Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

Na dnešnej slávnostnej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyznamenali naše jubilujúce festivaly, spolky a vzdelávacie inštitúcie. Plakety NRSNM udelili dvom 50 - ročným festivalom: Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč zo Selenče a Folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch, Oddeleniu slovakistiky na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity, zlatú plaketu získalo 100 – ročné Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a Cenu Národnostnej rady udelili 250 - ročnej základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Ceny odovzdala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a oceneným zablahoželala aj konzulka Slovenskej republiky v Srbsku Barbora Galovičová. V programe vystúpili akordeonista Vladimír Halaj, speváčka Iveta Kováčová za sprievodu svojho otca Samuela Kováča a najlepšia tohtoročná recitátorka v Srbsku Jana Rumanová zo Starej Pazovy. Moderátorkou na slávnostnom zasadnutí bola Martina Benková.

 

Predstavitelia NRSNM a zástupcovia ocenených

 

Predstavitelia NRSNM a zástupcovia ocenených

 

Predstavitelia NRSNM, zástupcovia ocenených a účastníci program

 

Predstavitelia NRSNM, zástupcovia ocenených a účastníci program

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

 

Plaketu Národnostnej rady udelili 50 - ročnému Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Laudácio na Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč napísala Renata Súdiová, ktorá ho aj prečítala a ocenenie prevzal zakladateľ a dlhodobý predseda Organizačného výboru tohto festivalu Ján Šimoni.

O 50 – ročnici FF Tancuj, tancuj... v Hložanoch sa zmienila predsedníčka Výboru pre kultúru Anna Čapeľová a ocenenie prebral predseda KOS Jednota Vladimír Bažaľa.

Laudácio na Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity prečítala študentka Daniela Vujovićová z Báčskeho Petrovca a ocenenie prevzala vedúca oddelenia docentka Jasna Uhláriková.

O storočnici Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu príspevok prečítala Danica Vŕbová a zlatú plaketu prebrala predsedníčka Vierka Marčoková Cerovská.

Cenu a sošku Národnostnej rady odovzdali 250 - ročnej základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian. Laudácio prečítala členka Výkonnej rady NRSNM poverená oblasťou vzdelávania Svetlana Zolňanová a uznanie prevzal riaditeľ hložianskej školy Miloš Krstovski.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 Sme a budemeHložančan 2021-08-13 15:29
Tí dobrí ľudia Hložančania...
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články