...čítačka - ZÁVEJE - začíname...

...čítačka - ZÁVEJE - začíname...
 
Na záveje sa v Martine už priprávajú. Martinské Slovenské komorné divadlo začalo s nacvičovaním známej divadelnej hry Záveje od VHV-ho. Podľa dramaturgického plánu premiéra bude 30. 11. 2012. Réžiu zverili nášmu Ľuboslavovi Majerovi. Ohlasujúc premiéru uvádzajú: Vnuk Jozefa Miloslava Hurbana, evanjelický kňaz, dolnozemský Slovák Vladimír Hurban prežil celý svoj život vo svojom rodisku Starej Pazove neďaleko Belehradu...
 
foto
 
foto © Braňo Konečný
 
VHV je súčasťou slovenskej klasickej drámy, aj keď ho možno považovať za súčasníka Stodolu, Tajovského, či Hollého, predsa len sa v slovenskej dramatickej literatúre presadzoval ťažko. Záveje sú prvou významnejšou Hurbanovou drámou, predznačujú jeho umelecké smerovanie – redukcia postáv do dramatického trojuholníka, spor kresťanskej ľudskej mravnosti s biologickou podstatou človeka. Režisér Ľuboslav Majera žije, podobne ako autor, vo Vojvodine, je vysokoškolským profesorom v Novom Sade a v Banskej Bystrici.
 
foto
 
foto © Braňo Konečný

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články