Kovačickému gymnáziu schválený počet 90 prvákov

Gymnázium Mihajla Pupina z Kovačice patrí medzi menšie školy, avšak podľa úspechu žiakov na rôznych súťažiach sa môže zaradiť medzi významnejšie stredoškolské ustanovizne v krajine. Kovačická obec je multinacionálna, je to Európa v malom a mottom školy je: My hovoríme sedem jazykov. Vyučuje sa však iba v dvoch: po slovensky a srbsky. Okrem všeobecných smerov, od minulého roka majú aj smer elektrotechnik informačných technológií. Aj pre školský rok 2018/2019 budú konať zápis do všeobecného smeru s vyučovacím jazykom slovenským (30 žiakov), všeobecného smeru s vyučovacím jazykom srbským (30 žiakov) a na smer elektrotechnik informačných technológií so srbským vyučovacím jazykom (30 žiakov). Hovorí Tatiana Brtková, riaditeľka školy a dodáva, že práve ukončili dôkladnú rekonštrukciu sály pre telesnú výchovu a pre nový školský rok priprávajú aj tri nové kabinety.

 

Žiačky kovačického gymnázia vo svojich ľudových krojoch

 

Žiačky kovačického gymnázia vo svojich ľudových krojoch

 

Okrem rekonštrukcie sály, v poslednom období realizovali rad významných projektov: vymenili plastové dvere a okná, urobili nový krov a podlahu, adaptovali pomocné objekty a dvor a založili multimediálnu učebňu. Financie si zabezpečili z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, lokálneho spoločenstva, Svetovej banky a od rodičov.

 

Tatiana Brtková

 

Tatiana Brtková

 

Tatiana Brtková s hrdosťou hovorí, že v apríli úspešne zvládli aj medzinárodný PISA test a boli vlastne prvou školou v Srbsku, ktorá ho urobila. Test sa má realizovať na 222 stredných školách a ním sa koná previerka jazykovej, matematickej, vedeckej a finančnej gramotnosti. „Novinkou tohtoročného cyklu je, že sa test koná bez ceruzky a papiera, čiže úplne elektronicky a naši žiaci to bez problému zvládli. V mnohých školách bolo problémov," zdôrazňuje Tatiana Brtková.

Žiaci, ktorých je toho času vyše 200, hovoria sedem jazykov a sú prevažne z územia Obce, ale aj z Pančeva, Kačareva, Tomaševca, Opova a ďalších. Rozdelení sú do desiatich oddelení. Na gymnáziu sa venúvajú aj mimoškolským aktivitám a žiaci tejto školy dosahujú vynikajúce úspechy v hudbe, divadle, športe a najnovšie aj v elektrotechnike.

 

Po niekoľkých mesiacoch adaptačných prác vo funkcii je vynovená sála pre telesnú výchovu

 

Po niekoľkých mesiacoch adaptačných prác vo funkcii je vynovená sála pre telesnú výchovu

 

PISA test skladali žiaci narodení roku 2002

 

PISA test skladali žiaci narodení roku 2002

 

Pred týždňom na Fruškohorskom maratóne nechýbali ani kovačickí gymnazisti s riaditeľkou

 

Pred týždňom na Fruškohorskom maratóne nechýbali ani kovačickí gymnazisti s riaditeľkou

 

Po štyridsiatich rokoch telocvičňa kovačického gymnáziu rekonštruovaná. O tom príspevok kovačickej RTV Ok:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články