Jubileá našej publicistiky...

V roku 2019 si pripomíname významné jubileá našej publicistiky: 155 rokov slovenskej tlače, 80 rokov kontinuity slovenských detských časopisov, 75 rokov týždenníka Hlas ľudu, 70 rokov časopisu pre literatúru a kultúru Nový život, 70 rokov Rádia Nový Sad a 25 rokov mesačníka Rovina... Sú to roky a roky snáh predošlých generácií, ktorým iste nebolo ľahko, pritom však neželeli ťažko zarobený dinárik dať na školstvo a na kúpu kníh či tlače. Vedeli, že peniaz vložený do vzdelania, – čo zahŕňa aj náležitú informovanosť, – je investícia do seba samého a do skvalitnenia vlastného života. Taká investícia sa kedy-tedy zúročí. Ponúknite svojim deťom prezeranie našich elektronických detských časopisov, možno v nich objavia fotografie, či texty svojich rodičov, kamarátov, spolužiakov...

 

Jubileá našej publicistiky...

 

Jubileá našej publicistiky...

 

Zalistujte si v našich detských časopisoch, všetky sú zdigitalizované a možno ich nájsť na webovej stránke www.zornicka.com, kde si v archíve možno prečítať všetkých 80 ročníkov časopisov Naše slniečko, Naši pionieri, Pionieri a Zornička: www.zornicka.com/archiv

Náš detský časopis oslavuje 80 rokov nepretržitého vychádzania a počas toho obdobia sa menilo jeho pomenovanie: Naše slniečko (1939-1941, 1945-1947), Naši pionieri (1947-1970), Pionieri (1970-1990) a Zornička ktorá dodnes vychádza.

Časopis vydáva Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

Riaditeľ, hlavný a zodpovedný redaktor: Vladimír Valentík

Zástupca hlavného a zodpovedného redaktora: Zoroslav Spevák Jesenský

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články