Štatistika koronavírusu Covid-19

Dodnes je celosvetovo počet infikovaných koronavírusom 1,328,785 a ochoreniu podľahlo 73,799.Počet potvrdených prípadov nákazy prekročil milión pred štyrmi dňami. Ako sa ten počet v ten deň z hodiny na hodinu zvyšoval? Prvá tabuľka je zostavená z osobne odčítavaných postupných zmien a zobrazuje vývoj pri prekročení počtu infikovaných cez hranicu 1 milióna. Údaje prevzaté z dňa 2. 4. 2020 zo stránky https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Štatistika koronavírusu Covid-19

 

V časti nárastu vidíme dve korekcie počtu, no ich zdôvodnenie nepoznáme. K prekročeniu 1 milióna prišlo v čase medzi 20:02 a 20:03. V priebehu dvojhodinového sledovania došlo k nárastu infikovaných k číslu 7 654.

Ďalšie štatistiky súvisiace s koronavírusom sme urobili dňa 5. 4. 2020 okolo 10. h stredoeurópskeho času. Z celkovej tabuľky prístupnej na internetovej stránke sme postupne urobili zaujímavé štatistické výbery. Predovšetkým to bol výber prvých 30 v poradí vystupujúcich štátov zatriedených podľa „Celkového počtu prípadov". Ďalšie stĺpce sú identifikovateľné podľa hlavičky tabuľky. Možno sledovať, že na prvom mieste sa nielen v tomto parametri nachádza USA, ale aj v ďalších dvoch, a to počtom testovaných a kritických prípadov, no v parametri „Úmrtia na 1 milión populácie" sa na prvom mieste nachádza Španielsko.

 

Štatistika koronavírusu Covid-19

 

Z tohto grafu sme vytvorili aj prehľadnejší graf, ku ktorému podáme tiež niekoľko drobných informácií. Tak ako tabuľka, aj graf je zatriedený podľa celkového počtu prípadov infikovaných ľudí, čo v tomto prípade zobrazuje červená čiara grafu. Modré stĺpce zobrazujú celkový počet testovaných a modrá čiara zasa počty úmrtí na 1 milión populácie. Tieto grafy sú doplnené číslami výskytu, aby nebolo nutné prechádzať z grafu na tabuľku a opačne. Zostávajúce dve čiary zobrazujú celkový počet zomrelých a ľudí v kritickom stave, a ako vidno sa takmer kopírujú. V tabuľke i grafe vidno, že chýba údaj o Číne v počte celkovo testovaných. Údaje na ľavej zvislej osy patria k parametru „Testy celkom", kým pravá strana platí pre všetky ostatné parametre. Najnižšiu hodnotu (zobrazenú v tomto výbere) v počte úmrtí na 1 milión obyvateľov – 0,3 má Rusko.

 

Štatistika koronavírusu Covid-19

 

Keď ide o nám blízke štáty – Česko, Srbsko a Slovensko, najhoršie na tom je Česko, ktoré 6. apríla zaznamenalo úhrne 4,735 infikovaných, Srbsko má 2,200 a Slovensko 534 prípadov. Ochoreniu podľahlo: v Česku 78, v Srbsku 58 a na Slovensku 2 osoby. Za posledných 24 hodín najviac nových prípadov Covid-19 bolo v Srbsku, až 292, v Česku 148 a na Slovensku 49.

Poslednou tabuľkou sme chceli vyjadriť, a aj navzájom porovnať, poradie krajín v sledovaných parametroch. Farebne sme sa snažili označiť štáty tak, aby ich vzájomné porovnanie bolo uľahčené a prehľadnejšie. Tak napr. USA sa nachádza v poradí 1-1-3-1-18, Španielsko 6-2-2-2-2 (1). Tu je vhodné pripomenúť, že parameter „Úmrtie/1 milión pop" v prípade San Marína asi nie je korektný, lebo v roku 2020 má len 33931 obyvateľov. Tento počet je prevzatý z rovnakej stránky ako štatistika koronavírusu. Takže v tomto parametri možno posunúť poradie krajín o -1, ako je to uvedené v prípade Španielska. Pre Taliansko je (už upravené) poradie 4-3-1-5-2, Francúzsko 9-5-4-3-5, Nemecko 2-4-9-6-23, Švajčiarsko 14-10-11-13-8, Anglicko 11-8-5-7-9, Dánsko 30-26-21-20-14 a Česko 23-24-0-30-0, keď 0 znamená, že sa štát v tomto výbere nenachádza.

 

Štatistika koronavírusu Covid-19

 

Pre záujemcov o iné spracovanie odporúčam v úvode uvedený link, na „spríjemnenie" domácej karantény.

 

Ján Sabo z Prievidze

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články