Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

Neseďme so založenými rukami, ale urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme uchovali túto planétu pre ďalšie generácie. Šírme povedomie, že každý z nás nesie zodpovednosť za to, aby chránil životné prostredie. Nech nám náš Tvorca dá múdrosť, silu a odvahu bojovať za dosiahnutie „klimatickej spravodlivosti". Klimatická spravodlivosť je dobrovoľný záväzok rozvinutých krajín, že znížia emisie oxidu uhličitého. Nezodpovedné konanie mnohých ľudí vedie k devastovaniu životného prostredia. Hlboko nás znepokojuje znečistenie riek ortuťou z chamtivosti po zlate a vyrubovanie lesov... Pane, prosíme, odpusť nám... Takto sa včera večer modlili ženy na všetkých svetadieloch, v početných cirkvách, v spoločnej ekumenickej modlitbe. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb texty a modlitbu tentoraz pripravili ženy zo Surinamu.

 

Dýchaj aj ty s rytmom zeme, s pulzom jej života

 

Dýchaj aj ty s rytmom zeme, s pulzom jej života

 

Dýchaj aj ty s rytmom zeme, s pulzom jej života

 

Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

 

Dýchaj aj ty s rytmom zeme, s pulzom jej života

 

Program k svetovému ekumenickému modlitebnému dňu prebiehal aj v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci, kde ženy prečítali text po slovensky a prihovorila sa aj zborový farár Ján Vida.

 

Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

 

Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

 

Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

 

Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

 

Odpusť nám, že zanedbávame starostlivosť o životné prostredie a cítime voči sebe neznášanlivosť. Zabúdame, že zem je nám iba požičaná. Zmeň naše zmýšľanie a správanie, aby sme sa snažili vytvárať čo najmenej odpadu, aby sme využili všetko, čo sa dá a triedili odpad. Dýchaj aj ty s rytmom zeme, s pulzom jej života.

Zborové vedenie potešilo všetky ženy prítomné na večierku a na záver programu k nadchádzajúcemu Dňu žien každej odovzdalo črepníkovú primulu. Ďalej program pokračoval v zborovej sieni, kde si pri občerstvení zaspievali nábožné pesničky a nevystali ani verše ku Dňu žien.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články