Festival Zuzany Kardelisovej

V Kysáči v dňoch 10. – 13. októbra 2019 bude prebiehať v poradí 16. Festival Zuzany Kardelisovej. V súťažnej časti sa predstaví päť ochotníckych divadelných súborov: z Pivnice, Nového Sadu, Kysáča, Kulpína a Aradáča a v nedeľu po udelení cien s hosťujúcim predstavením Svety za dedinou vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca. Na tohtoročnom festivale sa azda po prvý krát v jeho dejinách nezúčastňuje žiaden zahraničný divadelný súbor. V predchádzajúcich ročníkoch sem pravidelne prichádzalo aspoň jedno divadlo zo Slovenska, kým na desiaty ročník do Kysáča pricestovali českí divadelníci. Recipročná výmena divadelníkov vyplývala z Memoranda podpísaného medzi festivalmi z Kysáča a Nového Mesta nad Váhom.

 

Festival Zuzany Kardelisovej

 

Festival Zuzany Kardelisovej

 

To, čo sa však v koncepcii festivalu stále zachováva, je pietna spomienka, ktorou si predstavitelia kysáčskeho festivalu na cintoríne pri hrobke Zuzany Kardelisovej uctia pamiatku na túto významnú kysáčsku divadelníčku.

Zuzana Kardelisová zohrala významnú úlohu v bohatých divadelných dejinách Kysáča, ktoré siahajú do roku 1881. Narodila sa 1912. a zomrela roku 1988, vo veku 76 rokov. Pôsobila ako učiteľka a ochotnícke herectvo bolo jej svetom.

Festival Zuzany Kardelisovej – festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie ženy v spoločnosti, sa organizuje od roku 2004, zo začiatku prebiehal v novembri a posledne sa termín posunul na október. Na ňom môžu vystupovať aj zahraničné divadelné súbory.

Najúspešnejší súbor získava právo účasti na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom na Slovensku.

 

Festival Zuzany Kardelisovej

 

Festival Zuzany Kardelisovej vznikol pred pätnástimi rokmi a jeho prvý ročník prebiehal v dňoch 24. – 28. 11. 2004. Vtedy bolo podpísané aj memorandum o spolupráci Festivalu Aničky Jurkovičovej z Nového Mesta nad Váhom a Festivalu Zuzany Kardelisovej z Kysáča. Na základe prijatého memoranda majú víťazné súbory jednotlivých festivalov právo recipročnej účasti na festivaloch v súťažnej časti.

PROGRAM 16. Festivalu Zuzany Kardelisovej

Štvrtok 10.10.2019
o 20.00 h
Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
Katarína Mišíková Hitzingerová: Nálepky
réžia: Ján Kmeťko

Piatok 11.10.2019
o 12.00 h
Pietna spomienka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne

o 20.00 h
Otvorenie festivalu

Divadelná sekcia SKC P. J. Šafárika, Nový Sad
Vlado Mores: WC Story
réžia: Rastislav Zorňan

Sobota 12.10.2019
o 17.30 h
Ochotnícke divadlo KC Kysáč
Antonín Procházka: V štátnom záujme
preklad: Katarína Sedláková
réžia: Ján Privizer

o 20.30 h
Divadelný súbor KUS Zvolen, Kulpín
Stanislav Štepka: Konečná stanica
réžia: Alexander Bako

Nedeľa 13.10.2019
o 16.00 h
Divadelná sekcia Branislava Vjerga pri Kultúrnom centre Aradáč
Jano Hrubík: Zabíjačka
réžia: Jano Hrubík

o 20.00 h
Zhodnotenie festivalu a udelenie cien v Galérii KC Kysáč

o 20.30 h
hosťujúce predstavenie
Slovenské vojvodinské divadlo
na motívy hry Portugal, Zoltana Egressyho: Svety za dedinou
réžia: Dušan Bajin

 

Katarína Pucovská