Kulpínska nová parta

Asociácia slovenských spolkov žien vlani v Kulpíne zrealizovala projekt zhotovenia party pre mladuchu (http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9991-party-a-pierka), na ktorom zo desať kulpínskych žien začali s jej výrobou. Takmer celý rok sa potom schádzali každý pondelok a usilovne robili. Výsledok svojej mravčej práce včera hrdo prezentovali verejnosti. Keď ide o štatistiku, tá je nasledovná: do party pospletali 18 tisíc konvaliniek, 39 ružičiek, 90 lístočkov, 240 malých perličiek, 40 metrov stužiek, 8 veľkých klbiek nití na háčkovanie, 10 balení 10-metrového „krep" papieru, 5x1,4 metrov bieleho plátno, 2 kotúče tenkého drôtu a 27 metrov drôtu rôznej veľkosti a hrúbky. Parta má tri kilogramy a na jej výrobu minuli bezmála 12 tisíc dinárov.

 

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

Kulpínska nová parta

 

Spolok kulpínskych žien si touto prezentáciou party pripomenul 15. výročie svojho spolku. O doterajšej jeho činnosti hovorila predsedníčka Katarína Zorňanová, ktorá túto funkciu zastáva od samého začiatku a bola i iniciátorkou založenia Spolku ale tiež aj iniciátorkou zorganizovania vlaňajšieho projektu výroby party. Projekt odborne viedol etnológ Patrik Rago zo Selenče, ktorý listom zablahoželal kulpínskym ženám k ukončeniu začatého diela. K jubileu a ukončeniu projektu, kulpínskym spolkárkam včera zablahoželali Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ. Na záver sa ženy, ktoré partu zhotovili, spoločne vyfotografovali.

 

 

Mladuchou na včerajšom podujatí bola Ivana Zorňanová a mladoženíchom Daniel Peťkovský. V programe vystúpili Michal Vida, Elena Demrovská a Laura Radosavljevová. Na harmonike ich sprevádzal Ondrej Maglovský. Program pripravila a moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články