Výstava insitného umenia v Ženeve

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v Ženeve v spolupráci so SM Srbska pri OSN v Ženeve a v spolupráci s galériou Babka, dňa 28.6.2019 otvorila v Paláci národov Výstavu insitného umenia – Slovak Naive Art in Serbia. Obrazy o umelecké predmety pochádzajú zo súkromnej galérie insitného umenia Babka v Kovačici. Galéria funguje podľa princípu UNESCO „Živý ľudský poklad", ktorý zahŕňa voľný prenos vedomostí a zručností pri tvorbe umeleckých predmetov a suvenírov z generácie na generáciu. Galéria Babka bola v roku 2001 zo strany UNESCO vyhlásená za svetové stredisko vydavateľskej činnosti insitného maliarstva.

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Podujatie v Ženeve slávnostne otvorila v mene generálneho riaditeľa Úradovne OSN M. Møllera, vedúca oddelenia pre inštitucionálnu pamäť Blandine Blukacz-Louisfert, ktorá v príhovore poďakoval SM SR, SM Srbska a P. Babkovi za organizáciu výstavy. Slovenská diaspóra, historicky žijúca vo Vojvodine v Srbsku, je vynikajúcim príkladom mierového spolunažívania dvoch národností na tej istej pôde, rešpektujúcich kultúrne tradície, jazyk a náboženstvo. Umenie slovenskej komunity jej umožnilo stať sa nepostrádateľnou súčasťou širšej kultúrnej tapisérie Srbska pri zachovaní jej základnej identity.

SP Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve, J. Podhorský vo svojom príhovore vyzdvihol humanitu a živosť, ktoré maľby insitných umelcov evokujú. Na pôde OSN symbolicky označil umenie za hlas diplomacie, ktorý "môže byť výrazom priateľstva, partnerstva a dobrých vzťahov, tak ako je to v prípade slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.".

SP Srbska pri OSN v Ženeve Dejan Zlatanović ocenil významný prínos slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku ku kultúrnej diverzite multietnickej krajiny. Poukázal tiež na plnú integráciu tejto časti obyvateľstva do všetkých oblastí života srbskej spoločnosti. Vyzdvihol tiež význam a symboliku diel pre budúce generácie, ktoré, okrem iného, spočívajú v autentickom vyobrazení národných zvykov a každodenného života na vidieku. Mnohé z týchto tradícií sa už v súčasnosti vytratili.

Pavel Babka majiteľ galérie Babka, predstavil 250 ročnú históriu a život slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej pokojné súžitie s rôznorodými etnikami na malom území. Insitné umenie v Kovačiči vzniklo už na začiatku 20. storočia, ale prvá výstava bola zorganizovaná v roku 1952 pri príležitosti 150 rokov jej založenia. V Kovačici boli v priebehu rokov mnohé známe osobnosti ako napr. francúzsky prezident Francois Mitterrand alebo skupina Rolling Stones.

Ministerstvo kultúry Srbska v roku 2012 zapísalo Slovenské insitné umenie zo Srbska ako kultúrne dedičstvo Srbska. Budúci rok v Paríži v sídle UNESCO 21. februára 2020 v Deň medzinárodného dňa materinského jazyka bude galéria Babka prezentovať Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, aby odborníci z UNESCO rozhodli o jeho zaradení na svetovú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov, pracovníci úradovne OSN a zástupcovia krajanských komunít.

Výstava prebieha v Paláci Národov v termíne od 28.6.2019 do 12.7.2019.

Slovensko prezentuje výstavu ako svoj príspevok k 41. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva. Svojím obsahom poukazuje na možnosti zachovania a rozvoja kultúrnej identity menšín.

 

Stála misia SR pri OSN v Ženeve

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články