Cena Pro Cultura Slovaca

Cena Pro Cultura Slovaca sa dnes prvýkrát udeľovala a laureátmi tohto prestížneho najnovšieho dolnozemského ocenenia sú Michal Babiak, Daniela Onodiová a Vladimír Valentík a Pamätný list Pro Cultura Slovaca za rok 2018 získal Pavel Tomáš starší. Udelenie cien prebiehalo v slávnostnej sieni petrovského gymnázia a na ňom sa zúčastnili predstavitelia Slovákov z našej krajiny, ako aj z Rumunska a Maďarska, tiež predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil podujatie. Navrhovateľom ustanovenia tejto Ceny bol Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a podporili ho predstavitelia Slovákov z Rumunska a Maďarska.

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Kulpínsky rodák žijúci na Slovensku doc. PhDr. Michal Babiak, PhD Cenu Pro Cultura Slovaca získal za vedecko – výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí.

Mgr. Daniela Onodiová z Maďarska si toto ocenenie zaslúžila za prínos v oblasti divadelného umenia a za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní a založenia a vedenie slovenského divadla Vertigo z Budapešti.

Vladimírovi Valentíkovi z Báčskeho Petrovca Cenu udelili za prínos v oblasti výtvarného umenia, za dlhodobú podporu dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu doma a v zahraničí.

Pamätný list Pro Cultura Slovaca za rok 2018 získal Pavel Tomáš starší z Kovačice za prínos v oblasti hudobného umenia a za činnosť vo vedení kultúrno – umeleckých telies tradičnej kultúry.

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Doteraz existovala dolnozemská Cena Ondreja Štefanka (za literatúru a spolkovú činnosť) a Cena Samuela Tešedíka za úspechy dosiahnuté v školstve. Touto najnovšou Cenou Pro Cultura Slovaca sa má zaplniť medzera a umožniť vyznamenávanie aj kultúrnych snaživcov pôsobiacich v ostatných oblastiach kultúry.

Zriaďovateľmi Ceny Pro Cultura Slovaca sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska.

Návrhy na Cenu Pro Cultura Slovaca hodnotila porota v zložení Anna Chrťanová Leskovac a Ladislav Čáni zo Srbska, Ivan Miroslav Ambruš a Pavol Hlásnik z Rumunska, Alžbeta Hollerová Račková a Zuzana Lauková z Maďarska a Ladislav Lenovský zo Slovenska.

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Cena Pro Cultura Slovaca

 

Na úvod dnešného slávnostného programu udelenia cien prítomných na pôde petrovského gymnázia privítala riaditeľka tejto najstaršej stredoškolskej ustanovizne mimo Slovenska (na budúci rok oslávi storočnicu pôsobenia) Anna Medveďová a na záver programu laureátom zablahoželal zástupca predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, v mene predsedu Kultúrnej a verejnej spoločnosti Ivana Krasku z Rumunska Ivana Miroslava Ambruša jeho zástupca Pavol Hlásnik a Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska všetkých prítomných pozvala na ústrednú oslavu 300-ročnice Békešskej Čaby, ktorú usporiadajú 7. júla 2018.

K slávnostnej nálade činu odovzdávania cien hudobne prispela mladá huslistka Marína Cerovská z Báčskeho Petrovca a finalistka slovenskej TV šou Zem spieva Anna Berediová.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články