Pietna spomienka v Hlbokom

V nedeľu 24. februára sa v Hlbokom uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia úmrtia kňaza, spisovateľa, redaktora, organizátora slovenského národného hnutia. Slávnosť začínala v miestnom evanjelickom kostole, kde na dlhoročného hlbockého farára zaspomínal konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla i Juraj Šefčík, ktorý je v súčasnosti administrátorom v Hlbokom.

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

K spomienke sa pripojil aj starosta obce Miloš Čobrda. Z jeho príhovoru vyberáme:

„Ako Slováci Hurbanovi vďačíme za to, že svojím obetavým a usilovným životom vybojoval spolu so štúrovcami našu národnú svojbytnosť, ktorú už dnes berieme ako samozrejmosť. Stál pri tvorbe nášho spoločného spisovného jazyka, čo je dôkazom toho, ako jasne dokázal vnímať prebúdzajúceho sa ducha slovenského národa.

Bol výnimočným hlavne tým, že bol všestrannou osobnosťou. Tvoril, písal a bojoval na poli duchovnom, duševnom i fyzickom.

Je nanajvýš aktuálne pripomínať so osobnosť J. M. Hurbana, lebo on je naším veľkým vzorom, ako máme cítiť, myslieť a konať."

K prítomným sa v závere Bohoslužieb prihovoril aj župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, pričom vyznal, že pre neho vždy, aj počas štúdií bol Jozef Miloslav Hurban veľkým vzorom. Pri jeho dnešnom výročí apeloval na to, aby sme jeho odkaz aj žili. Aby jeho cesta, ktorú on pre nás sníval, pre nás žil a zaznamenal, aby to nebolo márne.

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Medzi vzácnych hostí nedeľnej slávnosti treba rozhodne zaradiť pravnučku J. M. Hurbana Táňu Srnánkovú a prapravnučku Vieru Žarnovickú.

Po skončení Bohoslužieb boli položené vence k mohyle J. M. Hurbana, ktorá sa týči v strede hlbockého cintorína.

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

„Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo" to bol názov výstavy, inštalovanej vo vynovenej hlbockej fare. Na jej otvorení, ako aj na celej slávnosti bola prítomná i generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka Zuzana Megová a Eva Majchráková z odboru ochrany pamiatkového fondu - sekcie kultúrneho dedičstva, ako aj riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Fekete /rodáčka z Báčskeho Petrovca/, ktorá výstavu slávnostne otvorila.

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Pietna spomienka v Hlbokom

 

Výstava priblížila Hurbana a jeho rodinu i z inej stránky, pričom poukázala na ich vzťah k divadelníctvu. Ich odkaz v tomto smere zostal a pretrváva v Hlbokom doteraz, čoho dôkazom je aj miestny Divadelný spolok J. M. Hurbana, ktorý aktívne pracuje, jeho členmi sú všetky generácie od detí až po seniorov. Ich výborne naštudované divadelné hry sú známe a obľúbené v širokom okolí.

Osviežením výstavy bolo trio domácich heligonkárov. Prišli oblečení v prekrásnych hlbockých krojoch a hrali známe melódie.

 

Oľga Zlochová