Portréty Michala Ďurovku

Akademický maliar Michal Ďurovka má za sebou už početné samostatné a kolektívne výstavy. Širšia verejnosť ho pozná predovšetkým ako maliara abstraktných kompozícií pozostávajúcich z pestrofarebných plôch. Novšie skúšal svoj výtvarný prejav čiastočne konkretizovať a zaoberal sa farebnými výjavmi roviny a v ešte konkrétnejšom tvare – lesov... Výstavy portrétov sú ďalším prekvapením. Nimi sa doteraz predstavil v Kysáči a Kovačici a od včera aj v Petrovci. V Galérii Zuzky Medveďovej si do 18. mája možno obzrieť Ďurovkove Portréty.

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Prítomných na včerajšej vernisáži pozdravila Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, ktorá krátko predstavila Michala Ďurovku. Kurátor výstavy Vladimír Valentík, zdôraznil, že je touto výstavou zahrnutých až 220 portrétov, čo však nie je konečný počet Ďurovkových portrétov, keďže autor výstavu stále dopĺňa.

Na tejtovýstave perokresieb, kresieb uhľom, ceruzkou, alebo kombináciou techník (uhoľ, pastel a lavírovaný tuš) stretáme sa s početnými, jedinečnými ľudskými podobizňami. Sú tu práce ešte z čias štúdia na akadémii, po tie najnovšie, ktoré vznikli v týchto dňoch.

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Vladimír Valentík hovoril aj o Ďurovkovej výstave Lesy a roviny na Slovensku, v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá v januári z Nitry vyštartovala na svoju púť. Výstava, pozostávajúca z viac ako 30 pestrofarebných obrazov putuje ďalej po Slovensku.

O umelcovi a jeho nadaní, čo sa výrazne prejavovalo už v detstve, hovorila členka Výtvarného krúžku Michala Geržu v Kysáči Mária Sláviková. Výstavu otvorila akademická maliarka a autorova kolegyňa Rajna Krulj. V hudobných predeloch na husliach zahral Martin Ján Javorník z Kulpína.

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Portréty Michala Ďurovku

 

Michal Ďurovka sa narodil 4. októbra 1972 v Novom Sade, základnú školu ukončil v Kysáči a maľbu vyštudoval na Akadémii umení v rodnom Novom Sade. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Svoju tvorbu prezentoval na 23 samostatných a 83 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Jeho diela sú v rôznych galerijných a súkromných zbierkach. Zaoberá sa aj publicistikou, je výtvarným pedagógom v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde býva.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články