Zjednotené slovenské strany

Zjednotené slovenské strany
 
Tri naše registrované slovenské strany v Srbsku sa zjednotili a pôsobia pod spoločným menom Slovenská strana. K zjednoteniu ich viedlo presvedčenie, že spoločne dokážu viac urobiť v prospech tunajších Slovákov ako aj skúsenosť, že národnostná problematika neveľmi trápi strany s ústredím v Belehrade. V týchto dňoch predstavitelia Slovenskej strany Ján Paul z Padiny a Ľubor Stupavský z Nového Sadu hosťovali na TV Panonija vo vysielaní Bez cenzúry. Poukázali na problematiku v našich slovenských prostrediach a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny, ktorej väčšinu tvoria členovia Demokratickej strany, obvinili z nedostatočného záujmu riešiť pribúdajúce problémy.