IN MEMORIAM – Vlastislav Cesnak

Vo veku nedožitých 74. narodenín sa prerušila nitka života architekta, maliara a fotografa Vlastislava Cesnaka z Kulpína. Viac už nebude zadumane zošívať ulice na večernej prechádzke dedinou. Za ním však zostáva jeho umelecká tvorba a jeho texty na Wikipédii.

 

IN MEMORIAM – Vlastislav Cesnak

 

Vlastislav Cesnak sa narodil 22. septembra 1945 v Kulpíne, základnú školu ukončil v rodisku a gymnázium v Báčskom Petrovci. Absolvoval Fakultu architektúry v triede profesora Iva Kurtovića na Univerzite v Belehrade. Po kratšom pobyte v Nemecku, kde sa pracovne angažoval v súkromných projektových ateliérov, vracia sa do rodiska a zamestnáva sa v O.S. Z.O. Báčsky Petrovec na pozícii referenta pre stavebníctvo a urbanistické plánovanie. Zo zdravotných dôvodov predčasne odišiel do dôchodku a dlhé dôchodcovské dni si krátil maľovaním a fotografovaním. Zapojil sa tiež do vnášania údajov do Wikipédie, kde spracoval najmä témy z dejín umenia a architektúry. Tam si vypracoval i vlastnú prezentáciu a mal i svoj blog, kde sa vo viacerých foto albumoch možno oboznámiť s jeho tvorbou:

http://vcesnak.simplesite.com/418687018

Diaľkove študoval fotografiu na Werbefotoschule v Manheimu a navštevoval "A" kurz fotografie na F.K.K. B. Bajić v Novom Sade. Paralelne sa zaoberal i maliarstvom, hlavne olejomaľbou a najčastejšími motívmi mu boli veduty krajiniek. V poslednom období, za pomoci počítača, skúšal spojiť tieto svoje dve záľuby a kombinoval obrazy a fotografie. Usporiadal desiatku samostatných výstav a zúčastnil sa i na kolektívnych výstavách vo viacerých vojvodinských mestách. Bol členom výtvarnej odbočky "KEBY ..." pôsobiacej v rámci MOMS v Kulpíne, s ktorou pravidelne vystavoval.

 

IN MEMORIAM – Vlastislav Cesnak

 

IN MEMORIAM – Vlastislav Cesnak

 

Vlastislav Cesnak, vzdelaním architekta, mal prirodzene zmysel aj pre maliarstvo a siahal takpovediac po všetkých maliarskych žánroch. Bol tiež kronikárom tohto prostredia.

Pochovaný bude 28. 04. 2019 o 14.h na kulpínskom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články