Posvätili farskú budovu v Petrovci

Farská budova Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Petrovci z roku 1837, po generálnej oprave v roku 500. výročia reformácie, dnes bola slávnostne posvätená. Čin posviacky nasledoval po predpoludňajších službách Božích, na ktorých sa zúčastnili kňazi zo zborov Báčskeho seniorátu a na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Po bohoslužbách sa prítomní presťahovali pred farskú budovu, ktorú posvätil Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Zborový farár Ján Vida vyzdvihol význam zachovania tejto 181 ročnej budovy, ktorú mohli zrenovovať predovšetkým vďaka prenájmu reštitúciou vrátenej cirkevnej pôdy a vďaka zahraničnej podpory získanej schválením projektov. V menšej miere na rekonštrukciu prispela aj lokálna samospráva.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Služby Božie sa začali oslovením Mgr. Jána Vidu a predspevom Ó Ježiši. Bohoslužbu liturgovali Martina Krivdová, farárka ECAV zo Slovenska, Ondrej Marčok, farár CZ Kysáč, Jaroslav Kopčok, farár CZ Hložany a Jaroslav Javorník, farár CZ Kulpín. Biskup Milan Krivda si za základ kázne zvolil Matúšovo evanjelium, kapitolu 7, verše 24 – 27. Poznamenal, že druhá májová nedeľa patrí matkám, ktoré si treba ctiť a mať vždy v láske a v kázni zdôraznil potrebu stavania objektov, ale aj budovania osobnosti človeka na pevných základoch. Tou pevnou skalou je Cirkev, ktorá je pre človeka bezpečným útočiskom a láska Kristova, ktorá vyslobodí od všetkého zlého. V príležitostnom programe vystúpili deti Detskej besiedky, Hana Tancíková a starší cirkevný spevokol pod vedením Slovenky Benkovej Matrinkovej.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Po pesničke č. 311 sa prítomní presťahovali na cirkevné nádvorie, kde sa k nim s posväcujúcou rečou prihovoril d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Podľa jeho slov petrovská farská budova bola v časoch svojej výstavby opravdivým zámkom. Vtedy sa bývalo v malých domčekoch, avšak Petrovčania neželeli platiť vysoké cirkevné poplatky, len aby si urobili faru priliehavú pre najväčší slovenský cirkevný zbor v týchto končinách. Za 14 rokov sa im tak podarilo vybudovať aj kostol a aj faru. Roku 1823. bol chrám zakončený a 1837. bola ukončená aj farská budova.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Po kratšom hudobnom programe a zaspievaní piesne Hrad prepevný, si záujemcovia mohli obzrieť renovované prízemné miestnosti starej farskej budovy.

S rekonštrukčnými prácami začali v októbri roku 2016, najprv so strechou, po nej nasledovala omietka, výmena okien a v minulom roku riadenie podlahy, stropu a celého dolného podlažia, keďže horné už bolo v posledných rokoch upravené. Na poschodí sa ešte plánuje urobiť priestor pre ubytovanie hostí.

 

Katarína Pucovská

 

, Hana Tancíková a

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články