Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí
 
Krajania zo slovenských komunít z rôznych kútov sveta sa v dňoch 30. – 31. októbra zúčastnili v Bratislave na vrcholnom snemovaní Slovákov žijúcich v zahraničí, organizovaným Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 sa uskutočnila pod záštitou Ivana Gašparoviča, prezidenta SR.
 
foto
 
Viac ako 80 účastníkov 11. stretnutia Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 30. októbra privítal včera v Prezidentskom paláci Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Informovalo o tom tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR. Stretnutie otvorila hudobná a spevácka skupina Zvony zo Srbska, ktorej výkon ocenil aj pre zident SR Ivan Gašparovič. V príhovore vyjadril nádej, že zmena vo vedení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude v záujme väčšieho porozumenia materskej Slovenskej republiky a krajanov. Zároveň vyslovil želanie, aby krajania nestratili dobrý vzťah k vlasti, zachovali všetky tradície – kultúrne, jazykové a aby vedeli podporiť Slovensko a hľadať dobré prostredie pre podnikanie. Za hostí sa na zhromaždení prihovoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Poďakoval sa prezidentskému páru za prijatie a pripomenul súvzťažnosť s miestom dnešného stretnutia. „Pod touto strechou paláca si od vás preberajú poverovacie listiny mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Slovenskej republiky. Účastníci Stálej konferencie sú niečo ako slovenskí veľvyslanci dobrej vôle,” vyhlásil. Podľa tlačového oddelenia Igor Furdík v príhovore zvlášť ocenil pozornosť, ktorú Gašparovič venuje krajanom pri svojich zahraničných cestách. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripomenul aj blížiace sa 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, „ktorá je oprávneným zdrojom hrdosti nielen nás, tu na Slovensku, ale aj krajanov.” Furdík konštatoval, že v rokoch 2013 a 2014 chce organizácia krajanov predstaviť novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. (tasr)
 
foto
 
Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 sa uskutočnila pod záštitou Ivana Gašparoviča, prezidenta SR a má ambíciu nielen zhodnotiť politiku Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a aktivity krajanských komunít v období od predchádzajúcej Stálej konferencie 2010 vo viac ako 50 štátoch sveta, v ktorých naši krajania žijú, ale prezentovať aj myšlienky a nastoliť podnety pre ďalšie upevňovanie národného povedomia a rozvíjanie kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí. V priestoroch bratislavského hotela Bôrik sa počas dvojdňového rokovania Stálej konferencie 2012 (začiatok prvého rokovacieho dňa v utorok o 9.00 h) zišlo takmer 90 delegátov z 20 krajín štyroch kontinentov. V zmysle platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ÚSŽZ organizuje Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí jedenkrát za dva roky. Hlavným cieľom Stálej konferencie 2012 je diskusia o doterajšom zameraní, o obsahu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a prerokovanie podnetov, námetov a návrhov, ktoré môžu prispieť k jej aktualizácii a zlepšeniu. Delegáti Stálej konferencie 2012 sú predstaviteľmi slovenských spolkov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, kresťanských cirkevných zborov a misií, médií a ďalších významných organizácií, prezentujúcich a ovplyvňujúcich aktivity krajanských komunít Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzťahu k upevňovaniu národného povedomia, podpory slovenského jazyka a zveľaďovaniu kultúrnych a duchovných hodnôt v kontexte posilňovania identity slovenskosti v celej jej mnohorakosti, ako aj vo vzťahu k svojej bývalej vlasti či domovine svojich predkov - k Slovensku.
 
Na Stálej konferencii 2012 sa v prvý rokovací deň 30. októbra zúčastnili a krajanov – delegátov vo svojich príhovoroch oslovili aj predstavitelia politického, kultúrneho, vzdelávacieho, duchovného a spoločenského života Slovenska, okrem iných Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR, Dušan Jarjabek, predseda Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a ďalší.
 
