Medicína aj v slovenskej reči

Medicína aj v slovenskej reči
 
So začiatkom nového školského roka v Zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade sa okrem v srbčine a maďarčine vyučuje aj v slovenskej reči. Záujem bol veľký a na odbore zdravotná sestra už v prvej zápisnej lehote všetky miesta boli obsadené. Oddelenie s vyučovacím jazykom slovenským počíta 28 stredoškolákov z našich prostredí a na starosti ho má triedna profesorka Milina Sýkorová z Báčskeho Petrovca.
 
foto
 
Milina Sýkorová prednáša v tejto škole od roku 1989 ošetrovateľstvo a iné odborné predmety. Z otvorenia oddelenia je nadšená, lebo každoročne majú značný počet žiakov práve zo slovenských rodín. Dúfa, že aj o rok bude dostatočný záujem o zápis do slovenského oddelenia. Podľa slov riaditeľky Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade Aleksandry Ber Božićovej, takmer všetky školské predmety žiaci počúvajú v slovenskej reči a káder im nechýba.
 
foto
 
NRSNM sa aktívne zapojila ako partner tohto oddelenia a účinkovala pri schvaľovaní učebníc a v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj pri ich zadovažovaní zo Slovenskej republiky. Tiež sa angažovala pri hľadaní odborného profesorského kádra. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová navštívila Zdravotnícku školu a žiakom slovenského oddelenia ako i do školskej knižnice odovzdala slovenské knihy, prednášateľom učebné pomôcky. Ozrejmila, že sa pre oddelenie v Zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade rozhodli pre záujem žiakov o odbor, kompatibilné slovenské učebnice, zabezpečené kádre a samozrejme, záujem školy.
 
foto
 
Pri tejto príležitosti o zrealizovanej iniciatíve sa pozitívne zmienil pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Andor Deli, ktorý vyzdvihol angažovanie sa NRSNM okolo tejto iniciatívy, realizácia ktorej ponúka nové možnosti. Ide totiž o veľmi populárny odbor, výnimočnú príležitosť pre osobný rozvoj ale aj jeden zo spôsobov zachovania identity nášho spoločenstva. Náčelník školskej správy v Novom Sade Petar Viđikant tiež uvítal otvorenie oddelenia s vyučovacím jazykom slovenským v jednej z najprestížnejších stredných odborných škôl v Novom Sade a okolí a je hrdý na „trilingválnu“ školu, ktorá takto správnym spôsobom prezentuje Nový Sad a Vojvodinu. Pritom vyzdvihol dobré vzťahy so Slovenskou republikou a možnosť spolupráce aj v tejto oblasti.
 
Andrea Speváková

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články