5. júl

Piateho júla oslavujeme Cyrila a Metoda. Na Slovensku, okrem štátneho sviatku, tento deň je aj Pamätným dňom zahraničných Slovákov. V Maďarsku je on sviatkom tamojších Slovákov – Dňom Slovákov v Maďarsku. Na počesť Cyrila a Metoda, ale aj slovenského zahraničného sveta, dnes na Slovensku prebiehajú viaceré podujatia. Maďarskí Slováci svoj sviatok začnú oslavovať zajtra a ústredný program bude v sobotu 7. júla 2018 v Békešskej Čabe. Tohtoročné oslavy sa budú niesť v znamení veľkého jubilea: 300-ročnice osídlenia tých priestorov vtedajšieho Uhorska Slovákmi. Svätých Cyrila a Metoda si od tohto roku štátnym sviatkom uctievame aj v Srbsku, ibaže sa sviatok oslavuje podľa pravoslávneho kalendára 24. mája.

 

5. júl

 

SEAVC v Srbsku má vo svojom kalendári 5. júl označený čiernymi písmenami ako Cyril a Metod, avšak v mnohých cirkevných zboroch sa tento deň ujal ako svojrázny sviatok. V CZ v Báčskom Petrovci už 19 rokov spolu s MOMS Petrovec organizujú program venovaný solúnskym bratom, ktorých neraz nazývajú aj Apoštolmi Slovanov alebo slovanskí vierozvestci. V dnešnom vydarenom večierku sa prihovoril zborový farár Ján Vida a predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová Melichová. Texty čítali Viera Dorčová Babiaková, Elena Lončarová a Miroslav Babiak. Vystúpili spevokoly: starší spevokol petrovského cirkevného zboru pod vedením kantorky Slovenky Benkovej Martinkovej, komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej a obecný spevokol Credimus pod taktovkou Anny Medveďovej. Odzneli aj sólové piesne v podaní Slovenky Benkovej Martinkovej a Adama Stanislava Stupavského, na husliach zahrala Marína Cerovská a na úvod a záver zahrali trubkári petrovského cirkevného zboru.

 

5. júl

 

5. júl

 

5. júl

 

5. júl

 

5. júl

 

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda sa na Slovensku, v Česku, ako aj v ďalších krajinách, kde žijú slovanskí rímskokatolíci a evanjelici, oslavuje každoročne 5. júla ako pripomenutie symbolického výročia ich príchodu na Veľkú Moravu v roku 863.

Slovanské pravoslávne cirkvi majú vlastný deň oslavy svätých Cyrila a Metoda, ktorým je 11. máj podľa pravoslávneho kalendára, resp. 24. máj podľa občianskeho kalendára, keď podľa tradície prišli Cyril a Metod zo Solúna na Veľkú Moravu. V Rusku a Bulharsku je tiež 24. máj oslavovaný ako Deň sv. Cyrila a Metoda. V Rusku ho oslavujú aj ako Deň slovanskej písomnosti a kultúry a oslavy bývajú veľkolepé. V Bulharsku sa 24. máj svätí ako Deň slovanskej kultúry a vzdelávania a je štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja.

V tento deň sa osobitne zdôrazňuje prínos solúnskych bratov Cyrila a Metoda v tom, že vytvorili prvé slovanské písmo, hlaholiku, neskôr zjednodušené a nazvané cyrilika.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články