XX. Cyrilo-metodský večierok

Sviatok Cyrila a Metoda si v Báčskom Petrovci osobitne pripomínajú už 20 rokov. Na význam týchto solúnskych bratov poukázali aj včerajším príležitostným programom. Večierok prebiehal v petrovskom evanjelickom kostole a spoločne ho usporiadali MOMS Petrovec a petrovský cirkevný zbor. Zvláštnosť večerného chrámového šera a starostlivo koncipovaný program, dodal týmto oslavám slovanského písomníctva a kresťanskej kultúry slávnostnú pečať. Úvodom sa prihovoril zborový farár Ján Vida a v mene MOMS Petrovec predsedníčka Katarína Melegová Melichová.

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

XX. Cyrilo-metodský večierok

 

Príležitostné slovo k sviatku solúnskych bratov, ktorí šírili kresťanské vzdelanie a písomníctvo, mal petrovský farár Ján Vida a state o živote a diele slovanských vierozvestcov čítali Anna Hansmanová, Viera Dorčová Babiaková a Miroslav Babiak.

V hudobnej časti programu účinkovali dychový orchester, mladší a starší cirkevný spevokol, obecný spevokol Credimus a komorný zbor Musica viva.

Petrovské cirkevné spevokoly vedie kantorka Slovenka Benková Martinková, komorný zbor Musica viva pracuje pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej a obecný spevokol Credimus nacvičuje Anna Medveďová.

Pred záverečnou piesňou Hrad prepevný domáci kňaz Ján Vida sa pomodlil Starosloviensky Otčenáš. Celkom na záver programu sa ešte poďakoval predsedníčke miestnej matičnej organizácie Kataríne Melegovej Melichovej za iniciatívu a dvadsaťročnú účasť v organizácii Cyrilo-metodského večierka a odovzdal jej malý darček.

Po programe nevystalo štedré pohostenie, ktoré pravidelne priprávajú usilovní cirkevníci.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články