IN MEMORIAM – za Xéniou Mučajiovou

V 78. roku života v novosadskej nemocnici dokonala svoju tuzemskú púť autorka pre deti a dlhoročná riaditeľka predškolskej ustanovizne v Báčskom Petrovci Xénia Mučajiová. Deťom sa venovala počas celého života: profesionálne, ale aj v tej svojej záľube – v písaní. Detskou srdečnosťou a úprimnosťou donedávna žiarila.

 

IN MEMORIAM – za Xéniou Mučajiovou

 

Xénia Mučajiová sa narodila 8. septembra 1940 v Ruskom Kerestúre. Do Petrovca ju priviedla láska. Na literárnom večierku sa zoznámila s už známym spisovateľom Pavlom Mučajim (11. 10. 1929 – 12. 10. 2014). Dvaja, ktorí si k sebe pasovali, spoločne prežili plodný život. Obaja mali veľkú radosť zo slov, veršov a príbehov, zaznačených na papier. Vydali mnohé knihy. Vedno kráčali aj literárnym a aj tým životným poľom. Ešte pred pár rokmi spolu sedávali aj v kostolnej lavici.

Za svoje krátke rozprávky získala viac cien. Sú to rozprávky moderné a dôvtipné, zaujímavé pre čitateľov, tak malých, ako aj veľkých. Do zbierky ich zozbierala v rokoch 1973-1974 a publikované boli v Slovenskom vydavateľstve Obzor v Novom Sade pod titulkom Zázračný zvonček. Spomienky pospletala do rozprávok, do ktorých zahrnula i roky z Predškolskej ustanovizne Včielka, kde pracovala ako vychovávateľka a rad rokov pôsobila ako riaditeľka.

Svoju materinskú reč si tiež vážila a pestovala. O pár rokov neskôr, presnejšie v roku 1977 vo vydavateľstve Ruské slovo z Nového Sadu v rusínskom jazyku jej vyšla zbierka Гвиздочки ходжа по жеми.

Česť jej pamiatke!

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9030-xenia-mucajiova

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články