25. Petrovské dni divadelné

Tohtoročné, jubilejné, štvrťstoročné Petrovské dni divadelné (PDD) prebiehali pod rúškom korony a s povinným rúškom. Ale, prebiehali! Organizátori zrejme dlho váhali, veď od marca platili početné zákazy, príkazy, ohraničenia... a mnohé podujatia boli kvôli pandémii koronavírusu odročené. Tie náročné programy sa jednoducho nedali zrealizovať. Organizovanie festivalu iste patrí medzi náročné programy. A usporiadať medzinárodný festival profesionálnych divadelných súborov (akým sú aj Petrovské dni divadelné), keď sú štátne hranice zavreté a domáce rozpočtové pokladnice veľmi chudobné – je predsa istým hrdinským skutkom. Slovenské vojvodinské divadlo (SVD), ktoré je organizátorom PDD, a jeho niekoľkí zamestnanci, sa za takých okolností rozhodli nielen usporiadať festival, lež aj nacvičiť nové predstavenie. Väčšina milovníkov divadla z Báčskopetrovskej obce im je za to iste veľmi vďačná. Počas festivalu si na domácej pôde, teda v Báčskom Petrovci, mohli pozrieť niekoľko veľmi kvalitných divadelných inscenácií profesionálnych divadiel.

 

25. Petrovské dni divadelné

 

25. Petrovské dni divadelné

 

25. Petrovské dni divadelné

 

Profesionál v réžii Jána Chalupku a Richarda Sanitru, najnovšia predloha SVD, bola naštudovaná narýchlo (skúšky sa konali ktovie ako, aj na diaľku, aj prostredníctvom video snímok, sťaženého kontaktu tunajších hercov a režisérov zo Slovenska, aj s testovaním hercov na koronavírus, aj so zlomeným prstom jedného z hlavných hercov... a radom ďalších problémov), nebola zahraná tak profesionálne, ako by sa za normálnych okolností musela zahrať, no obecenstvo, zažiadané divadla a plne vedomé neprajných podmienok, hercov predsa odmenilo zaslúženým potleskom. Premiéra bola 30. augusta 2020, ktorou sa divadelná časť XXV. ročníka festivalu Petrovské dni divadelné aj začala. Viac o premiére TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/srpska-pravoslavna-crkva/22-aktuality/aktuality/11008-profesional

V sobotu večer 26. septembra 2020 sa opona za týmto jubilejným ročníkom Petrovských dní divadelných, spustila. Posledný deň patril zreňaninskému divadlu a ich dvom predstaveniam Červená čiapočka (detské) a predlohe Petra Vajsa Pán Mokinpot v réžii Ľuboslava Majeru. Každý jednotlivec by sa v zlomku príbehu pána Mokinpota mohol nájsť. Veď, spoločenské, hmotné a osobné trápenia zakúsil každý jednotlivec. No nie každý si to pripúšťa rovnako hlboko. Ponímanie tohto sveta, otázka šťastia, otázka spokojnosti, otázka ekonomiky, materiálneho zabezpečenia, duchovného, spokojnosti generálne, sú rozdielne chápané zo strany každého z nás. Pán Mokinpot, ktorý si na záver predstavenia sám zastiera pohľad a pletie veľké rúško na celú hlavu a telo, akoby na záver XXV. ročníka festivalu Petrovské dni divadelné odkazoval: pozerajte sa na svet, nezastierajte si oči, nedajte sa zlomiť, nedovoľte aby vás pre vašu nerozhľadenosť a nečinnosť využívali a utláčali.

V rámci tohtoročného festivalu PDD prostredníctvom video nahrávok predstavení boli aj divadelní profesionáli z Nitry a zo Zvolena a do Petrovca pricestovali herci Národného divadla zo Somboru s predlohou Tenor na roztrhanie a členovia Divadla mladých a Novosadského divadla s muzikálom Vlasy. Odzneli aj dve detské predstavenia profesionálov zo Subotice a Zreňaninu a ďalšia inscenácia Slovenského vojvodinského divadla: Svety za dedinou.

Repertoár rôznorodý, pre každého niečo. Ba aj Broadway sa na chvíľku presťahoval do Petrovca.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články