Lovecké témy a problémy

V Kulpíne včera prebiehalo výročné a zároveň volebné zhromaždenie miestneho Poľovníckeho spolku Bažant. V ďalšom štvorročnom období v čele kulpínskych poľovníkov bude Branislav Plachtinský, ktorému je toto štvrtý mandát. V príhovore staronového predsedu, namiesto radosti, bolo iba trpkosti: „Keď sme sa chystali stavať tento lovecký dom, Obec Báčsky Petrovec nám ponúkla dedinské jamy, ktoré boli v tom čase v spoločenskom vlastníctve, v minulosti boli močidlami a neskôr sa stali divokou odpadovou skládkou. Ten pozemok, necelých 2,5 ha, sme očistili, jamy sme zahrabali a vystavali sme si lovecký dom, strelnicu, voliéru... Zákonmi z roku 2015 spoločenský majetok však odišiel do dejín a ním sa aj pozemok kulpínskych lovcov dostal do štátneho vlastníctva," povedal Branislav Plachtinský a ozrejmil, že sa lovci pokúšali majetkovo-právne vyriešiť neblahú situáciu a odkúpiť si ten svoj majetok, avšak zaplatiť zaň vyrubovanú astronomickú cenu nemohli, nemajú z čoho. Nepomohli apely, že kulpínski poľovníci roky tam dreli a hrdlačili, vkladali svoj čas a prostriedky, u obecného vedenia pochopenie nemali.

 

Lovecké témy a problémy

 

Lovecké témy a problémy

 

Lovecké témy a problémy

 

Podľa slov Branislava Plachtinského Oddelenie pre urbanizmus, na základe rozhodnutia Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec im vypočítalo, že za pozemok majú zaplatiť 5 miliónov dinárov (cca 42.000eur). Uvedenú sumu zdôvodnili kalkuláciou, ktorou jeden meter štvorcový pozemku stojí 278 dinárov. Keďže lovci tie peniaze nemajú, od konverzie museli teda upustiť. Teraz sú v situácii, že budova je síce ich, ale pozemok na ktorom je vybudovaná je štátnym majetkom a štát teda môže mať nárok na svoj pozemok. O to atraktívnejší môže byť majetok, na ktorom je pekný objekt. Predseda kulpínskych poľovníkov s trpkosťou poznamenal, že sa vo Veterniku, ktorý je prakticky súčasťou Nového Sadu, 1 m² hodnotí na 170 dinárov.

 

Lovecké témy a problémy

 

Lovecké témy a problémy

 

Lovecké témy a problémy

 

Druhá nepríjemnosť, na ktorú poukázal Branislav Plachtinský súvisí s pokrajinskou loveckou strešnou organizáciou. Štatútom Loveckého zväzu Vojvodiny je regulovaná participácia delegátov v republikovej poľovníckej organizácii. Avšak, pokrajinských delegátov nechceli v Belehrade vpustiť do sály na zhromaždenie republikového loveckého parlamentu.

Tretia nepríjemnosť sa kulpínskym poľovníkom stala vo vlastnom chotári, kde dbajú na divú zver, ktorú pravidelne kŕmia a pravidelne organizujú odstrely líšok, ktoré môžu prenášať besnotu, na ľudí a na zvieratá, teda aj na psov. Kulpínski poľovníci preto odstrelili psov zdržiavajúcich sa v chotári, čo malo za následok intervenciu mimovládnych organizácií na ochranu zvierat a mnohé nepríjemnosti. Keď ich však požiadali o pomoc a záchranu labute so zlomeným krídlom, vtedy súcit necítili a žiadnu pomoc neposkytli.

 

Katarína Pucovská

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články