Rekonštrukcia cesty Petrovec – Kulpín

OZNÁMENIE/О Б А В Е Ш Т Е Њ Е: V období od 26.03.2018 do 23.04.2018 naplánované sú práce v úseku obecnej cesty č. 2 Báčsky Petrovec – Kulpín (úsek od výjazdu z Báčskeho Petrovca po úsek spájajúci sa so skôr obnovenou cestou na konci Kulpína). Práce budú prebiehať v štyroch fázach, pričom sa zastavenie premávky bude konať presmerovaním z jednej cesty na druhú, resp. obchádzkou.

 

Foto: Martin Pucovský

 

Foto: Martin Pucovský

 

Aby vodiči boli včas informovaní o prácach a zastavení premávky v úseku cesty od Báčskeho Petrovca do Kulpína, plánované je umiestnenie znamenia pre obchádzku v osade Ravno Selo (na križovatke ulíc Prvomájovej a Iva Lolu Ribara) a v Báčskom Petrovci (na križovatke Prvomájovej a Kollárovej ulice).

Práce budú prebiehať v nasledujúcich 4. fázach:
• 1. fáza od rozhrania k.o. Kulpín po križovatku ulíc Maršala Tita - Školská v osade Kulpín;
• 2. fáza od križovatky ulíc Maršala Tita - Školská po križovatku ulíc Maršala Tita - Kollárova, v samotnej osade Kulpín;
• 3. fáza od križovatky ulíc Maršala Tita - Kollárova, v osade Kulpín, po obecnú cestu za mostom po zákrutu mimo osady a
• 4. fáza od začiatku zákruty až po vstup do Báčskeho Petrovca.

Prosíme všetkých účastníkov dopravy, aby boli trpezliví a sledovali dopravnú signalizáciu.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У периоду од 26.03.2018. до 23.04.2018. године планирано је извођење радова на деоници општинског пута бр. 2 Бачки Петровац-Кулпин (деоница од изласка из насељеног места Бачки Петровац до деонице спајања са већ рехабилитованим коловозом на крају к.о. Кулпин). Радови се изводе у четири фазе под режимом обустављеног саобраћаја са преусмеравањем са једног пута на други односно обиласком.

Како би се возачи на време информисали о радовима и обустави саобраћаја на делу од Бачког Петровца до Кулпина, планирано је постављање „предзнака за обилазак" у насељеним местима Равно село (на раскрсници улица Првомајске-Иве Лоле Рибара) као и у Бачком Петровцу (на раскрсници улица Првомајске и Коларове). Радови ће се одвијати кроз 4 фазе:
• 1. фаза од границе к.о. Кулпин до раскрсница са улицама Маршала Тита-Школска у насељеном месту Кулпин;
• 2. фаза од раскрсница са улицама Маршала Тита-Школска до раскрсница са улицама Маршала Тита-Коларова, све у насељеном месту Кулпин;
• 3. Фаза од раскрсница са улицама Маршала Тита-Коларова у насељеном месту Кулпин до општинског пута после моста иза кривине ван насеља и
• 4. фаза од почетка краја поменуте деонице све до улаза у насељено место Бачки Петровац.

Молимо све учеснике у саобраћају да буду стрпљиви и прате саобраћајну сигнализацију.

 

Zdroj: http://www.backipetrovac.rs

 

Podobné články:

http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/spolok-zien/22-aktuality/aktuality/9962-prostriedky-na-revitalizacia-cesty-petrovec-kulpin

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10056-rekonstrukcia-ciest-v-obci-bacsky-petrovec

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články