Kulpínčania na medzinárodnom festivale

KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína, ktorý s požehnaním Episkopa báčskeho Dr. Irineja Bulovića úspešne pôsobí v rámci Srbskej pravoslávnej cirkevnej obce v Kulpíne, sa v dňoch 21. – 24. júna tohto roku prvýkrát zúčastnil na medzinárodnom folklórnom podujatí. Do Klenovca (SR) na 40. jubilejné Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka 2018 vycestoval spolu s KUS Zvolen z Kulpína.

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Mládežnícky súbor KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića vystúpil pod srbskou vlajkou a v troch festivalových mestách Klenovskej Rontouky úspešne predstavil bohaté kultúrne dedičstvo srbského národa.

Festival pomenovali "Klenovská Rontouka" podľa príznačného klenovského kola, podobne akým je u nás Užické kolo, a tohto roku zhromaždil 1600 účastníkov. Spolu s nami, bratsky a v láske, vystúpil aj KUS Zvolen z Kulpína.

Naši folkloristi mali možnosť vidieť v Klenovci prezentácie vynikajúcich slovenských súborov a súboru z Belgicka. Bol to sviatok pre oči a uši, kde sme opäť ukázali, že sa aj my máme s čím pýšiť, keď ide o klenoty piesní a tancov ktoré nám do vienka zanechali naši predkovia.

Naši predstavitelia sa vrátili domov do Kulpína bohatší o jedno krásne kamarátenie a s dlhým zoznamom nových priateľov vo svojich srdciach.

Ešte raz sa teda potvrdilo, že je pestovanie kvetín zo svojich kultúrnych a duchovných záhonov, dôležitou úlohou pre každý národ, teda aj náš srbský.

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Trochu z atmosféry a vystúpenia KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína TU:

 

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Foto: Roman Krnáč

 

Text: Vedenie KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića

Foto: Roman Krnáč

 

Наш КУД успешно представио Србију на Међународном фестивалу

 

КУД "Митрополит Стефан Стратимировић" из Кулпина који са благословом Епископа бачког Господина др Иринеја Буловића са успехом ради под окриљем Српске Православне Црквене општине у Кулпину, је од 21 до 24. јуна ове године први пут наступио на Међународном фестивалу фолклора.

Млади из КУД-а "Митрополит Стефан Стратимировић" су под српском тробојком успешно на три фестивалска места презентовали пребогато културно наслеће нашег народа на 40 јубиларним Гемерско - малохонтским фолклорним свечаностима под називом "Кленовска ронтовка" у Кленовцу у републици Словачкој. Фестивал "Кленовска ронтовка", носи назив по препознатљивом колу из Кленовца, као што је код нас Ужичко коло, на коме се овде године окупило 1600 учесника. Поред нашег КУД-а, братски и у љубави заједно са нама је наступио и кулпински КУД "ЗВОЛЕН".

Поред наша два ансамбла из Кулпина, наши млади су имали прилике да виде презентације културе инзванредних домаћина и ансамбла из Белгије.

Био је то празник за око и ухо, где смо још једном показали да имамо са чим да се дичимо када су питању бисери песама и игара које су нам наши преци у аманет оставили.

Наши млади су се вратили у Кулпин обогаћени за једно прелепо дружење и са исписаним именима нових пријатеља у својим срцима.

Тако је још једном показано да је неговање цвећа из своје културне и духовне ризнице важан задатак сваког народа па и нашег српског.

 

Управа КУД-а : Митрополит Стефан Стратимировић

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články