55. Stretnutie v pivnickom poli

Martina Agárska z Boľoviec, predvlaňajšia víťazka, obhájila titul aj na tohtoročnom Stretnutí v pivnickom poli. Na ňom vystúpilo 20 spevákov z 15 osád a odznelo 40 ľudových pesničiek. Pavel Tomáš st. v mene odbornej poroty stručne zhodnotil, že v tomto roku bol mimoriadne kvalitný orchestrálny sprievod, vystúpilo viac spevákov ako po minulé roky, bolo viac debutantov, spevácke výkony boli vyrovnané a kvalitné. Jedenásť členný ľudový orchester viedol Ondrej Maglovský. Organizačný výbor v čele s Miroslavom Jurajom Belom festival úspešne zorganizovali a pre všetky tri festivalové večeri zabezpečili priamy prenos na facebooku a kvalitné fotografie účinkujúcich. Na záver všetkým zablahoželala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Stretnutie moderovala Anna Zorňanová Kulíková.

 

Foto: Stretnutie v pivnickom poli

 

Foto: Stretnutie v pivnickom poli

 

Foto: Stretnutie v pivnickom poli

 

Porota v zložení Slovenka Benková Martinková, Jarmila Juricová Stupavská a Pavel Tomáš st. takto rozhodla:
I. cenu za prednes získala Martina Agárska z Boľoviec
II. cenu za prednes získala Tatiana Jašková z Kovačice
III. a dve tretie ceny si vyspievali dvaja Hložančania: Ivan Struhár a Vladimír Kriška.

Odev hodnotili Patrik Rago a Katarína Dýrová a za najautentickejšie kroje vyhlásili kroj Sandry Grňovej z Pivnice z Pivnice a Vladimíra Ábelovského zo Zreňanina.

Cenu obecenstva získali dvaja Pivničania: Beňamín Cabuka a Sandra Grňová.

Cena za autentickosť piesne porota udelila Pavlovi Ponigerovi Forero z Petrovca a Jaroslavovi Kováčovi z Kovačice.

 

Katarína Pucovská