňou kráča a za sebou má 66 samostatných výstav.

 • Najstarší dom v Petrovci

  Je to jedna z mála našich kultúrnych pamiatok výnimočného významu a je pod ochranou štátu. Táto nízučká stavba pokrytá trstinou je čiastočne pod zemou, takže sa zdá byť ešte nižšou. Zemná podlaha, otvorený komín, sedliacka pec, murovaný sporák, hlinené hrnce a iné nádoby, stará parta – nad tým všetkým a všeličím iným híkali kulpínski žiaci nižších ročníkov, ktorých učiteľky zaviedli do Petrovca na výlet . Oduševnenie detí bolo o to väčšie, lebo sa v domčeku sami sebe zdali byť veľkými, nejeden z nich rukami dokázal dosiahnuť strop domu. Žiaci tam prišli v rovnaký čas, keď fotograf Nenad Glišić robil zábery... K fotografiám prikladáme text z webovej stránky Múzea vojvodinských Slovákov: http://www.muzeumslovakov.rs/ludova-architektura/o-najstarsom-dome. Autor textu: Mgr. Marijan Pavlov, etnológ.

 • Biblie – výstava v Senici

  V pamätnej izbe Martina Braxatorisa, ktorá je súčasťou evanjelického kostola v Senici, bola nainštalovaná výstava kníh, predovšetkým biblií. Väčšina z nich bola archívu cirkevného zboru v Senici a v Hlbokom, ale mnohí cirkevníci prispeli aj knihami zo svojich domácností. Dcéra nebohého farára Miloša Chorváta priniesla viacero kníh zo svojej knižnice i s príslušným popisom ku každej z nich, iná pani priniesla svoju drahocennú bibliu zabalenú vo vyšívanom obruse, 90-ročná babička poslala bibliu, ktorú dostala od spoločenstva ev. mládeže pri svojom sobáši...

 • Spolupráca s krajinami V4

  „Potenciál rozvoja spolupráce Obce Kovačica s krajinami Vyšegradskej štvorky - príklady dobrej praxe" je názov okrúhleho stola, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2016 o 10.00h v priestoroch Relaxu v Kovačici. Príklady dobrej praxe, nadviazanie kontaktov a výmena skúseností medzi účastníkmi z regiónu a krajín Vyšegradskej štvorky, je jedným z hlavných cieľov tohto podujatia. Ako uľahčiť plánovanie a implementáciu projektov a to prostredníctvom regionálnej spolupráce.

 • Správa posudzovacej komisie festivalu DIDA 2016

  V poradí 22. festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov prebiehal dva víkendy, počnúc 25. marcom a končiac dnešným dňom – 3. aprílom 2016.

  K tomu, aby tento festival ešte stále zotrval i napriek neblahým časom prispela najmä skutočnosť, že ochotníci sú filantropi, ktorí svoj voľný čas, energiu a aj peniaze nezištne investujú do divadla – svojho koníčka. Okrem radosti im neprináša nič. Dokonca ani slávu. Lebo typický ochotník je ten, kto divadlo miluje, ale nechce sa ním živiť a nenechá sa odradiť ani nepriaznivými podmienkami aké máme my dnes. Ochotnícke divadlo má zmysel aj do budúcnosti a veríme, že prežije, lebo umenie, ľudské city, dotyky a stretnutia sú nenahraditeľné a divadelné umenie potrebujeme najmä preto, lebo je to jednou z dôležitých zložiek zachovania našej identity. Preto by sme sa aj teraz chceli poďakovať ochotníkom pivnického Divadla Janka Čemana.

 • Komentár Zoroslava Speváka

  Komentár k mlčaniu Slovenskej národnostnej rady a Matice slovenskej v súvislosti s vyhlásením predsedu DS o „slovenských četníkoch" napísal prof. Dr. Zoroslav Spevák. Okrem iného v ňom uvádza: Vyhlásenie pána Bojana Pajtića o „slovenských četníkoch" a zhodnotenie, že tu ide o svojráznu „perverzitu" sa nepochybne vymyká z rámcov politického rátia a elementárnej slušnosti. Ono vyjadruje dlho rokov budovaný syndróm, že etnickí Slováci v Srbsku, na základe nejakej automatickosti, predstavujú kolektívny „majetok" DS a že podpisovateľkou a garantkou tapije na ten hádam doživotný stav, je predsedníčka Národnostnej rady Slovákov a multi-funkcionárka DS pani Anna Tomanová-Makanová. O Matici slovenskej v Srbsku Zoroslav Spevák píše, že je ona iba „tzv. Matica slovenská" a podľa jeho názoru, vskutku je inštrumentom politických mocnárov a záujmovo je pospletaná s členmi DS a NRSNM. Reagovanie profesora Zoroslava Speváka uvádzame v autentickom znení.

 • Agrogrnja medzi najúspešnejšími

  Finalisti ceny "Aurea" sú uznaní za nositeľov udržateľného rozvoja srbského hospodárstva. Povedala Kori Udovičká, podpredsedníčka Vlády Srbska odovzdávajúc toto prestížne ocenenie za investíciu roka, ktoré udeľuje podnikateľský portál "eKapija". Jedným z ôsmych finalistov bola aj spoločnosť Agrogrnja z Báčskeho Petrovca. Uznanie si získala za riečny prístav v Beočine, v rámci ktorého sú nateraz vybudované silá kapacity zo 24.000 ton, čo sa plánuje rozšíriť o ďalších 50.000 ton. Silo-port Beočin, dcérska firma spoločnosti Agrogrnja sa zaraďuje medzi podniky z tohto odvetvia s najmenšími trovami. Prístav a skladovacie silá umožnia obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami na medzinárodnej úrovni. Tým sa Agrogrnja stane jednou z najkonkurenčnejších spoločností v agrobiznise Srbska.

