Jar, príroda a poézia

20. marca o 4.50 h stredoeurópskeho času sa začala astronomická jar. Dátum 21. marec, ktorý sme donedávna označovali za prvý jarný deň už neplatí. Od roku 2012 sa jar v našom časovom pásme začína vždy 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj dátum 19. marca. V týchto dňoch, a na štarte nového vegetačného obdobia, treba sa pokloniť nielen jari a prírode, ale aj lesom a poézii.

 

Jar, príroda a poézia

 

21. marca je Svetový deň lesov. Lesy sú pľúcami zeme, bez nich by sme nedokázali žiť, teda pozornosť, vďaku a lásku im vzdávajme, a to nielen v tento deň. Poézia je tiež láska, ona šľachtí dušu a aj preto bol v roku 1999 21.marec vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie (Poetry Day). Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Na propagovanie veršov Miroslava Antića ponúkame dve strofy jeho básne Marec po slovensky.

Marec

Keď zatúžim ísť
veľmi musím ísť.
Nepodstatné kam.
Nepodstatné pokiaľ.
Zatúžil som ísť
a tak idem šialene
– do samého seba.
Vietor mi je slák.
Ja som husle.

Vietor na mne hrá
na „E" strune keď plačem,
na „E" strune keď spievam
na „E" strune keď snívam,
lebo ja nemám inú strunu
okrem „E"
– vnútri vo mne.

21. marca si pripomenieme aj Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie, Svetový deň Downovho syndrómu a Svetový deň zdravého spánku. Medzinárodný deň na odstránenie rasovej diskriminácie je ustanovený Valným Zhromaždením OSN a je to vskutku svetový deň boja proti rasizmu. Od ľudí žiada toleranciu. Downov syndróm tiež vyžaduje toleranciu ale aj veľa lásky. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na 1000 až 1100 živonarodených detí na celom svete pripadá jedno narodené dieťa s Downovým syndrómom. Každý rok sa narodí približne 3.000 až 5.000 detí s touto poruchou chromozómov. Potrebujú našu starostlivosť, veľa lásky, ale ešte viac jej dokážu dať. Symbolom tohto dňa sú farebné ponožky. Dôležitosť zdravého spánku sa priamo spája so zdravím človeka a dĺžkou jeho životného veku a preto aj zdravý spánok dostal svoj deň.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články