Delegátov pozdravili aj predstavitelia duchovného života SR – J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska, z Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Milan Gerka, tajomník posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v Slovenskej republike.
 
V utorok 30. októbra 2012 o 11.30 h prijal účastníkov Stálej konferencie 2012 vo svojom sídle v Prezidentskom paláci Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky.
 
Súčasťou Stálej konferencie 2012 boli aj spoločensko-kultúrne sprievodné podujatia: vernisáž výstavy Obrazy dávno zabudnutých predkov Slovákov z Vojvodiny, ktorú pripravilo Art Centrum Chlieb a hry zo Starej Pazovy v priestoroch Hotela Bôrik (utorok 30. októbra po slávnostnom začiatku konferencie) a slávnostné vyhlásenie ankety Najúspešnejšia Slovenka roka 2012 žijúca v zahraničí – spoločensko-kultúrneho projektu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vydavateľstva STAR Production (utorok 30. októbra o 19.00 h v spoločenskej sále Hotela Bôrik).
 
Rokovanie Stálej konferencie 2012 bolo organizované formou plenárnych zasadnutí vo viacerých častiach a podľa potreby i sekcií.
 
Tematické okruhy a oblasti zamerania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012:
kultúra, kultúrne dedičstvo, médiá a informácie
vzdelávanie, školstvo, veda a výskum
záujmovo-umelecké aktivity, mládež a šport
migrácia v globálnom i európskom rozmere, dopady a vplyv na podmienky udržiavania a rozvoja národnej identity legislatíva SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí („pobytový zákon“, zdravotné a sociálne zabezpečenie, osvedčenia Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelávanie a zamestnávanie v SR a pod.). /uszz.sk/
 
