Bez plastových vreciek už v budúcom roku?

Vláda Vojvodiny schválila dnes text Deklarácie ochrany životného prostredia, ktorou sa obciam a mestám odporúča do konca roka 2020 zakázať používanie igelitiek a plastových výrobkov na jednorazové použitie. V navrhnutej deklarácii sa uvádza i to, že do konca roka 2024 ustanovizne, ktorých zakladateľom je pokrajina budú musieť pripraviť projektovú dokumentáciu na zavedenie energeticky účinných systémov vykurovania. Bude sa viac zalesňovať a v niektorých obciach sa bude podporovať doprava na elektrický pohon.

 

Mnohé veľké spoločnosti, ale aj niektoré naše tunajšie podniky, zákazníkom už spoplatňujú igelitky a namiesto nich ponúkajú plátnové tašky

 

Mnohé veľké spoločnosti, ale aj niektoré naše tunajšie podniky, zákazníkom už spoplatňujú igelitky a namiesto nich ponúkajú plátnové tašky

 

Pokrajinská vláda v spolupráci s vedením ôsmich miest vo Vojvodine v nadchádzajúcich desiatich rokoch plánuje zveľadiť i verejnú dopravu. V navrhnutom dokumente sa predvída zabezpečenie ekologicky prijateľných vozidiel na pohon alternatívnymi druhmi palív.

Pokrajinské vedenie sa v deklarácii zaväzuje, že sa bude podstatne viac angažovať na zvýšení zalesňovania Vojvodiny. V našej pokrajine je totiž nanajvýš alarmujúca situácia keď ide o porasty a v priemere lesné plochy zaberajú iba asi 6,5 percenta celkového územia. Okrem zvýšenia plôch s poľnou zeleňou plánuje sa aj rozvoj takzvaného urbánneho zalesňovania, ktorým sa značne zvýši počet stromov a zelene v mestských sídliskách.

Navrhnutá deklarácia tiež obsahuje celý rad možných cieľov a definovaných aktivít ktorými Vojvodina bude zápasiť s kľúčovým problémom súčasnej doby v oblasti ochrany životného prostredia. Uvedená deklarácia sa postúpi na schválenie Zhromaždeniu AP Vojvodiny.

Plastové tašky pomaly odchádzajú do dejín. Ako sa s prechodom od klasických plastových tašiek na ich ekologickejšie sestry popasovali známa komička Evelyn a herečka Mária Havranová zo Slovenska. Pozrite si v tomto vtipnom videu.

 

 

Katarína Pucovská