 • Háčiky dobroty

  Buďme ľudia! Naše málo pre niekoho znamená všetko. Humanitárna akcia Háčiky dobroty (Kuke dobrote) pred niekoľkými dňami sa začala v Belehrade a takpovediac cez noc sa rozšírila po celom Srbsku. Najnovšie sa háčiky dobra objavujú aj v regióne. Od dnes ich máme aj v Báčskom Petrovci. O ne sa postarali pracovníci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Báčsky Petrovec. Vešiak, na ktorý možno zavesiť čisté šatstvo alebo potraviny, zavesili vedľa eko studne, kde denne prichádza veľa ľudí.

 • Perverzita

  Líder DS Bojan Pajtić, na predvolebnom zhromaždení v Padine predvčerom povedal, že Slováci nikdy doteraz četníkmi neboli, „ale teraz prvýkrát, sedemdesiat rokov po druhej svetovej vojne, vidíme slovenských četníkov... sedemdesiat rokov po druhej svetovej vojne máte Slovákov, ktorí vstupujú do srbskej etnickej strany, to je niečo, čo je úplne perverzné," povedal Bojan Pajtić. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku sa už včera ostro ohradilo od týchto slov Bojana Pajtića, odsúdili to aj viaceré politické strany, združenia a jednotlivci. Naša Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá by na to prvá musela reagovať, ešte aj dnes mlčí, Anna Tomanová-Makanová sa k tomu nechcela vyjadrovať a predstaviteľom médií povedala, že zajtra vydajú písomné vyhlásenie. Nateraz nereagovala ani MSS, ani náš týždenník Hlas ľudu, ani Asociácia slovenských novinárov. Pokrajinský verejný servis informoval o tom ešte včera, ale iba v srbskej reči a dnes už aj po slovensky. Tlačové agentúry tiež ešte včera zverejnili správu s reagovaním slovenského veľvyslanectva. Tejto téme sa nevyhýbali ani niektoré lokálne médiá, avšak tie, čo majú nárok stať sa regionálnymi, sa nateraz odmlčali.

 • EU fondy na vidiecky rozvoj – slovinské skúsenosti

  Predstavitelia Rozvojového centra srdca Slovinska zajtra v Báčskom Petrovci usporiadajú prednášku na tému: „Európske fondy na vidiecky rozvoj – slovinské skúsenosti pre úspech vojvodinského hospodárstva". Prednášateľom bude Franc Bogovič zo Slovinska, poslanec v Európskom parlamente v Bruseli. Táto prednáška bude úvodom k očakávaným projektom, ktoré by mali byť usmernené na oblasti podnikateľstva, vidieckeho rozvoja a ochrany životného prostredia. Aktivity tohto druhu sú dôležité a mali by pomôcť záujemcom uchádzať sa o prostriedky z EU, ktoré sa ponúkajú krajinám v predprístupových rokovaniach s EU. Podnikatelia a hospodárske subjekty by mali využiť túto príležitosť a oboznámiť sa s možnosťami, ako sebe pomôcť v rozvoji vlastného podniku ale aj Báčskopetrovskej obce, ktorá v posledných rokoch rapídne upáda.

 • Veľkonočný rapkáč?

  ...predvolebný spektákl obyčajného človeka otrávi, rozmechrí mu krv (vyústiac niekedy do rodinných a priateľských svárov), vmetie pred oči dôsledky konzumnej spoločnosti a odcudzenosti, a to všetko v podaní „elitných hercov", predháňajúcich sa v umení klamať, zavádzať, urážať, pľuvať jeden na druhého , sľubovať krajšie zajtrajšky..." - okrem iného píše Pavol Dinka v marcovom čísle časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník z Bratislavy. Cituje i básnika Milana Rúfusa, ktorý svojho času výstižne opísal prejavy politikov: „...rétorické výkony niektorých našich politikov pripomínajú veľkonočný rapkáč..." Predvolebný spektákel sa naplno rozbieha, Veľkú noc sme oslávili a veľkonočné rapkáče počas osláv nechýbali. A posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista by sa malo oslavovať v láske, s vierou a v pokoji.

 • Oblievačka

  Krojovaní mládenci, vedrá vody a muzika. Zapriahnuté dva hnedáky a dvaja ochotní pohoniči. Náladu si zaraz urobili. A vybrali sa hor ulicou za dievkami. Tak ako to robievali naši voľakedy. Huncútsky sa na nich usmievali tí starší, iste si pritom spomenuli na voľakedajšie časy. A nechýbalo ani to príslovečné: „Keď sme my boli mladí..." Práve tie spomienky zachytené fotografickým aparátom z niekdajšej oblievačky v Kulpíne, ktoré Združeniu občanov Terra poskytol Spolok kulpínskych žien, inšpirovalo členov mládežníckej organizácie usporiadať oblievačku v Kulpíne. Hovorí predsedníčka združenia Terra Jasmina Kuštrová. Záhadne sa pritom usmieva, veď aj sama pocítila, aká je voda z vedra studená.

 • X. vinárska Veľká noc v Kulpíne

  Desiate podujatie kulpínskeho Spolku vinohradníkov a vinárov Veľká noc v Kulpíne vyvrcholilo dnes udeľovaním cien. Dve odborné komisie vo štvrtok ohodnotili vzorky 81 bielych vín, 31 červených, 13 ružových, 2 ovocné vína a 1 dezertné ako aj 86 klobás. Ich verejná degustácia sa konala dnes po oficiálnej časti programu. Podujatie prebiehalo v Poľovníckom dome v Kulpíne. Výsledky oceňovania si možno pozrieť TU:
  http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9051-velka-noc-v-kulpine-2016-vysledky-sutaze-vin-a-klobas-uskrs-u-kulpinu-2016-rezultati-takmicenja.

  Ponúkame tiež aj foto reportáž z dnešného programu objektívom Martina Pucovského.

 • Štartovala 22. DIDA

  Hosťujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla komédia Čaj u pána senátora – Reality show autora Ivana Stodolu v réžii Richarda Sanitru včera, na Veľký piatok, otvorilo festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA v Pivnici. Do nedele 3. apríla na pivnických divadelných doskách sa vystrieda 13 divadelných súborov. Hosťujúce predstavenie nasledovalo po slávnostnom otvorení festivalu. Predseda organizačného výboru Ján Kmeťko privítal prítomných a prihovorili sa aj Aleksandar Đedovac, predsedu Obce Báčska Palanka a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM. Sprievodné akcie ani tentoraz nevystanú. Prvá sa uskutočnila už včera v Modrom salóne pivnického kultúrneho domu, kde otvorili Spomienkovú výstavu obrazov pivnického výtvarníka amatéra Samuela Uhríka (1902 – 1980).

