Na brehu pri Dunaji

Na brehu pri Dunaji
 
- je to názov festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní, ktorý tohto víkendu v Iloku usporiadali už 7. raz. Festival organizujú Matica Slovenská v Iloku a tamojší SKUS Ľudovíta Štúra. Takmer 4 hodiny ľudových pesničiek v prednese detí a mládežníkov (úhrne 26 účastníkov z Iloka, Markovca, Jelisavca, Solian) rozveselilo plnú sieň divákov. Po najmladšej skupine spevákov, ktorá okriala dušu a ukázala, že ilockí Slováci majú budúcich nositeľov a ochrancov slovenskej kultúry, v rámci ktorej zaspievali deti vo veku 4 až 7 rokov, tí trochu starší súťažili v dvoch kategóriách.
 
foto
 
foto
 
Najprv sa obecenstvu predstavili interpreti vo veku 8 až 12 a potom aj 13 až 16 rokov. Hodnotila ich porota v zložení Katarína Mosnáková (predsedníčka), Ivica Hodolič a Miroslav Hemela. Rozhodli nasledovne:
 
Kategória 8-12 r.
 
III Gabriela Činčuráková,Ilok
II Andrej Činčurák,Ilok
I Laura Špeková,Jelisavec
 
Kategória 13-16 r.
 
III Daniela Mučajiová,Ilok
II Denis Dubovský,Ilok
I Laura Ožvátová,Soľany
 
Speváci sa uchádzali aj o ceny obecenstva. Najúspešnejší boli:
 
I.kat.: Valentína Pongracová,Ilok
II.kat.: Dário Dubovský,Ilok
III.kat.: Denis Dubovský,Ilok
 
foto
 
foto
 
Ako nám to povedal vedúci ľudového orchestra SKUS Ľudovíta Štúra Želko Dubovský, festival má až 4 kategórie, no toho roku najstarších mládežníkov nemohli zoskupiť, lebo sú roztrúsení po Chorvátsku a po svete, samozrejme na štúdiách. Členova SKUS-u sú však neúnavní a tak už v nedeľu pokračovali s ďalším vystúpením na prehliadke pre národnostné menšiny vo Vukovare. Koncom novembra plánujú usporiadať aj záverečný program v tejto sezóne pod názvom Aj tancujem a prezentovať záujemcom a rodičom detí, čo sa počas roka v spolku naučili. Podľa slov Želka Dubovského, spokojní sú najmä s tým, že sa im podarilo omladiť ľudový orchester ale aj so záujmom Iločanov o účasť v spolku a v miestnej Matici.
 
Andrea Speváková

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články