Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

Národné Zhromaždenie Srbov, Chorvátov, Bunevcov, Slovákov, Rusínov a ostatných národov Banátu, Báčky a Barane – skrátene Veľké národné zhromaždenie, – 12. novembra 1918 (resp. 25. novembra podľa nového gregoriánskeho kalendára) v Novom Sade vynieslo dve rozhodnutia: o odštiepení sa od Uhorska a o pričlenení sa Kráľovstvu Srbska. Vojvodina teda nevznikla na území Srbska, lež pričlenením sa k nemu vniesla do Srbska časť územia Rakúsko-Uhorska. Formálne právnicky pozorované to znamená, že národy ktoré sú striktne uvedené v názve Národného zhromaždenia sa musia považovať za rovnoprávne a štátotvorné. Podľa názoru doktorky Branislavy Kostićovej Chorváti, Bunevci, Slováci a Rusíni by teda mali rovnoprávne zo Srbmi prevziať svoju časť zodpovednosti a zásluh za pričlenenie sa Vojvodiny k Srbsku a začať sa správať ako štátotvorné vojvodinské národy. Oslavy v ústrety jubileu storočnice prebiehali 23. novembra v Báčskom Petrovci.

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

V Galérii Zuzky Medveďovej otvorili najprv výstavu pod názvom Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918. Prítomným sa najprv prihovorila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová, po nej aj predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, ako aj historička Dr. Gabriela Gubová Červená. Ona zdôraznila, že sa na tomto Veľkom národnom zhromaždení zúčastnilo aj 62 Slovákov zo všetkých dedín a dodala, že sa pomerne ťažko pátra po týchto udalostiach, keďže sú u nás mnohé dokumenty zničené. K výstave vydali aj kvalitný 66 stranový dvojjazyčný srbsko-slovenský katalóg. Výstavu otvorila Dragana Miloševićová, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Autorom výstavy je MA. Ján Demrovský, ktorý sa poďakoval všetkým tým, čo sa pričinili k vzniku výstavy.

Dokument spred sto rokov Veľkého národného zhromaždenia o pričlenení Vojvodiny k Srbsku v mene Slovákov podpísal jeden z jeho ôsmych predsedov Dr. Ľudevít Mičátek a kuriozitou včerajšej vernisáže bola prítomnosť v Báčskom Petrovci nevesty Ľudovíta Mičátka Viery Mičátkovej s dcérou Eleonórou.

V hudobných predeloch vystúpil komorný orchester utvorený zo žiakov dvoch škôl nesúcich meno Jána Kollára: žiakov základnej školy zo Selenče a petrovského gymnázia. Orchester nacvičil Dr. Juraj Súdi.

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

V pokračovaní večera nasledovala slávnostná akadémia, ktorú zorganizovala Obec Báčsky Petrovec. Prítomných v sieni Slovenského vojvodinského divadla privítal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Keďže akadémia prebiehala po srbsky, aj zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel svoj príhovor prečítal v srbčine. Akadémiu otvorila pokrajinská tajomníčka Dragana Miloševićová. Podčiarkla, že na Veľkom národnom zhromaždení 25. novembra 1918 v Novom Sade, naši predkovia rozhodnutie o pričlenení k Srbsku spoločne vyniesli. Bolo ich 757 a podľa jej slov pochádzali z 211 obcí Báčky, Banátu a Barane. Tretí najpočetnejší boli Slováci – v Novom Sade na zhromaždení sme mali 62 poslancov.

Pred koncom akadémie text o Mičátkovi v slovenčine prečítal Rastislav Labáth. V programe účinkovali speváci Chóru Prosvetitelj a Miša Blizanac z Nového Sadu, Komorný zbor Musica viva a tanečníci Kultúrno-umeleckého spolku Petrovčan z Petrovca a Đuru Jakšića z Maglića. Program moderovala Anna Speváková.

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Tretia časť osláv pokračovala vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla. Spolu s Obcou Báčsky Petrovec výstavu fotografií pod názvom Krásy rozmanitosti Vojvodiny pripravilo Združenie Medija Portal. Na nej svoje fotografie vystavovali Ondrej Miháľ, Petar Dešić, Igor Bovdiš a Vladimir Jovanović Vava. Kurátorkou výstavy bola Irma Mikešová. Na úvod sa prihovorila Viera Krstevská, riaditeľka SVD a v mene autorov sa poďakoval Ondrej Miháľ, silbašský rodák žijúci v Kanade.

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Pričlenenie a 100-ročné spolunažívanie

 

Katarína Pucovská