 • VEĽKÁ NOC V KULPÍNE 2016 - výsledky súťaže vín a klobás / USKRS U KULPINU 2016 – rezultati takmičenja

  Dve odborné komisie ohodnotili včera vzorky 81 bielych vín, 31 červených, 2 ovocné vína a 1 dezertné a 86 klobás. Ich verejná degustácia sa bude konať vo Veľkonočnú nedeľu 27. 03. 2016 v Poľovníckom dome v Kulpíne, po udeľovaní medailí, ktoré sa začne o 17:00. Výsledky včerajšieho oceňovania si možno pozrieť pod textom.

 • Archív relácií Rádia Nový Sad

  Ak máte v mieste bydliska zlý signál, alebo ste v zahraničí, ale chcete počúvať Rádio Nový Sad, jednou z možností je počúvať vysielanie cez internet. Výber z programu Rádia Nový Sad po slovensky je TU: http://media.rtv.rs/sr_ci/slovacka-redakcija-rns3/18693. Na uvedenej adrese si môžete hocikedy vypočuť niektoré z relácií novosadského rozhlasu uložené v archíve. Nateraz je to iba niekoľko relácií: Vysielanie pre deti, Kaleidoskop, Rádio šport, Vysielanie pre dedinu, Aspekty a Pohľady k výšinám. Náboženské vysielanie Pohľady k výšinám, ktoré sme odvysielali 20. 03. 2016 sa nieslo v znamení 6. pôstnej, čiže Kvetnej nedele. S duchovnou úvahou sa prihovoril Ján Cicka, farár padinský.

 • O výstave takmer po výstave

  V súčasnom období prebieha v Prievidzskej mestskej galérii Art point výstava kovačického insitného umenia dvoch autorov Pavla Cicku a Pavla Hajka. Potrvá síce takmer do konca marca, ale dnes sme sa s jej organizátorom porozprávali trochu inak, ako to býva pri vernisážach.

 • Anna Babiaková vystavuje v Petrovci

  Včera v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci slávnostne otvorili šiestu samostatnú výstavu maliarky Anny Babiakovej z Kulpína. „Anna Babiaková je už na dôchodku, ale výtvarne je činná. Často sa zúčastňuje na výtvarných kolóniách a doteraz svoju tvorbu prezentovala na vyše 75 kolektívnych výstav." Zdôraznil na včerajšej vernisáži riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov a kurátor tejto výstavy Pavel Čáni. Impozantnú výstavu tvorí 54 diel vypracovaných rôznymi technikami a tematicky odlišných, zoradených do niekoľkých celkov. O výtvarnej tvorbe Anny Babiakovej hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík a o umeleckej ceste svojej manželky sa zmienil Ján Babiak. Vernisáž hudobne ozvláštnil komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca a výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.

 • [re]Štart

  V Dome kultúry v Kulpíne včera večer prebiehal multimediálny kresťanský program. Priprav sa byť iný...- Priprav sa na [re]Štart. Kresťanské akcie pod takýmto heslom počas roka prebiehajú v našich slovenských prostrediach s cieľom propagácia kresťanských hodnôt a pomáhania kresťanským veriacim v ich duchovnom vzraste. Okrem duchovného rozjímania a nábožného spevu premietnutý bol aj kratší film súčasnej verzie podobenstva o márnotratnom synovi. Prítomní sa po programe mohli zásobiť s knihami a ďalšími tlačenými materiálmi a audio a video nahrávkami združenia Manna z Kulpína. Združenie pre propagáciu kresťanských hodnôt Manna je združenie občanov – kresťanských veriacich rôznych denominácií, ktoré bolo založené dňa 24.03.2006 a ktoré v tomto roku oslavuje desaťročnicu oficiálneho pôsobenia.

 • Výstava kraslíc a jarných aranžmánov

  Včera, na Kvetnú nedeľu, Spolok žien Slovenka z Hložian po tretíkrát zorganizoval veľkonočnú výstavu pod názvom Výstava kraslíc a jarných aranžmánov. Výstavu nainštalovali v miestnostiach Hasičského spolku a na nej sa zúčastnili: Spolok žien pri MOMS Báčska Palanka, Spolok kysáčskych žien, Spolok petrovských žien, Spolok žien Pivnica, Spolok kulpínskych žien, Usilovne včielky Lug a Spolok žien Slovenka Hložany, tiež aj Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie z Kulpína a Združenie MY Báčsky Petrovec. Jeden stánok s veľkonočnými ozdobami upravili škôlkari Predškolskej ustanovizne Včielka v Hložanoch, ktorí aj predviedli príležitostný program.

 • Krása kraslíc

  Veľkonočné vajíčko, kraslica, písanka, maľované vajce, cifrované vajíčko, cibuľová kraslica... Neodmysliteľne patrí k symbolom Veľkonočných sviatkov. Najčastejšie je to slepačie, prípadne kačacie alebo husacie vajce uvarené natvrdo alebo vyfúknuté a ozdobené viacerými výtvarnými technikami. Môže však byť aj drevené vajce, papierové, alebo z iných materiálov, oháčkované či opletené niťou... ale môže byť aj jedlé vajce, napríklad medovníkové. Často sa na vajíčka lepia potlače s rôznymi obrázkami. K tým zložitejším technikám patrí polepovanie slamou, kresba voskom a gravírovanie, ale aj rôzne iné techniky. Kamenná čipka vajcu dá zvláštnu vznešenú krásu.

