Kvetná nedeľa – Palmarum

Kristus v Kvetnú nedeľu vstupuje do Jeruzalema. Volajú mu na slávu Hosana! Vystielajú mu cestu palmovými ratolesťami. A už o pár dní ho odsúdia ako zločinca a ukrižujú. Táto nedeľa tak poukazuje na to, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania: Hosana! a Ukrižuj! Protiklad najhlbšej úcty a najpodlejšieho pokrytectva. Dvojtvárnosť človeka. Pre kresťana je predsa tým najhlbším odkazom celého tohto nadchádzajúceho Veľkého týždňa: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Kvetná nedeľa je poslednou predveľkonočnou nedeľou. Začína sa ňou najdôležitejší týždeň v roku - veľkonočný týždeň, známy pod názvami Tichý alebo Veľký týždeň.

 

Kvetná nedeľa v Selenči, dievčatá v kroji so selenčským katolíckym farárom Sinišom Tumbasom Loketićom (Foto: Kristina Kaňa)

 

Kvetná nedeľa v Selenči, dievčatá v kroji so selenčským katolíckym farárom Sinišom Tumbasom Loketićom (Foto: Kristina Kaňa)

 

Od pradávna si na Kvetnú nedeľu selenčské dievky z katolíckej časti dediny do kostola obliekajú pestré kašmerínové sukne a vyšívané oplecká a zástery. Kvetinové vzory na kroji mali symbolizovať kvety a palmové ratolesti, ktoré ľudia hádzali pred Ježiša pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema.

Dnešná nedeľa je známa i pod názvom Palmová podľa tých palmových ratolestí, ktorými ľudia vystielali cestu prichádzajúcemu Ježišovi. Farársky manželský pár Božena a Dušan Sajákovci, pôsobiaci v evanjelickej cirkvi v chorvátskom Iloku kladú na to veľký dôraz.

 

Kvetná nedeľa v Iloku (Foto: Dušan Saják)

 

Kvetná nedeľa v Iloku (Foto: Dušan Saják)

 

V Starej Pazove si na Kvetnú nedeľu zachovávajú zvyk dievčat - „paničiek", ktoré idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, niektoré aj s pártou na hlave ako mladuchy. Sú to dievčatá predškolského a mladšieho školského veku. "Paničky" zo Starej Pazovy po predpoludňajších bohoslužbách spolu s evanjelickým farárom Igorom Feldym si v miestnostiach SKUD h. Janka Čmelíka obzreli dnešný Veľkonočný bazár.

 

Kvetná nedeľa v Starej Pazove (Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove)

 

Kvetná nedeľa v Starej Pazove (Foto: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Starej Pazove)

 

Kvetná nedeľa je pašiová a v kresťanských chrámoch pokračuje čítanie pašií o utrpení Ježiša Krista, ktoré sa začalo počas predchádzajúcej nedele – Smrtnej nedele. V priebehu tohto najsmutnejšieho obdobia, počas ktorého vrcholí pôst, sa kresťania sústreďujú na nábožné rozjímania a kajúcne modlitby. Spoveďou a účasťou na Večeri Pánovej sa vyznávajú zo svojich hriechov a veria v ich odpustenie.

 

Kvetná nedeľa v Kulpíne (foto Dušan Plachtinský)

 

Kvetná nedeľa v Kulpíne (foto Dušan Plachtinský)

 

V kulpínskom kostole Večeru Pánovu so zborovým evanjelickým kňazom Jaroslavom Javorníkom prisluhovala i Rachel Ann Eskesen a jej manžel Zachary Courter spieval žalm. Prišli z Young Adults in Global Mission - ELCA USA. Pani farárka je hlavnou koordinátorkou v Budapešti, kde majú 12 mladých ľudí a jednou z nich je aj Angie Langton, ktorá už dlhšie pracuje v našej krajine a v Kulpíne na detskej besiedky vyučuje angličtinu.

 

Kvetná nedeľa Bijeljine (foto: SECAV Šíd)

 

Kvetná nedeľa Bijeljine (foto: SECAV Šíd)

 

Slovenská komunita v Bosne a Hercegovine (BaH) je veľmi malá a podľa sčítania obyvateľstva z roku 2013 v Republike srbskej žije 109 obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. V Bijeljine ich je 55 a tam sú aj cirkevne organizovaní. Majú aj slovenský evanjelický kostol, avšak farára tam nemajú. Tento zbor sa hlási k Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a patrí pod slovenský cirkevný zbor v Šíde. V súčasnosti je administrátorkou tohto zboru Anna Petrovićová, farárka belehradského evanjelického zboru.

 

Kvetná nedeľa rumunskom Nadlaku – vystúpil spevokol Cantate (Foto: Cristian Iamriska)

 

Kvetná nedeľa rumunskom Nadlaku – vystúpil spevokol Cantate (Foto: Cristian Iamriska)

 

Katarína Pucovská