Hromnice a Sretenje

Písmo sväté uvádza, že 40 dní po narodení Ježiša Krista Panenka Mária prináša svojho syna do chrámu v Jeruzaleme, aby ho obetovala Bohu a seba očistila. Vo východnej liturgii sa tento sviatok nazýva sviatkom Stretnutia Pána. Podľa takzvanej západnej liturgie, ktorá sa pridržiava gregoriánskeho kalendára, tento deň má pomenovanie Sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice a táto udalosť sa pripomína 2. februára. V evanjelickej cirkvi Hromnice sa slávia aj ako Predstavenie Pána Ježiša, lebo Jozef a Mária ho pri obriezke predstavili a zasvätili Nebeskému Otcovi. V niektorých evanjelických cirkevných zboroch sa v tento sviatok konajú služby Božie. Tieto naše Hromnice, čiže Sviatok obetovania Pána sa zhodujú s pravoslávnym cirkevným sviatkom Sretenje- Stretnutie Pána, ktorý sa oslavuje tiež 2. februára, avšak podľa starého juliánskeho kalendára. Keďže on mešká za gregoriánskym 13 dní, Sretenje, čo je aj štátnym sviatkom v Srbsku, oslávime 15. februára.

 

Blahoželáme Máriám k dnešným meninám

 

Blahoželáme Máriám k dnešným meninám

 

V katolíckych kostoloch sa počas tohto sviatku koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesia. Posväteným sviecam, nazývaným hromničky, sa podľa tradície pripisovala ochrana pred hromom a bleskom, preto sa zapaľovali počas búrky, ale aj pri iných príležitostiach.

Druhého februára je presne polovica zimy za nami a ľudia verili, že v tento deň sa stretáva magická zimná sila s jarnou. Rovnako tak sa aj podľa pravoslávnych povier na Sretenje stretajú zima a leto a to teda bude o 13 dní.

Cirkevný pravoslávny sviatok Sretenje alebo Sretenje Gospodnje (Stretnutie Pána) sa tiež svätí v 40-ty deň po narodení Ježiša Krista. Srbská pravoslávna cirkev, ktorá sa riadi starým juliánskym kalendárom, ho teda svätí 15. februára, keďže sa podľa toho kalendára Vianoce (Božić) – narodenie Ježiša Krista 7. januára.

Deň štátnosti Srbska, Sretenje ako štátny sviatok oslavujeme dva dni: 15. a 16. februára. Za Deň štátnosti Srbska Sretenje ustanovili roku 2001 a oslavuje sa od roku 2002. Tento dátum bol zvolený ako spomienka na 15. február roku 1804 keď v Orašci pod vedením Đorđа Petrovićа Kаrаđorđа začalo Prvé srbské povstanie. Ono predstavovalo boj za oslobodenie spod stáročnej tureckej poroby. Tiež na Sretenje, ale v roku 1835 na Veľkom národnom zhromaždení v Kragujevci bola vyhlásená prvá Ústava Srbska – Sretenjská ústava.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články