Novými pracovnými miestami sa pokúsia zastaviť vysťahovanie

BÁČSKY PETROVEC: Veľké investície do priemyselnej zóny v Báčskom Petrovci majú za cieľ prilákať zahraničných a domácich investorov s cieľom vrátiť domov časť obyvateľstva, ktorá z tejto obce odišla za prácou na Slovensko. Oficiálne je v obci 547 nezamestnaných, čo je vysoký počet vzhľadom na 13 428 obyvateľov. Keďže ide o malú obec, odchod každého človeka na Slovensko sa negatívne odzrkadľuje, avšak v tomto roku po rozšírení prevádzok existujúcich firiem, ktoré už pôsobia v priemyselnej zóne, sa v obci bude môcť zamestnať niekoľko sto ľudí a bude práca pre každého, kto chce pracovať. Hovorí predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

Predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić hovorí, že projekt rozšírenia kapacít priemyselnej zóny, ktorý realizujú za podpory pokrajinskej vlády, má za cieľ vrátiť mladých ľudí. K tomu by mal prispieť aj ďalší projekt, ktorým za pomoci Kancelárie pre verejné vklady Vlády Republiky Srbsko kompletne zrenovujú dve základné školy: ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići. Do nich bude investovaných asi pol miliardy dinárov.

Na rozdiel od väčšiny obcí, ktoré majú iba jeden verejný komunálny podnik, tu sú až tri – v Petrovci, Maglići a Hložanoch. Pozitívna strana tejto rozprávky je tá, že žiaden z nich nemá dlhy a všetky pracujú s určitým ziskom.

"Verejný komunálny podnik Progres z Báčskeho Petrovca sa zaoberá všetkými činnosťami spätými so zásobovaním vodou, kanalizáciu, likvidáciu odpadu, odstraňovaním skládok a je tiež zodpovedný aj za miestne spoločenstvo Kulpín," hovorí Simić. "Do procesu recyklácie sme zapojili veľký počet občanov, ktorých Obec zásobuje bezplatnými vrecami a pomáha tak zachovať životné prostredie. Odstránili sme všetky nelegálne skládky, takže už nemáme žiadne problémy. Divoká skládka v Maglići, ktorá sa nachádzala na poľnohospodárskej pôde, bola odstránená za pomoci pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo. "

Napriek vybudovanej kanalizačnej sieti vo všetkých dedinách, ona nie je vo funkcii v niektorých častiach Petrovca a v Kulpíne.

"V Báčskom Petrovci je kanalizácia funkčná v 45% uliciach a nevyhnutné sú nám peniaze na dokončenie kanalizačnej siete. Vzhľadom na to, že v týchto dvoch miestnych samosprávach bola inštalovaná vákuová kanalizácia, nemohla byť uvedená do prevádzky vo všetkých obývaných častiach," uviedol Simić a poznamenal, že vákuové kanalizácie nie sú typické pre kanalizačné systémy v Srbsku a v porovnaní s gravitačnou kanalizáciou toto je drahší variant. Potrebná je preto dostavba a rekonštrukcia čističky, ktorá je stará viac ako dve desaťročia. Dokončenie kanalizácie v uvedených dvoch osadách je jednou z najdôležitejších úloh a počítame tu s podporou pokrajinských a republikových úradov" - hovorí Simić.

 

Parcely veľkosti 1,5 ha

Prebieha realizácia urbanistického projektu výstavby dvoch bytovo-pracovných zón v Maglići, na vstupe do dediny a na konci dediny.

"Priemyselnú zónu v Maglići rozdelíme na parcely a otvoríme investorom možnosť vkladať do prostredia. Každá parcela bude rozlohy 1,5 ha, čo postačí pre našich hospodárov z Maglića, ale aj všetkých záujemcov o investovanie," hovorí Srđan Simić.

Pitná voda je chemicky bezpečná, avšak potrebná je nová vodovodná infraštruktúra a fabrika vody je tiež jedným z plánov lokálnej samosprávy. Obec plánuje uchádzať sa o prostriedky z IPA fondov v spolupráci s Báčskou Palankou.

Na území obce je 2000 poľnohospodárskych gazdovstiev a prostredníctvom rôznych tribún Obec sa snaží usmerniť poľnohospodárov na všetky konkurzy Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo. Počas posledného roka dostali poľnohospodári prostredníctvom konkurzov 22 miliónov dinárov pre kúpu nových strojov a vybavenia.

"V porovnaní s počtom poľnohospodárskych domácností to nie je významnejšia suma, takže im bolo povedané, že môžu dosiahnuť viac, ale že je potrebná vôľa," povedal Simić a dodal, že poľnohospodárske kluby sú aktívne a že často organizujú prednášky aj o IPARD projektoch. Vlani sa po prvýkrát úspešne zorganizoval jesenný poľnohospodársky veľtrh a uvažuje sa aj o organizovaní jarného veľtrhu.

V Báčskom Petrovci je plánované kompletné premiestnenie nákladnej dopravy vybudovaním obchádzky, ktorá by spojila priemyselné štvrte v Petrovci a Maglići.

„To si vyžaduje veľké vklady a veľkú podporu pokrajinskej a republikovej vlády, avšak na ten spôsob sa omnoho rýchlejšie bude môcť dostať aj na diaľnicu, ktorá je vzdialená iba 15 kilometrov", uvádza Simić.

Zdroj: http://backapalankavesti.com/2018/02/25/radnim-mestima-pokusace-se-zaustaviti-iseljavanje/

 

Preklad Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 RE: Novými pracovnými miestami sa pokúsia zastaviť vysťahovanieanonymka 2018-03-18 22:05
"Potrebná je preto dostavba a rekonštrukcia čističky, ktorá je stará viac ako dve desaťročia." - to si akoze robia zart z nas? Polovica osady (55%) este neprinuchala ku kanalizacii a uz je nutna jej rekonstrukcia??
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články