Národovca Jána Bulíka zavraždili nacisti

Na informačnom portáli o histórii HISTORYWEB včera zverejnili článok s titulkom Národovca Jána Bulíka zavraždili nacisti, ktorého autorom je Ondrej Druga. Ján Bulík, výrazná osobnosť vojvodinských Slovákov, je neprávom opomínaná postava slovenských dejín. Jeho život, aj keď predčasne ukončený, bol nadpriemerne činorodý – bol úspešným športovcom, aktívnym predstaviteľom menšiny, advokátom, politikom, a nakoniec pracovníkom protifašistického odboja. Jeho život bol však aj plný kontrastov – pomáhal zachraňovať životy, ale o ten vlastný prišiel. Volajú sa po ňom ulice, ale takmer nikto netuší, kto to bol.

 

Národovca Jána Bulíka zavraždili nacisti

 

Dr. Jánovi Bulíkovi boli po vojne udelené tri československé, jedno juhoslovanské a jedno slovenské štátne vyznamenanie. Sú po ňom pomenované ulice v jeho rodnej Kovačici, v Novom Sade aj v bratislavskej Petržalke. Má symbolický náhrobný kameň na Národnom cintoríne v Martine, ako aj niekoľko pamätných tabúľ. Jeho potomkovia žijú prevažne na Slovensku, stále však udržiavajú blízky kontakt s Vojvodinou.
Celý článok TU: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/narodovca-jana-bulika-zavrazdili-nacisti?fbclid=IwAR0H4qQtra7CqBw8d_o9CyOyXoe-ApNcZeMy_03axUwKhSiKp3pu3-SuVyQ

Mgr. Ondrej Druga, PhD. vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej bakalárskej aj diplomovej práci sa venoval činnosti Dr. Jána Bulíka. Na tento výskum nadviazal aj vo svojej dizertačnej práci s názvom Odbojové aktivity vojvodinských Slovákov v rokoch 1938 – 1941, ktorú úspešne obhájil v auguste 2019. Okrem toho je aktívny folklorista a občiansky aktivista.

 

Kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články