V Kysáči založená Galéria SND

V Kysáči založená Galéria SND
 
Za prítomnosti vyše 200 ctiteľov výtvarného umenia, v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči, v piatok 10. decembra 2010, vernisážou spoločnej výstavy 13-tich kysáčskych výtvarných umelcov, akademicky školených a členov profesionálnych výtvarníckych združení, slávnostne otvorili Galériu SND.
 
foto
 
Na vernisáži prítomní autori: Michal Ďurovka, Michal Madacký, Ján Agarský, Miroslav Pavlovič, Mária Gašková, Nenad Leskovac, Viera Fajndovićová – Súdiová a Milan Súdi (Foto: Anna Bičiarová)
 
Predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový a učiteľka na dôchodku Elena Surová zrekapitulovali renovovanie a uvádzanie do používania Slovenského národného domu. Tak ako to bolo ustanovené činom jeho kúpi v dávnom roku 1934, aby bol vždy prístupný občanom Kysáča, ich spolkom, združeniam a ich prácam, potvrdením je že iba 20 dní po otvorení SND, sme svedkami založenia Galérie SND, ktorá bude pracovať ako odbočka MOMS Kysáč a svoje práce v nej budú môcť vystavovať okrem Kysáčanov aj záujemcovia z iných prostredí.
 
Ako hodnotný dokument zostane aj kvalitný katalóg výstavy ktorý vypracoval koordinátor Galérie SND Michal Madacký ktorý sa podieľal na založení galérie, zoskupil exponáty a koncipoval túto výstavu.
 
foto
 
Program moderoval Michal Ďurovka a úvodom sa prihovoril predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový a učiteľka na dôchodku Elena Surová (Foto: Anna Bičiarová)
 
Pri príležitosti tejto historickej udalosti pre Kysáč výtvarný kritik Vladimír Valentík gratuloval na dobrom počínaní R. Surovému a M. Madackému, lebo Kysáč patrí medzi tie osady ktorú majú vzhľadom na počet občanov nadpriemerný počet školených výtvarníkov. Vytýčil že vďaka ich úsiliu je aj otvorená galéria v Kysáči, v ktorom polstoročná tradícia školených výtvarníkov si zaslúži mať takúto galériu a stručne sa zmienil o každom autorovi spoločnej výstavy kysáčskych výtvarných umelcov na ktorej vystavovali: Anna Pixiadesová 1924-2004, Jaroslav Šimovič 1931, Milan Súdi 1942, Vladimír Kardelis 1944, Mária Gašková 1948, Viera Fajndovićová – Súdiová 1948, Michal Madacký 1955, Nenad Leskovac 1959, Ján Agarský 1962, Miroslav Pavlovič 1966, Mária Zdenka Madacká 1967, Michal Ďurovka 1972 a Svetlana Miháľová 1976.
 
Medzi množstvom známych osobností z kultúrneho a politického sveta nechýbali ani vzácni hostia, Dr. Ján Sabo štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva republiky Srbsko, predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová, predstavitelia cirkví, rôznych ustanovizní a spoločenských organizácií ako i sponzori bez ktorých sa takáto významná udalosť nezaobíde.
 
V umeleckom programe ktorý moderoval Michal Ďurovka vystúpili mladí nádejní hudobníci z Kysáča, hrou na klavíri sa predstavila Kristína Uramová, sólo spevom Jasna Muchová a na gitare hrali Erik Čeman a Miroslav Sabadoš. Na záver vernisáže, slovami nech žije Galéria SND, prvú galériu v Kysáči otvorili samotní kysáčski výtvarní umelci a to symbolicky podaním ruky dokopy.
 
Michal Ďurovka

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články