Medzinárodná vedecko odborná konferencia "MMA 2012 -ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGIES"

Medzinárodná vedecko odborná konferencia "MMA 2012 -ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGIES"
 
V Novom Sade na Fakulte technických vied dnes otvorili 11. medzinárodnú konferencia z oblasti výrobného strojníctva ako aj strojníctva v službe zachovania životného prostredia, bio- zdravotníckeho inžinierstva a ďalších smerov tejto fakulty. Zhromaždenie predstavuje jedno z najväčších sústredení odborníkov, výskumníkov a študentov z týchto oblastí, kde sa predstavujú najnovšie výsledky veľkého počtu prednášateľov z 20-tich krajín sveta. Z konferencie vydali zborník obsahujúci impozantných 129 referátov.
 
foto
 
V slávnostnej sieni Fakulty technických vied v Novom Sade na slávnostnom otvorení bolo skutočne slávnostne
 
foto
 
Úvodom sa prihovoril prodekan Fakulty technických vied v Novom Sade profesor doktor Janko Hodolič, ktorý okrem na novosadskej fakulte prednáša i v Skalici
 
foto
 
Okrem odborníkov z našej krajiny na konferencii sa zúčastňujú viacerí profesori, výskumníci a študenti z nášho regiónu, ale aj značný počet zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, USA...
 
foto
 
Slávnostná sieň Fakulty technických vied bola vyplnená takmer do posledného miesta a posledné rady patria domácim
 
Konferencia prebieha pod patronátom Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja republiky Srbsko a Pokrajinského sekretariátu pre vedu, technologický rozvoja vysoké vzdelávanie AP Vojvodiny.
 
Zoznam referátov si možno pozrieť tu:
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články