 • Jar a magické sviatky jari

  Blahoželáme Jozefom k meninám a lúčime sa so zimou. V tomto roku bude jarná rovnodennosť už zajtra 20. marca – kedy sa začína jar a dnes, na Jozefa, sa teda lúčime so zimou. Krásny jozefský čas nesie plný klas. V našom regióne býva tento deň i častým termínom návratu prvých bocianov. Jozef vraj rozdáva aj vtáčencom pesničky. Krstné meno Jozef (19. 3.) patrí vo svete stále k najrozšírenejším. Najznámejší je Jozef z Nazaretu - pestún Ježiša Krista, ktorý betlehemské dieťatko i s matkou Pannou Máriou odvážne zachránil pred vraždiacim Herodesom. A zajtrajšie ráno, okrem kalendárnej jari, nám prináša i kvetnú predzvesť takzvaných sviatkov jari, čiže zajtra je Kvetná nedeľa a pre kresťanov ona znamená úvod Veľkého týždňa, kedy si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. V mnohých našich prostrediach na Kvetnú nedeľu usporiadajú príležitostné programy a podujatia.

 • Samuel Vrbovský a Ján Botík ocenení v Nadlaku

  V rumunskom Nadlaku sa včera začala a potrvá do zajtra Medzinárodná konferencia Divadelné múzy na Dolnej zemi. Na nej sa aj tohto roku zúčastňujú početní odborníci, znalci, ochotníci, kultúrni pracovníci, divadelníci... z Dolnej zeme a zo Slovenska. Vedecká konferencia je spojená s VIII. ročníkom udeľovania Ceny Ondreja Štefanka. Tohtoročnými laureátmi sú Ján Botík zo Slovenska a Samuel Vrbovský zo Srbska.

 • Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu v roku 2016 na webe ÚSŽZ

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2016 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v rámci dotačného procesu. V rámci posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2016 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 376 dotácií, v celkovej sume 568.066,- eur a 552 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých. Webovej stránke kulpin.net projekt bol zamietnutý, takže v tomto roku budeme odkázaní výlučne na vlastné zdroje. V práci budeme pokračovať v súlade s možnosťami.

 • Princ Charles s manželkou navštívili Vojvodinu

  Britský princ Charles a vojvodkyňa z Cornwallu v druhý deň svojej návštevy Srbska, dnes pobudli vo Vojvodine. Navštívili Nový Sad, Sriemske Karlovce a Kovilj. Na novosadskom námestí pri katolíckom chráme, za prítomnosti novosadského primátora Miloša Vučevića, princeznej Jelisavety Karađorđevićovej a britského vojenského atašé odhalili pamätnú tabuľu britským humanitárnym pracovníčkam. Ide o tri ženy, ktoré húževnato pracovali pri rekonštrukcii domova pre deti v Sriemskej Kamenici a bez úhrady sa starali o siroty. Po kultúrnom programe v centre mesta princ z Walesu s manželkou navštívili Galériu Matice srbskej po čom britský nástupca trónu obišiel kláštor v Kovilji, kým jeho manželka Camilla sa v Sriemskych Karlovciach zoznámila s multietnickou vojvodinskou tradíciou. Osobitne si všimla aj nádherný slovenský, selenčský ľudový kroj. Jej kráľovská výsosť vojvodkyňa z Cornwallu dokonca aj ruku podala selenčskej mladuche Jane Horvátovej.

 • Folkloristi z Maglića odcestovali na európske turné

  Kultúrno-umelecký spolok KUD Đuru Jakšića z Maglića, ktorý vlani oslávil úctyhodných 60 rokov pôsobenia, dnes ráno vyštartoval na zájazd do Francúzska. Bude tam predstavovať svoju dedinu a Báčskopetrovskú obec a spolu s Kultúrno-umeleckým spolkom Neven z Nového Sadu reprezentovať bude aj Srbsko na Medzinárodnom festivale folklóru v Nice. Pestrý program pozostávajúci zo srbských ľudových tancov predvedú aj publiku po celom Francúzsku. Zastavia sa tiež aj v Monte Karlo a v talianskej Verone a Milane.

 • Delegácia zo Štrasburgu zajtra v Petrovci

  Predstavitelia "Zhromaždenia európskych regiónov" zo Štrasburgu pri príležitosti pracovnej návštevy Vojvodiny, dňa 16.03.2016 navštívia aj Akadémiu podnikania žien v jej priestoroch v Báčskom Petrovci. Spomedzi veľkého počtu mimovládnych organizácií z Vojvodiny, Akadémia bola vyzvaná prezentovať výsledky svojho už 10-ročného pôsobenia v oblasti posilnenia postavenia žien v ekonomickej a politickej oblasti.

 • Nadlačania spievali v Petrovci a Hložanoch

  Včera, v piatu pôstnu - Smrtnú nedeľa, ktorá je už predpašiová nedeľa (na službách Božích v evanjelických kostoloch sa už čítajú texty z Pašií, zo Starej zmluvy), bohoslužby v petrovskom a hložianskom evanjelickom kostole ozvláštnili Nadlačania. Evanjelická spevácka skupina z Nadlaku zaspievala piesne, ktoré sa spievajú v pôstnej dobe a so slovom Božím sa prihovoril Mg. Juraj Dušan Vanko, PhD. evanjelický farár v/na Butíne z Rumunska. Nadlačania pobudli v Petrovci predpoludním, kde vystúpili na hlavných službách Božích a navštívili gymnázium a popoludní usporiadali koncert v hložianskom kostole.

 • Za Samuelom Gazdíkom (1927 – 2016)

  V 89. roku života v Kulpíne dnes umrel profesor na dôchodku Samuel Gazdík. Narodil sa 30. júla 1927 v Silbaši. V Kulpíne v škole začal pracovať roku 1957. Vyučoval slovenčinu a srbčinu. Od roku 1965 pôsobil na gymnáziu v Báčskom Petrovci, kde prednášal slovenský a srbochorvátsky jazyk a literatúru. Určité obdobie bol aj vedúcim žiackej knižnice a tiež aj vedúcim profesorom v gymnaziálnom literárnom krúžku Sládkovič. Za svoju odbornú prácu získal viaceré uznania a jedným z tých najvzácnejších mu bola Pamätná medaila školy, ktorú mu udelili roku 1969 - iba štyri roky po tom, ako prišiel do Petrovca, pri príležitosti osláv 50. výročia založenia slovenského gymnázia v Petrovci. Na súdruha či pána profesora si generácie žiakov s úctou a láskou spomínajú. Bol dobrosrdečný a tichý a na žiakov hlas nezvyšoval. Aj s kolegami vždy dobre spolupracoval a získaval si ich svojou jednoduchosťou a úprimnosťou.

