Medzinárodná vedecko odborná konferencia "MMA 2012 -ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGIES"

Medzinárodná vedecko odborná konferencia "MMA 2012 -ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGIES"
 
V Novom Sade na Fakulte technických vied dnes otvorili 11. medzinárodnú konferencia z oblasti výrobného strojníctva ako aj strojníctva v službe zachovania životného prostredia, bio- zdravotníckeho inžinierstva a ďalších smerov tejto fakulty. Zhromaždenie predstavuje jedno z najväčších sústredení odborníkov, výskumníkov a študentov z týchto oblastí, kde sa predstavujú najnovšie výsledky veľkého počtu prednášateľov z 20-tich krajín sveta. Z konferencie vydali zborník obsahujúci impozantných 129 referátov.
 
foto
 
V slávnostnej sieni Fakulty technických vied v Novom Sade na slávnostnom otvorení bolo skutočne slávnostne
 
foto
 
Úvodom sa prihovoril prodekan Fakulty technických vied v Novom Sade profesor doktor Janko Hodolič, ktorý okrem na novosadskej fakulte prednáša i v Skalici
 
foto
 
Okrem odborníkov z našej krajiny na konferencii sa zúčastňujú viacerí profesori, výskumníci a študenti z nášho regiónu, ale aj značný počet zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, USA...
 
foto
 
Slávnostná sieň Fakulty technických vied bola vyplnená takmer do posledného miesta a posledné rady patria domácim
 
Konferencia prebieha pod patronátom Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja republiky Srbsko a Pokrajinského sekretariátu pre vedu, technologický rozvoja vysoké vzdelávanie AP Vojvodiny.
 
Zoznam referátov si možno pozrieť tu:
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články