Slovensko v roku 2019 predsedá OBSE

V roku 2019 Slovensko historicky prvýkrát predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Každý rok predsedá OBSE iný účastnícky štát a jeho minister zahraničných vecí sa na toto obdobie stáva výkonným predsedom organizácie. Pre Slovenskú republiku je to nepochybne jedna z najväčších diplomatických výziev v modernej histórii. Po celý rok bude udávať tón združeniu bezmála šesťdesiatich krajín na troch kontinentoch. Nosnými témami slovenského predsedníctva je predchádzanie konfliktom, posilnenie multilateralizmu a v centre pozornosti sú i samotní ľudia žijúci v priestore OBSE. V priestoroch Veľvyslanectva SR v Belehrade 22. januára 2019 uvítali početnú delegáciu vedúcich zastupiteľských úradov, predstaviteľov mimovládnych organizácií a novinárov, kde im veľvyslankyňa SR v Srbsku, Dagmar Repčeková, predstavila kľúčové priority slovenského predsedníctva v OBSE.

 

Foto: Veľvyslanectva SR v Belehrade

 

Foto: Veľvyslanectva SR v Belehrade

 

Vo svojom príhovore zdôraznila, že hlavnou prioritou bude prevencia, mediácia a utlmovanie existujúcich konfliktov s dôrazom na ľudí, ktorých konfliktné situácie ovplyvňujú. Regionálne sa sústredí primárne na Ukrajinu, Podnestersko, Gruzínsko, či Náhorný Karabach. Nemenej dôležitou oblasťou je zabezpečovanie bezpečnejšej budúcnosti s dôrazom na klimatické zmeny, udržateľný rozvoj, či stupňujúcu sa náboženskú i etnickú radikalizáciu. Slovenské predsedníctvo v OBSE v tomto kalendárnom roku očakáva približne 50 rôznych podujatí na rôznych úrovniach vrátane februárovej bratislavskej konferencie o boji proti antisemitizmu, marcovej konferencie zameranej na terorizmus, či neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí v júli v slovenskom hlavnom meste.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade nezostane v tomto smere pozadu a pripravuje takisto veľké množstvo akcií na čele s konferenciou zameranou na kybernetickú bezpečnosť QuBit vo februári, marcový seminár o zvládaní prírodných katastrof, či konferenciu o sociálnej inklúzií rómskej komunity v máji. Nadviaže tiež na minuloročnú úspešnú premiéru humanitárneho diplomatického futbalového turnaja Diplomats4Children, ktorý sa na jeseň zopakuje.

Slovenská pošta vydala poštovú známku Predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so špecifickým symbolom T2 50g v hodnote 0,50 €. Motívom poštovej známky je dáždnik vytvorený zo severnej pologule Zeme, na ktorej sa nachádzajú členské štáty OBSE a symbolizuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi ohrozujúcimi bezpečnosť.

 

Slovensko v roku 2019 predsedá OBSE

 

OBSE má 57 účastníckych štátov v Severnej Amerike, Európe a Ázii, je teda najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou na svete. Zároveň spolupracuje s jedenástimi partnerskými štátmi zo stredomorského regiónu a Ázie. Organizácia má za cieľ zabezpečiť stabilitu, mier a demokraciu pre vyše miliardu ľudí a to pomocou politického dialógu, zdieľaných hodnôt a množstva konkrétnych projektov.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Veľvyslanectva SR v Belehrade a Slovenská pošta

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články