 • X. Veľká noc v Kulpíne 2016 / Ускрс у Кулпину 2016

  Združenie vinohradníkov a vinárov z Kulpína srdečne pozýva na desiate podujatie Veľká noc v Kulpíne 2016. Tradičná degustácia vína a domácich klobás sa usporiada v obvyklom termíne vo Veľkonočnú nedeľu, ktorú v tomto roku budeme oslavovať 27. marca. Týždeň predtým, v nedeľu 20. marca záujemcovia, ktorí chcú priniesť svoje vína a hrubé klobásy na oceňovanie, budú to môcť urobiť v čase od 10,00 - 19,00h. Treba priniesť jednu hrubú klobásu a 3 l vína. Pre klobásy poplatok sa neplatí a pre víno kotizácia je 500 din za jednu vzorku. Vzorky vín a klobás sa budú prijímať v loveckom dome v Kulpíne, kde bude aj ústredný program s koštovkou. Odborné komisie, v ktorých budú vrcholní enológovia a technológovia, ako aj odborníci na výrobu slovenských klobás, budú pracovať a hodnotiť doručené vzorky na Zelený štvrtok 24. marca. Verejné vyhlasovanie víťazov s kultúrno-umeleckým programom bude 27. marca o 17,00 hodine a po oficiálnej časti nasledovať bude degustácia vzoriek vín a klobás. Keďže ide o jubilejné podujatie, organizátor sľubuje dobrú zábavu a očakáva hojnú účasť súťažiacich a bohatú návštevu.

 • R.I.P. Dragan Nikolić

  Legendárny srbský herec Dragan Nikolić (72) umrel dnes ráno v belehradskej nemocnici. Narodil sa 20. augusta 1943 v Belehrade. Herectvom sa začal zaoberať roku 1964 a prvú významnú hlavnú úlohu stvárnil roku 1967 vo filme "Kad budem mrtav i beo" (Keď budem mŕtvy a biely). Počas 50-ročnej filmovej kariéry hral vo vyše 170 filmoch. Medzi tými poslednými úlohami bola aj tá v televíznom seriály "Sva ta ravnica" (Celá tá rovina), ktorej jednotlivé scény sa hrali v kaštieli rodiny Dunđerskej v Kulpíne.

 • Štúdium psychológie na Slovensku

  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie, informuje zahraničných študentov o možnosti študovať nový akreditovaný študijný program jednoodborovej psychológie s názvom Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím.

  Ide o jedinečný program v študijnom odbore Psychológia. Absolvent v ňom získa poznatky zo základných oblastí psychológie, personalistiky, práva, marketingu a manažmentu. Rovnako je pripravený pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v odbore psychológia.

 • Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

  Obdobie rokov 1938 až 1968. Doba poznačená prenasledovaním a utrpením. Ale aj príbeh troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej ženy. O tom je román Dogodilo se prvog septembra (ili nekog drugog dana)/Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) Pavla Rankova, ktorý v preklade do srbčiny vlani v septembri vyšiel vo vydavateľstve Sezam book zo Zreňaninu. Prezentáciu knihy, za účasti autora a prekladateľky Zdenky Valentovej-Belićovej, usporiadali včera v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

 • Kulpínske zápasy

  Včera, 8. marca v predpoludňajších hodinách sa zohral priateľský futbalový zápas na futbalovom ihrisku v Kulpíne. Zápasil tím Čiernych a tím Bielo-sivý, oba z Kulpína. Brankári Čenger a Morkić počas celého zápasu mali plné krídla práce, keďže všetci hráči mali dobre vytrénované hrabačky. Oba tímy hrali výborne a hrabali-zobali všade, kde sa to mohlo a nemohlo, ale aj napriek tomu sa zápas skončil výsledkom 0:0. Aj keď sa hralo v pernatej lige, zápas si prišiel pozrieť iba jeden divák, ktorý podporoval oba tímy. To, čo činilo tento zápas netradičným, je fakt, že všetci hráči boli z Kulpína, čo sa v skorej histórii tejto dediny nestalo.

 • Xénia Mučajiová

  Deťom sa venovala počas celého života: profesionálne, ale aj v tej svojej záľube – v písaní. Detskou srdečnosťou a úprimnosťou dodnes žiari. A tak jednoducho úprimne aj vyznáva: „Do Petrovca ma priviedla láska. Robila som ako mladá učiteľka v Ruskom Kerestúre a do školy prišli hostia z Petrovca... A zaľúbila som sa." Rusinský jazyk nepredstavoval prekážku. Keď deťom vo vtedajšej „obode" povedala, nech sa podívajú na jašťurečku, tie ju opravili, že to je jašterička. Postupne si jazyk osvojila, veď s láskou sa všetko ľahšie zvláda. Dvaja, ktorí si k sebe pasovali, spoločne prežívali aj rôzne katarzie. Obaja mali veľkú radosť zo slov, veršov a príbehov, zaznačených na papier. Vydali mnohé knihy. Vedno kráčali aj literárnym a aj tým životným poľom. Ešte pred pár rokmi aj v kostolnej lavici spolu s manželom Pavlom sedávali. To všetko sa odtlačilo do jej tváre a spokojných vrások.

