Kostol v Iloku

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už päť rokov prebieha veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Vyše pätnásť rokov tam pôsobí ev. farár Dušan Saják a jeho manželka, tiež farárka, Božena Sajáková. V roku 2013 Dušan Saják napísal takúto verejnú prosbu: „Sme evanjelici, Slováci žijúci v Iloku, Chorvátsko. Našou veľkou túžbou je opraviť náš kostolík, ktorý je značne poškodený, sme však menšou komunitou a preto Vás prosíme o pomoc, o akýkoľvek finančný dar, príspevok... posielajte... Vopred Vám, ďakujeme za Vašu podporu, modlitby i finančné dary." Po vyslaní misijného farára Dušana Sajáka do Iloka v období 2000 – 2002 bol vybudovaný aj krásny evanjelický zborový dom a pred ním busta Adama Vereša.

 

Starý a nový kostol a nový zborový dom

 

Starý a nový kostol a nový zborový dom

 

Starý a nový kostol a nový zborový dom

 

Starý a nový kostol a nový zborový dom

 

Na rekonštrukciu kostola sa ilockí Slováci odhodlali po tom ako im Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy schválil projekt rekonštrukcie kostolnej veže v hodnote 5000 eur. Keď však s rekonštrukciou veže začali, zistili, že na kostolíku všeličo treba opraviť a keď začali s oprávkami, zaumienili si, že urobia nielen dôkladnú rekonštrukciu, ale aj dostavbu objektu.

 

Zborový farár Dušan Saják

 

Zborový farár Dušan Saják

 

Keď sa rekonštrukčné práce začali Dušan Saják písal záznamy:

09.09. 2013 – Rekonštrukcia veže pokračuje...
14.09. 2013 – Začali sa pripravovať a kopať základy pre dostavbu kostola...
Tvar veže sa musel zmeniť, kvôli tomu, že k existujúcim dvom zvonom pribudnú ešte dva nové, ktoré sme už dali vyliať.
27.09.2013 – Ešte zajtra a veža bude pokrytá. Kríž, ktorý nám zhotovili v Báčskom Petrovci, sa bude môcť položiť na svoje už pripravené miesto až po 25 dňoch.

Obnovená veža bola zasvätená 29.05.O2014 na deň Vstúpenia. Zvony, ktoré sú umiestnené v hornej časti veže odvtedy počuť takmer v každej slovenskej domácnosti. Potom sa začalo aj s ďalšími prácami. Na kostolnej budove sa dostavala zadná časť, kde sú kancelárie, učebňa pre deti, sieň pre odbavovanie pohrebných počestností... avšak všetko to ešte treba dokončiť. Napriek neukončenej rekonštrukcii sa na tejto posvätnej pôde chrámu Božieho už konajú služby Božie, prisluhujú sa sviatosti a konajú slávnosti.

 

Kostol v Iloku

 

Kostol v Iloku

 

Kostol v Iloku

 

Kostol v Iloku

 

Najvýraznejšou osobnosťou v dejinách evanjelickej cirkvi a. v. na Dolnej zemi a potom v bývalej Juhoslávii (Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, ako aj Juhoslovanského Kráľovstva) bol nesporne biskup Adam Vereš. Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v novom zriadenom námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nosí aj jeho meno, bola odkrytá bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa.

 

Kostol v Iloku

 

Kostol v Iloku

 

Prvý biskup osamostatnenej slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Juhoslávii Adam Vereš sa narodil pred 135 rokmi v Starej Pazove (1883). Evanjelická a.v. slovenská cirkev v Iloku bola založená v roku 1903, teda pred 115 rokmi. O dejinách zboru viac v autorskom texte Dušana Sajáka TU:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1041-na-dostavbu-kostola-v-iloku-potrebuju-pomoc

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články