V Kysáči založená Galéria SND

V Kysáči založená Galéria SND
 
Za prítomnosti vyše 200 ctiteľov výtvarného umenia, v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči, v piatok 10. decembra 2010, vernisážou spoločnej výstavy 13-tich kysáčskych výtvarných umelcov, akademicky školených a členov profesionálnych výtvarníckych združení, slávnostne otvorili Galériu SND.
 
foto
 
Na vernisáži prítomní autori: Michal Ďurovka, Michal Madacký, Ján Agarský, Miroslav Pavlovič, Mária Gašková, Nenad Leskovac, Viera Fajndovićová – Súdiová a Milan Súdi (Foto: Anna Bičiarová)
 
Predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový a učiteľka na dôchodku Elena Surová zrekapitulovali renovovanie a uvádzanie do používania Slovenského národného domu. Tak ako to bolo ustanovené činom jeho kúpi v dávnom roku 1934, aby bol vždy prístupný občanom Kysáča, ich spolkom, združeniam a ich prácam, potvrdením je že iba 20 dní po otvorení SND, sme svedkami založenia Galérie SND, ktorá bude pracovať ako odbočka MOMS Kysáč a svoje práce v nej budú môcť vystavovať okrem Kysáčanov aj záujemcovia z iných prostredí.
 
Ako hodnotný dokument zostane aj kvalitný katalóg výstavy ktorý vypracoval koordinátor Galérie SND Michal Madacký ktorý sa podieľal na založení galérie, zoskupil exponáty a koncipoval túto výstavu.
 
foto
 
Program moderoval Michal Ďurovka a úvodom sa prihovoril predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový a učiteľka na dôchodku Elena Surová (Foto: Anna Bičiarová)
 
Pri príležitosti tejto historickej udalosti pre Kysáč výtvarný kritik Vladimír Valentík gratuloval na dobrom počínaní R. Surovému a M. Madackému, lebo Kysáč patrí medzi tie osady ktorú majú vzhľadom na počet občanov nadpriemerný počet školených výtvarníkov. Vytýčil že vďaka ich úsiliu je aj otvorená galéria v Kysáči, v ktorom polstoročná tradícia školených výtvarníkov si zaslúži mať takúto galériu a stručne sa zmienil o každom autorovi spoločnej výstavy kysáčskych výtvarných umelcov na ktorej vystavovali: Anna Pixiadesová 1924-2004, Jaroslav Šimovič 1931, Milan Súdi 1942, Vladimír Kardelis 1944, Mária Gašková 1948, Viera Fajndovićová – Súdiová 1948, Michal Madacký 1955, Nenad Leskovac 1959, Ján Agarský 1962, Miroslav Pavlovič 1966, Mária Zdenka Madacká 1967, Michal Ďurovka 1972 a Svetlana Miháľová 1976.
 
Medzi množstvom známych osobností z kultúrneho a politického sveta nechýbali ani vzácni hostia, Dr. Ján Sabo štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva republiky Srbsko, predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová, predstavitelia cirkví, rôznych ustanovizní a spoločenských organizácií ako i sponzori bez ktorých sa takáto významná udalosť nezaobíde.
 
V umeleckom programe ktorý moderoval Michal Ďurovka vystúpili mladí nádejní hudobníci z Kysáča, hrou na klavíri sa predstavila Kristína Uramová, sólo spevom Jasna Muchová a na gitare hrali Erik Čeman a Miroslav Sabadoš. Na záver vernisáže, slovami nech žije Galéria SND, prvú galériu v Kysáči otvorili samotní kysáčski výtvarní umelci a to symbolicky podaním ruky dokopy.
 
Michal Ďurovka