 • Ombudsman v Kulpíne a Hložanoch

  Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman ochraňuje práva občanov a dohliada na prácu pokrajinských orgánov správy, verejných podnikov a ustanovizní, ochraňuje práva občanov, najmä proti porušeniam vykonaným nezákonným, neúčelovým a neúčinným konaním orgánov správy, stará sa o ochranu a zveľaďovanie ľudských a menšinových práv... Z tejto inštitúcie informujú, že vo štvrtok pobudnú v Kulpíne a Hložanoch a preto vyzývajú občanov, ktorí majú otázky či problémy v akejkoľvek oblasti ľudských práv, aby sa počas štvrtkovej návštevy predstaviteľov pokrajinského ombudsmana osobne a priamo informovali o spôsoboch a oblastiach, v ktorých môžu uskutočniť a ochrániť svoje práva.

 • Hýrenie farieb na štrikancoch a štrikančekoch

  Svetre a svetríky, čiže štrikance a štrikančeky, detské a pre dospelých, ktoré boli a aj sú súčasťou selenčského kroja, sú aj súčasťou najnovšej expozície Etno múzea v Selenči. Štrikanček párticový, gučkavý, na patent, pásikavý, kyckavý... pártica sekaná...takéto a mnohé iné. A tie farby – vínový, olejový, letkový, fajovkový, pakličkový, kamenčokavý, svetlý... pomarančový, rózový, bílý... všetko to zhromaždené a pomenované Spomienka na našich predkov sa nachádza v etno priestore v Dome kultúry. Predmety pred zabudnutím už 15 rokov zachovávajú neúnavné členky etno sekcie, ktorú úspešne vedie Viera Streháska.

 • Literárny večierok venovaný ženám

  V ústrety Medzinárodnému dňu žien Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičáteka z Kysáča usporiadal literárny večierok venovaný ženám. Hostkou bola Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice. Prítomných privítal predseda tohto kultúrno-umeleckého spolku Michal Francisty a o osobnosti Vladimíra Mičáteka text prečítal učiteľ dejepisu na dôchodku Rastislav Surový. Príležitotné verše venované ženám prečítali štyria Michalovia: Michal Ivičiak, Michal Vrška, Michal Ďurovka a Michal Francisty.

 • Dnešný deň v znamení Mateja Čániho

  Finálový zápas na Prvom žiackom šachovom turnaji Mateja Čániho v Petrovci odohrali druhák Jakub Franka z Báčskeho Petrovca a piatak Alexej Bartoš z Aradáča. Aj keď si titul najlepšieho zaslúžil Alexej, o nič menšia pochvala patrí aj druhákovi Jakubovi, ktorý si hrdinsky vybojoval striebornú medailu a krásny pohár. Uznanie patrí i všetkým ostatným našim nádejným šachistom, ktorých na tomto prvom turnaji v báčskopetrovskej základnej škole bolo až 81. Blahoželali im organizátori ako i slovenská veľvyslankyňa v našej krajine Dagmar Repčeková, ktorá spolu s predsedom Báčskopetrovskej obce Pavlom Marčokom odhalila aj drevenú sochu Mateja Čániho.

 • Ekumenický modlitebný deň

  Svetový deň modlitieb sa už roky koná v prvý marcový piatok v cirkevných zboroch po celom svete. Cieľom je združovať ženy rôznych rás, kultúr a tradícií, rozširovať ich povedomie o iných krajinách a kultúrach, sympatizovať s problémami iných krajín a kultúr a modliť sa s nimi a pre ne. Biblické texty a modlitby pre bohoslužbu pripravujú každý rok kresťanky z inej krajiny.

 • Voľby 2016

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, skrátene parlamentné voľby 2016, sa uskutočnia pozajtra 5. marca. Keď ide o našu krajinu, prezident Tomislav Nikolić zajtra napoludnie vypíše voľby v Srbsku a tie pravdepodobne budú 24. apríla. V Srbsku by sa súčasne mali uskutočniť mimoriadne parlamentné, ako aj pokrajinské a lokálne voľby. Teda, kandidátov budeme mať neúrekom. Vo voľbách na Slovensku kandiduje 23 strán a 2914 kandidátov. Prostredníctvom médií a sociálnych sietí slovenský prezident Andrej Kiska apeluje na občanov neignorovať voľby: „Chcem vás požiadať a vyzvať, aby ste v sobotu prišli voliť. Viem, že mnohí z vás si nevedia vybrať a sú z politiky otrávení. Lenže nevoliť nie je riešenie. Neisť voliť často znamená, že váš hlas môže prepadnúť v prospech politickej strany, ktorú by ste vôbec nechceli vidieť v parlamente."

 • Maškaráda v Novom Sade

  Približuje sa 21. Maškaráda Múzea Vojvodiny. Podujatie sa organizuje v ústrety pravoslávneho sviatku Bele poklade, ktorý je podobne ako aj Popolcová streda, hraničným obdobím medzi predpôstnou dobou hojnosti, hostín, jedla, pitia a zábav a pôstom. Pravoslávny sviatok Bele poklade je posledným dňom zábav a v tomto roku pripadá na nedeľu 13. marca. Maskový sprievod sa na svoju tradičnú prechádzku vydá v piatok 11. marca o 12,00 h z plató Múzea Vojvodiny. Defilovať budú ulicami Dunajská, Zmaj Jovova, Modene, Bulvárom Mihajla Pupina a po Dunajský park. V parku bude zábavný program. Odmenené budú najkrajšie masky.

 • Minulosť pre budúcnosť

  V selenčskom dome kultúry v nedeľu 6. marca o 15. h bude otvorená ďalšia výstava venovaná blížiacemu sa sviatku 8. marcu, Medzinárodnému dňu žien. Nainštalovaná bude v etno priestore, kde si zároveň pripomenú aj pätnásť rokov jestvovania etno múze v Selenči. Mottom výstavy je: Minulosť pre budúcnosť.

 • Poetka a jubilantka Anna Dudášová

  Dňa 1. marca tohto roku dožíva sa významného životného jubilea naša známa srbskoslovenská, či slovenskosrbská spisovateľka Anna Dudášová. Osemdesiatka jej ani veľmi nepristane, je to ešte stále vitálna, pracovitá a tvorivá Anna, s ktorou sme sa spoznali v dávnych 70-tych rokoch minulého storočia na Literárnej kolónii v Kanjiži. Anna Dudášová žila od roku 1958 v mestečku Malo Crniće neďaleko Požarevca, v typickom homoľsko stižskom regióne. Pracovala v obci ako sociálna pracovníčka a svojím otvoreným srdcom a žičlivou mäkkou slovenskou povahou získala si každého, najmä deti po ktorých túžila, ale nepošťastilo sa jej ich aj mať. Preto sa mnohým deťom stala nielen dobrou vílou, ale aj učiteľkou, sestrou a priateľkou...

