Cyperčania v Petrovci

Delegácia Cyperčanov z Limassolu, dvanásť žiakov, tri profesorky a riaditeľka Gymnázia sv. Antonisa, pricestovala na výmennú návštevu do Petrovca. Družba s Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom sa začala z podnetu Constantinosa Eliadesa, veľvyslanca Cyperskej republiky v Srbsku. V apríli 2016 prvýkrát navštívil Petrovec, keďže petrovským žiakom účinkujúcim na detskom podujatí Srbsko v rytme Európy patrónom bolo veľvyslanectvo Cypru. Cyperský veľvyslanec sa v tom roku do Petrovca ešte raz vrátil v októbri a zúčastnil sa na oslavách Dňa školy petrovského gymnázia. Už v nasledujúcom roku, teda vlani, petrovskí gymnazisti, tri profesorky a riaditeľka navštívili nádherné prímorské mesto Limassol. Pri rozlúčke a dohovoroch termínu odvetnej návštevy, Limassolčania si objednali sneženie. Objednávka splnená a radosť objednávateľov veľká.

 

Oni nám more, my im, na želanie, sneh (foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

Oni nám more, my im, na želanie, sneh (foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

Oni nám more, my im, na želanie, sneh (foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

Delegáciu privítala riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová

 

Delegáciu privítala riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová

 

Cieľom podujatie Srbsko v rytme Európy je promócia interkulturálnosti a tolerancie, uctievanie ľudských práv, rozmanitostí a spolupráce. V tomto petrovsko-cyperskom prípade sa stanovený cieľ zrejme zrealizoval. V Limassole nadviazané priateľstvá sa v týchto dňoch upevňujú v Petrovci. Podľa slov riaditeľky gymnázia Anny Medveďovej hosťom sa dobre vodí, sú veselí a vraj aj veľmi spokojní. Hovoria, že by tu mohli aj zostať.

 

(foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

(foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

(foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

(foto: Annamária Boldocká Grbićová)

 

Aby hosťom v Petrovci bolo zaujímavo, naplánovali im bohatý program: okrem oboznámenia sa s gymnáziom boli na prijatí u predsedu Obce, v evanjelickom chráme, v Spolku žien, v Galérii Zuzky Medveďovej a v Najstaršom dome.

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Navštívili aj Belehrad, kde ich prijal veľvyslanec Cypru Jeho excelencia Constantinos Eliades. Zaujímavá bola i návšteva Múzea Nikolu Teslu, kde si obzreli výstavu Doživi Teslu a kde pocítili Teslu...

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články