Rozlúčkové programy padinských ôsmakov

Mimoriadne početná generácia, až 76 ôsmakov, zakončila v tomto roku školenie na Základnej škole maršala Tita v Padine. Pred nimi sú však ešte posledné základoškolské previerky získaných vedomostí – záverečné skúšky, ktoré budú prebiehať v dňoch 17. – 19. júna. A za nimi sú už rozlúčkové programy so školou. V posledný májový deň sa najprv kratším programom odobrali od svojich učiteľov, ktorým sa poďakovali za všetky získané vedomosti, za ich trpezlivosť, zhovievavosť a ochotu. Riaditeľka školy Mária Galasová im v mene celého kolektívu zaželala veľa úspechu na záverečných skúškach a pri zápise do stredných škôl. Druhá rozlúčka bola vo štvrtok 6. júna keď usporiadali slávnostný maturitný večierok, na ktorý si pozvali aj rodičov. Všetkých privítala riaditeľka školy a gratulovala a ďakovala rodičom, učiteľom z nižších tried, predmetovým učiteľom a triednym učiteľom na dobre vykonanej práci, lebo, ako zdôraznila, z ich školy odchádza ešte jedna výnimočná generácia žiakov. Žiakmi generácie 2004 / 2005 sa stali Tijana Bešková a Ivan Bokor.

 

Foto: Základná škola maršala Tita v Padine

 

Foto: Základná škola maršala Tita v Padine

 

Foto: Základná škola maršala Tita v Padine

 

Potom sa prihovorila triedna učiteľka Ľudmila Dubovská, ktorá prečítala základné údaje. Triedni učitelia v nižších ročníkoch boli: Božena Holubeková, Zuzana Valentová a Mária Kotvášová. Od piateho ročníka žiaci dostali nových triednych učiteľov a boli to: Jaroslava Staňová, Ľudmila Tomanová, Ľudmila Dubovská, Vierka Hlavatá a Pavel Krížov.

Podľa údajov zverejnených na stále aktuálnej facebookovej školskej stránke, až siedmi žiaci sú nositeľmi Vukovho diplomu. Sú to: Ivan Bokor, Zuzanka Hlavčová, Nataša Petrovičová, Svetlana Sládečeková, Ksenija Srdanovićová, Tijana Bešková a Đina Grnčová.

Rtv Ok Kovačica nahrala príspevok z maturitného večierka, ktorý si možno pozrieť TU:

 

 

Viac o padinskej škole z ich webovej stránky:
http://padina.edu.rs

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články