foto
 
Miroslav Lajčák: Zahraniční Slováci sa menia, budeme novelizovať krajanský zákon Slovenská komunita v zahraničí sa nachádza v zlomovom bode. Na jednej strane pribúdajú nové komunity migrantov, ktorí sa vysťahovali za prácou v rámci voľného trhu Európskej únie, na druhej strane v tradičných komunitách a organizáciách zahraničných Slovákov dochádza ku generačnej výmene. Pre TASR to na dnešnom rokovaní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) s dodatkom, že na zmenenú situáciu by vláda a parlament mali reagovať novelou zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Novelu chce Lajčák pripraviť v priebehu budúceho roka aj na základe výsledkov komunikácie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Dodáva však, že pri príprave tejto novely je dôležitejšia kvalita ako časové hľadisko. Práve stála konferencia, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, je podľa neho jedným z dôležitých nástrojov dialógu medzi slovenskou stranou a zahraničnými komunitami. „Svet, Európa aj Slovensko prechádzajú dôležitými zmenami, ktoré sa dotýkajú aj našich krajanov. V Európe sa otvoril pracovný trh a sú desiatky tisíc našich občanov, ktorí dnes žijú a pôsobia v zahraničí. Menej sa prejavujú ako krajania v takom klasickom zmysle slova, ale o to viac očakávajú od štátu, že im pomôže pri zabezpečení výučby ich detí v slovenskom jazyku, alebo pri bohoslužbách,” vyhlásil Lajčák. „Druhá výzva je v tradičných destináciách, kde máme silné krajanské komunity. Dochádza ku generačnému zlomu. Generácia krajanov, ktorí vybudovali krajanské hnutie v USA, vo Švajčiarsku, pomaly odovzdáva štafetu a nie je celkom jasné komu,” povedal Lajčák. Dnešné rokovanie, na ktorom sa zúčastnilo veľké množstvo zástupcov zahraničných komunít Slovákov, preto využil na výzvu krajanským organizáciám, aby sa neoslabovali delením a vnútornými spormi. „Nebudeme deliť Slovákov na obľúbených a menej obľúbených. Chceme stanoviť jasné pravidlá a tie aj dodržiavať,” vyhlásil vo svojom prejave Lajčák na margo finančnej podpory kultúry zahraničných Slovákov. „Potrebujeme jednotnú koncepciu s jasnými pravidlami, ale zároveň to nemôže byť jeden kabát, ktorý bude sedieť všetkým. Úplne iné sú potreby Slovákov v Srbsku, Rumunsku alebo Maďarsku a úplne iné v Austrálii alebo vo Švajčiarsku. Očakávam od tejto konferencie, že pomôže naformulovať našu politiku, ale aj zmeniť zákon,” dodal s tým, že základnými piliermi tejto politiky by malo byť silné Slovensko, dobre nastavené krajanské politiky a fungujúce krajanské organizácie v zahraničí. Zároveň upozornil na prínos zaradenia Úradu pre zahraničných Slovákov (ÚSŽZ) pod právomoc jeho rezortu. Jednak to umožňuje vymenovať do čela úradu skúsených diplomatov, akým je napríklad aktuálny riaditeľ, bývalý veľvyslanec Igor Furdík, jednak rotačný systém ministerstva zahraničných vecí garantuje obmenu, a tým bráni vzniku príliš osobných väzieb, ktoré by favorizovali „jedných a škodili iným”. „Politické naviazanie krajanskej agendy na ministerstvo zahraničných vecí je dobré aj preto, že naši ľudia krajanov poznajú, pôsobia v krajinách, kde máme krajanské komunity a stretávajú sa s nimi,” dodal Lajčák s tým, že vláda zložená z členov jedinej strany dáva komunitám zahraničných Slovákov unikátnu možnosť pomerne jednoducho zlepšiť nastavenia systému krajanských politík. „Ak v tomto volebnom období vieme, čo chceme, tak nám nič nebráni v tom, aby sme to uskutočnili. Neexistujú prekážky ako nedohoda koaličných strán, nedostatok hlasov v parlamente alebo čosi podobné. Vieme, kde sú problémy, potrebujeme sa dohodnúť, ako ich chceme a vieme vyriešiť a my ako vláda vieme garantovať, že príslušné zmeny budú prijaté na úrovni vlády aj parlamentu,” uzavrel Lajčák. Furdík na rokovaní stálej konferencie privítal delegátov zahraničných komunít z 20 krajín od Austrálie až po Veľkú Britániu, vyzval ich na konštruktívnu diskusiu, ale prostredníctvom osobného listu ich upozornil aj na možnosť zapájať sa do činnosti internetových médií, ktoré má ÚSŽZ k dispozícii prostredníctvom svojej stránky, ako aj na portáli www.slovenskezahranicie.sk.
 
Minister M. Lajčák prijal zástupcov Únie Slovákov v zahraničí Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal 26. októbra 2012 delegáciu Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ). „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si uvedomuje význam nášho krajanského hnutia, bude preto podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, jazyka a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí, čo je zdôraznené aj v programovom vyhlásení nášho vládneho kabinetu“, uviedol počas stretnutia minister M. Lajčák. Zároveň informoval o organizačných zmenách, týkajúcich sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a predstaviteľov ÚSZ vyzval, aby svoje námety na skvalitnenie a zefektívnenie spolupráce medzi krajanskými organizáciami v zahraničí a príslušnými inštitúciami Slovenskej republiky prezentovali na konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012. Predstavitelia prípravného výboru ÚSZ, ktorý bol vytvorený v marci 2012, ministra M. Lajčáka informovali o cieľoch a plánovaných aktivitách ich organizácie v budúcnosti. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR. (tasr)
 
foto
 
Podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti prijali v utorok 30. 10. 2012 na stretnutí zástupcov Slovákov žijúcich v zahraničí z krajín celého sveta.
 
Podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová prijala v utorok 30. 10. 2012 na stretnutí zástupcov Slovákov žijúcich v zahraničí z krajín celého sveta (Kanada, Nemecko, Chorvátsko, Írsko, Austrália, Argentína, Srbsko, Ukrajina, Rakúsko, Švédsko, Maďarsko, Česká republika, Čierna hora). Na stretnutí diskutovali o štátnej politike starostlivosti o krajanov žijúcich v zahraničí a informovali o aktuálnych aktivitách, ktoré podnikajú ich krajanské organizácie a spolky v prospech udržiavania slovenského národného povedomia a kultúrnej identity v zahraničí.
 
Prijatie u podpredsedníčky parlamentu bolo zároveň vyjadrením postoja politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti vo vzťahu ku krajanom, keďže starostlivosť o krajanov je tiež súčasťou politickej agendy tohto hnutia. Na stretnutí sa diskutovalo o otázkach vzdelávania, kultúry a kultúrneho dedičstva, mediálnej spolupráce, migrácie, zlepšenia slovenskej legislatívy vo vzťahu ku krajanom. Diskusia sa nevyhla ani sťažnostiam, ktoré Slováci v zahraničí z celého sveta vznášajú voči súčasnému vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s cieľom napomôcť riešeniu týchto problémov, v snahe o účinnejšiu a priateľskejšiu vzájomnú spoluprácu naprieč krajanským svetom, ale aj krajanského sveta a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
Stretnutie sa konalo pri príležitosti podujatia s názvom „Stála konferencia – Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012“, ktoré už tradične organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pravidelne každé dva roky v súlade s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
 
Zástupcovia krajanov, ktorí sa zúčastnili prijatia:
1. Miroslav Bartoš – režisér, zastupujúci Slovákov z Argentíny, konkrétne spolok CIRCULO Chaco
2. Imrich Fuhl – Maďarsko, tajomník Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (vláda vyčleňuje každoročne na túto nadáciu mimo krajanských dotácií ešte cca 100 000 eur v zmysle medzinárodnej dohody), bývalý šéfredaktor Ľudových novín a súčasných šéfredaktor portálu oslovma.hu
3. Iveta Galbavá – Česká republika, predsedníčka Medzinárodného klubu Slovenka
4. Naďa Hammarberg – Švédsko, predsedníčka Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa
5. Zuzana Hollósyová – Maďarsko, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Budapešti
6. Viera Horch – Nemecko – predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu e. V. v Mníchove
7. Sandra Kralj – Chorvátsko – riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach (slovenská a chorvátska vláda na jeho vybudovanie vyčlenili v roku 2011 viac ako 300 000 eur
8. Jana Tarinová – Rakúsko, Slovenka žijúca v Rakúsku, externá spolupracovníčka Slovenského rozhlasu (RTVS)
9. Dušan Tóth – Kanada – bývalý generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov a predseda Kanadskej základiny pre umenie a divadlo
10. Dušan Mikolaj – Slovensko, šéfredaktor časopisu Slovensko (vydáva ho Matica slovenská pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a predseda občianskeho združenia Migrácia SK.
 
Zdroje: tasr, uszz.sk, slovenskezahranicie.sk, oslovma.hu, obycajniludia.sk

Komentárov  

0 #2 novinarka 2012-11-14 07:18
[color=navy][color=n avy][color=aqua]ZÁVE RY STÁLEJ KONFERENCIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2012[/color][/color] [/color], KONANEJ 30. – 31. 10. 2012 V BRATISLAVE
-tak ako ich pripravilo pracovné predsedníctvo v zložení Vladimír Skalský (ČR - predseda), Katarína Melegová Melichová (Srbsko), Margita Ghatta (Sýria), Ján Holý (USA), Ján Fuzik (Maďarsko), Pavel Hlásnik (Rumunsko) a Ľudomir Molitoris (Poľsko) a schválili účastníci.
www.uszz.sk/.../
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+3 #1 nie som muzikant, ale... 2012-11-03 08:00
Stará pieseň o ničom už dlhší rad rokov.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články