Viac žiakov a nový odbor na gymnáziu

Na gymnáziu v Báčskom Petrovci začali nový školský rok (v ktorom si pripomínajú 98/99 rokov pôsobenia) s novým odborom a zvýšeným počtom žiakov. Do prvého ročníka je zapísaných 88 žiakov a rozdelení sú do troch štvorročných odborov s vyučovacím jazykom slovenským a srbským a do jedného trojročného kuchárskeho odboru s vyučovacím jazykom slovenským. "Žiakov máme až z 28 prostredí a v žiackom domove sú žiaci z 23 osád. Všetky kádre sú odborne zastúpené a v porovnaní s minulým školským rokom celkovo máme o 40 žiakov viacej. To nás veľmi teší a veríme, že otváraním nových odborov záujem žiakov bude narastať," hovorí riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Anna Medveďová.

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (foto: Martin Pucovský)

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (foto: Martin Pucovský)

 

Počet žiakov po ročníkoch je nasledujúci: 88 prvákov, 65 druhákov, 60 tretiakov. a 52 štvrtákov. V trinástich triedach úhrne je 265 žiakov. V žiackom domove, ktorého celková kapacita je 80 lôžok, ubytovaných je 77 žiakov. Podľa názoru zamestnancov internátu to je optimálny počet.

 

Vyznamenaní žiaci v roku 2016 (foto: GJK)

 

Vyznamenaní žiaci v roku 2016 (foto: GJK)

 

Gymnázia Jána Kollára bolo založené v r. 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov a stalo sa jednou z ich najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní, ktorá v mnohých súvislostiach postupne prerástla nielen lokálne a menšinové ale i pokrajinské, republikové a štátne rámce.

 

1.septembra 2017 privítali novú generáciu (foto: GJK)

 

1.septembra 2017 privítali novú generáciu (foto: GJK)

 

Vo svojich, dnes už takmer 100 ročných dejinách, toto gymnázium často zápasilo s radom problémov, avšak vždy ich dokázalo preklenúť a nie iba pokračovať vo svojom pôsobení, ale i všestranne zveľaďovať svoju činnosť. Desaťročia bolo (a prakticky zostalo dodnes) jediným gymnáziom zo slovenským vyučovacím jazykom (vo všetkých predmetoch) mimo Slovenska.

O dejinách tejto našej významnej stredoškolskej ustanovizne sa možno viac dozvedieť z textov Samuela Boldockého TU:
http://www.kulpin.net/slovenske-gymnazium-v-bacskom-petrovci

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články