Čo dokáže pekné slovo 7 / 2017 Padina, 12.12.2017

/zo správy komisie/

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo už siedmy rok teda pravidelne vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Slovenskej národnostnej rady spolu so Slovenským vydavateľským centrom, na ktorý žiaci našich škôl tentoraz zaslali úhrnne - 66 prác -, a to 51 v kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl a 15 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií.

 

Odmenení žiaci, literáti: Branislav Pop, Emília-Jana Pálešová, Petra Častvenová a Maja Opavská na ceste do Padiny (foto Annamária Boldocká Grbićová)

 

Odmenení žiaci, literáti: Branislav Pop, Emília-Jana Pálešová, Petra Častvenová a Maja Opavská na ceste do Padiny (foto Annamária Boldocká Grbićová)

 

Po dôkladnom prečítaní a rozoberaní zaslaných prác komisia, ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila (predseda) a členky komisie Zuzana Valentíková a Svetluša Hlaváčová sa zhodla, že treba v prvom rade pochváliť ochotu a snahu prednášateľov slovenčiny na našich základných a stredných školách, že animovali početných žiakov, aby sa prihlásili na súbeh a týmto táto akcia aj ďalej plní svoj základný cieľ a zámer. Najviac prác poslali z kovačickej základnej školy – až 20 – tiež z Bieleho Blata – 13 – a Padiny – 11. Na druhej strane s poľutovaním treba konštatovať, že iba jedna práca prišla zo Starej Pazovy, a vôbec sa k tomuto súbehu nepridali žiaci a ich prednášatelia slovenčiny na základných školách z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Selenče, Hložian, Erdevíka...

Téma súbehu aj tentoraz bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: zaslané práce žiakov základných škôl od 5. až po 8. ročník a žiakov stredných škôl a gymnázií.

Komisia vôbec nemala ľahkú prácu, lebo na súbeh prišlo hodne kvalitných prác, no predsa sa museli rozhodnúť a udeliť ceny a odmeny.

V kategórii žiakov ZŠ od 5. do 8. ročníka komisia udelila ceny nasledovným účastníkom:

1. cenu získala Anna Čobrdová, žiačka 8. ročníka ZŠ 15. októbra v Pivnici,

2. cenu si rozdelili Nataša Petrovičová, žiačka 7. ročníka padinskej ZŠ a Andrej Simendić, žiak 7. ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

3. cenu si rozdelili Darko Svetlík, žiak 8. ročníka kovačickej ZŠ a Vladko Hromčík, žiak 7. ročníka ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate.

Špeciálnymi odmenami, teda diplomami a darčekmi boli odmenení žiaci Isidora Belićová, žiačka 6. ročníka ZŠ Đorđa Natoševića v Novom Sade, Lea Herčeková, žiačka 7. ročníka pivnickej ZŠ a Žaneta Zadunajská, ôsmačka bieloblatskej ZŠ.

V druhej časti stretnutia udelili ceny v kategórii stredných škôl a gymnázií. Na súbeh prišlo 15 prác. Komisia udelila nasledovné ceny:

1. cena – hodnotný a kvalitný reproduktor značky SONY – BT XB 10 – Extra Bass a knihy SVC získala Hana Čížiková, žiačka 4. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za veľmi vyspelú a originálnu prácu pod názvom Špirála.

2. cenu - USB kľúč MEDIA RONGE kapacity 16 gigabajtov, ako aj balíček kníh Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci si rovnoprávne rozdelili - Emília-Jana Pálešová, žiačka 3. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Deň, keď zomrieš a Patrícia Kmeťková, žiačka 1. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Listy pre Eleanór.

3. cenu - ročné predplatné na mládežnícky časopis Vzlet, vydania SVC a USB kľúč MEDIA RONGE kapacity 8 gigabajtov si tiež rovnoprávne rozdelili ďalší dvaja účastníci tohtoročného súbehu Čo dokáže pekné slovo:

Maja Opavská, žiačka 1. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Chuť teplej kávy a Vladimíra Sabová, žiačka 4. ročníka tiež z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Supernova.

Komisia však navrhla udeliť ešte aj tri špeciálne uznania nasledovným účastníkom na súbehu Čo dokáže pekné slovo, teda tri diplomy trom ďalším mladým literátom a k tomu každému z nich patrí ak kniha SVC a malý, ale praktický DIÁR. Získali ich:

Ján Farkaš, žiak 2. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za prácu Dobrodružstvo,

Branislav Pop, žiak 3. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za báseň Úhrančivosť,

a Petra Častvenová, žiačka 3. ročníka tiež Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Nepýtajte sa na violinu.

Mentorky žiakov: (P. Kmeťková, E. J. Pálešová. V. Sabová, P. Častvenová ) Marta Pavčoková a (B. Popa a Maja Opavská) Annamária Boldocká- Grbićová

Na záver treba konštatovať, že okrem odmenených prác, komisia navrhuje, aby aj ďalšie kvalitné práce boli uverejnené tak v časopise pre deti Zornička, ako i v mládežníckom časopise Vzlet.

Odmeneným blahoželáme a všetkým budúcim literátom želáme dobré zdravie, veľa hravých úsmevov, dobré ostré pero a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov.

 

v Padine
12. decembra 2017

predseda
Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM
Martin Prebudila

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články