130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

Samuel Štarke sa narodil 27. marec a Karol Lilge o jeden deň neskôr, teda 28. marca, obaja v roku 1888 a obaja v Mošovciach na Slovensku (odkiaľ pochádza aj básnik Ján Kollár, ktorého 225. výročie narodenia si pripomenieme 29. júla t.r.). Obaja študovali na gymnáziu v Banskej Bystrici a obaja poznačili život dolnozemských Slovákov. Obaja boli i matičiarmi, Štarke bol predsedom MS a Lilge tajomníkom. Obaja nám zanechali vzácne záznamy o živote Slovákov na Dolnej zemi. Samuel Štarke bol evanjelickým farárom v Báčskom Petrovci a neskôr biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a Karol Lilge bol učiteľom v Beške a od roku 1925 katechétom v Starej Pazove.

 

Samuel Štarke, olejomaľba, autor Pavel Čáni

 

Samuel Štarke, olejomaľba, autor Pavel Čáni

 

Samuel Štarke bol druhým biskupom SEAVC a biskupský úrad prevzal po Adamovi Verešovi. Rovnako tak bol aj druhým predsedom MSJ, prvým bol Dr. Ján Bulík. V čele cirkvi stál až 25 rokov (1933 – 1957) a Maticu viedol v období rokov 1935 – 1941. Treba spomenúť aj jeho prínos pri zakladaní dôležitých inštitúcií v Báčskom Petrovci: Slovenského gymnázia a Kníhtlačiarne , ktoré začali s prácou v roku 1919. Gymnázium otvorili 1. októbra 1919, keď vtedajší petrovský evanjelický kňaz Samuel Štarke, ako predseda jeho kuratória, slávnostne uviedol do úradu prvých prednášateľov.

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

V rokoch 1920 až 1925 bol Samuel Štarke zostavovateľom prvých šiestich Národných kalendárov, ktoré vychádzali v náklade priam neuveriteľných 7.500 výtlačkov. Popri pastoračnej činnosti aktívne pôsobil v národnokultúrnom hnutí dolnozemských Slovákov. Bol členom Slovenskej národnej strany a ako predstaviteľ slovenských politických a národnostných síl zvolený bol za člena Veľkej národnej skupštiny Vojvodiny i za člena jej výkonného orgánu Veľkej národnej rady.

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

Samuel Štarke zomrel 6. apríl 1959 v Bratislave a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí. V roku 2013 MSS s filatelistami Petrovca vydali príležitostnú obálku k 125. výročiu narodenia Samuela Štarkeho a petrovský cirkevný zbor v spolupráci s MO MS mu venoval večierok, na ktorom sa zúčastnili aj pravnuci Samuela Štarkeho, čiže vnuk a vnučka našej známej zostavovateľky Kuchárky Ľudmily Dankovej, ktorá bola jednou z piatich Štarkeho detí. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/5880-125-vyroie-narodenia-tarkeho-a-lilgeho

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

Karol Lilge študoval na gymnáziu v Baskej Bystrici, tiež na učiteľskom ústave v Soprone, v Szarvasi a v roku 1908 v Osijeku. Najprv bol učiteľom v Beške a od roku 1925 katechéta v Starej Pazove. Tajomníkom MS sa stal roku1931. Bol i pomocným tajomníkom Československého zväzu v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, ktorý bol založený v Osijeku 1921 ako osvetové ústredie Čechov a Slovákov v novoutvorenom štáte. Od roku 1925 bol členom Slovenskej pospolitej čitárne a od roku 1928 Slovenského národného domu, bol i režisérom divadelného krúžku a členom výboru Sokola v Starej Pazove. Cenné sú jeho Príspevky k histórii Slovákov v Juhoslávii, ale najmä monografia Stará Pazova (1932), v ktorej spracoval dejiny tunajších Slovákov, školstvo, spolkovú činnosť, hospodárstvo a národopis. Reprint tejto vzácnej knihy vydal v roku 2010 Miestny odbor Matice slovenskej zo Starej Pazovy. Lilge bol i prekladateľom z chorvátskej literatúry. Zomrel 22. november 1953 v Beške.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články