Quo Vadis Vojvodina?

Quo Vadis Vojvodina?
 
Úplná autonómia v rámci Srbska? Vyhlásenie samostatnosti? Vstup do Európy?
 
Píše Ján Kulík
 
Nešťastím tejto roviny je, že je rovná. Úrodná. Ľahko prechodná a to už či odvekými cestami, alebo splavnými riekami a tých je dosť: Dunaj, Tisa, Sáva a rad menších. Údajne, povodie Dunaja je vraj prakolískou Indoeurópanov....
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články