Pravoslávni prežívajú Veľký týždeň

V pondelok sa pre pravoslávnych začal tzv. Strastný týždeň, ktorý bude až do nedele chronologicky kopírovať posledné dni Isusa Christa na Zemi. V tomto týždni má každý deň prívlastok „veľký". Na Veľký Štvrtok si pripomínajú ustanovenie Eucharistie na Tajomnej večeri a večer sa v ich chrámoch slúžia tzv. „Strasti", kde čítaním 12 Evanjelií a rôznymi bohoslužobnými piesňami prežívajú utrpenie Christa. Od Veľkého Piatku až do nedele kvôli Ukrižovaniu a smrti Isusa Christa nezvonia zvony v nijakom chráme. V tento najsmutnejší deň v roku sa u pravoslávnych nesmie slúžiť ani Liturgia a na večernej bohoslužbe sa vynáša do prostriedku chrámu plátno so Spasiteľom v hrobe. Jeho zostúpenie do pekiel je obsahom bohoslužieb Veľkej soboty. Pravoslávni veriaci sa riadia tzv. východnou Pascháliou a v tomto Veľkom, či Strastnom týždni ešte dodržiavajú 40 dňový Veľký pôst a zdržiavajú sa od mäsa, mlieka, vajec, syra a ďalších živočíšnych produktov.

 

Pravoslávni prežívajú Veľký týždeň

 

Dnes je Veľká streda.

V dnešných čítaniach, poučeniach a piesňach sa poukazuje na príklad jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v Syna Devy Márie prijala spasenie. V krátkosti príbeh je takýto: nejaký malomocný farizej pozval Hospodina Isusa na obed. Bol tu aj Judáš. Keď boli za stolom, odrazu vošla do domu jedna žena, známa hriešnica z mesta. Doniesla nádobu drahocenného oleja, podišla odzadu k Isusovi, rozpustila si svoje vlasy, kľakla si a začala voňavým olejom umývať Hospodinove nohy, olejom a slzami, a vlasmi ich utierala. Vtedy sa k slovu dostali dvaja páni: malomocný domáci a lakomý Judáš. Malomocný domáci si výsmešne v duchu pomyslel o Isusovi: Keby bol tento prorok, vedel by aká žena sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A na druhej strane Judáš, mimomanželský syn nejakej inej hriešnice podľa tradície – vtelenie lakomého smilstva svojho rodu, ale aj on samotný bol ponorený do finančného apetítu svojho pokolenia – nahnevane zvolal: Prečo sa tento olej nepredal za tristo grošov a nerozdajú sa chudobným? Takto teda proti kajúcnej žene povstali dvaja nahnevaní hriešnici: jeden farizej, celý malomocný telom aj dušou, a druhý zradca, ktorý za 30 strieborných predal svojho Učiteľa. Ale od oboch získavame po jednom drahocennom svedectve, od malomocného – že hriešnikov nikto tak neobviňuje ako hriešnik, a od zradcu – že bol olej, ktorý táto hriešnica liala na Isusove nohy bolo skutočne veľmi drahocenné. Podľa Judáša stálo tristo grošov. A Judáš bol odborník, aby to dokázal oceniť! Hospodin pokarhajúc oboch ako si zaslúžili, obrátil sa k rozplakanej kajúcnej žene a blaho jej povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy... Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!" (Lk 7, 37; Jn 12, 4. Píše tak Sv. Nikolaj Velimirovič.

V súčasnosti má Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku dve metropolitné rady, štyri eparchie, jednu teologickú fakultu – Pravoslávnu bohosloveckú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove – a niekoľko monastierov.

Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 49 133 pravoslávnych veriacich, čo je 0,9% z celkového počtu obyvateľstva. Slovenská časť cirkvi je členená na dve eparchie: Prešovskú pravoslávnu eparchiu, ktorej predstaviteľom a zároveň hlavou celej miestnej Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku je Jeho Blaženosť, Rastislav arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska; a Michalovsko-košickú pravoslávnu eparchiu v čele s Jeho vysokopresvietenstvom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

 

Zdroj: orthodox.sk

 

Komentárov  

0 #1 Strašný súd nad Bohomp. 2019-04-25 11:30 Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články