 • Február

  Odpočitujeme posledné februárové dni. Pomaly je za nami aj ďalší mesiac v roku 2016, v ktorom si pripomíname osemdesiatiny Ľubomíra Feldeka, ale aj nedožité deväťdesiate narodeniny Kataríny Kožíkovej a štvrťstoročie Galérie Babka Kovačica. Uvedených troch jubilantov, na určitý spôsob spája február a Kovačica. Známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý v roku 2009 navštívil viaceré naše vojvodinské prostredia, medzi iným aj Kovačicu, túto svoju návštevu opísal vo svojej krátkej úvahe v CD kalendári pod obrazom Kataríny Kožíkovej. Kalendár vydala v roku 2014 a 2016 Galéria Babka z Kovačice.

 • Zabudnutí slovenskí predkovia

  Kultúrne Centrum Kysáč (KIC) usporiadalo výstavu umeleckých fotografii Zabudnutých slovenských predkov. Autormi výstavy sú diplomovaný režisér a významný umelec docent Miroslav Benka zo Starej Pazovy a Miroslav Brna kolekcionár z Kysáča. Na úvod vernisáže sa prihovoril úradujúci riaditeľ kultúrneho centra Pavel Surový, ktorý privítal prítomných, v prvom rade autorov výstavy, ako aj Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM a poslankyňu v republikovom zhromaždení Libušku Lakatošovú. Tiež prezentoval nové logo KIC, ktoré sám vypracoval ako vlastný dar tejto kultúrnej ustanovizni.

 • Nová hudobná produkcia

  Naša známa speváčka, skladateľka a dirigentka Slovenka Benková-Martinková v týchto dňoch vydala 2 CD. Na jednom sú evergreeny (Tak ako kedysi) a na druhom sú novšie skladby (Nové), ktorých autormi sú členovia hudobnej rodiny Benkovej, ale aj Kulpínčan Zare Govorčin. Spolupráca týchto dvoch hudobníkov pretrváva už viac rokov. Zare vlani založil skupinu Industrijski Kombinat s ktorou príležitostne vystupuje aj Slovenka a s ktorou vydali aj video klip Srećan ti rodjendan (Šťastlivé narodeniny). Bezbroj puta (Nespočetnekrát) je nová skladba skupiny Industrijski Kombinat.

 • Výstava insitného umenia v Senici

  V nedeľu 21. februára sa konala v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Pozdrav z Kovačice". Tentokrát svoje prekrásne diela vystavovali dvaja významní maliari kovačickej školy insitného umenia Pavel Cicka a Pavel Hajko. Insitné umenie sa v Senici teší veľkej obľube, dôkazom čoho bola i zaplnená sála osvetového strediska. Prítomné boli i miestne médiá, ktoré si nenechali ujsť príležitosť zoznámiť sa s obidvomi maliarmi a ich obdivuhodnými dielami.

 • Budenie skorej jari v Brehoch

  Východnú časť Fruškej hory Dunaj oddeľuje od sriemskej ornej pôdy okolo Bešky, Indjije... Na svahu otočenom na juh leží dedinka Slankamenské Vinohrady, skrátene Brehy. Žije v nej asi 250 obyvateľov, z ktorých asi 75% Slovákov.

 • O samozdanení a báčskopetrovskom parlamente

  Na zamyslenie úvodom ponúkame výňatky z článku uverejneného ešte 10. 07. 2010 pod titulkom V báčskopetrovskom parlamente zotrváva famózne manželstvo bez lásky... Citát:

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka ústredná oslava v Srbsku sa už tradične organizuje v Kovačici. Pod záštitou UNESKO Galéria Babka aj v tomto roku usporiadala okrúhly stôl a výstavu obrazov. Na podujatí sa zúčastnili vysokí predstavitelia z krajiny a zahraničia (o tom viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8949-materinsky-jazyk). Hovorilo sa viacerými jazykmi a napríklad šéf delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport sa prihovoril po slovensky. Druhá veľká oslava prebiehala v Belehrade, kde Kancelária pre ľudské a menšinové práva v spolupráci s Národnostnými radami národnostných menšín usporiadala príležitostný program. Slovákov tam predstavovala Marína Šmitová z Kysáča.

 • Snemovali kulpínski lovci

  Kulpínski poľovníci vlani vysadili 1500 sadeníc stromov a zostalo im ešte 500, ktoré plánujú sadiť, ibaže nemajú kde. Pri komasácii boli totiž zničené všetky remízy, ktoré pridelili novým majiteľom, takže v chotári nezostalo miesta pre žiadnu rozptýlenú zeleň. Keď ide o lov, trikrát usporiadali lov na zajaca, lovili ho však v ohraničenom počte, keďže ešte stále v chotári tejto diviny nieto nadostač. Bažantov lovili v 14. akciách, keď z voliéry vypustili úhrne 250 bažantov a zastrelili 184. Srnu tiež viackrát lovili, plánovali odstrel 9 kusov, nakoniec počet znížili na 7, keďže zhodnotili, že je sŕn menej, než očakávali. Lovili aj škodcov: zastrelili 25 líšok, 3 šakaly, 1 jazveca a 8 sivých vrán. O tom hovorili členovia kulpínskeho poľovníckeho spolku Bažant/Fazan na včerajšom výročnom zasadnutí.

 • Klobásafest 2016

  Petrovská klobása napokon dostala svoj festival. Takúto ódu si iste zaslúžila, veď doširoka otvára dvere, srdcia a náruče. Miestne spoločenstvo Petrovec usporiadalo dnes tento prvý ročník Medzinárodného festivalu klobás pod názvom Klobásafest 2016. Podujatie prebiehalo vo Vrbare za účasti početných výrobcov klobás, ich pomocníkov, kmotrov, zástupcov, pomáhačov, asistentov, tovarišov... tiež aj pozorovateľov, fanúšikov, labužníkov... a čo je tiež veľmi dôležité, aj slnko sa na všetko to veselo usmievalo. Festival bol súťažného rázu a o najlepšiu klobásu súťažili štvorčlenné tímy, ktoré z 10 kg mäsa mali zhotoviť čerstvé klobásy. Okrem súťažiacich, do Vrbary prišli i početní predajcovia, prevažne s ponukou údenín, predovšetkým hrubých klobás, ale nechýbala ani údená tenká klobása, šunka, slanina, oškvarky a iné zabíjačkové dobroty...

 • Materinský jazyk

  "Ó, mojej matky reč... je krásota, je milota..." Takto sa vo svojej básni o rodnej reči vyznával P. O. Hviezdoslav. My nemusíme skladať oslavné rýmy, stačí ak budeme jazyk, v ktorom sme vyslovili naše prvé slová, považovať za ten náš. O to sa už 16 rokov zasadzuje aj Pavel Babka, zakladateľ a majiteľ Galérie Babka Kovačica, ktorá tento deň každoročne oslavuje pod záštitou UNESKO. Keďže táto galéria získala toto exkluzívne právo, v Srbsku sa ústredná oslava 21. februára, Medzinárodného dňa materinského jazyka, roky organizuje v Kovačici. Kovačica na nedeľu bude teda metropolou materinského jazyka v Srbsku. Galéria Babka, ktorá v tomto roku oslavuje štvrťstoročie jestvovania, pri tejto príležitosti prezentuje doplnené vydanie knihy Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku. Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít (ponúkame jej elektronickú verziu). Za túto monografiu autorka Gordana Blagojević v roku 2015 získala medailu za kreativitu Svetovej organizácie intelektuálneho vlastníctva (WIPO).

 • Naše dva modro-biele kostoly

  Výška, poloha v centrálnej časti dediny, a u nás najčastejšie bielo-modrá kombinácia farieb, - to všetko naše kostoly robí nepriehľadnuteľnými. Do biela, či modro-biela sú olíčené kostoly v Kulpíne, Padine, Jánošíku, Aradáči, Boľovciach, Kysáči, Lugu, Báčskej Palanke, Pivnici, Silbaši, Slankamenských Vinohradoch... Najnovšie, aj ten v Erdevíku. Zaujímavú foto montáž urobil Miša Valent, ktorý „postavil" starý a nový erdevícky kostol jeden vedľa druhého. Taktiež zvláštnu úpravu na fotografii urobil aj Ondrej Miháľ, ktorý odstránil elektrické vedenie na fotografii kulpínskeho kostola. Takmer rovnaký záber kulpínskeho kostola, ibaže po asi desaťročí a po jeho najnovšej rekonštrukcii, urobil Martin Pucovský. Na jeho fotografii pribudlo ešte viac drôtov.

 • Starostlivá mať alebo macocha?

  Slobodný vysielač Banská Bystrica pozýva na diskusnú reláciu vo štvrtok, 18.februára 2016 20:30 - 22:30h stredoeurópskeho času / MET. Téma: Starostlivá mať alebo macocha? Ako sa stará Slovenská republika o svoje „deti" v cudzine a čo si o tom myslia, ako to pociťujú a hodnotia krajania, Slováci žijúci v zahraničí. Hosťami redaktora Rorisa Koróniho v štúdiu budú: Andrej Bučko / Austrália, Jozef Starosta / Kanada a Dušan Klimo / Nemecko. Diskusiu môžete sledovať „naživo" na:
  http://www.slobodnyvysielac.sk/relacie/v-prvej-linii/
  a môžete sa zapojiť do diskusie počas vysielania prostredníctvom internetu na:
  studio@slobodnyvysielac.sk
  alebo telefonicky do štúdia na číslo:
  048 381 0101 (zo zahraničia: ++421 48 381 0101)

 • Narodeniny v Hermanovom brlohu

  V stredu 17. februára 2016 o 12.00 hodine Múzeum vojvodinských Slovákov a Detské múzeum Hermanov brloh z Celja v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci usporiadajú zaujímavú interaktívnu výstavu pre deti pod názvom Narodeniny v Hermanovom brlohu. Výstava je určená deťom predškolského veku, ako i žiakom nižších ročníkov základnej školy. Výstavou sú predstavené oslavy narodenín v niekoľkých rozličných štátoch. Veľkú pozornosť detí, ale i dospelých návštevníkov, upúta ústredný element výstavy – oslavná torta. Do nej sa dá vojsť, ona „spieva" a vonia na čokoládu, jahody a vanilku. To, čo je v skutku výnimočné a zodpovedá deťom, je koncept, v ktorom väčšia časť expozície je určená pre hru, takže vo výstavnom priestore sa dá pobaviť a pohrať. K dispozícii sú kresliarske a maliarske materiály, kocky ako aj iné hračky.

 • Keď anjeli plakali a Zlodejka snov

  V ústrety sviatku sv. Valentína v Novom Sade v sieni Novosadského klubu usporiadali literárno - hudobný večierok, na ktorom predstavili piatu básnickú zbierku Kradljivica snova (Zlodejka snov) a tretie vydanie románu Kad su andjeli plakali (Keď anjeli plakali) novinára Rádia Nový Sad Ljubenka Zvizdića. Román je autentickým svedectvom vojnovej výchrice, kedy do jedného z najkrajších miest v Srbsku masovo prichádzali utečenci. V tej dobe určitá trieda ľudí, a oni boli väčšinou nevzdelaní a morálne skompromitovaní, využívajúc vtedajšie okolnosti, pašovanie a iné podvody, vo veľmi krátkom čase zbohatla a tými "špinavými" peniazmi "zarotovala" koleso života väčšiny obyvateľov tohto pokojného vojvodinského mesta.

Letmo

Zlatko Benka

Sneh

...
Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

 

Posledné komentáre

Posledné články